จังหวัดอิบารากิได้จัดเตรียมคู่มือสำหรับการปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับช่วงเวลาฉุกเฉิน กรุณาศึกษาคู่มือหรือพกพาติดตัวไว้
คู่มือสำหรับการปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยพิบัติ คลิกที่นี่

แผนที่ด้านล่างแสดงเฉพาะข้อมูลสำคัญของแต่ละเขตเทศบาลเมือง หากต้องการดูข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมด กรุณาคลิกที่เขตเทศบาลเมืองที่ต้องการ

เกี่ยวกับการส่งสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉิน การส่งสัญญาณเตือน ประกาศแจ้งเตือนที่ผ่านมา กรุณาอ้างอิงจากลิงก์ด้านล่าง
Emergency Warning System[G]ชื่อสถานที่
 • การส่งสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉิน
 • การส่งสัญญาณเตือน
 • ประกาศแจ้งเตือน
 • ดินถล่ม
อำเภอมิโตะ
 • ลมกระโชกแรง
 • หมอกลงจัด
 • น้ำค้างแข็ง
อำเภอฮิตาชิ
 • ลมกระโชกแรง
 • คลื่นสูง
 • คลื่นพายุ
 • หมอกลงจัด
 • น้ำค้างแข็ง
อำเภอทสึจิอุระ
 • หมอกลงจัด
 • น้ำค้างแข็ง
อำเภอโคกะ
 • หมอกลงจัด
 • น้ำค้างแข็ง
อำเภออิชิโอกะ
 • หมอกลงจัด
 • น้ำค้างแข็ง
อำเภอยูกิ
 • หมอกลงจัด
 • น้ำค้างแข็ง
อำเภอริวงาเซกิ
 • หมอกลงจัด
 • น้ำค้างแข็ง
อำเภอชิโมะทสึมะ
 • หมอกลงจัด
 • น้ำค้างแข็ง
อำเภอโจโซ
 • หมอกลงจัด
 • น้ำค้างแข็ง
อำเภอฮิตาชิโอตะ
 • ลมกระโชกแรง
 • หมอกลงจัด
 • น้ำค้างแข็ง
อำเภอทาคาฮากิ
 • ลมกระโชกแรง
 • คลื่นสูง
 • คลื่นพายุ
 • หมอกลงจัด
 • น้ำค้างแข็ง
อำเภอคิตะอิบารากิ
 • ลมกระโชกแรง
 • คลื่นสูง
 • คลื่นพายุ
 • หมอกลงจัด
 • น้ำค้างแข็ง
อำเภอคาซามะ
 • ลมกระโชกแรง
 • หมอกลงจัด
 • น้ำค้างแข็ง
อำเภอโทริเดะ
 • หมอกลงจัด
 • น้ำค้างแข็ง
อำเภออุชิคุ
 • หมอกลงจัด
 • น้ำค้างแข็ง
อำเภอสึคุบะ
 • หมอกลงจัด
 • น้ำค้างแข็ง
อำเภอฮิตาชินะขะ
 • ลมกระโชกแรง
 • คลื่นสูง
 • คลื่นพายุ
 • หมอกลงจัด
 • น้ำค้างแข็ง
อำเภอคาชิมะ
 • ลมกระโชกแรง
 • คลื่นสูง
 • คลื่นพายุ
 • หมอกลงจัด
 • น้ำค้างแข็ง
อำเภออิตาโกะ
 • ลมกระโชกแรง
 • หมอกลงจัด
 • น้ำค้างแข็ง
อำเภอโมริยะ
 • หมอกลงจัด
 • น้ำค้างแข็ง
อำเภอฮิตาชิโอมิยะ
 • ลมกระโชกแรง
 • หมอกลงจัด
 • น้ำค้างแข็ง
อำเภอนาคา
 • ลมกระโชกแรง
 • หมอกลงจัด
 • น้ำค้างแข็ง
อำเภอจิคุเซ
 • หมอกลงจัด
 • น้ำค้างแข็ง
อำเภอบันโด
 • หมอกลงจัด
 • น้ำค้างแข็ง
อำเภออินาชิกิ
 • หมอกลงจัด
 • น้ำค้างแข็ง
อำเภอคาซูมิงะอุระ
 • หมอกลงจัด
 • น้ำค้างแข็ง
อำเภอซากุระกาวะ
 • หมอกลงจัด
 • น้ำค้างแข็ง
อำเภอคามิสุ
 • ลมกระโชกแรง
 • คลื่นสูง
 • คลื่นพายุ
 • หมอกลงจัด
 • น้ำค้างแข็ง
อำเภอนาเมกาตะ
 • ลมกระโชกแรง
 • หมอกลงจัด
 • น้ำค้างแข็ง
อำเภอโฮโคตะ
 • ลมกระโชกแรง
 • คลื่นสูง
 • คลื่นพายุ
 • หมอกลงจัด
 • น้ำค้างแข็ง
อำเภอสึคุบะมิระอิ
 • หมอกลงจัด
 • น้ำค้างแข็ง
อำเภอโอมิทามะ
 • ลมกระโชกแรง
 • หมอกลงจัด
 • น้ำค้างแข็ง
เมืองอิบารากิ
 • ลมกระโชกแรง
 • หมอกลงจัด
 • น้ำค้างแข็ง
เมืองโออะราอิมาจิ
 • ลมกระโชกแรง
 • คลื่นสูง
 • คลื่นพายุ
 • หมอกลงจัด
 • น้ำค้างแข็ง
เมืองชิโรซาโตะ
 • ลมกระโชกแรง
 • หมอกลงจัด
 • น้ำค้างแข็ง
หมู่บ้านโทไค
 • ลมกระโชกแรง
 • คลื่นสูง
 • คลื่นพายุ
 • หมอกลงจัด
 • น้ำค้างแข็ง
เมืองไดโกะ
 • ลมกระโชกแรง
 • หมอกลงจัด
 • น้ำค้างแข็ง
หมู่บ้านมิโฮ
 • หมอกลงจัด
 • น้ำค้างแข็ง
เมืองอามิ
 • หมอกลงจัด
 • น้ำค้างแข็ง
เมืองคาวาจิ
 • หมอกลงจัด
 • น้ำค้างแข็ง
เมืองยาจิโยะ
 • หมอกลงจัด
 • น้ำค้างแข็ง
เมืองโกคะ
 • หมอกลงจัด
 • น้ำค้างแข็ง
เมืองซากาอิ
 • หมอกลงจัด
 • น้ำค้างแข็ง
เมืองโทเนะ
 • หมอกลงจัด
 • น้ำค้างแข็ง


สภาพอากาศ

2017/11/18 22:26อัพเดท


แผ่นดินไหว

2017/11/17 10:06อัพเดท


การลงทะเบียนอีเมลเกี่ยวกับการป้องกันภัยพิบัติ
การลงทะเบียนอีเมลเกี่ยวกับการป้องกันภัยพิบัติ

มีบริการส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภัยพิบัติทางอีเมลให้กับผู้อยู่อาศัยและนักท่องเที่ยวในจังหวัด กรุณาลงทะเบียนผ่าน QR Code


เกี่ยวกับอีเมลป้องกันภัยพิบัติ "เนื้อหา" "ลงทะเบียน" "ยกเลิกการลงทะเบียน"


Twitter
Twitter @ibaraki_Bousai
โฮมเพจของจังหวัดอิบารากิ

จังหวัดอิบารากิ

สถานที่ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน

เขตเทศบาลเมือง

สำนักงานใหญ่สถานีดับเพลิงจังหวัดอิบารากิ

สถานีตำรวจจังหวัดอิบารากิ

โรงพยาบาลฉุกเฉิน


กลับไปด้านบน