อำเภออุชิคุ ข้อมูลรายละเอียดของประกาศ

  ข้อมูลพยากรณ์อากาศ (ประกาศแจ้งเตือน・การส่งสัญญาณเตือน) สถานการณ์ประกาศให้มีการอพยพ ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง การเปิดศูนย์อพยพ
ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง
ได้รับความเสียหาย
ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง
(เป้าหมาย/การจำแนกประเภท) มาตรการความปลอ ดภัยในภาวะฉุกเฉิน คําสั่งให้หลบภัย การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ
อำเภออุชิคุ
    ไม่มีข้อมูล
จำนวนครัวเรือน 0 0 0 0
  • ไม่มีข้อมูล
จำนวนผู้ประสบภัย 0 0 0

ประกาศแจ้งเตือน・การส่งสัญญาณเตือน

การส่งสัญญาณเตือน・ประกาศแจ้งเตือนที่แปลโดยเว็บไซต์แปลภาษา คลิกที่นี่[G]

2022年07月06日 16:18
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、強風や高波、濃霧による視程障害に注意してください。

【解除】雷注意報


2019年10月25日19:20
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難勧告などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。
<補足情報>
市町村内で危険度が高まっている区域は、茨城県や気象庁のホームページ等でも確認できます。茨城県「土砂災害警戒情報システム」、気象庁「大雨警報(土砂災害)の危険度分布」

【解除】土砂災害警戒情報

ข้อมูลการอพยพในขณะที่มีการออกประกาศแจ้งเตือน

ในกรณีที่มีการประกาศให้อพยพในเขตพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่ เพื่อความปลอดภัย กรุณาอ่านข้อมูลด้านล่างนี้

การเตรียมการอพยพ
มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดภัยพิบัติขึ้นในเขตพื้นที่เป้าหมาย (หลังจากนี้อาจมีการประกาศหรือออกคำเตือนให้อพยพ)
เพื่อความปลอดภัยของท่าน กรุณาติดตามข่าวสารและคำแนะนำจากทางราชการหรือข้อมูลอากาศล่าสุดผ่านทางอินเตอร์เน็ต โทรทัศน์หรือวิทยุ
(คู่มือสำหรับการปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยพิบัติ คลิกที่นี่)
หากไม่ทราบว่าศูนย์อพยพอยู่ที่ใด กรุณาติดต่อสอบถามไปยังเขตเทศบาลเมืองที่ท่านอาศัยอยู่ และรีบอพยพโดยเร่งด่วน

คำแนะนำการอพยพ
มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดภัยพิบัติขึ้นในเขตพื้นที่เป้าหมาย
เพื่อความปลอดภัยของท่าน กรุณาอพยพไปยังศูนย์อพยพ

คำสั่งให้อพยพ
ท่านที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เป้าหมาย กรุณาอพยพไปยังศูนย์อพยพโดยเร็วที่สุด

ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลการอพยพที่ถูกยกเลิก

วันและเวลาที่ยกเลิก เขตพื้นที่เป้าหมาย การจำแนกประเภท จำนวนครัวเรือน จำนวนผู้ประสบภัย
2019/10/25 20:00 刈谷町5丁目(土砂災害警戒区域) การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 24 ครัวเรือน 49 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 20:00 正直町(土砂災害警戒区域) การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 7 ครัวเรือน 21 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 20:00 新地町(土砂災害警戒区域) การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 37 ครัวเรือน 100 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 20:00 刈谷町1丁目(土砂災害警戒区域) การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 72 ครัวเรือน 151 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 20:00 奥原町(土砂災害警戒区域) การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 1 ครัวเรือน 6 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 20:00 南5丁目(土砂災害警戒区域) การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 12 ครัวเรือน 30 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 20:00 島田町(土砂災害警戒区域) การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 3 ครัวเรือน 10 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 20:00 田宮町(土砂災害警戒区域) การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 46 ครัวเรือน 112 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 20:00 城中町(土砂災害警戒区域) การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 11 ครัวเรือน 24 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 20:00 小坂町(土砂災害警戒区域) การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 5 ครัวเรือน 10 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 20:00 久野町(土砂災害警戒区域) การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 6 ครัวเรือน 13 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 04:59 奥原町 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 2 ครัวเรือน 6 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 04:59 南5丁目 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 12 ครัวเรือน 30 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 04:59 島田町 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 3 ครัวเรือน 10 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 04:59 田宮町 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 49 ครัวเรือน 112 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 04:59 正直町 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 7 ครัวเรือน 21 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 04:59 新地町 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 37 ครัวเรือน 100 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 04:59 城中町 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 11 ครัวเรือน 24 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 04:59 小坂町 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 5 ครัวเรือน 10 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 04:59 久野町 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 6 ครัวเรือน 13 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 04:59 刈谷町1丁目 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 72 ครัวเรือน 151 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 04:59 刈谷5丁目 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 19 ครัวเรือน 38 ผู้ประสบภัย

สถานการณ์ของศูนย์อพยพ

ชื่อ ที่อยู่ วันและเวลาที่เปิด วันและเวลาที่ปิด จำนวนคนที่อพยพ สถานะสิ่งอำนวยความสะดวก
牛久市奥野生涯学習センター 牛久市島田町2700-1 2019/10/25 13:30 2019/10/25 20:00 0   ผู้ประสบภัย
牛久市三日月橋生涯学習センター 牛久市庄兵衛新田町210-3 2019/10/25 13:30 2019/10/25 20:00 0   ผู้ประสบภัย
牛久市総合福祉センター 牛久市女化町859-3 2019/10/12 11:00 2019/10/13 08:55 0   ผู้ประสบภัย
牛久市三日月橋生涯学習センター 牛久市庄兵衛新田町210-3 2019/10/12 11:00 2019/10/13 08:00 0   ผู้ประสบภัย
牛久市奥野生涯学習センター 牛久市島田町2700-1 2019/10/12 11:00 2019/10/13 06:55 0   ผู้ประสบภัย
保健センター 牛久市中央3丁目15-2 2019/09/09 14:40 2019/09/09 16:30 0   ผู้ประสบภัย

ข้อมูลความเสียหาย▶ ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

ไม่มีข้อมูล

กลับไปด้านบน