เมืองโทเนะ ข้อมูลรายละเอียดของประกาศ

  ข้อมูลพยากรณ์อากาศ (ประกาศแจ้งเตือน・การส่งสัญญาณเตือน) สถานการณ์ประกาศให้มีการอพยพ ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง การเปิดศูนย์อพยพ
ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง
ได้รับความเสียหาย
ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง
(เป้าหมาย/การจำแนกประเภท) มาตรการความปลอ ดภัยในภาวะฉุกเฉิน คําสั่งให้หลบภัย การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ
เมืองโทเนะ
    ไม่มีข้อมูล
จำนวนครัวเรือน 0 0 0 0
  • ไม่มีข้อมูล
จำนวนผู้ประสบภัย 0 0 0

ประกาศแจ้งเตือน・การส่งสัญญาณเตือน

การส่งสัญญาณเตือน・ประกาศแจ้งเตือนที่แปลโดยเว็บไซต์แปลภาษา คลิกที่นี่[G]

2023年10月02日 10:03
    水戸地方気象台 発表

北部では、2日まで高潮に注意してください。

【解除】濃霧注意報


2023年09月08日23:20
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。

【解除】土砂災害警戒情報

ข้อมูลการอพยพในขณะที่มีการออกประกาศแจ้งเตือน

ในกรณีที่มีการประกาศให้อพยพในเขตพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่ เพื่อความปลอดภัย กรุณาอ่านข้อมูลด้านล่างนี้

การเตรียมการอพยพ
มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดภัยพิบัติขึ้นในเขตพื้นที่เป้าหมาย (หลังจากนี้อาจมีการประกาศหรือออกคำเตือนให้อพยพ)
เพื่อความปลอดภัยของท่าน กรุณาติดตามข่าวสารและคำแนะนำจากทางราชการหรือข้อมูลอากาศล่าสุดผ่านทางอินเตอร์เน็ต โทรทัศน์หรือวิทยุ
(คู่มือสำหรับการปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยพิบัติ คลิกที่นี่)
หากไม่ทราบว่าศูนย์อพยพอยู่ที่ใด กรุณาติดต่อสอบถามไปยังเขตเทศบาลเมืองที่ท่านอาศัยอยู่ และรีบอพยพโดยเร่งด่วน

คำแนะนำการอพยพ
มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดภัยพิบัติขึ้นในเขตพื้นที่เป้าหมาย
เพื่อความปลอดภัยของท่าน กรุณาอพยพไปยังศูนย์อพยพ

คำสั่งให้อพยพ
ท่านที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เป้าหมาย กรุณาอพยพไปยังศูนย์อพยพโดยเร็วที่สุด

ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลการอพยพที่ถูกยกเลิก

วันและเวลาที่ยกเลิก เขตพื้นที่เป้าหมาย การจำแนกประเภท จำนวนครัวเรือน จำนวนผู้ประสบภัย
2023/09/08 13:15 押戸 คําสั่งให้หลบภัย 10 ครัวเรือน 27 ผู้ประสบภัย
2023/09/08 13:15 立木 คําสั่งให้หลบภัย 14 ครัวเรือน 50 ผู้ประสบภัย
2023/09/08 13:15 早尾 คําสั่งให้หลบภัย 4 ครัวเรือน 8 ผู้ประสบภัย
2023/09/08 13:15 布川 คําสั่งให้หลบภัย 54 ครัวเรือน 162 ผู้ประสบภัย
2023/09/08 13:15 羽根野 คําสั่งให้หลบภัย 26 ครัวเรือน 70 ผู้ประสบภัย
2023/09/08 13:15 大平 คําสั่งให้หลบภัย 4 ครัวเรือน 8 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 12:00 早尾 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 4 ครัวเรือน 8 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 12:00 布川 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 54 ครัวเรือน 162 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 12:00 羽根野 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 26 ครัวเรือน 70 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 12:00 押戸 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 10 ครัวเรือน 27 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 12:00 立木 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 14 ครัวเรือน 50 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 12:00 大平 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 4 ครัวเรือน 8 ผู้ประสบภัย
2019/10/26 09:30 羽根野 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 26 ครัวเรือน 70 ผู้ประสบภัย
2019/10/26 09:30 押戸 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 10 ครัวเรือน 27 ผู้ประสบภัย
2019/10/26 09:30 早尾 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 4 ครัวเรือน 8 ผู้ประสบภัย
2019/10/26 09:30 大平 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 4 ครัวเรือน 8 ผู้ประสบภัย
2019/10/26 09:30 布川 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 54 ครัวเรือน 162 ผู้ประสบภัย
2019/10/26 09:30 立木 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 14 ครัวเรือน 50 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 17:30 利根町 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 7,080 ครัวเรือน 16,127 ผู้ประสบภัย
2018/08/09 10:00 立木 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 14 ครัวเรือน 50 ผู้ประสบภัย
2018/08/09 10:00 羽根野 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 26 ครัวเรือน 70 ผู้ประสบภัย
2018/08/09 10:00 押戸 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 10 ครัวเรือน 27 ผู้ประสบภัย
2018/08/09 10:00 早尾 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 4 ครัวเรือน 8 ผู้ประสบภัย
2018/08/09 10:00 大平 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 4 ครัวเรือน 8 ผู้ประสบภัย
2018/08/09 10:00 布川 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 54 ครัวเรือน 162 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 11:00 羽根野 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 26 ครัวเรือน 70 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 11:00 大平 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 4 ครัวเรือน 8 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 11:00 早尾 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 4 ครัวเรือน 8 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 11:00 押戸 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 10 ครัวเรือน 27 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 11:00 布川 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 54 ครัวเรือน 162 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 11:00 立木 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 14 ครัวเรือน 50 ผู้ประสบภัย

สถานการณ์ของศูนย์อพยพ

ชื่อ ที่อยู่ วันและเวลาที่เปิด วันและเวลาที่ปิด จำนวนคนที่อพยพ สถานะสิ่งอำนวยความสะดวก
利根町文化センター 利根町下曽根187 2023/09/07 16:30 2023/09/09 08:30 0   ผู้ประสบภัย
利根町保健福祉センター 利根町下曽根221-1 2023/09/07 16:30 2023/09/09 08:30 0   ผู้ประสบภัย
日本ウェルネススポーツ大学第1キャンパス 利根町布川1377 2023/09/08 13:30 2023/09/09 08:30 0   ผู้ประสบภัย
利根町文化センター 利根町下曽根187 2023/06/02 16:00 2023/06/03 12:00 0   ผู้ประสบภัย
利根町保健福祉センター 利根町下曽根221-1 2023/06/02 16:00 2023/06/03 12:00 0   ผู้ประสบภัย
利根町保健福祉センター 利根町下曽根221-1 2019/10/25 13:30 2019/10/26 09:30 0   ผู้ประสบภัย
利根町公民館 利根町下曽根187 2019/10/25 13:30 2019/10/26 09:30 0   ผู้ประสบภัย
日本ウェルネススポーツ大学第1キャンパス 利根町布川1377 2019/10/13 09:00 2019/10/13 17:30 0   ผู้ประสบภัย
生涯学習センター 利根町中谷967 2019/10/11 14:00 2019/10/13 09:00 0   ผู้ประสบภัย
布川地区コミュニティセンター 利根町布川2958-1 2019/10/11 14:00 2019/10/13 09:00 0   ผู้ประสบภัย
文間地区農村集落センター 利根町大房488-2 2019/10/11 14:00 2019/10/13 09:00 0   ผู้ประสบภัย
利根町公民館 利根町下曽根187 2019/10/11 14:00 2019/10/13 09:00 0   ผู้ประสบภัย
利根町保健福祉センター 利根町下曽根221-1 2019/10/11 14:00 2019/10/13 09:00 0   ผู้ประสบภัย
利根町保健福祉センター 利根町下曽根221-1 2018/09/30 14:00 2018/10/01 10:00 0   ผู้ประสบภัย
文間地区農村集落センター 利根町大房488 2018/08/08 15:30 2018/08/09 10:00 0   ผู้ประสบภัย
利根町保健福祉センター 利根町下曽根221-1 2018/08/08 15:30 2018/08/09 10:00 0   ผู้ประสบภัย
利根町保健福祉センター 利根町下曽根221-1 2017/10/22 14:00 2017/10/23 11:00 0   ผู้ประสบภัย

ข้อมูลความเสียหาย▶ ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

ไม่มีข้อมูล

กลับไปด้านบน