อำเภอริวงาเซกิ ข้อมูลรายละเอียดของประกาศ

  ข้อมูลพยากรณ์อากาศ (ประกาศแจ้งเตือน・การส่งสัญญาณเตือน) สถานการณ์ประกาศให้มีการอพยพ ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง การเปิดศูนย์อพยพ
ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง
ได้รับความเสียหาย
ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง
(เป้าหมาย/การจำแนกประเภท) มาตรการความปลอ ดภัยในภาวะฉุกเฉิน คําสั่งให้หลบภัย การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ
อำเภอริวงาเซกิ
    ไม่มีข้อมูล
จำนวนครัวเรือน 0 0 0 0
  • ไม่มีข้อมูล
จำนวนผู้ประสบภัย 0 0 0

ประกาศแจ้งเตือน・การส่งสัญญาณเตือน

การส่งสัญญาณเตือน・ประกาศแจ้งเตือนที่แปลโดยเว็บไซต์แปลภาษา คลิกที่นี่[G]

2022年08月08日 22:20
    水戸地方気象台 発表

注意報を解除します。

【解除】雷注意報


2019年10月25日19:20
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難勧告などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。
<補足情報>
市町村内で危険度が高まっている区域は、茨城県や気象庁のホームページ等でも確認できます。茨城県「土砂災害警戒情報システム」、気象庁「大雨警報(土砂災害)の危険度分布」

【解除】土砂災害警戒情報

ข้อมูลการอพยพในขณะที่มีการออกประกาศแจ้งเตือน

ในกรณีที่มีการประกาศให้อพยพในเขตพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่ เพื่อความปลอดภัย กรุณาอ่านข้อมูลด้านล่างนี้

การเตรียมการอพยพ
มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดภัยพิบัติขึ้นในเขตพื้นที่เป้าหมาย (หลังจากนี้อาจมีการประกาศหรือออกคำเตือนให้อพยพ)
เพื่อความปลอดภัยของท่าน กรุณาติดตามข่าวสารและคำแนะนำจากทางราชการหรือข้อมูลอากาศล่าสุดผ่านทางอินเตอร์เน็ต โทรทัศน์หรือวิทยุ
(คู่มือสำหรับการปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยพิบัติ คลิกที่นี่)
หากไม่ทราบว่าศูนย์อพยพอยู่ที่ใด กรุณาติดต่อสอบถามไปยังเขตเทศบาลเมืองที่ท่านอาศัยอยู่ และรีบอพยพโดยเร่งด่วน

คำแนะนำการอพยพ
มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดภัยพิบัติขึ้นในเขตพื้นที่เป้าหมาย
เพื่อความปลอดภัยของท่าน กรุณาอพยพไปยังศูนย์อพยพ

คำสั่งให้อพยพ
ท่านที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เป้าหมาย กรุณาอพยพไปยังศูนย์อพยพโดยเร็วที่สุด

ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลการอพยพที่ถูกยกเลิก

วันและเวลาที่ยกเลิก เขตพื้นที่เป้าหมาย การจำแนกประเภท จำนวนครัวเรือน จำนวนผู้ประสบภัย
2019/10/25 19:30 薄倉 คำแนะนำการอพยพ 6 ครัวเรือน 20 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 19:30 塗高 คำแนะนำการอพยพ 21 ครัวเรือน 50 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 19:30 白羽1 คำแนะนำการอพยพ 1 ครัวเรือน 4 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 19:30 白羽2 คำแนะนำการอพยพ 9 ครัวเรือน 30 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 19:30 田町 คำแนะนำการอพยพ 12 ครัวเรือน 32 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 19:30 半田 คำแนะนำการอพยพ 51 ครัวเรือน 157 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 19:30 板橋 คำแนะนำการอพยพ 2 ครัวเรือน 5 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 19:30 富士見1 คำแนะนำการอพยพ 0 ครัวเรือน 0 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 19:30 富士見2 คำแนะนำการอพยพ 1 ครัวเรือน 2 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 19:30 平台1 คำแนะนำการอพยพ 17 ครัวเรือน 44 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 19:30 平台2 คำแนะนำการอพยพ 27 ครัวเรือน 73 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 19:30 稲荷新田 คำแนะนำการอพยพ 0 ครัวเรือน 0 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 19:30 愛戸 คำแนะนำการอพยพ 2 ครัวเรือน 2 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 19:30 羽黒 คำแนะนำการอพยพ 2 ครัวเรือน 6 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 19:30 下羽原 คำแนะนำการอพยพ 3 ครัวเรือน 16 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 19:30 下宿 คำแนะนำการอพยพ 6 ครัวเรือน 16 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 19:30 下塗戸 คำแนะนำการอพยพ 15 ครัวเรือน 40 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 19:30 下八代 คำแนะนำการอพยพ 16 ครัวเรือน 35 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 19:30 根町下 คำแนะนำการอพยพ 4 ครัวเรือน 11 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 19:30 根町北 คำแนะนำการอพยพ 7 ครัวเรือน 16 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 19:30 若柴1 คำแนะนำการอพยพ 9 ครัวเรือน 29 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 19:30 若柴3 คำแนะนำการอพยพ 7 ครัวเรือน 26 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 19:30 上羽原 คำแนะนำการอพยพ 0 ครัวเรือน 0 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 19:30 上八代 คำแนะนำการอพยพ 11 ครัวเรือน 30 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 19:30 城下 คำแนะนำการอพยพ 67 ครัวเรือน 136 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 19:30 水表 คำแนะนำการอพยพ 32 ครัวเรือน 78 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 19:30 中曽根 คำแนะนำการอพยพ 14 ครัวเรือน 33 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 19:30 中八代 คำแนะนำการอพยพ 14 ครัวเรือน 39 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 19:30 長峰 คำแนะนำการอพยพ 16 ครัวเรือน 33 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 20:00 佐沼町 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 92 ครัวเรือน 291 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 20:00 大徳町 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 870 ครัวเรือน 2,304 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 20:00 宮渕町 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 155 ครัวเรือน 449 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 20:00 上大徳新町 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 140 ครัวเรือน 374 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 09:00 龍ケ崎市 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 31,545 ครัวเรือน 78,730 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 10:00 若柴3 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 7 ครัวเรือน 26 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 10:00 若柴1 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 9 ครัวเรือน 29 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 10:00 根町北 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 7 ครัวเรือน 16 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 10:00 根町下 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 4 ครัวเรือน 11 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 10:00 下八代 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 16 ครัวเรือน 35 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 10:00 下塗戸 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 15 ครัวเรือน 40 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 10:00 白羽2 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 9 ครัวเรือน 30 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 10:00 薄倉 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 6 ครัวเรือน 20 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 10:00 上八代 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 11 ครัวเรือน 30 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 10:00 城下 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 67 ครัวเรือน 136 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 10:00 水表 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 32 ครัวเรือน 78 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 10:00 下宿 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 6 ครัวเรือน 16 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 10:00 中曽根 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 14 ครัวเรือน 33 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 10:00 富士見1 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 0 ครัวเรือน 0 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 10:00 長峰 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 16 ครัวเรือน 33 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 10:00 上羽原 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 0 ครัวเรือน 0 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 10:00 平台2 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 27 ครัวเรือน 73 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 10:00 田町 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 12 ครัวเรือน 32 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 10:00 平台1 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 17 ครัวเรือน 44 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 10:00 板橋 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 2 ครัวเรือน 5 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 10:00 白羽1 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 1 ครัวเรือน 4 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 10:00 塗高 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 21 ครัวเรือน 50 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 10:00 下羽原 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 3 ครัวเรือน 16 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 10:00 中八代 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 14 ครัวเรือน 39 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 10:00 羽黒 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 2 ครัวเรือน 6 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 10:00 愛戸 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 2 ครัวเรือน 2 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 10:00 稲荷新田 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 0 ครัวเรือน 0 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 10:00 富士見2 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 1 ครัวเรือน 2 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 10:00 半田 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 51 ครัวเรือน 157 ผู้ประสบภัย
2018/08/09 10:00 愛戸 คำแนะนำการอพยพ 2 ครัวเรือน 2 ผู้ประสบภัย
2018/08/09 10:00 白羽1 คำแนะนำการอพยพ 1 ครัวเรือน 4 ผู้ประสบภัย
2018/08/09 10:00 白羽2 คำแนะนำการอพยพ 9 ครัวเรือน 30 ผู้ประสบภัย
2018/08/09 10:00 薄倉 คำแนะนำการอพยพ 6 ครัวเรือน 20 ผู้ประสบภัย
2018/08/09 10:00 半田 คำแนะนำการอพยพ 51 ครัวเรือน 157 ผู้ประสบภัย
2018/08/09 10:00 板橋 คำแนะนำการอพยพ 2 ครัวเรือน 5 ผู้ประสบภัย
2018/08/09 10:00 富士見1 คำแนะนำการอพยพ 0 ครัวเรือน 0 ผู้ประสบภัย
2018/08/09 10:00 富士見2 คำแนะนำการอพยพ 1 ครัวเรือน 2 ผู้ประสบภัย
2018/08/09 10:00 平台1 คำแนะนำการอพยพ 17 ครัวเรือน 44 ผู้ประสบภัย
2018/08/09 10:00 平台2 คำแนะนำการอพยพ 27 ครัวเรือน 73 ผู้ประสบภัย
2018/08/09 10:00 長峰 คำแนะนำการอพยพ 16 ครัวเรือน 33 ผู้ประสบภัย
2018/08/09 10:00 中八代 คำแนะนำการอพยพ 14 ครัวเรือน 39 ผู้ประสบภัย
2018/08/09 10:00 下八代 คำแนะนำการอพยพ 16 ครัวเรือน 35 ผู้ประสบภัย
2018/08/09 10:00 上八代 คำแนะนำการอพยพ 11 ครัวเรือน 30 ผู้ประสบภัย
2018/08/09 10:00 根町北 คำแนะนำการอพยพ 7 ครัวเรือน 16 ผู้ประสบภัย
2018/08/09 10:00 若柴1 คำแนะนำการอพยพ 9 ครัวเรือน 29 ผู้ประสบภัย
2018/08/09 10:00 若柴3 คำแนะนำการอพยพ 7 ครัวเรือน 26 ผู้ประสบภัย
2018/08/09 10:00 上羽原 คำแนะนำการอพยพ 0 ครัวเรือน 0 ผู้ประสบภัย
2018/08/09 10:00 城下 คำแนะนำการอพยพ 67 ครัวเรือน 136 ผู้ประสบภัย
2018/08/09 10:00 羽黒 คำแนะนำการอพยพ 2 ครัวเรือน 6 ผู้ประสบภัย
2018/08/09 10:00 下羽原 คำแนะนำการอพยพ 3 ครัวเรือน 16 ผู้ประสบภัย
2018/08/09 10:00 水表 คำแนะนำการอพยพ 32 ครัวเรือน 78 ผู้ประสบภัย
2018/08/09 10:00 中曽根 คำแนะนำการอพยพ 14 ครัวเรือน 33 ผู้ประสบภัย
2018/08/09 10:00 下宿 คำแนะนำการอพยพ 6 ครัวเรือน 16 ผู้ประสบภัย
2018/08/09 10:00 下塗戸 คำแนะนำการอพยพ 15 ครัวเรือน 40 ผู้ประสบภัย
2018/08/09 10:00 根町下 คำแนะนำการอพยพ 4 ครัวเรือน 11 ผู้ประสบภัย
2018/08/09 10:00 田町 คำแนะนำการอพยพ 12 ครัวเรือน 32 ผู้ประสบภัย
2018/08/09 10:00 塗高 คำแนะนำการอพยพ 21 ครัวเรือน 50 ผู้ประสบภัย
2018/08/09 10:00 稲荷新田 คำแนะนำการอพยพ 0 ครัวเรือน 0 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 07:00 愛戸 คำแนะนำการอพยพ 2 ครัวเรือน 2 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 07:00 中曽根 คำแนะนำการอพยพ 14 ครัวเรือน 33 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 07:00 水表 คำแนะนำการอพยพ 32 ครัวเรือน 78 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 07:00 城下 คำแนะนำการอพยพ 67 ครัวเรือน 136 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 07:00 上八代 คำแนะนำการอพยพ 11 ครัวเรือน 30 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 07:00 上羽原 คำแนะนำการอพยพ 0 ครัวเรือน 0 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 07:00 若柴3 คำแนะนำการอพยพ 7 ครัวเรือน 26 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 07:00 若柴1 คำแนะนำการอพยพ 9 ครัวเรือน 29 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 07:00 根町北 คำแนะนำการอพยพ 7 ครัวเรือน 16 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 07:00 根町下 คำแนะนำการอพยพ 4 ครัวเรือน 11 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 07:00 下八代 คำแนะนำการอพยพ 16 ครัวเรือน 35 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 07:00 平台1 คำแนะนำการอพยพ 17 ครัวเรือน 44 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 07:00 中八代 คำแนะนำการอพยพ 14 ครัวเรือน 39 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 07:00 長峰 คำแนะนำการอพยพ 16 ครัวเรือน 33 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 07:00 田町 คำแนะนำการอพยพ 12 ครัวเรือน 32 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 07:00 塗高 คำแนะนำการอพยพ 21 ครัวเรือน 50 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 07:00 白羽1 คำแนะนำการอพยพ 1 ครัวเรือน 4 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 07:00 白羽2 คำแนะนำการอพยพ 9 ครัวเรือน 30 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 07:00 下塗戸 คำแนะนำการอพยพ 15 ครัวเรือน 40 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 07:00 下宿 คำแนะนำการอพยพ 6 ครัวเรือน 16 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 07:00 薄倉 คำแนะนำการอพยพ 6 ครัวเรือน 20 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 07:00 半田 คำแนะนำการอพยพ 51 ครัวเรือน 157 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 07:00 板橋 คำแนะนำการอพยพ 2 ครัวเรือน 5 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 07:00 下羽原 คำแนะนำการอพยพ 3 ครัวเรือน 16 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 07:00 羽黒 คำแนะนำการอพยพ 2 ครัวเรือน 6 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 07:00 稲荷新田 คำแนะนำการอพยพ 0 ครัวเรือน 0 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 07:00 平台2 คำแนะนำการอพยพ 27 ครัวเรือน 73 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 07:00 富士見1 คำแนะนำการอพยพ 0 ครัวเรือน 0 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 07:00 富士見2 คำแนะนำการอพยพ 1 ครัวเรือน 2 ผู้ประสบภัย

สถานการณ์ของศูนย์อพยพ

ชื่อ ที่อยู่ วันและเวลาที่เปิด วันและเวลาที่ปิด จำนวนคนที่อพยพ สถานะสิ่งอำนวยความสะดวก
龍ヶ崎市役所 龍ケ崎市3710 2019/10/25 13:00 2019/10/26 19:30 0   ผู้ประสบภัย
城ノ内コミュニティセンター 龍ケ崎市白羽1丁目5-2 2019/10/25 13:00 2019/10/25 19:15 0   ผู้ประสบภัย
龍ケ崎市立八原小学校 龍ケ崎市藤ケ丘1丁目22-4 2019/10/13 20:00 2019/10/14 08:00 0   ผู้ประสบภัย
龍ケ崎市立城ノ内小学校 龍ケ崎市城ノ内5丁目27 2019/10/13 20:00 2019/10/14 08:00 0   ผู้ประสบภัย
馴柴コミュニティセンター 龍ケ崎市馴柴町21-1 2019/10/12 09:00 2019/10/13 09:00 0   ผู้ประสบภัย
龍ケ崎コミュニティセンター 龍ケ崎市488 2019/10/12 09:00 2019/10/13 09:00 0   ผู้ประสบภัย
城ノ内コミュニティセンター 龍ケ崎市白羽1丁目5-2 2019/10/12 09:00 2019/10/13 07:00 0   ผู้ประสบภัย
龍ヶ崎市役所 龍ケ崎市3710 2019/09/08 16:00 2019/09/09 10:00 0   ผู้ประสบภัย
馴馬財産区会館 龍ケ崎市馴馬町2260-8 2018/08/08 13:00 2018/08/09 10:00 0   ผู้ประสบภัย
長戸コミュニティセンター 龍ケ崎市高作町162-9 2018/08/08 13:00 2018/08/09 10:00 0   ผู้ประสบภัย
城ノ内コミュニティセンター 龍ケ崎市白羽1丁目5-2 2018/08/08 13:00 2018/08/09 10:00 0   ผู้ประสบภัย
龍ケ崎コミュニティセンター 龍ケ崎市根町488 2018/08/08 13:00 2018/08/09 10:00 0   ผู้ประสบภัย
城ノ内コミュニティセンター 龍ケ崎市白羽1丁目5-2 2017/10/22 16:00 2017/10/23 07:00 0   ผู้ประสบภัย

ข้อมูลความเสียหาย▶ ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

ไม่มีข้อมูล

กลับไปด้านบน