อำเภออิชิโอกะ ข้อมูลรายละเอียดของประกาศ

  ข้อมูลพยากรณ์อากาศ (ประกาศแจ้งเตือน・การส่งสัญญาณเตือน) สถานการณ์ประกาศให้มีการอพยพ ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง การเปิดศูนย์อพยพ
ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง
ได้รับความเสียหาย
ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง
(เป้าหมาย/การจำแนกประเภท) มาตรการความปลอ ดภัยในภาวะฉุกเฉิน คําสั่งให้หลบภัย การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ
อำเภออิชิโอกะ
    ไม่มีข้อมูล
จำนวนครัวเรือน 0 0 0 0
  • มีข้อมูล
จำนวนผู้ประสบภัย 0 0 0

ประกาศแจ้งเตือน・การส่งสัญญาณเตือน

การส่งสัญญาณเตือน・ประกาศแจ้งเตือนที่แปลโดยเว็บไซต์แปลภาษา คลิกที่นี่[G]

2023年10月02日 10:03
    水戸地方気象台 発表

北部では、2日まで高潮に注意してください。

【解除】濃霧注意報


2023年06月03日11:10
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。

【解除】土砂災害警戒情報

ข้อมูลการอพยพในขณะที่มีการออกประกาศแจ้งเตือน

ในกรณีที่มีการประกาศให้อพยพในเขตพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่ เพื่อความปลอดภัย กรุณาอ่านข้อมูลด้านล่างนี้

การเตรียมการอพยพ
มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดภัยพิบัติขึ้นในเขตพื้นที่เป้าหมาย (หลังจากนี้อาจมีการประกาศหรือออกคำเตือนให้อพยพ)
เพื่อความปลอดภัยของท่าน กรุณาติดตามข่าวสารและคำแนะนำจากทางราชการหรือข้อมูลอากาศล่าสุดผ่านทางอินเตอร์เน็ต โทรทัศน์หรือวิทยุ
(คู่มือสำหรับการปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยพิบัติ คลิกที่นี่)
หากไม่ทราบว่าศูนย์อพยพอยู่ที่ใด กรุณาติดต่อสอบถามไปยังเขตเทศบาลเมืองที่ท่านอาศัยอยู่ และรีบอพยพโดยเร่งด่วน

คำแนะนำการอพยพ
มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดภัยพิบัติขึ้นในเขตพื้นที่เป้าหมาย
เพื่อความปลอดภัยของท่าน กรุณาอพยพไปยังศูนย์อพยพ

คำสั่งให้อพยพ
ท่านที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เป้าหมาย กรุณาอพยพไปยังศูนย์อพยพโดยเร็วที่สุด

ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลการอพยพที่ถูกยกเลิก

วันและเวลาที่ยกเลิก เขตพื้นที่เป้าหมาย การจำแนกประเภท จำนวนครัวเรือน จำนวนผู้ประสบภัย
2023/06/03 11:40 柴内 คําสั่งให้หลบภัย 58 ครัวเรือน 155 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 11:40 井関 คําสั่งให้หลบภัย 213 ครัวเรือน 570 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 11:40 青田 คําสั่งให้หลบภัย 28 ครัวเรือน 94 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 11:40 小幡 คําสั่งให้หลบภัย 488 ครัวเรือน 1,378 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 11:40 小野越 คําสั่งให้หลบภัย 8 ครัวเรือน 18 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 11:40 上青柳 คําสั่งให้หลบภัย 37 ครัวเรือน 105 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 11:40 菖蒲沢 คําสั่งให้หลบภัย 35 ครัวเรือน 104 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 11:40 弓弦 คําสั่งให้หลบภัย 42 ครัวเรือน 131 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 11:40 高浜 คําสั่งให้หลบภัย 422 ครัวเรือน 1,077 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 11:40 染谷 คําสั่งให้หลบภัย 211 ครัวเรือน 645 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 11:40 川又 คําสั่งให้หลบภัย 180 ครัวเรือน 516 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 11:40 仏生寺 คําสั่งให้หลบภัย 27 ครัวเรือน 82 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 11:40 田島 คําสั่งให้หลบภัย 51 ครัวเรือน 163 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 11:40 คําสั่งให้หลบภัย 23 ครัวเรือน 77 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 11:40 総社 คําสั่งให้หลบภัย 528 ครัวเรือน 1,186 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 11:40 石川 คําสั่งให้หลบภัย 209 ครัวเรือน 620 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 11:40 北根本 คําสั่งให้หลบภัย 82 ครัวเรือน 226 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 11:40 三村 คําสั่งให้หลบภัย 502 ครัวเรือน 1,939 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 11:40 半田 คําสั่งให้หลบภัย 159 ครัวเรือน 569 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 11:40 下青柳 คําสั่งให้หลบภัย 105 ครัวเรือน 334 ผู้ประสบภัย
2022/09/24 18:45 片野 คําสั่งให้หลบภัย 166 ครัวเรือน 473 ผู้ประสบภัย
2019/10/26 00:15 中津川 คำแนะนำการอพยพ 152 ครัวเรือน 396 ผู้ประสบภัย
2019/10/26 00:15 石川 คำแนะนำการอพยพ 237 ครัวเรือน 720 ผู้ประสบภัย
2019/10/26 00:15 東田中 คำแนะนำการอพยพ 355 ครัวเรือน 929 ผู้ประสบภัย
2019/10/26 00:15 北根本 คำแนะนำการอพยพ 106 ครัวเรือน 271 ผู้ประสบภัย
2019/10/26 00:15 高浜 คำแนะนำการอพยพ 454 ครัวเรือน 1,118 ผู้ประสบภัย
2019/10/26 00:15 井関 คำแนะนำการอพยพ 239 ครัวเรือน 681 ผู้ประสบภัย
2019/10/26 00:15 片野 คำแนะนำการอพยพ 152 ครัวเรือน 490 ผู้ประสบภัย
2019/10/26 00:15 三村 คำแนะนำการอพยพ 880 ครัวเรือน 2,263 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:30 朝日 คําสั่งให้หลบภัย 0 ครัวเรือน 0 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:30 小井戸 คําสั่งให้หลบภัย 52 ครัวเรือน 167 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:30 龍明 คําสั่งให้หลบภัย 27 ครัวเรือน 72 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:30 北根本 คําสั่งให้หลบภัย 106 ครัวเรือน 271 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:30 井関 คําสั่งให้หลบภัย 239 ครัวเรือน 681 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:30 柿岡 คําสั่งให้หลบภัย 1,552 ครัวเรือน 4,195 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:30 瓦谷 คําสั่งให้หลบภัย 310 ครัวเรือน 958 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:30 仏生寺 คําสั่งให้หลบภัย 27 ครัวเรือน 84 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:30 吉生 คําสั่งให้หลบภัย 226 ครัวเรือน 678 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:30 宮ケ崎 คําสั่งให้หลบภัย 99 ครัวเรือน 278 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:30 弓弦 คําสั่งให้หลบภัย 58 ครัวเรือน 175 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:30 高浜 คําสั่งให้หลบภัย 454 ครัวเรือน 1,118 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:30 三村 คําสั่งให้หลบภัย 880 ครัวเรือน 2,263 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:30 柴内 คําสั่งให้หลบภัย 73 ครัวเรือน 207 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:30 若宮1丁目 คําสั่งให้หลบภัย 210 ครัวเรือน 459 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:30 若宮2丁目 คําสั่งให้หลบภัย 172 ครัวเรือน 460 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:30 若宮4丁目 คําสั่งให้หลบภัย 149 ครัวเรือน 383 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:30 部原 คําสั่งให้หลบภัย 97 ครัวเรือน 230 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:30 半田 คําสั่งให้หลบภัย 196 ครัวเรือน 574 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:30 東府中 คําสั่งให้หลบภัย 167 ครัวเรือน 444 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:30 小屋 คําสั่งให้หลบภัย 195 ครัวเรือน 593 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:30 小幡 คําสั่งให้หลบภัย 520 ครัวเรือน 1,570 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:30 小野越 คําสั่งให้หลบภัย 15 ครัวเรือน 45 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:30 菖蒲沢 คําสั่งให้หลบภัย 37 ครัวเรือน 119 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:30 田島2丁目 คําสั่งให้หลบภัย 25 ครัวเรือน 54 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:30 上青柳 คําสั่งให้หลบภัย 44 ครัวเรือน 133 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:30 上曽 คําสั่งให้หลบภัย 267 ครัวเรือน 819 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:30 真家 คําสั่งให้หลบภัย 515 ครัวเรือน 1,481 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:30 青田 คําสั่งให้หลบภัย 35 ครัวเรือน 132 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:30 石川 คําสั่งให้หลบภัย 237 ครัวเรือน 720 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:30 染谷 คําสั่งให้หลบภัย 262 ครัวเรือน 731 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:30 総社1丁目 คําสั่งให้หลบภัย 281 ครัวเรือน 653 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:30 総社2丁目 คําสั่งให้หลบภัย 218 ครัวเรือน 529 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:30 太田 คําสั่งให้หลบภัย 136 ครัวเรือน 433 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:30 大増 คําสั่งให้หลบภัย 243 ครัวเรือน 717 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:30 大塚 คําสั่งให้หลบภัย 183 ครัวเรือน 592 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:30 中戸 คําสั่งให้หลบภัย 108 ครัวเรือน 338 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:30 東田中 คําสั่งให้หลบภัย 355 ครัวเรือน 929 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:30 東大橋 คําสั่งให้หลบภัย 540 ครัวเรือน 1,286 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:30 中津川 คําสั่งให้หลบภัย 152 ครัวเรือน 396 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:30 市全域 คำแนะนำการอพยพ 27,878 ครัวเรือน 75,156 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 12:00 高浜 คำแนะนำการอพยพ 454 ครัวเรือน 1,118 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 12:00 井関 คำแนะนำการอพยพ 239 ครัวเรือน 681 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 12:00 小幡 คำแนะนำการอพยพ 520 ครัวเรือน 1,570 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 12:00 東府中 คำแนะนำการอพยพ 167 ครัวเรือน 444 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 12:00 半田 คำแนะนำการอพยพ 196 ครัวเรือน 574 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 12:00 部原 คำแนะนำการอพยพ 97 ครัวเรือน 230 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 12:00 山崎 คำแนะนำการอพยพ 1,151 ครัวเรือน 3,154 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 12:00 柴内 คำแนะนำการอพยพ 73 ครัวเรือน 207 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 12:00 若宮2丁目 คำแนะนำการอพยพ 172 ครัวเรือน 460 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 12:00 宮ケ崎 คำแนะนำการอพยพ 99 ครัวเรือน 278 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 12:00 総社2丁目 คำแนะนำการอพยพ 218 ครัวเรือน 529 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 12:00 総社1丁目 คำแนะนำการอพยพ 281 ครัวเรือน 653 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 12:00 大増 คำแนะนำการอพยพ 243 ครัวเรือน 717 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 12:00 染谷 คำแนะนำการอพยพ 262 ครัวเรือน 731 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 12:00 青田 คำแนะนำการอพยพ 35 ครัวเรือน 132 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 12:00 石川 คำแนะนำการอพยพ 237 ครัวเรือน 720 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 12:00 上青柳 คำแนะนำการอพยพ 44 ครัวเรือน 133 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 12:00 上曽 คำแนะนำการอพยพ 267 ครัวเรือน 819 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 12:00 真家 คำแนะนำการอพยพ 515 ครัวเรือน 1,481 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 12:00 太田 คำแนะนำการอพยพ 136 ครัวเรือน 433 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 12:00 柿岡 คำแนะนำการอพยพ 1,552 ครัวเรือน 4,195 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 12:00 大塚 คำแนะนำการอพยพ 183 ครัวเรือน 592 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 12:00 中戸 คำแนะนำการอพยพ 108 ครัวเรือน 338 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 12:00 中津川 คำแนะนำการอพยพ 152 ครัวเรือน 396 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 12:00 朝日 คำแนะนำการอพยพ 0 ครัวเรือน 0 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 12:00 田島2丁目 คำแนะนำการอพยพ 25 ครัวเรือน 54 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 12:00 田島1丁目 คำแนะนำการอพยพ 48 ครัวเรือน 148 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 12:00 東田中 คำแนะนำการอพยพ 355 ครัวเรือน 929 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 12:00 瓦谷 คำแนะนำการอพยพ 310 ครัวเรือน 958 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 12:00 小井戸 คำแนะนำการอพยพ 52 ครัวเรือน 167 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 12:00 吉生 คำแนะนำการอพยพ 226 ครัวเรือน 678 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 12:00 北根本 คำแนะนำการอพยพ 106 ครัวเรือน 271 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 12:00 片野 คำแนะนำการอพยพ 152 ครัวเรือน 490 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 12:00 仏生寺 คำแนะนำการอพยพ 27 ครัวเรือน 84 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 12:00 若宮4丁目 คำแนะนำการอพยพ 149 ครัวเรือน 383 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 12:00 小野越 คำแนะนำการอพยพ 15 ครัวเรือน 45 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 12:00 菖蒲沢 คำแนะนำการอพยพ 37 ครัวเรือน 119 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 12:00 弓弦 คำแนะนำการอพยพ 58 ครัวเรือน 175 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 12:00 三村 คำแนะนำการอพยพ 880 ครัวเรือน 2,263 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 09:00 片野 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 152 ครัวเรือน 490 ผู้ประสบภัย

สถานการณ์ของศูนย์อพยพ

ชื่อ ที่อยู่ วันและเวลาที่เปิด วันและเวลาที่ปิด จำนวนคนที่อพยพ สถานะสิ่งอำนวยความสะดวก
石岡小学校 石岡市総社1-2-10 2023/06/03 00:40 2023/06/03 11:40 0   ผู้ประสบภัย
小桜小学校 石岡市川又746 2023/06/03 01:20 2023/06/03 11:40 0   ผู้ประสบภัย
城南地区公民館 石岡市三村7109 2023/06/03 00:40 2023/06/03 11:40 0   ผู้ประสบภัย
石岡運動公園 石岡市南台3-34-1 2023/06/03 00:40 2023/06/03 11:40 0   ผู้ประสบภัย
旧城南中学校 石岡市高浜112 2023/06/03 01:07 2023/06/03 11:40 0   ผู้ประสบภัย
石岡海洋センター 石岡市染谷1415 2023/06/03 01:00 2023/06/03 11:40 0   ผู้ประสบภัย
関川小学校 石岡市石川1153 2023/06/03 01:10 2023/06/03 11:40 0   ผู้ประสบภัย
朝日スポーツ交流施設 石岡市柴内630 2023/06/03 00:52 2023/06/03 11:40 0   ผู้ประสบภัย
みなみ保育所 石岡市月岡1375 2023/06/03 01:15 2023/06/03 11:40 0   ผู้ประสบภัย
片野集会所 石岡市片野157 2022/09/24 06:25 2022/09/24 18:45 0   ผู้ประสบภัย
石岡市役所 石岡市石岡1丁目1-1自主避難所 2019/10/25 14:00 2019/10/26 00:15 0   ผู้ประสบภัย
八郷総合支所 石岡市柿岡5680-1自主避難所 2019/10/25 14:00 2019/10/26 00:15 0   ผู้ประสบภัย
関川小学校 石岡市石川1153 2019/10/25 14:00 2019/10/25 20:00 0   ผู้ประสบภัย
旧城南中学校 石岡市高浜112 2019/10/25 14:00 2019/10/25 20:00 0   ผู้ประสบภัย
城南地区公民館 石岡市三村7109 2019/10/25 14:00 2019/10/25 20:00 0   ผู้ประสบภัย
片野集会所 石岡市片野157 2019/10/25 16:00 2019/10/25 20:00 0   ผู้ประสบภัย
大増多目的センター 石岡市大増3606 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:33 0   ผู้ประสบภัย
みなみ保育所 石岡市月岡1375 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:40 0   ผู้ประสบภัย
小桜小学校 石岡市川又746 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:08 0   ผู้ประสบภัย
中央公民館 石岡市柿岡5680-1 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:55 0   ผู้ประสบภัย
小幡小学校 石岡市小幡4080 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:00 0   ผู้ประสบภัย
林小学校 石岡市下林857-1 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   ผู้ประสบภัย
柿岡小学校 石岡市柿岡2159-2 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   ผู้ประสบภัย
恋瀬小学校 石岡市小見832-1 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:15 0   ผู้ประสบภัย
吉生小学校 石岡市吉生513-2 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:25 0   ผู้ประสบภัย
瓦会小学校 石岡市瓦谷1135-2 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:15 0   ผู้ประสบภัย
東成井小学校 石岡市東成井996 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:00 0   ผู้ประสบภัย
園部小学校 石岡市宮ヶ崎6 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   ผู้ประสบภัย
ふれあいの里石岡ひまわりの館 石岡市大砂10527-6 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:26 0   ผู้ประสบภัย
石岡運動公園 石岡市南台3-34-1 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:35 0   ผู้ประสบภัย
城南地区公民館 石岡市三村7109 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:35 0   ผู้ประสบภัย
東地区公民館 石岡市東石岡4-6-24 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:20 0   ผู้ประสบภัย
石岡第一高等学校 石岡市石岡1-9 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:04 0   ผู้ประสบภัย
旧城南中学校 石岡市高浜112 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:52 0   ผู้ประสบภัย
府中中学校 石岡市若松2-6-5 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   ผู้ประสบภัย
石岡中学校 石岡市東石岡4-2-1 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:05 0   ผู้ประสบภัย
南小学校 石岡市南台4-1-1 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:40 0   ผู้ประสบภัย
府中小学校 石岡市若松1-11-18 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:18 0   ผู้ประสบภัย
北小学校 石岡市根当10949 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:28 0   ผู้ประสบภัย
石岡小学校 石岡市総社1-2-10 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:54 0   ผู้ประสบภัย
八郷総合支所 石岡市柿岡5680-1自主避難所 2019/10/12 08:30 2019/10/13 07:43 0   ผู้ประสบภัย
石岡市役所 石岡市石岡1丁目1-1自主避難所 2019/10/12 08:30 2019/10/13 08:30 0   ผู้ประสบภัย
朝日スポーツ交流施設 石岡市柴内630 2019/10/12 10:00 2019/10/13 05:50 0   ผู้ประสบภัย
八郷中学校 石岡市柿岡3513-2 2019/10/12 10:00 2019/10/13 03:26 0   ผู้ประสบภัย
国府地区公民館 石岡市国府5-7-1 2019/10/12 10:00 2019/10/13 04:25 0   ผู้ประสบภัย
石岡第二高等学校 石岡市府中5-14-14 2019/10/12 10:00 2019/10/13 05:13 0   ผู้ประสบภัย
東小学校 石岡市旭台1-11-3 2019/10/12 10:00 2019/10/13 03:58 0   ผู้ประสบภัย
八郷総合運動公園 石岡市野田600 2019/10/12 10:00 2019/10/13 03:15 0   ผู้ประสบภัย
旧有明中学校 石岡市小塙189-2 2019/10/12 10:00 2019/10/13 03:00 0   ผู้ประสบภัย
片野集会所 石岡市片野157 2019/10/12 10:00 2019/10/13 03:03 0   ผู้ประสบภัย
園部中学校 石岡市山崎1862 2019/10/12 10:00 2019/10/13 03:00 0   ผู้ประสบภัย
石岡海洋センター 石岡市染谷1415 2019/10/12 10:00 2019/10/13 03:05 0   ผู้ประสบภัย
国府中学校 石岡市総社2-12-1 2019/10/12 10:00 2019/10/13 03:30 0   ผู้ประสบภัย
杉並小学校 石岡市杉並2-3-1 2019/10/12 10:00 2019/10/13 03:03 0   ผู้ประสบภัย
関川小学校 石岡市石川1153 2019/10/12 10:00 2019/10/13 03:01 0   ผู้ประสบภัย
葦穂小学校 石岡市小屋1054 2019/10/12 10:00 2019/10/12 21:00 0   ผู้ประสบภัย
八郷総合支所 石岡市柿岡5680-1自主避難所 2019/09/08 17:00 2019/09/09 10:15 0   ผู้ประสบภัย
片野集会所 石岡市片野157 2019/09/08 22:21 2019/09/09 10:10 0   ผู้ประสบภัย
吉生小学校 石岡市吉生513-2 2019/09/08 22:21 2019/09/09 09:40 0   ผู้ประสบภัย
石岡市役所 石岡市石岡1丁目1-1自主避難所 2019/09/08 17:00 2019/09/09 09:30 0   ผู้ประสบภัย
関川小学校 石岡市石川1153 2019/09/08 22:21 2019/09/09 08:50 0   ผู้ประสบภัย
小桜小学校 石岡市川又746 2019/09/08 22:21 2019/09/09 08:40 0   ผู้ประสบภัย
恋瀬小学校 石岡市小見832-1 2019/09/08 22:21 2019/09/09 08:20 0   ผู้ประสบภัย
葦穂小学校 石岡市小屋1054 2019/09/08 22:21 2019/09/09 08:10 0   ผู้ประสบภัย
旧有明中学校 石岡市小塙189-2 2019/09/08 22:21 2019/09/09 08:00 0   ผู้ประสบภัย
小幡小学校 石岡市小幡4080 2019/09/08 22:21 2019/09/09 08:00 0   ผู้ประสบภัย
瓦会小学校 石岡市瓦谷1135-2 2019/09/08 22:21 2019/09/09 08:00 0   ผู้ประสบภัย
園部小学校 石岡市宮ヶ崎6 2019/09/08 22:21 2019/09/09 08:00 0   ผู้ประสบภัย
石岡海洋センター 石岡市染谷1415 2019/09/08 22:21 2019/09/09 08:00 0   ผู้ประสบภัย
旧城南中学校 石岡市高浜112 2019/09/08 22:21 2019/09/09 08:00 0   ผู้ประสบภัย
城南地区公民館 石岡市三村7109 2019/09/08 22:21 2019/09/09 08:00 0   ผู้ประสบภัย
石岡小学校 石岡市総社1-2-10 2019/09/08 22:21 2019/09/09 08:00 0   ผู้ประสบภัย
府中中学校 石岡市若松2-6-5 2019/09/08 22:21 2019/09/09 08:00 0   ผู้ประสบภัย
大増多目的センター 石岡市大増3606 2019/09/08 22:21 2019/09/09 08:00 0   ผู้ประสบภัย
朝日スポーツ交流施設 石岡市柴内630 2019/09/08 22:21 2019/09/09 08:00 0   ผู้ประสบภัย
八郷総合支所 石岡市柿岡5680-1 2018/09/30 17:00 2018/10/01 08:53 0   ผู้ประสบภัย
石岡市役所 石岡市石岡1丁目1-1 2018/09/30 17:00 2018/10/01 06:50 0   ผู้ประสบภัย
中央公民館 石岡市柿岡5680-1 2018/09/30 22:05 2018/10/01 05:40 0   ผู้ประสบภัย
園部コミュニティセンター 石岡市真家69 2018/08/08 21:00 2018/08/09 10:40 0   ผู้ประสบภัย
八郷総合支所 石岡市柿岡5680-1 2018/08/07 17:00 2018/08/09 09:45 0   ผู้ประสบภัย
片野集会所 石岡市片野157 2017/10/22 17:10 2017/10/23 09:00 0   ผู้ประสบภัย

ข้อมูลความเสียหาย▶ ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

(2023/06/08 09:31)
ผู้บาดเจ็บ บ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย (จำนวนครัวเรือน)
ผู้เสียชีวิต สูญหาย ผู้บาดเจ็บสาหัส ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ถล่ม ถูกทำลายบางส่วน
0 ผู้ประสบภัย 0 ผู้ประสบภัย 0 ผู้ประสบภัย 0 ผู้ประสบภัย 0 อาคาร 0 อาคาร
กลับไปด้านบน