อำเภอคาชิมะ ข้อมูลรายละเอียดของประกาศ

  ข้อมูลพยากรณ์อากาศ (ประกาศแจ้งเตือน・การส่งสัญญาณเตือน) สถานการณ์ประกาศให้มีการอพยพ ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง การเปิดศูนย์อพยพ
ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง
ได้รับความเสียหาย
ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง
(เป้าหมาย/การจำแนกประเภท) คำสั่งให้อพยพ คำแนะนำการอพยพ การเตรียมการอพยพ
อำเภอคาชิมะ
    ไม่มีข้อมูล
จำนวนครัวเรือน 0 0 0 0
  • ไม่มีข้อมูล
จำนวนผู้ประสบภัย 0 0 0

ประกาศแจ้งเตือน・การส่งสัญญาณเตือน

การส่งสัญญาณเตือน・ประกาศแจ้งเตือนที่แปลโดยเว็บไซต์แปลภาษา คลิกที่นี่[G]

2019年09月19日 10:02
    水戸地方気象台 発表

注意報を解除します。

【解除】濃霧注意報


2017年10月23日04:55
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、警戒対象地域では土砂災害の危険度が高まっています。
<とるべき措置>
 崖の近くなど土砂災害の発生しやすい地区にお住まいの方は、早めの避難を心がけるとともに、市町村から発表される避難勧告などの情報に注意してください。

【解除】土砂災害警戒情報

ข้อมูลการอพยพในขณะที่มีการออกประกาศแจ้งเตือน


ในกรณีที่มีการประกาศให้อพยพในเขตพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่ เพื่อความปลอดภัย กรุณาอ่านข้อมูลด้านล่างนี้


การเตรียมการอพยพ

มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดภัยพิบัติขึ้นในเขตพื้นที่เป้าหมาย (หลังจากนี้อาจมีการประกาศหรือออกคำเตือนให้อพยพ) เพื่อความปลอดภัยของท่าน กรุณาติดตามข่าวสารและคำแนะนำจากทางราชการหรือข้อมูลอากาศล่าสุดผ่านทางอินเตอร์เน็ต โทรทัศน์หรือวิทยุ (คู่มือสำหรับการปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยพิบัติ คลิกที่นี่
หากไม่ทราบว่าศูนย์อพยพอยู่ที่ใด กรุณาติดต่อสอบถามไปยังเขตเทศบาลเมืองที่ท่านอาศัยอยู่ และรีบอพยพโดยเร่งด่วน(ข้อมูลศูนย์อพยพของจังหวัด คลิกที่นี่

คำแนะนำการอพยพ

มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดภัยพิบัติขึ้นในเขตพื้นที่เป้าหมาย เพื่อความปลอดภัยของท่าน กรุณาอพยพไปยังศูนย์อพยพ

คำสั่งให้อพยพ

ท่านที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เป้าหมาย กรุณาอพยพไปยังศูนย์อพยพโดยเร็วที่สุด


ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลการอพยพที่ถูกยกเลิก

วันและเวลาที่ยกเลิก เขตพื้นที่เป้าหมาย การจำแนกประเภท จำนวนครัวเรือน จำนวนผู้ประสบภัย
2017/10/23 07:50 木滝 การเตรียมการอพยพ 23 ครัวเรือน 51 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 07:50 須賀 การเตรียมการอพยพ 14 ครัวเรือน 44 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 07:50 การเตรียมการอพยพ 20 ครัวเรือน 38 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 07:50 津賀 การเตรียมการอพยพ 36 ครัวเรือน 99 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 07:50 田野辺 การเตรียมการอพยพ 4 ครัวเรือน 12 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 07:50 奈良毛 การเตรียมการอพยพ 18 ครัวเรือน 52 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 07:50 鉢形 การเตรียมการอพยพ 5 ครัวเรือน 10 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 07:50 鉢形台 การเตรียมการอพยพ 3 ครัวเรือน 9 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 07:50 武井 การเตรียมการอพยพ 26 ครัวเรือน 72 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 07:50 明石 การเตรียมการอพยพ 7 ครัวเรือน 17 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 07:50 神野 การเตรียมการอพยพ 40 ครัวเรือน 97 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 07:50 การเตรียมการอพยพ 6 ครัวเรือน 12 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 07:50 粟生 การเตรียมการอพยพ 14 ครัวเรือน 67 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 07:50 下塙 การเตรียมการอพยพ 7 ครัวเรือน 7 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 07:50 角折 การเตรียมการอพยพ 3 ครัวเรือน 9 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 07:50 宮中 การเตรียมการอพยพ 13 ครัวเรือน 25 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 07:50 荒井 การเตรียมการอพยพ 1 ครัวเรือน 7 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 07:50 根三田 การเตรียมการอพยพ 11 ครัวเรือน 37 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 07:50 沼尾 การเตรียมการอพยพ 25 ครัวเรือน 94 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 07:50 城山 การเตรียมการอพยพ 40 ครัวเรือน 84 ผู้ประสบภัย

สถานการณ์ของศูนย์อพยพ

ชื่อ ที่อยู่ วันและเวลาที่เปิด วันและเวลาที่ปิด จำนวนคนที่อพยพ
中央公民館(まちづくり市民センター) 鹿嶋市宮中4631-1 2019/09/09 11:40 2019/09/16 09:00 0 ผู้ประสบภัย
大野公民館(大野まちづくりセンター) 鹿嶋市津賀1919-1 2019/09/09 09:00 2019/09/16 09:00 0 ผู้ประสบภัย
豊郷公民館(豊郷まちづくりセンター) 鹿嶋市須賀1692-1 2019/09/11 16:30 2019/09/13 17:00 0 ผู้ประสบภัย
鉢形公民館(鉢形まちづくりセンター) 鹿嶋市鉢形台3-15-1 2019/09/09 09:30 2019/09/10 08:30 0 ผู้ประสบภัย
三笠公民館(三笠まちづくりセンター) 鹿嶋市宮中2042-1 2019/09/09 09:30 2019/09/10 08:30 0 ผู้ประสบภัย
大野公民館(大野まちづくりセンター) 鹿嶋市津賀1919-1 2018/08/09 11:31 2018/08/09 11:31 0 ผู้ประสบภัย
中央公民館(まちづくり市民センター) 鹿嶋市宮中4631-1 2018/08/09 11:31 2018/08/09 11:31 0 ผู้ประสบภัย
大野公民館(大野まちづくりセンター) 鹿嶋市津賀1919-1 2017/10/22 15:00 2017/10/23 09:30 0 ผู้ประสบภัย
中央公民館(まちづくり市民センター) 鹿嶋市宮中4631-1 2017/10/22 15:00 2017/10/23 09:30 0 ผู้ประสบภัย

ข้อมูลความเสียหาย▶ ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

ไม่มีข้อมูล

กลับไปด้านบน