อำเภอคามิสุ ข้อมูลรายละเอียดของประกาศ

  ข้อมูลพยากรณ์อากาศ (ประกาศแจ้งเตือน・การส่งสัญญาณเตือน) สถานการณ์ประกาศให้มีการอพยพ ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง การเปิดศูนย์อพยพ
ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง
ได้รับความเสียหาย
ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง
(เป้าหมาย/การจำแนกประเภท) มาตรการความปลอ ดภัยในภาวะฉุกเฉิน คําสั่งให้หลบภัย การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ
อำเภอคามิสุ
    ไม่มีข้อมูล
จำนวนครัวเรือน 0 0 0 0
  • ไม่มีข้อมูล
จำนวนผู้ประสบภัย 0 0 0

ประกาศแจ้งเตือน・การส่งสัญญาณเตือน

การส่งสัญญาณเตือน・ประกาศแจ้งเตือนที่แปลโดยเว็บไซต์แปลภาษา คลิกที่นี่[G]

2022年08月08日 22:20
    水戸地方気象台 発表

注意報を解除します。

【解除】雷注意報


2021年07月03日10:00
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<全警戒解除>
大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。

【解除】土砂災害警戒情報

ข้อมูลการอพยพในขณะที่มีการออกประกาศแจ้งเตือน

ในกรณีที่มีการประกาศให้อพยพในเขตพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่ เพื่อความปลอดภัย กรุณาอ่านข้อมูลด้านล่างนี้

การเตรียมการอพยพ
มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดภัยพิบัติขึ้นในเขตพื้นที่เป้าหมาย (หลังจากนี้อาจมีการประกาศหรือออกคำเตือนให้อพยพ)
เพื่อความปลอดภัยของท่าน กรุณาติดตามข่าวสารและคำแนะนำจากทางราชการหรือข้อมูลอากาศล่าสุดผ่านทางอินเตอร์เน็ต โทรทัศน์หรือวิทยุ
(คู่มือสำหรับการปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยพิบัติ คลิกที่นี่)
หากไม่ทราบว่าศูนย์อพยพอยู่ที่ใด กรุณาติดต่อสอบถามไปยังเขตเทศบาลเมืองที่ท่านอาศัยอยู่ และรีบอพยพโดยเร่งด่วน

คำแนะนำการอพยพ
มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดภัยพิบัติขึ้นในเขตพื้นที่เป้าหมาย
เพื่อความปลอดภัยของท่าน กรุณาอพยพไปยังศูนย์อพยพ

คำสั่งให้อพยพ
ท่านที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เป้าหมาย กรุณาอพยพไปยังศูนย์อพยพโดยเร็วที่สุด

ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลการอพยพที่ถูกยกเลิก

วันและเวลาที่ยกเลิก เขตพื้นที่เป้าหมาย การจำแนกประเภท จำนวนครัวเรือน จำนวนผู้ประสบภัย
2019/10/25 21:30 平泉 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 1,331 ครัวเรือน 2,997 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 17:40 知手中央五丁目 คำแนะนำการอพยพ 3,209 ครัวเรือน 6,757 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 13:40 知手中央5丁目 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 814 ครัวเรือน 1,293 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 13:21 鰐川 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 127 ครัวเรือน 320 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 13:21 下幡木 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 499 ครัวเรือน 1,351 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 13:21 堀割 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 659 ครัวเรือน 1,394 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 13:21 深芝 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 758 ครัวเรือน 1,924 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 13:20 居切 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 36 ครัวเรือน 69 ผู้ประสบภัย
2019/10/14 11:30 太田 คำแนะนำการอพยพ 1,783 ครัวเรือน 4,724 ผู้ประสบภัย
2019/10/14 11:30 波崎 คำแนะนำการอพยพ 4,786 ครัวเรือน 11,932 ผู้ประสบภัย
2019/10/14 11:30 矢田部 คำแนะนำการอพยพ 1,698 ครัวเรือน 4,744 ผู้ประสบภัย
2019/10/12 10:05 神栖市 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 38,440 ครัวเรือน 94,310 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 09:20 知手中央5丁目 คำแนะนำการอพยพ 820 ครัวเรือน 1,296 ผู้ประสบภัย

สถานการณ์ของศูนย์อพยพ

ชื่อ ที่อยู่ วันและเวลาที่เปิด วันและเวลาที่ปิด จำนวนคนที่อพยพ สถานะสิ่งอำนวยความสะดวก
大野原コミュニティセンター 神栖市大野原7-5-59 2021/10/01 09:00 2021/10/02 06:00 0   ผู้ประสบภัย
うずもコミュニティセンター 神栖市知手中央7-1-6 2021/10/01 09:00 2021/10/02 06:00 0   ผู้ประสบภัย
平泉コミュニティセンター 神栖市平泉2751-2 2021/10/01 09:00 2021/10/02 06:00 0   ผู้ประสบภัย
波崎総合支所・防災センター 神栖市波崎6530 2021/10/01 09:00 2021/10/02 06:00 0   ผู้ประสบภัย
矢田部公民館 神栖市土合本町3-9809-15 2021/10/01 09:00 2021/10/02 06:00 0   ผู้ประสบภัย
若松公民館 神栖市砂山15 2021/10/01 09:00 2021/10/02 06:00 0   ผู้ประสบภัย
かみす防災アリーナ 神栖市木崎1219-7 2021/10/01 09:00 2021/10/02 06:00 0   ผู้ประสบภัย
平泉コミュニティセンター 神栖市平泉2751-2 2020/09/23 17:00 2020/09/24 16:00 0   ผู้ประสบภัย
うずもコミュニティセンター 神栖市知手中央7-1-6 2020/09/23 17:00 2020/09/24 16:00 0   ผู้ประสบภัย
波崎総合支所・防災センター 神栖市波崎6530 2020/09/23 17:00 2020/09/24 16:00 0   ผู้ประสบภัย
若松公民館 神栖市砂山15 2020/09/23 17:00 2020/09/24 16:00 0   ผู้ประสบภัย
かみす防災アリーナ 神栖市木崎1219-7 2020/09/23 17:00 2020/09/24 16:00 0   ผู้ประสบภัย
矢田部公民館 神栖市土合本町3-9809-15 2020/09/23 17:00 2020/09/23 18:00 0   ผู้ประสบภัย
大野原コミュニティセンター 神栖市大野原7-5-59 2020/09/23 17:00 2020/09/23 18:00 0   ผู้ประสบภัย
平泉コミュニティセンター 神栖市平泉2751-2 2019/10/25 13:30 2019/10/25 21:30 0   ผู้ประสบภัย
深芝小学校 神栖市深芝南3-8 2019/10/25 13:30 2019/10/25 21:30 0   ผู้ประสบภัย
うずもコミュニティセンター 神栖市知手中央7-1-6 2019/10/25 13:40 2019/10/25 21:30 0   ผู้ประสบภัย
波崎総合支所・防災センター 神栖市波崎6530 2019/10/13 13:00 2019/10/16 17:00 0   ผู้ประสบภัย
矢田部公民館 神栖市土合本町3-9809-15 2019/10/13 13:00 2019/10/14 17:00 0   ผู้ประสบภัย
若松公民館 神栖市砂山15 2019/10/13 13:00 2019/10/14 17:00 0   ผู้ประสบภัย
やたべ土合小学校 神栖市土合南3-16-36 2019/10/13 13:00 2019/10/14 11:30 0   ผู้ประสบภัย
波崎西小学校 神栖市波崎5011 2019/10/13 13:00 2019/10/14 11:30 0   ผู้ประสบภัย
波崎小学校 神栖市波崎8759 2019/10/13 13:00 2019/10/14 11:30 0   ผู้ประสบภัย
須田小学校 神栖市須田1177-13 2019/10/13 13:00 2019/10/14 11:30 0   ผู้ประสบภัย
植松小学校 神栖市土合本町4-9809-2 2019/10/13 13:00 2019/10/14 11:30 0   ผู้ประสบภัย
平泉コミュニティセンター 神栖市平泉2751-2 2019/10/11 15:00 2019/10/13 07:00 0   ผู้ประสบภัย
うずもコミュニティセンター 神栖市知手中央7-1-6 2019/10/11 15:00 2019/10/13 07:00 0   ผู้ประสบภัย
大野原コミュニティセンター 神栖市大野原7-5-59 2019/10/11 15:00 2019/10/13 07:00 0   ผู้ประสบภัย
神栖第三中学校 神栖市知手中央7-1-17 2019/10/11 17:40 2019/10/13 07:00 0   ผู้ประสบภัย
神栖市中央公民館及び文化センター 神栖市溝口4991-4 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   ผู้ประสบภัย
息栖小学校 神栖市平泉2780 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   ผู้ประสบภัย
軽野小学校 神栖市知手2-2 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   ผู้ประสบภัย
軽野東小学校 神栖市奥野谷5746-2 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   ผู้ประสบภัย
横瀬小学校 神栖市横瀬1276-15 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   ผู้ประสบภัย
大野原小学校 神栖市大野原中央2-1-8 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   ผู้ประสบภัย
深芝小学校 神栖市深芝南3-8 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   ผู้ประสบภัย
大野原西小学校 神栖市大野原5-1-45 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   ผู้ประสบภัย
波崎第二中学校 神栖市矢田部3120 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   ผู้ประสบภัย
太田小学校 神栖市太田598-2 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   ผู้ประสบภัย
柳川小学校 神栖市柳川中央1-9-10 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   ผู้ประสบภัย
うずもコミュニティセンター 神栖市知手中央7-1-6 2019/09/08 16:00 2019/09/09 20:30 0   ผู้ประสบภัย
大野原コミュニティセンター 神栖市大野原7-5-59 2019/09/08 16:00 2019/09/09 20:30 0   ผู้ประสบภัย
平泉コミュニティセンター 神栖市平泉2751-2 2019/09/08 16:00 2019/09/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย
矢田部公民館 神栖市土合本町3-9809-15 2019/09/08 16:00 2019/09/09 09:30 0   ผู้ประสบภัย
波崎総合支所・防災センター 神栖市波崎6530 2019/09/08 16:00 2019/09/09 10:30 0   ผู้ประสบภัย
若松公民館 神栖市砂山15 2019/09/08 16:00 2019/09/09 09:30 0   ผู้ประสบภัย
うずもコミュニティセンター 神栖市知手中央7-1-6 2018/09/30 15:00 2018/10/01 06:42 0   ผู้ประสบภัย
平泉コミュニティセンター 神栖市平泉2751-2 2018/09/30 09:30 2018/10/01 06:24 0   ผู้ประสบภัย
若松公民館 神栖市砂山15 2018/09/30 15:00 2018/10/01 06:10 0   ผู้ประสบภัย
矢田部公民館 神栖市土合本町3-9809-15 2018/09/30 15:00 2018/10/01 06:09 0   ผู้ประสบภัย
波崎総合支所・防災センター 神栖市波崎6530 2018/09/30 08:10 2018/10/01 06:05 0   ผู้ประสบภัย
大野原コミュニティセンター 神栖市大野原7-5-59 2018/09/30 15:00 2018/10/01 06:00 0   ผู้ประสบภัย

ข้อมูลความเสียหาย▶ ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

ไม่มีข้อมูล

กลับไปด้านบน