เมืองไดโกะ ข้อมูลรายละเอียดของประกาศ

  ข้อมูลพยากรณ์อากาศ (ประกาศแจ้งเตือน・การส่งสัญญาณเตือน) สถานการณ์ประกาศให้มีการอพยพ ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง การเปิดศูนย์อพยพ
ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง
ได้รับความเสียหาย
ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง
(เป้าหมาย/การจำแนกประเภท) ข้อมูลการเกิดภัยพิบัติ คำสั่งให้อพยพ คำแนะนำการอพยพ การเตรียมการอพยพ
เมืองไดโกะ
จำนวนครัวเรือน 0 0 0 0 0
  • ไม่มีข้อมูล
จำนวนผู้ประสบภัย 0 0 0 0

ประกาศแจ้งเตือน・การส่งสัญญาณเตือน

การส่งสัญญาณเตือน・ประกาศแจ้งเตือนที่แปลโดยเว็บไซต์แปลภาษา คลิกที่นี่[G]

2020年07月09日 16:22
    水戸地方気象台 発表

北部では、土砂災害に注意してください。茨城県では、竜巻などの激しい突風や落雷、濃霧による視程障害に注意してください。

【継続】大雨注意報 雷注意報


2020年06月16日21:30
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<全警戒解除>
大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。

【解除】土砂災害警戒情報

ข้อมูลการอพยพในขณะที่มีการออกประกาศแจ้งเตือน

ในกรณีที่มีการประกาศให้อพยพในเขตพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่ เพื่อความปลอดภัย กรุณาอ่านข้อมูลด้านล่างนี้

การเตรียมการอพยพ
มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดภัยพิบัติขึ้นในเขตพื้นที่เป้าหมาย (หลังจากนี้อาจมีการประกาศหรือออกคำเตือนให้อพยพ)
เพื่อความปลอดภัยของท่าน กรุณาติดตามข่าวสารและคำแนะนำจากทางราชการหรือข้อมูลอากาศล่าสุดผ่านทางอินเตอร์เน็ต โทรทัศน์หรือวิทยุ
(คู่มือสำหรับการปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยพิบัติ คลิกที่นี่)
หากไม่ทราบว่าศูนย์อพยพอยู่ที่ใด กรุณาติดต่อสอบถามไปยังเขตเทศบาลเมืองที่ท่านอาศัยอยู่ และรีบอพยพโดยเร่งด่วน

คำแนะนำการอพยพ
มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดภัยพิบัติขึ้นในเขตพื้นที่เป้าหมาย
เพื่อความปลอดภัยของท่าน กรุณาอพยพไปยังศูนย์อพยพ

คำสั่งให้อพยพ
ท่านที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เป้าหมาย กรุณาอพยพไปยังศูนย์อพยพโดยเร็วที่สุด

ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลการอพยพที่ถูกยกเลิก

วันและเวลาที่ยกเลิก เขตพื้นที่เป้าหมาย การจำแนกประเภท จำนวนครัวเรือน จำนวนผู้ประสบภัย
2020/07/08 18:10 下野宮 การเตรียมการอพยพ 318 ครัวเรือน 769 ผู้ประสบภัย
2020/07/08 18:10 矢田 การเตรียมการอพยพ 327 ครัวเรือน 683 ผู้ประสบภัย
2020/07/08 18:10 大子 การเตรียมการอพยพ 815 ครัวเรือน 1,712 ผู้ประสบภัย
2020/07/08 18:10 川山 การเตรียมการอพยพ 140 ครัวเรือน 360 ผู้ประสบภัย
2020/07/08 18:10 池田 การเตรียมการอพยพ 537 ครัวเรือน 1,338 ผู้ประสบภัย
2020/06/16 22:10 栃原 การเตรียมการอพยพ 50 ครัวเรือน 106 ผู้ประสบภัย
2020/06/16 22:10 大沢 การเตรียมการอพยพ 106 ครัวเรือน 244 ผู้ประสบภัย
2020/06/16 22:10 頃藤 การเตรียมการอพยพ 637 ครัวเรือน 1,527 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 04:20 大子町 การเตรียมการอพยพ 7,420 ครัวเรือน 17,395 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 18:00 大子町 คำสั่งให้อพยพ 7,420 ครัวเรือน 17,395 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 15:55 矢田 การเตรียมการอพยพ 337 ครัวเรือน 706 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 15:55 池田 การเตรียมการอพยพ 543 ครัวเรือน 1,364 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 15:55 川山 การเตรียมการอพยพ 138 ครัวเรือน 363 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 15:55 大子 การเตรียมการอพยพ 818 ครัวเรือน 1,749 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 15:55 下野宮 การเตรียมการอพยพ 323 ครัวเรือน 791 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 14:45 田野沢 การเตรียมการอพยพ 62 ครัวเรือน 175 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 14:45 左貫 การเตรียมการอพยพ 265 ครัวเรือน 676 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 14:45 การเตรียมการอพยพ 113 ครัวเรือน 280 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 14:45 上野宮 การเตรียมการอพยพ 162 ครัวเรือน 326 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 14:45 初原 การเตรียมการอพยพ 182 ครัวเรือน 325 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 14:45 槙野地 การเตรียมการอพยพ 92 ครัวเรือน 242 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 14:45 上郷 การเตรียมการอพยพ 141 ครัวเรือน 321 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 14:45 上金沢 การเตรียมการอพยพ 120 ครัวเรือน 312 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 14:45 下金沢 การเตรียมการอพยพ 123 ครัวเรือน 309 ผู้ประสบภัย
2019/08/01 23:10 槙野地 การเตรียมการอพยพ 92 ครัวเรือน 242 ผู้ประสบภัย
2019/08/01 23:10 冥賀 การเตรียมการอพยพ 94 ครัวเรือน 252 ผู้ประสบภัย
2019/08/01 23:10 矢田 การเตรียมการอพยพ 337 ครัวเรือน 706 ผู้ประสบภัย
2019/08/01 23:10 下金沢 การเตรียมการอพยพ 123 ครัวเรือน 309 ผู้ประสบภัย
2019/08/01 23:10 芦野倉 การเตรียมการอพยพ 145 ครัวเรือน 344 ผู้ประสบภัย
2019/08/01 23:10 左貫 การเตรียมการอพยพ 265 ครัวเรือน 676 ผู้ประสบภัย
2019/08/01 23:10 高田 การเตรียมการอพยพ 17 ครัวเรือน 38 ผู้ประสบภัย
2019/08/01 23:10 上金沢 การเตรียมการอพยพ 120 ครัวเรือน 312 ผู้ประสบภัย
2019/08/01 23:10 上野宮 การเตรียมการอพยพ 162 ครัวเรือน 326 ผู้ประสบภัย
2019/08/01 23:10 上郷 การเตรียมการอพยพ 141 ครัวเรือน 321 ผู้ประสบภัย
2019/08/01 23:10 川山 การเตรียมการอพยพ 138 ครัวเรือน 363 ผู้ประสบภัย
2019/08/01 23:10 中郷 การเตรียมการอพยพ 109 ครัวเรือน 242 ผู้ประสบภัย
2019/08/01 23:10 下野宮 การเตรียมการอพยพ 323 ครัวเรือน 791 ผู้ประสบภัย
2019/08/01 23:10 町付 การเตรียมการอพยพ 203 ครัวเรือน 425 ผู้ประสบภัย
2019/08/01 23:10 田野沢 การเตรียมการอพยพ 62 ครัวเรือน 175 ผู้ประสบภัย
2019/08/01 23:10 การเตรียมการอพยพ 113 ครัวเรือน 280 ผู้ประสบภัย
2019/08/01 23:10 北吉沢 การเตรียมการอพยพ 32 ครัวเรือน 81 ผู้ประสบภัย
2019/08/01 23:10 初原 การเตรียมการอพยพ 182 ครัวเรือน 325 ผู้ประสบภัย
2019/08/01 23:10 相川 การเตรียมการอพยพ 95 ครัวเรือน 245 ผู้ประสบภัย
2019/07/31 01:55 北吉沢 การเตรียมการอพยพ 32 ครัวเรือน 81 ผู้ประสบภัย
2019/07/31 01:55 川山 การเตรียมการอพยพ 138 ครัวเรือน 363 ผู้ประสบภัย
2019/07/31 01:55 小生瀬 การเตรียมการอพยพ 311 ครัวเรือน 760 ผู้ประสบภัย
2019/07/31 01:55 高田 การเตรียมการอพยพ 17 ครัวเรือน 38 ผู้ประสบภัย
2019/07/31 01:55 高柴 การเตรียมการอพยพ 136 ครัวเรือน 324 ผู้ประสบภัย
2019/07/31 01:55 外大野 การเตรียมการอพยพ 73 ครัวเรือน 182 ผู้ประสบภัย
2019/07/31 01:55 下野宮 การเตรียมการอพยพ 323 ครัวเรือน 791 ผู้ประสบภัย
2019/07/31 01:55 矢田 การเตรียมการอพยพ 337 ครัวเรือน 706 ผู้ประสบภัย
2019/07/31 01:55 冥賀 การเตรียมการอพยพ 94 ครัวเรือน 252 ผู้ประสบภัย
2019/07/31 01:55 内大野 การเตรียมการอพยพ 100 ครัวเรือน 233 ผู้ประสบภัย
2019/07/31 01:55 町付 การเตรียมการอพยพ 203 ครัวเรือน 425 ผู้ประสบภัย
2019/07/31 01:55 中郷 การเตรียมการอพยพ 109 ครัวเรือน 242 ผู้ประสบภัย
2019/07/31 01:55 大生瀬 การเตรียมการอพยพ 148 ครัวเรือน 360 ผู้ประสบภัย
2019/07/31 01:55 上郷 การเตรียมการอพยพ 141 ครัวเรือน 321 ผู้ประสบภัย
2019/07/21 00:10 町付 การเตรียมการอพยพ 203 ครัวเรือน 425 ผู้ประสบภัย
2019/07/21 00:10 上郷 การเตรียมการอพยพ 141 ครัวเรือน 321 ผู้ประสบภัย
2019/07/21 00:10 北吉沢 การเตรียมการอพยพ 32 ครัวเรือน 81 ผู้ประสบภัย
2019/07/21 00:10 上野宮 การเตรียมการอพยพ 162 ครัวเรือน 326 ผู้ประสบภัย
2019/07/21 00:10 中郷 การเตรียมการอพยพ 109 ครัวเรือน 242 ผู้ประสบภัย
2018/10/01 03:40 大子町 การเตรียมการอพยพ 7,420 ครัวเรือน 17,395 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 11:00 大子町 การเตรียมการอพยพ 7,606 ครัวเรือน 18,914 ผู้ประสบภัย

สถานการณ์ของศูนย์อพยพ

ชื่อ ที่อยู่ วันและเวลาที่เปิด วันและเวลาที่ปิด จำนวนคนที่อพยพ
大子町立だいご小学校 大子町大子460番地 2020/07/08 12:30 2020/07/08 18:10 0 ผู้ประสบภัย
宮川コミュニティセンター 大子町川山979番地1 2020/07/08 12:30 2020/07/08 18:10 0 ผู้ประสบภัย
大子町立大子中学校 大子町池田1647番地 2020/07/08 12:30 2020/07/08 18:10 0 ผู้ประสบภัย
森林の温泉 大子町矢田15-12 2020/07/08 12:30 2020/07/08 18:10 0 ผู้ประสบภัย
大子町立上小川小学校 大子町頃藤5017番地 2020/06/16 19:51 2020/06/16 22:10 0 ผู้ประสบภัย
東京理科大学大子研修センター 大子町北田気662 2019/10/14 15:00 2019/11/30 09:00 0 ผู้ประสบภัย
大子町立だいご小学校 大子町大子460番地 2019/10/25 16:00 2019/10/26 04:20 12 ผู้ประสบภัย
依上コミュニティセンター 大子町下金沢208番地3 2019/10/25 16:00 2019/10/26 04:20 0 ผู้ประสบภัย
佐原コミュニティセンター 大子町左貫3224番地1 2019/10/25 16:00 2019/10/26 04:20 0 ผู้ประสบภัย
大子町立上小川小学校 大子町頃藤5017番地 2019/10/25 16:00 2019/10/26 04:20 0 ผู้ประสบภัย
大子町立袋田小学校 大子町袋田1457番地 2019/10/25 16:00 2019/10/26 04:20 0 ผู้ประสบภัย
黒沢コミュニティセンター 大子町町付910番地1 2019/10/25 16:00 2019/10/26 04:20 4 ผู้ประสบภัย
宮川コミュニティセンター 大子町川山979番地1 2019/10/25 16:00 2019/10/26 04:20 2 ผู้ประสบภัย
生瀬コミュニティセンター 大子町小生瀬4016番地2 2019/10/25 16:00 2019/10/26 04:20 0 ผู้ประสบภัย
下小川コミュニティセンター 大子町西金381番地 2019/10/25 16:00 2019/10/26 04:20 0 ผู้ประสบภัย
大子町立大子中学校 大子町池田1647番地 2019/10/25 16:00 2019/10/26 04:20 0 ผู้ประสบภัย
森林の温泉 大子町矢田15-12 2019/10/25 16:00 2019/10/26 04:20 78 ผู้ประสบภัย
大子町立中央公民館 大子町池田2669番地 2019/10/12 16:00 2019/10/14 15:00 104 ผู้ประสบภัย
宮川コミュニティセンター 大子町川山979番地1 2019/10/12 09:00 2019/10/13 19:00 73 ผู้ประสบภัย
大子町文化福祉会館 大子町大子722-1 2019/10/11 18:00 2019/10/13 19:00 86 ผู้ประสบภัย
下小川コミュニティセンター 大子町西金381番地 2019/10/12 09:00 2019/10/13 19:00 9 ผู้ประสบภัย
上小川コミュニティセンター 大子町頃藤3445番地2 2019/10/12 09:00 2019/10/13 19:00 12 ผู้ประสบภัย
生瀬コミュニティセンター 大子町小生瀬4016番地2 2019/10/12 09:00 2019/10/13 19:00 18 ผู้ประสบภัย
佐原コミュニティセンター 大子町左貫3224番地1 2019/10/12 09:00 2019/10/13 21:58 25 ผู้ประสบภัย
依上コミュニティセンター 大子町下金沢208番地3 2019/10/12 09:00 2019/10/13 19:00 27 ผู้ประสบภัย
黒沢コミュニティセンター 大子町町付910番地1 2019/10/12 09:00 2019/10/13 19:00 20 ผู้ประสบภัย
袋田コミュニティセンター 大子町袋田1923番地8 2019/10/12 09:00 2019/10/13 19:00 67 ผู้ประสบภัย
大子町立だいご小学校 大子町大子460番地 2019/10/12 20:30 2019/10/13 19:00 13 ผู้ประสบภัย
大子町文化福祉会館 大子町大子722-1 2019/09/08 16:30 2019/09/09 17:00 4 ผู้ประสบภัย
宮川コミュニティセンター 大子町川山979番地1 2019/09/08 21:00 2019/09/09 17:00 0 ผู้ประสบภัย
袋田コミュニティセンター 大子町袋田1923番地8 2019/09/08 21:00 2019/09/09 15:20 1 ผู้ประสบภัย
生瀬コミュニティセンター 大子町小生瀬4016番地2 2019/09/08 21:00 2019/09/09 15:20 0 ผู้ประสบภัย
上小川コミュニティセンター 大子町頃藤3445番地2 2019/09/08 21:00 2019/09/09 15:00 0 ผู้ประสบภัย
下小川コミュニティセンター 大子町西金381番地 2019/09/08 21:00 2019/09/09 15:00 0 ผู้ประสบภัย
依上コミュニティセンター 大子町下金沢208番地3 2019/09/08 21:00 2019/09/09 15:00 0 ผู้ประสบภัย
佐原コミュニティセンター 大子町左貫3224番地1 2019/09/08 21:00 2019/09/09 15:00 0 ผู้ประสบภัย
黒沢コミュニティセンター 大子町町付910番地1 2019/09/08 21:00 2019/09/09 15:00 5 ผู้ประสบภัย
上小川コミュニティセンター 大子町頃藤3445番地2 - 2019/08/09 17:40 0 ผู้ประสบภัย
黒沢コミュニティセンター 大子町町付910番地1 2019/08/01 16:55 2019/08/01 23:10 0 ผู้ประสบภัย
宮川コミュニティセンター 大子町川山979番地1 2019/08/01 16:55 2019/08/01 23:10 0 ผู้ประสบภัย
依上コミュニティセンター 大子町下金沢208番地3 2019/08/01 16:55 2019/08/01 23:10 0 ผู้ประสบภัย
佐原コミュニティセンター 大子町左貫3224番地1 2019/08/01 16:55 2019/08/01 23:10 0 ผู้ประสบภัย
黒沢コミュニティセンター 大子町町付910番地1 2019/07/30 19:30 2019/07/31 01:55 0 ผู้ประสบภัย
生瀬コミュニティセンター 大子町小生瀬4016番地2 2019/07/30 19:30 2019/07/31 01:55 0 ผู้ประสบภัย
宮川コミュニティセンター 大子町川山979番地1 2019/07/30 19:30 2019/07/31 01:55 0 ผู้ประสบภัย
黒沢コミュニティセンター 大子町町付910番地1 2019/07/20 21:30 2019/07/21 00:10 0 ผู้ประสบภัย
大子町文化福祉会館 大子町大子722-1 2018/09/30 17:00 2018/10/01 06:30 0 ผู้ประสบภัย
佐原コミュニティセンター 大子町左貫3224-1 2018/09/30 17:00 2018/10/01 03:40 0 ผู้ประสบภัย
依上コミュニティセンター 大子町下金沢208-3 2018/09/30 17:00 2018/10/01 03:40 0 ผู้ประสบภัย
袋田コミュニティセンター 大子町袋田1923-8 2018/09/30 17:00 2018/10/01 03:40 0 ผู้ประสบภัย
黒沢コミュニティセンター 大子町町付910-1 2018/09/30 17:00 2018/10/01 03:40 0 ผู้ประสบภัย
生瀬コミュニティセンター 大子町小生瀬4016-2 2018/09/30 17:00 2018/10/01 03:40 0 ผู้ประสบภัย
下小川コミュニティセンター 大子町西金381 2018/09/30 17:00 2018/10/01 03:40 0 ผู้ประสบภัย
宮川コミュニティセンター 大子町川山979 2018/09/30 17:40 2018/10/01 03:40 0 ผู้ประสบภัย
上小川コミュティセンター 大子町頃藤3445-2 2018/09/30 17:40 2018/10/01 03:40 0 ผู้ประสบภัย
茨城県大子町文化福祉会館 久慈郡大子町大子722-1 2018/08/08 18:00 2018/08/09 14:22 0 ผู้ประสบภัย
下小川コミュニティセンター 大子町西金381 2017/10/22 16:00 2017/10/23 11:15 0 ผู้ประสบภัย
袋田コミュニティセンター 久慈郡大子町袋田1923番地8 2017/10/22 18:30 2017/10/23 11:14 0 ผู้ประสบภัย
上小川コミュティセンター 大子町頃藤3445-2 2017/10/22 18:30 2017/10/23 11:13 0 ผู้ประสบภัย
大子温泉やみぞ 久慈郡大子町矢田524-2 2017/10/22 18:30 2017/10/23 07:00 0 ผู้ประสบภัย

ข้อมูลความเสียหาย▶ ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

ไม่มีข้อมูล

กลับไปด้านบน