อำเภอฮิตาชิโอมิยะ ข้อมูลรายละเอียดของประกาศ

  ข้อมูลพยากรณ์อากาศ (ประกาศแจ้งเตือน・การส่งสัญญาณเตือน) สถานการณ์ประกาศให้มีการอพยพ ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง การเปิดศูนย์อพยพ
ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง
ได้รับความเสียหาย
ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง
(เป้าหมาย/การจำแนกประเภท) มาตรการความปลอ ดภัยในภาวะฉุกเฉิน คําสั่งให้หลบภัย การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ
อำเภอฮิตาชิโอมิยะ
จำนวนครัวเรือน 0 0 0 0
  • มีข้อมูล
จำนวนผู้ประสบภัย 0 0 0

ประกาศแจ้งเตือน・การส่งสัญญาณเตือน

การส่งสัญญาณเตือน・ประกาศแจ้งเตือนที่แปลโดยเว็บไซต์แปลภาษา คลิกที่นี่[G]

2024年02月21日 10:18
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、強風や高波に注意してください。

【発表】強風注意報


2023年09月09日05:00
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。

【解除】土砂災害警戒情報

ข้อมูลการอพยพในขณะที่มีการออกประกาศแจ้งเตือน

ในกรณีที่มีการประกาศให้อพยพในเขตพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่ เพื่อความปลอดภัย กรุณาอ่านข้อมูลด้านล่างนี้

การเตรียมการอพยพ
มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดภัยพิบัติขึ้นในเขตพื้นที่เป้าหมาย (หลังจากนี้อาจมีการประกาศหรือออกคำเตือนให้อพยพ)
เพื่อความปลอดภัยของท่าน กรุณาติดตามข่าวสารและคำแนะนำจากทางราชการหรือข้อมูลอากาศล่าสุดผ่านทางอินเตอร์เน็ต โทรทัศน์หรือวิทยุ
(คู่มือสำหรับการปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยพิบัติ คลิกที่นี่)
หากไม่ทราบว่าศูนย์อพยพอยู่ที่ใด กรุณาติดต่อสอบถามไปยังเขตเทศบาลเมืองที่ท่านอาศัยอยู่ และรีบอพยพโดยเร่งด่วน

คำแนะนำการอพยพ
มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดภัยพิบัติขึ้นในเขตพื้นที่เป้าหมาย
เพื่อความปลอดภัยของท่าน กรุณาอพยพไปยังศูนย์อพยพ

คำสั่งให้อพยพ
ท่านที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เป้าหมาย กรุณาอพยพไปยังศูนย์อพยพโดยเร็วที่สุด

ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลการอพยพที่ถูกยกเลิก

วันและเวลาที่ยกเลิก เขตพื้นที่เป้าหมาย การจำแนกประเภท จำนวนครัวเรือน จำนวนผู้ประสบภัย
2023/09/09 08:00 常陸大宮市 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 17,566 ครัวเรือน 39,024 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 08:30 盛金 คําสั่งให้หลบภัย 175 ครัวเรือน 373 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 08:30 上小瀬 คําสั่งให้หลบภัย 449 ครัวเรือน 1,135 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 08:30 上伊勢畑 คําสั่งให้หลบภัย 76 ครัวเรือน 174 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 08:30 照山 คําสั่งให้หลบภัย 63 ครัวเรือน 138 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 08:30 松之草 คําสั่งให้หลบภัย 19 ครัวเรือน 34 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 08:30 小田野 คําสั่งให้หลบภัย 130 ครัวเรือน 372 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 08:30 小瀬沢 คําสั่งให้หลบภัย 39 ครัวเรือน 83 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 08:30 下伊勢畑 คําสั่งให้หลบภัย 166 ครัวเรือน 377 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 08:30 下小瀬 คําสั่งให้หลบภัย 86 ครัวเรือน 200 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 08:30 下檜沢 คําสั่งให้หลบภัย 243 ครัวเรือน 537 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 08:30 家和楽 คําสั่งให้หลบภัย 48 ครัวเรือน 119 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 08:30 吉丸 คําสั่งให้หลบภัย 42 ครัวเรือน 92 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 08:30 久隆 คําสั่งให้หลบภัย 31 ครัวเรือน 67 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 08:30 金井 คําสั่งให้หลบภัย 28 ครัวเรือน 62 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 08:30 高部 คําสั่งให้หลบภัย 363 ครัวเรือน 877 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 08:30 国長 คําสั่งให้หลบภัย 101 ครัวเรือน 267 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 08:30 山方 คําสั่งให้หลบภัย 646 ครัวเรือน 1,540 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 08:30 秋田 คําสั่งให้หลบภัย 39 ครัวเรือน 93 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 08:30 舟生 คําสั่งให้หลบภัย 174 ครัวเรือน 167 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 08:30 諸沢 คําสั่งให้หลบภัย 177 ครัวเรือน 326 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 08:30 小貫 คําสั่งให้หลบภัย 129 ครัวเรือน 312 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 08:30 小玉 คําสั่งให้หลบภัย 20 ครัวเรือน 47 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 08:30 檜山 คําสั่งให้หลบภัย 29 ครัวเรือน 65 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 08:30 鷲子 คําสั่งให้หลบภัย 208 ครัวเรือน 603 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 08:30 油河内 คําสั่งให้หลบภัย 44 ครัวเรือน 79 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 08:30 野田 คําสั่งให้หลบภัย 124 ครัวเรือน 302 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 08:30 野上 คําสั่งให้หลบภัย 476 ครัวเรือน 1,346 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 08:30 野口平 คําสั่งให้หลบภัย 121 ครัวเรือน 341 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 08:30 野口 คําสั่งให้หลบภัย 374 ครัวเรือน 985 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 08:30 門井 คําสั่งให้หลบภัย 74 ครัวเรือน 157 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 08:30 北富田 คําสั่งให้หลบภัย 19 ครัวเรือน 33 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 08:30 氷之沢 คําสั่งให้หลบภัย 99 ครัวเรือน 195 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 08:30 入本郷 คําสั่งให้หลบภัย 37 ครัวเรือน 79 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 08:30 那賀 คําสั่งให้หลบภัย 78 ครัวเรือน 177 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 08:30 小舟 คําสั่งให้หลบภัย 145 ครัวเรือน 380 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 08:30 長田 คําสั่งให้หลบภัย 114 ครัวเรือน 252 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 08:30 長沢 คําสั่งให้หลบภัย 32 ครัวเรือน 71 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 08:30 長倉 คําสั่งให้หลบภัย 197 ครัวเรือน 476 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 08:30 中居 คําสั่งให้หลบภัย 48 ครัวเรือน 115 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 08:30 大岩 คําสั่งให้หลบภัย 92 ครัวเรือน 218 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 08:30 千田 คําสั่งให้หลบภัย 63 ครัวเรือน 174 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 08:30 西野内 คําสั่งให้หลบภัย 121 ครัวเรือน 380 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 08:30 上檜沢 คําสั่งให้หลบภัย 115 ครัวเรือน 261 ผู้ประสบภัย
2021/07/29 00:00 小田野 คําสั่งให้หลบภัย 141 ครัวเรือน 409 ผู้ประสบภัย
2021/07/29 00:00 鷲子 คําสั่งให้หลบภัย 203 ครัวเรือน 631 ผู้ประสบภัย
2021/07/29 00:00 久隆 คําสั่งให้หลบภัย 33 ครัวเรือน 71 ผู้ประสบภัย
2021/07/29 00:00 高部 คําสั่งให้หลบภัย 368 ครัวเรือน 929 ผู้ประสบภัย
2019/10/26 08:00 常陸大宮市 คำแนะนำการอพยพ 16,071 ครัวเรือน 39,904 ผู้ประสบภัย
2019/10/19 09:00 常陸大宮市 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 16,071 ครัวเรือน 39,904 ผู้ประสบภัย
2019/10/16 08:20 家和楽 คําสั่งให้หลบภัย 54 ครัวเรือน 133 ผู้ประสบภัย
2019/10/16 08:20 野田 คําสั่งให้หลบภัย 119 ครัวเรือน 329 ผู้ประสบภัย
2019/10/16 08:20 野口 คําสั่งให้หลบภัย 405 ครัวเรือน 1,148 ผู้ประสบภัย
2019/10/16 08:20 富岡 คําสั่งให้หลบภัย 180 ครัวเรือน 466 ผู้ประสบภัย
2019/10/16 08:20 長倉 คําสั่งให้หลบภัย 208 ครัวเรือน 561 ผู้ประสบภัย
2019/10/16 08:20 辰ノ口 คําสั่งให้หลบภัย 96 ครัวเรือน 249 ผู้ประสบภัย
2019/10/16 08:20 西野内 คําสั่งให้หลบภัย 156 ครัวเรือน 463 ผู้ประสบภัย
2019/10/16 08:20 盛金 คําสั่งให้หลบภัย 204 ครัวเรือน 447 ผู้ประสบภัย
2019/10/16 08:20 上大賀 คําสั่งให้หลบภัย 192 ครัวเรือน 499 ผู้ประสบภัย
2019/10/16 08:20 上岩瀬 คําสั่งให้หลบภัย 186 ครัวเรือน 545 ผู้ประสบภัย
2019/10/16 08:20 上伊勢畑 คําสั่งให้หลบภัย 73 ครัวเรือน 201 ผู้ประสบภัย
2019/10/16 08:20 照山 คําสั่งให้หลบภัย 69 ครัวเรือน 165 ผู้ประสบภัย
2019/10/16 08:20 小倉 คําสั่งให้หลบภัย 158 ครัวเรือน 437 ผู้ประสบภัย
2019/10/16 08:20 小場 คําสั่งให้หลบภัย 320 ครัวเรือน 812 ผู้ประสบภัย
2019/10/16 08:20 小貫 คําสั่งให้หลบภัย 139 ครัวเรือน 386 ผู้ประสบภัย
2019/10/16 08:20 舟生 คําสั่งให้หลบภัย 184 ครัวเรือน 433 ผู้ประสบภัย
2019/10/16 08:20 山方 คําสั่งให้หลบภัย 673 ครัวเรือน 1,740 ผู้ประสบภัย
2019/10/16 08:20 宇留野 คําสั่งให้หลบภัย 316 ครัวเรือน 892 ผู้ประสบภัย
2019/10/16 08:20 塩原 คําสั่งให้หลบภัย 102 ครัวเรือน 266 ผู้ประสบภัย
2019/10/16 08:20 下伊勢畑 คําสั่งให้หลบภัย 177 ครัวเรือน 445 ผู้ประสบภัย
2019/10/16 08:20 下岩瀬 คําสั่งให้หลบภัย 101 ครัวเรือน 260 ผู้ประสบภัย
2019/10/16 08:20 下村田 คําสั่งให้หลบภัย 298 ครัวเรือน 775 ผู้ประสบภัย
2019/10/16 08:20 岩崎 คําสั่งให้หลบภัย 125 ครัวเรือน 361 ผู้ประสบภัย
2019/10/16 08:20 金井 คําสั่งให้หลบภัย 36 ครัวเรือน 88 ผู้ประสบภัย
2019/10/16 08:20 高渡町 คําสั่งให้หลบภัย 26 ครัวเรือน 58 ผู้ประสบภัย
2019/10/16 08:20 根本 คําสั่งให้หลบภัย 85 ครัวเรือน 232 ผู้ประสบภัย
2019/09/08 13:15 常陸大宮市 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 16,275 ครัวเรือน 42,650 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 家和楽 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 54 ครัวเรือน 133 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 野口 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 405 ครัวเรือน 1,148 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 門井 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 71 ครัวเรือน 180 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 北富田 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 25 ครัวเรือน 51 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 北塩子 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 161 ครัวเรือน 438 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 富岡 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 180 ครัวเรือน 466 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 氷之沢 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 105 ครัวเรือน 244 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 入本郷 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 48 ครัวเรือน 125 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 那賀 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 83 ครัวเรือน 203 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 東野 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 420 ครัวเรือน 1,038 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 長田 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 120 ครัวเรือน 312 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 長倉 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 208 ครัวเรือน 561 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 中居 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 52 ครัวเรือน 142 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 辰ノ口 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 96 ครัวเรือน 249 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 鷹巣 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 508 ครัวเรือน 1,353 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 大岩 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 108 ครัวเรือน 268 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 千田 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 68 ครัวเรือน 197 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 西野内 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 156 ครัวเรือน 463 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 盛金 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 204 ครัวเรือน 447 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 上檜沢 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 125 ครัวเรือน 321 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 上大賀 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 192 ครัวเรือน 499 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 上小瀬 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 457 ครัวเรือน 1,320 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 上岩瀬 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 186 ครัวเรือน 545 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 上伊勢畑 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 73 ครัวเรือน 201 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 照田 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 112 ครัวเรือน 299 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 照山 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 69 ครัวเรือน 165 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 松之草 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 25 ครัวเรือน 52 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 小野 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 161 ครัวเรือน 487 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 小田野 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 154 ครัวเรือน 465 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 小倉 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 158 ครัวเรือน 437 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 小瀬沢 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 53 ครัวเรือน 116 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 小場 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 320 ครัวเรือน 812 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 小祝 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 113 ครัวเรือน 302 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 小舟 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 168 ครัวเรือน 465 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 小玉 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 24 ครัวเรือน 70 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 小貫 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 139 ครัวเรือน 386 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 諸沢 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 201 ครัวเรือน 428 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 舟生 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 184 ครัวเรือน 433 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 秋田 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 47 ครัวเรือน 127 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 山方 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 673 ครัวเรือน 1,740 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 根本 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 85 ครัวเรือน 232 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 国長 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 115 ครัวเรือน 337 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 高部 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 386 ครัวเรือน 1,087 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 高渡町 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 26 ครัวเรือน 58 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 金井 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 36 ครัวเรือน 88 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 久隆 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 31 ครัวเรือน 74 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 吉丸 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 43 ครัวเรือน 102 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 岩崎 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 125 ครัวเรือน 361 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 下檜沢 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 266 ครัวเรือน 676 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 下町 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 229 ครัวเรือน 573 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 下村田 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 298 ครัวเรือน 775 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 下小瀬 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 84 ครัวเรือน 232 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 下岩瀬 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 101 ครัวเรือน 260 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 下伊勢畑 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 177 ครัวเรือน 445 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 塩原 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 102 ครัวเรือน 266 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 宇留野 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 316 ครัวเรือน 892 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 檜山 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 28 ครัวเรือน 74 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 鷲子 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 217 ครัวเรือน 707 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 油河内 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 50 ครัวเรือน 114 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 野田 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 119 ครัวเรือน 329 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 野上 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 538 ครัวเรือน 1,461 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 野口平 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 124 ครัวเรือน 383 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 長沢 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 45 ครัวเรือน 106 ผู้ประสบภัย

สถานการณ์ของศูนย์อพยพ

ชื่อ ที่อยู่ วันและเวลาที่เปิด วันและเวลาที่ปิด จำนวนคนที่อพยพ สถานะสิ่งอำนวยความสะดวก
おおみやコミュニティセンター 常陸大宮市北町400-2 2023/09/08 12:00 2023/09/09 08:00 0   ผู้ประสบภัย
美和地域センター 常陸大宮市高部5281-1 2023/09/08 12:00 2023/09/09 08:00 0   ผู้ประสบภัย
緒川地域センター 常陸大宮市上小瀬1259 2023/09/08 12:00 2023/09/09 08:00 0   ผู้ประสบภัย
山方地域センター別館 常陸大宮市山方660 2023/09/08 12:00 2023/09/09 08:00 0   ผู้ประสบภัย
御前山地域センター 常陸大宮市野口3195 2023/09/08 12:00 2023/09/09 08:00 0   ผู้ประสบภัย
大宮南部コミュニティセンター 常陸大宮市上村田882-5 2023/09/08 12:00 2023/09/08 21:00 0   ผู้ประสบภัย
大宮東部コミュニティセンター 常陸大宮市小倉1873 2023/09/08 12:00 2023/09/08 21:00 0   ผู้ประสบภัย
山方地域センター別館 常陸大宮市山方660 2023/06/02 17:00 2023/06/03 08:30 0   ผู้ประสบภัย
大宮南部コミュニティセンター 常陸大宮市上村田882-5 2023/06/02 17:00 2023/06/03 08:30 0   ผู้ประสบภัย
美和地域センター 常陸大宮市高部5281-1 2023/06/02 17:00 2023/06/03 08:30 0   ผู้ประสบภัย
御前山地域センター 常陸大宮市野口3195 2023/06/02 17:00 2023/06/03 08:30 0   ผู้ประสบภัย
緒川地域センター 常陸大宮市上小瀬1259 2023/06/02 17:00 2023/06/03 08:30 0   ผู้ประสบภัย
常陸大宮市美和支所 常陸大宮市高部5281-1 2021/07/28 17:45 2021/07/29 00:00 0   ผู้ประสบภัย
山方公民館 常陸大宮市山方660 2021/07/28 17:43 2021/07/29 00:00 0   ผู้ประสบภัย
おおみやコミュニティセンター 常陸大宮市北町400-2 2019/10/12 10:00 2019/11/16 09:00 0   ผู้ประสบภัย
御前山市民センター 常陸大宮市野口3195 2019/10/12 10:00 2019/11/08 08:30 0   ผู้ประสบภัย
山方公民館 常陸大宮市山方660 2019/10/12 10:00 2019/11/02 09:30 0   ผู้ประสบภัย
大宮東部地区コミュニティセンター 常陸大宮市小倉1873 2019/10/12 10:00 2019/10/29 19:00 0   ผู้ประสบภัย
緒川総合センター 常陸大宮市上小瀬1259 2019/10/25 08:00 2019/10/26 08:00 0   ผู้ประสบภัย
美和工芸ふれあいセンター 常陸大宮市高部5278 2019/10/25 08:00 2019/10/26 08:00 0   ผู้ประสบภัย
緒川総合センター 常陸大宮市上小瀬1259 2019/10/21 14:00 2019/10/22 08:00 0   ผู้ประสบภัย
美和工芸ふれあいセンター 常陸大宮市高部5278 2019/10/21 14:00 2019/10/22 08:00 0   ผู้ประสบภัย
大宮公民館[福祉センター] 常陸大宮市下町217 2019/10/18 14:00 2019/10/19 09:00 0   ผู้ประสบภัย
御前山文化伝習センター 常陸大宮市長倉125-8 2019/10/18 14:00 2019/10/19 09:00 0   ผู้ประสบภัย
総合保健福祉センター〔かがやき〕 常陸大宮市北町388-2 2019/10/12 10:00 2019/10/16 07:00 0   ผู้ประสบภัย
西部総合公園体育館 常陸大宮市工業団地25 2019/10/12 15:40 2019/10/14 08:00 0   ผู้ประสบภัย
第二中学校体育館 常陸大宮市石沢1555 2019/10/12 10:00 2019/10/13 11:35 0   ผู้ประสบภัย
大宮農村環境改善センター 常陸大宮市上村田882-5 2019/10/12 15:40 2019/10/13 11:05 0   ผู้ประสบภัย
大宮北小学校体育館 常陸大宮市東野3323 2019/10/12 15:40 2019/10/13 11:05 0   ผู้ประสบภัย
大賀小学校体育館 常陸大宮市小祝218-2 2019/10/12 15:40 2019/10/13 11:05 0   ผู้ประสบภัย
美和小学校体育館 常陸大宮市小田野22 2019/10/12 15:40 2019/10/13 11:05 0   ผู้ประสบภัย
御前山トレーニングセンター 常陸大宮市野口3195 2019/10/12 15:40 2019/10/13 11:05 0   ผู้ประสบภัย
山方中学校体育館 常陸大宮市山方3267 2019/10/12 15:40 2019/10/13 11:05 0   ผู้ประสบภัย
山方南小学校体育館 常陸大宮市野上1067 2019/10/12 10:00 2019/10/13 11:05 0   ผู้ประสบภัย
ふるさとセンターつづじ荘 常陸大宮市小舟1234-2 2019/10/12 15:40 2019/10/13 11:05 0   ผู้ประสบภัย
常陸大宮市美和支所 常陸大宮市高部5281-1 2019/09/08 18:00 2019/09/09 13:15 0   ผู้ประสบภัย
山方公民館 常陸大宮市山方660 2019/09/08 18:00 2019/09/09 13:15 0   ผู้ประสบภัย
御前山市民センター 常陸大宮市野口3195 2019/09/08 18:00 2019/09/09 13:15 0   ผู้ประสบภัย
緒川総合センター 常陸大宮市上小瀬1259 2019/09/08 18:00 2019/09/09 13:15 0   ผู้ประสบภัย
総合保健福祉センター〔かがやき〕 常陸大宮市北町388-2 2019/09/08 18:00 2019/09/09 13:15 0   ผู้ประสบภัย
総合保健福祉センター〔かがやき〕 常陸大宮市北町388-2 2018/09/30 16:00 2018/10/01 06:30 0   ผู้ประสบภัย
茨城県常陸大宮市美和支所 常陸大宮市高部5281-1 2018/09/30 16:00 2018/10/01 06:30 0   ผู้ประสบภัย
山方公民館 常陸大宮市山方660 2018/09/30 16:00 2018/10/01 06:30 0   ผู้ประสบภัย
御前山市民センター 常陸大宮市野口3195 2018/09/30 16:00 2018/10/01 06:30 0   ผู้ประสบภัย
緒川総合センター 常陸大宮市上小瀬1259 2018/09/30 16:00 2018/10/01 06:30 0   ผู้ประสบภัย
緒川総合センター 常陸大宮市上小瀬1259 2018/08/08 16:00 2018/08/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย
山方公民館 常陸大宮市山方660 2018/08/08 16:00 2018/08/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย
御前山市民センター 常陸大宮市野口3195 2018/08/08 16:00 2018/08/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย
総合保健福祉センター〔かがやき〕 常陸大宮市北町388-2 2018/08/08 16:00 2018/08/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย
茨城県常陸大宮市美和支所 常陸大宮市高部5281-1 2018/08/08 16:00 2018/08/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย
御前山市民センター 常陸大宮市野口3195 2017/10/22 16:00 2017/10/23 15:00 0   ผู้ประสบภัย
山方公民館 常陸大宮市山方660 2017/10/22 16:00 2017/10/23 12:00 0   ผู้ประสบภัย
茨城県常陸大宮市美和総合支所 常陸大宮市高部5281-1 2017/10/22 16:00 2017/10/23 12:00 0   ผู้ประสบภัย
緒川総合センター 常陸大宮市上小瀬1259 2017/10/22 16:00 2017/10/23 12:00 0   ผู้ประสบภัย
大宮コミュニティセンター 常陸大宮市北町400-2 2017/10/22 16:00 2017/10/23 12:00 0   ผู้ประสบภัย

ข้อมูลความเสียหาย▶ ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

(2023/09/07 08:37)
ผู้บาดเจ็บ บ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย (จำนวนครัวเรือน)
ผู้เสียชีวิต สูญหาย ผู้บาดเจ็บสาหัส ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ถล่ม ถูกทำลายบางส่วน
0 ผู้ประสบภัย 0 ผู้ประสบภัย 0 ผู้ประสบภัย 0 ผู้ประสบภัย 0 อาคาร 0 อาคาร
กลับไปด้านบน