อำเภอฮิตาชิโอมิยะ ข้อมูลรายละเอียดของประกาศ

  ข้อมูลพยากรณ์อากาศ (ประกาศแจ้งเตือน・การส่งสัญญาณเตือน) สถานการณ์ประกาศให้มีการอพยพ ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง การเปิดศูนย์อพยพ
ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง
ได้รับความเสียหาย
ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง
(เป้าหมาย/การจำแนกประเภท) มาตรการความปลอ ดภัยในภาวะฉุกเฉิน คําสั่งให้หลบภัย การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ
อำเภอฮิตาชิโอมิยะ
จำนวนครัวเรือน 0 0 0 0
  • ไม่มีข้อมูล
จำนวนผู้ประสบภัย 0 0 0

ประกาศแจ้งเตือน・การส่งสัญญาณเตือน

การส่งสัญญาณเตือน・ประกาศแจ้งเตือนที่แปลโดยเว็บไซต์แปลภาษา คลิกที่นี่[G]

2022年09月30日 22:18
    水戸地方気象台 発表

南部では、1日朝から高波に注意してください。茨城県では、1日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。

【継続】濃霧注意報


2022年09月24日18:05
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<全警戒解除>
大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。

【解除】土砂災害警戒情報

ข้อมูลการอพยพในขณะที่มีการออกประกาศแจ้งเตือน

ในกรณีที่มีการประกาศให้อพยพในเขตพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่ เพื่อความปลอดภัย กรุณาอ่านข้อมูลด้านล่างนี้

การเตรียมการอพยพ
มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดภัยพิบัติขึ้นในเขตพื้นที่เป้าหมาย (หลังจากนี้อาจมีการประกาศหรือออกคำเตือนให้อพยพ)
เพื่อความปลอดภัยของท่าน กรุณาติดตามข่าวสารและคำแนะนำจากทางราชการหรือข้อมูลอากาศล่าสุดผ่านทางอินเตอร์เน็ต โทรทัศน์หรือวิทยุ
(คู่มือสำหรับการปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยพิบัติ คลิกที่นี่)
หากไม่ทราบว่าศูนย์อพยพอยู่ที่ใด กรุณาติดต่อสอบถามไปยังเขตเทศบาลเมืองที่ท่านอาศัยอยู่ และรีบอพยพโดยเร่งด่วน

คำแนะนำการอพยพ
มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดภัยพิบัติขึ้นในเขตพื้นที่เป้าหมาย
เพื่อความปลอดภัยของท่าน กรุณาอพยพไปยังศูนย์อพยพ

คำสั่งให้อพยพ
ท่านที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เป้าหมาย กรุณาอพยพไปยังศูนย์อพยพโดยเร็วที่สุด

ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลการอพยพที่ถูกยกเลิก

วันและเวลาที่ยกเลิก เขตพื้นที่เป้าหมาย การจำแนกประเภท จำนวนครัวเรือน จำนวนผู้ประสบภัย
2021/07/29 00:00 小田野 คําสั่งให้หลบภัย 141 ครัวเรือน 409 ผู้ประสบภัย
2021/07/29 00:00 高部 คําสั่งให้หลบภัย 368 ครัวเรือน 929 ผู้ประสบภัย
2021/07/29 00:00 久隆 คําสั่งให้หลบภัย 33 ครัวเรือน 71 ผู้ประสบภัย
2021/07/29 00:00 鷲子 คําสั่งให้หลบภัย 203 ครัวเรือน 631 ผู้ประสบภัย
2019/10/26 08:00 常陸大宮市 คำแนะนำการอพยพ 16,071 ครัวเรือน 39,904 ผู้ประสบภัย
2019/10/19 09:00 常陸大宮市 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 16,071 ครัวเรือน 39,904 ผู้ประสบภัย
2019/10/16 08:20 宇留野 คําสั่งให้หลบภัย 316 ครัวเรือน 892 ผู้ประสบภัย
2019/10/16 08:20 野田 คําสั่งให้หลบภัย 119 ครัวเรือน 329 ผู้ประสบภัย
2019/10/16 08:20 野口 คําสั่งให้หลบภัย 405 ครัวเรือน 1,148 ผู้ประสบภัย
2019/10/16 08:20 富岡 คําสั่งให้หลบภัย 180 ครัวเรือน 466 ผู้ประสบภัย
2019/10/16 08:20 小倉 คําสั่งให้หลบภัย 158 ครัวเรือน 437 ผู้ประสบภัย
2019/10/16 08:20 照山 คําสั่งให้หลบภัย 69 ครัวเรือน 165 ผู้ประสบภัย
2019/10/16 08:20 上伊勢畑 คําสั่งให้หลบภัย 73 ครัวเรือน 201 ผู้ประสบภัย
2019/10/16 08:20 上岩瀬 คําสั่งให้หลบภัย 186 ครัวเรือน 545 ผู้ประสบภัย
2019/10/16 08:20 上大賀 คําสั่งให้หลบภัย 192 ครัวเรือน 499 ผู้ประสบภัย
2019/10/16 08:20 盛金 คําสั่งให้หลบภัย 204 ครัวเรือน 447 ผู้ประสบภัย
2019/10/16 08:20 西野内 คําสั่งให้หลบภัย 156 ครัวเรือน 463 ผู้ประสบภัย
2019/10/16 08:20 長倉 คําสั่งให้หลบภัย 208 ครัวเรือน 561 ผู้ประสบภัย
2019/10/16 08:20 辰ノ口 คําสั่งให้หลบภัย 96 ครัวเรือน 249 ผู้ประสบภัย
2019/10/16 08:20 小貫 คําสั่งให้หลบภัย 139 ครัวเรือน 386 ผู้ประสบภัย
2019/10/16 08:20 舟生 คําสั่งให้หลบภัย 184 ครัวเรือน 433 ผู้ประสบภัย
2019/10/16 08:20 山方 คําสั่งให้หลบภัย 673 ครัวเรือน 1,740 ผู้ประสบภัย
2019/10/16 08:20 根本 คําสั่งให้หลบภัย 85 ครัวเรือน 232 ผู้ประสบภัย
2019/10/16 08:20 高渡町 คําสั่งให้หลบภัย 26 ครัวเรือน 58 ผู้ประสบภัย
2019/10/16 08:20 金井 คําสั่งให้หลบภัย 36 ครัวเรือน 88 ผู้ประสบภัย
2019/10/16 08:20 小場 คําสั่งให้หลบภัย 320 ครัวเรือน 812 ผู้ประสบภัย
2019/10/16 08:20 岩崎 คําสั่งให้หลบภัย 125 ครัวเรือน 361 ผู้ประสบภัย
2019/10/16 08:20 家和楽 คําสั่งให้หลบภัย 54 ครัวเรือน 133 ผู้ประสบภัย
2019/10/16 08:20 下村田 คําสั่งให้หลบภัย 298 ครัวเรือน 775 ผู้ประสบภัย
2019/10/16 08:20 下岩瀬 คําสั่งให้หลบภัย 101 ครัวเรือน 260 ผู้ประสบภัย
2019/10/16 08:20 下伊勢畑 คําสั่งให้หลบภัย 177 ครัวเรือน 445 ผู้ประสบภัย
2019/10/16 08:20 塩原 คําสั่งให้หลบภัย 102 ครัวเรือน 266 ผู้ประสบภัย
2019/09/08 13:15 常陸大宮市 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 16,275 ครัวเรือน 42,650 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 舟生 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 184 ครัวเรือน 433 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 秋田 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 47 ครัวเรือน 127 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 山方 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 673 ครัวเรือน 1,740 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 根本 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 85 ครัวเรือน 232 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 国長 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 115 ครัวเรือน 337 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 高部 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 386 ครัวเรือน 1,087 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 高渡町 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 26 ครัวเรือน 58 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 金井 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 36 ครัวเรือน 88 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 久隆 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 31 ครัวเรือน 74 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 吉丸 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 43 ครัวเรือน 102 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 岩崎 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 125 ครัวเรือน 361 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 家和楽 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 54 ครัวเรือน 133 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 下檜沢 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 266 ครัวเรือน 676 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 下町 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 229 ครัวเรือน 573 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 下村田 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 298 ครัวเรือน 775 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 下小瀬 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 84 ครัวเรือน 232 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 下岩瀬 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 101 ครัวเรือน 260 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 下伊勢畑 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 177 ครัวเรือน 445 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 塩原 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 102 ครัวเรือน 266 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 宇留野 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 316 ครัวเรือน 892 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 諸沢 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 201 ครัวเรือน 428 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 長沢 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 45 ครัวเรือน 106 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 野口 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 405 ครัวเรือน 1,148 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 門井 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 71 ครัวเรือน 180 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 北富田 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 25 ครัวเรือน 51 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 北塩子 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 161 ครัวเรือน 438 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 富岡 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 180 ครัวเรือน 466 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 氷之沢 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 105 ครัวเรือน 244 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 入本郷 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 48 ครัวเรือน 125 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 那賀 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 83 ครัวเรือน 203 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 東野 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 420 ครัวเรือน 1,038 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 長田 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 120 ครัวเรือน 312 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 長倉 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 208 ครัวเรือน 561 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 中居 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 52 ครัวเรือน 142 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 辰ノ口 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 96 ครัวเรือน 249 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 鷹巣 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 508 ครัวเรือน 1,353 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 大岩 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 108 ครัวเรือน 268 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 千田 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 68 ครัวเรือน 197 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 西野内 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 156 ครัวเรือน 463 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 盛金 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 204 ครัวเรือน 447 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 上檜沢 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 125 ครัวเรือน 321 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 上大賀 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 192 ครัวเรือน 499 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 上小瀬 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 457 ครัวเรือน 1,320 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 上岩瀬 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 186 ครัวเรือน 545 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 上伊勢畑 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 73 ครัวเรือน 201 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 照田 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 112 ครัวเรือน 299 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 照山 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 69 ครัวเรือน 165 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 松之草 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 25 ครัวเรือน 52 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 小野 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 161 ครัวเรือน 487 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 小田野 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 154 ครัวเรือน 465 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 小倉 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 158 ครัวเรือน 437 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 小瀬沢 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 53 ครัวเรือน 116 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 小場 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 320 ครัวเรือน 812 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 小祝 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 113 ครัวเรือน 302 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 小舟 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 168 ครัวเรือน 465 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 小玉 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 24 ครัวเรือน 70 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 小貫 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 139 ครัวเรือน 386 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 檜山 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 28 ครัวเรือน 74 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 鷲子 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 217 ครัวเรือน 707 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 油河内 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 50 ครัวเรือน 114 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 野田 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 119 ครัวเรือน 329 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 野上 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 538 ครัวเรือน 1,461 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 12:00 野口平 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 124 ครัวเรือน 383 ผู้ประสบภัย

สถานการณ์ของศูนย์อพยพ

ชื่อ ที่อยู่ วันและเวลาที่เปิด วันและเวลาที่ปิด จำนวนคนที่อพยพ สถานะสิ่งอำนวยความสะดวก
山方公民館 常陸大宮市山方660 2021/07/28 17:43 2021/07/29 00:00 0   ผู้ประสบภัย
常陸大宮市美和支所 常陸大宮市高部5281-1 2021/07/28 17:45 2021/07/29 00:00 0   ผู้ประสบภัย
おおみやコミュニティセンター 常陸大宮市北町400-2 2019/10/12 10:00 2019/11/16 09:00 0   ผู้ประสบภัย
御前山市民センター 常陸大宮市野口3195 2019/10/12 10:00 2019/11/08 08:30 0   ผู้ประสบภัย
山方公民館 常陸大宮市山方660 2019/10/12 10:00 2019/11/02 09:30 0   ผู้ประสบภัย
大宮東部地区コミュニティセンター 常陸大宮市小倉1873 2019/10/12 10:00 2019/10/29 19:00 0   ผู้ประสบภัย
緒川総合センター 常陸大宮市上小瀬1259 2019/10/25 08:00 2019/10/26 08:00 0   ผู้ประสบภัย
美和工芸ふれあいセンター 常陸大宮市高部5278 2019/10/25 08:00 2019/10/26 08:00 0   ผู้ประสบภัย
緒川総合センター 常陸大宮市上小瀬1259 2019/10/21 14:00 2019/10/22 08:00 0   ผู้ประสบภัย
美和工芸ふれあいセンター 常陸大宮市高部5278 2019/10/21 14:00 2019/10/22 08:00 0   ผู้ประสบภัย
大宮公民館[福祉センター] 常陸大宮市下町217 2019/10/18 14:00 2019/10/19 09:00 0   ผู้ประสบภัย
御前山文化伝習センター 常陸大宮市長倉125-8 2019/10/18 14:00 2019/10/19 09:00 0   ผู้ประสบภัย
総合保健福祉センター〔かがやき〕 常陸大宮市北町388-2 2019/10/12 10:00 2019/10/16 07:00 0   ผู้ประสบภัย
西部総合公園体育館 常陸大宮市工業団地25 2019/10/12 15:40 2019/10/14 08:00 0   ผู้ประสบภัย
第二中学校体育館 常陸大宮市石沢1555 2019/10/12 10:00 2019/10/13 11:35 0   ผู้ประสบภัย
山方中学校体育館 常陸大宮市山方3267 2019/10/12 15:40 2019/10/13 11:05 0   ผู้ประสบภัย
山方南小学校体育館 常陸大宮市野上1067 2019/10/12 10:00 2019/10/13 11:05 0   ผู้ประสบภัย
大賀小学校体育館 常陸大宮市小祝218-2 2019/10/12 15:40 2019/10/13 11:05 0   ผู้ประสบภัย
大宮農村環境改善センター 常陸大宮市上村田882-5 2019/10/12 15:40 2019/10/13 11:05 0   ผู้ประสบภัย
大宮北小学校体育館 常陸大宮市東野3323 2019/10/12 15:40 2019/10/13 11:05 0   ผู้ประสบภัย
美和小学校体育館 常陸大宮市小田野22 2019/10/12 15:40 2019/10/13 11:05 0   ผู้ประสบภัย
ふるさとセンターつづじ荘 常陸大宮市小舟1234-2 2019/10/12 15:40 2019/10/13 11:05 0   ผู้ประสบภัย
御前山トレーニングセンター 常陸大宮市野口3195 2019/10/12 15:40 2019/10/13 11:05 0   ผู้ประสบภัย
山方公民館 常陸大宮市山方660 2019/09/08 18:00 2019/09/09 13:15 0   ผู้ประสบภัย
常陸大宮市美和支所 常陸大宮市高部5281-1 2019/09/08 18:00 2019/09/09 13:15 0   ผู้ประสบภัย
御前山市民センター 常陸大宮市野口3195 2019/09/08 18:00 2019/09/09 13:15 0   ผู้ประสบภัย
緒川総合センター 常陸大宮市上小瀬1259 2019/09/08 18:00 2019/09/09 13:15 0   ผู้ประสบภัย
総合保健福祉センター〔かがやき〕 常陸大宮市北町388-2 2019/09/08 18:00 2019/09/09 13:15 0   ผู้ประสบภัย
茨城県常陸大宮市美和支所 常陸大宮市高部5281-1 2018/09/30 16:00 2018/10/01 06:30 0   ผู้ประสบภัย
緒川総合センター 常陸大宮市上小瀬1259 2018/09/30 16:00 2018/10/01 06:30 0   ผู้ประสบภัย
御前山市民センター 常陸大宮市野口3195 2018/09/30 16:00 2018/10/01 06:30 0   ผู้ประสบภัย
山方公民館 常陸大宮市山方660 2018/09/30 16:00 2018/10/01 06:30 0   ผู้ประสบภัย
総合保健福祉センター〔かがやき〕 常陸大宮市北町388-2 2018/09/30 16:00 2018/10/01 06:30 0   ผู้ประสบภัย
総合保健福祉センター〔かがやき〕 常陸大宮市北町388-2 2018/08/08 16:00 2018/08/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย
山方公民館 常陸大宮市山方660 2018/08/08 16:00 2018/08/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย
緒川総合センター 常陸大宮市上小瀬1259 2018/08/08 16:00 2018/08/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย
茨城県常陸大宮市美和支所 常陸大宮市高部5281-1 2018/08/08 16:00 2018/08/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย
御前山市民センター 常陸大宮市野口3195 2018/08/08 16:00 2018/08/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย
御前山市民センター 常陸大宮市野口3195 2017/10/22 16:00 2017/10/23 15:00 0   ผู้ประสบภัย
山方公民館 常陸大宮市山方660 2017/10/22 16:00 2017/10/23 12:00 0   ผู้ประสบภัย
茨城県常陸大宮市美和総合支所 常陸大宮市高部5281-1 2017/10/22 16:00 2017/10/23 12:00 0   ผู้ประสบภัย
大宮コミュニティセンター 常陸大宮市北町400-2 2017/10/22 16:00 2017/10/23 12:00 0   ผู้ประสบภัย
緒川総合センター 常陸大宮市上小瀬1259 2017/10/22 16:00 2017/10/23 12:00 0   ผู้ประสบภัย

ข้อมูลความเสียหาย▶ ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

ไม่มีข้อมูล

กลับไปด้านบน