อำเภอคาซูมิงะอุระ ข้อมูลรายละเอียดของประกาศ

  ข้อมูลพยากรณ์อากาศ (ประกาศแจ้งเตือน・การส่งสัญญาณเตือน) สถานการณ์ประกาศให้มีการอพยพ ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง การเปิดศูนย์อพยพ
ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง
ได้รับความเสียหาย
ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง
(เป้าหมาย/การจำแนกประเภท) มาตรการความปลอ ดภัยในภาวะฉุกเฉิน คําสั่งให้หลบภัย การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ
อำเภอคาซูมิงะอุระ
    ไม่มีข้อมูล
จำนวนครัวเรือน 0 0 0 0
  • ไม่มีข้อมูล
จำนวนผู้ประสบภัย 0 0 0

ประกาศแจ้งเตือน・การส่งสัญญาณเตือน

การส่งสัญญาณเตือน・ประกาศแจ้งเตือนที่แปลโดยเว็บไซต์แปลภาษา คลิกที่นี่[G]

2022年07月06日 16:18
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、強風や高波、濃霧による視程障害に注意してください。

【解除】雷注意報


2019年10月25日20:35
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難勧告などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。
<補足情報>
市町村内で危険度が高まっている区域は、茨城県や気象庁のホームページ等でも確認できます。茨城県「土砂災害警戒情報システム」、気象庁「大雨警報(土砂災害)の危険度分布」

【解除】土砂災害警戒情報

ข้อมูลการอพยพในขณะที่มีการออกประกาศแจ้งเตือน

ในกรณีที่มีการประกาศให้อพยพในเขตพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่ เพื่อความปลอดภัย กรุณาอ่านข้อมูลด้านล่างนี้

การเตรียมการอพยพ
มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดภัยพิบัติขึ้นในเขตพื้นที่เป้าหมาย (หลังจากนี้อาจมีการประกาศหรือออกคำเตือนให้อพยพ)
เพื่อความปลอดภัยของท่าน กรุณาติดตามข่าวสารและคำแนะนำจากทางราชการหรือข้อมูลอากาศล่าสุดผ่านทางอินเตอร์เน็ต โทรทัศน์หรือวิทยุ
(คู่มือสำหรับการปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยพิบัติ คลิกที่นี่)
หากไม่ทราบว่าศูนย์อพยพอยู่ที่ใด กรุณาติดต่อสอบถามไปยังเขตเทศบาลเมืองที่ท่านอาศัยอยู่ และรีบอพยพโดยเร่งด่วน

คำแนะนำการอพยพ
มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดภัยพิบัติขึ้นในเขตพื้นที่เป้าหมาย
เพื่อความปลอดภัยของท่าน กรุณาอพยพไปยังศูนย์อพยพ

คำสั่งให้อพยพ
ท่านที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เป้าหมาย กรุณาอพยพไปยังศูนย์อพยพโดยเร็วที่สุด

ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลการอพยพที่ถูกยกเลิก

วันและเวลาที่ยกเลิก เขตพื้นที่เป้าหมาย การจำแนกประเภท จำนวนครัวเรือน จำนวนผู้ประสบภัย
2019/10/25 21:30 柏崎地区の土砂災害警戒区域居住世帯 คำแนะนำการอพยพ 15 ครัวเรือน 43 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 21:30 市川地区の土砂災害警戒区域居住世帯 คำแนะนำการอพยพ 1 ครัวเรือน 4 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 21:30 雪入地区の土砂災害警戒区域居住世帯 คำแนะนำการอพยพ 32 ครัวเรือน 78 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 21:30 田伏地区の土砂災害警戒区域居住世帯 คำแนะนำการอพยพ 20 ครัวเรือน 50 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 21:30 東野寺地区の土砂災害警戒区域居住世帯 คำแนะนำการอพยพ 24 ครัวเรือน 72 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 21:30 安食地区の土砂災害警戒区域居住世帯 คำแนะนำการอพยพ 1 ครัวเรือน 1 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 21:30 坂地区の土砂災害警戒区域居住世帯 คำแนะนำการอพยพ 22 ครัวเรือน 42 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 21:30 上佐谷地区の土砂災害警戒区域居住世帯 คำแนะนำการอพยพ 11 ครัวเรือน 30 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 21:30 加茂地区の土砂災害警戒区域居住世帯 คำแนะนำการอพยพ 32 ครัวเรือน 87 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 21:30 牛渡地区の土砂災害警戒区域居住世帯 คำแนะนำการอพยพ 54 ครัวเรือน 152 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 21:30 戸崎地区の土砂災害警戒区域居住世帯 คำแนะนำการอพยพ 19 ครัวเรือน 63 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 05:55 雪入地区の土砂災害警戒区域居住世帯 คำแนะนำการอพยพ 32 ครัวเรือน 78 ผู้ประสบภัย
2019/10/12 22:00 加茂地区の土砂災害警戒区域居住世帯 คำแนะนำการอพยพ 32 ครัวเรือน 87 ผู้ประสบภัย
2019/10/12 22:00 市川地区の土砂災害警戒区域居住世帯 คำแนะนำการอพยพ 1 ครัวเรือน 4 ผู้ประสบภัย
2019/10/12 22:00 上佐谷地区の土砂災害警戒区域居住世帯 คำแนะนำการอพยพ 11 ครัวเรือน 30 ผู้ประสบภัย
2019/10/12 22:00 田伏地区の土砂災害警戒区域居住世帯 คำแนะนำการอพยพ 20 ครัวเรือน 50 ผู้ประสบภัย
2019/10/12 22:00 東野寺地区の土砂災害警戒区域居住世帯 คำแนะนำการอพยพ 24 ครัวเรือน 72 ผู้ประสบภัย
2019/10/12 22:00 柏崎地区の土砂災害警戒区域居住世帯 คำแนะนำการอพยพ 15 ครัวเรือน 43 ผู้ประสบภัย
2019/10/12 22:00 安食地区の土砂災害警戒区域居住世帯 คำแนะนำการอพยพ 1 ครัวเรือน 1 ผู้ประสบภัย
2019/10/12 22:00 牛渡地区の土砂災害警戒区域居住世帯 คำแนะนำการอพยพ 54 ครัวเรือน 152 ผู้ประสบภัย
2019/10/12 22:00 戸崎地区の土砂災害警戒区域居住世帯 คำแนะนำการอพยพ 19 ครัวเรือน 63 ผู้ประสบภัย
2019/10/12 22:00 坂地区の土砂災害警戒区域居住世帯 คำแนะนำการอพยพ 22 ครัวเรือน 42 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 09:25 坂の土砂災害警戒区域 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 439 ครัวเรือน 1,187 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 09:25 戸崎の土砂災害警戒区域 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 213 ครัวเรือน 638 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 09:25 牛渡の土砂災害警戒区域 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 827 ครัวเรือน 2,279 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 09:25 加茂の土砂災害警戒区域 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 449 ครัวเรือน 1,301 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 09:25 東野寺の土砂災害警戒区域 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 138 ครัวเรือน 398 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 09:25 志戸崎の土砂災害警戒区域 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 0 ครัวเรือน 0 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 09:25 上佐谷の土砂災害警戒区域 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 159 ครัวเรือน 443 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 09:25 雪入の土砂災害警戒区域 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 50 ครัวเรือน 146 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 09:25 田伏の土砂災害警戒区域 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 398 ครัวเรือน 1,183 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 09:25 有河の土砂災害警戒区域 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 19 ครัวเรือน 63 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 00:30 柏崎の土砂災害警戒区域 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 176 ครัวเรือน 480 ผู้ประสบภัย

สถานการณ์ของศูนย์อพยพ

ชื่อ ที่อยู่ วันและเวลาที่เปิด วันและเวลาที่ปิด จำนวนคนที่อพยพ สถานะสิ่งอำนวยความสะดวก
千代田公民館 かすみがうら市上佐谷991-5 2019/10/25 14:30 2019/10/25 21:30 0   ผู้ประสบภัย
農村環境改善センター かすみがうら市坂934-1 2019/10/25 14:30 2019/10/25 21:30 0   ผู้ประสบภัย
新治小学校 かすみがうら市西野寺736 2019/10/12 10:30 2019/10/13 07:30 0   ผู้ประสบภัย
霞ヶ浦北小学校 かすみがうら市下軽部1232 2019/10/12 10:30 2019/10/13 07:30 0   ผู้ประสบภัย
あじさい館 かすみがうら市深谷3719-1 2019/10/12 10:30 2019/10/13 07:30 0   ผู้ประสบภัย
千代田公民館 かすみがうら市上佐谷991-5 2019/10/11 16:20 2019/10/13 07:30 0   ผู้ประสบภัย
上佐谷小学校 かすみがうら市上佐谷1837 2019/10/12 10:30 2019/10/13 07:30 0   ผู้ประสบภัย
農村環境改善センター かすみがうら市坂934-1 2019/10/11 16:20 2019/10/13 07:30 0   ผู้ประสบภัย
やまゆり館 かすみがうら市下稲吉2423-9 2019/10/12 10:30 2019/10/13 07:30 0   ผู้ประสบภัย
農村環境改善センター かすみがうら市坂934-1 2019/09/08 15:30 2019/09/09 12:00 0   ผู้ประสบภัย
千代田公民館 かすみがうら市上佐谷991-5 2019/09/08 15:30 2019/09/09 12:00 0   ผู้ประสบภัย
農村環境改善センター かすみがうら市坂934-1 2018/08/08 15:00 2018/08/09 10:33 0   ผู้ประสบภัย
千代田公民館 かすみがうら市上佐谷991-5 2018/08/08 15:00 2018/08/09 10:33 0   ผู้ประสบภัย
新治小学校 かすみがうら市西野寺736 2017/10/23 01:00 2017/10/23 09:25 0   ผู้ประสบภัย
上佐谷小学校 かすみがうら市上佐谷1837 2017/10/23 01:00 2017/10/23 09:25 0   ผู้ประสบภัย
霞ヶ浦南小学校 かすみがうら市深谷3360-1 2017/10/23 01:00 2017/10/23 09:25 0   ผู้ประสบภัย
霞ヶ浦北小学校 かすみがうら市下軽部1232 2017/10/23 01:00 2017/10/23 09:25 0   ผู้ประสบภัย

ข้อมูลความเสียหาย▶ ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

ไม่มีข้อมูล

กลับไปด้านบน