อำเภอมิโตะ ข้อมูลรายละเอียดของประกาศ

  ข้อมูลพยากรณ์อากาศ (ประกาศแจ้งเตือน・การส่งสัญญาณเตือน) สถานการณ์ประกาศให้มีการอพยพ ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง การเปิดศูนย์อพยพ
ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง
ได้รับความเสียหาย
ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง
(เป้าหมาย/การจำแนกประเภท) มาตรการความปลอ ดภัยในภาวะฉุกเฉิน คําสั่งให้หลบภัย การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ
อำเภอมิโตะ
    ไม่มีข้อมูล
จำนวนครัวเรือน 0 0 0 0
  • ไม่มีข้อมูล
จำนวนผู้ประสบภัย 0 0 0

ประกาศแจ้งเตือน・การส่งสัญญาณเตือน

การส่งสัญญาณเตือน・ประกาศแจ้งเตือนที่แปลโดยเว็บไซต์แปลภาษา คลิกที่นี่[G]

2022年08月08日 22:20
    水戸地方気象台 発表

注意報を解除します。

【解除】雷注意報


2020年01月29日11:53
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<全警戒解除>
大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。

【解除】土砂災害警戒情報

ข้อมูลการอพยพในขณะที่มีการออกประกาศแจ้งเตือน

ในกรณีที่มีการประกาศให้อพยพในเขตพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่ เพื่อความปลอดภัย กรุณาอ่านข้อมูลด้านล่างนี้

การเตรียมการอพยพ
มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดภัยพิบัติขึ้นในเขตพื้นที่เป้าหมาย (หลังจากนี้อาจมีการประกาศหรือออกคำเตือนให้อพยพ)
เพื่อความปลอดภัยของท่าน กรุณาติดตามข่าวสารและคำแนะนำจากทางราชการหรือข้อมูลอากาศล่าสุดผ่านทางอินเตอร์เน็ต โทรทัศน์หรือวิทยุ
(คู่มือสำหรับการปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยพิบัติ คลิกที่นี่)
หากไม่ทราบว่าศูนย์อพยพอยู่ที่ใด กรุณาติดต่อสอบถามไปยังเขตเทศบาลเมืองที่ท่านอาศัยอยู่ และรีบอพยพโดยเร่งด่วน

คำแนะนำการอพยพ
มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดภัยพิบัติขึ้นในเขตพื้นที่เป้าหมาย
เพื่อความปลอดภัยของท่าน กรุณาอพยพไปยังศูนย์อพยพ

คำสั่งให้อพยพ
ท่านที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เป้าหมาย กรุณาอพยพไปยังศูนย์อพยพโดยเร็วที่สุด

ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลการอพยพที่ถูกยกเลิก

วันและเวลาที่ยกเลิก เขตพื้นที่เป้าหมาย การจำแนกประเภท จำนวนครัวเรือน จำนวนผู้ประสบภัย
2019/10/13 18:33 浸水想定区域(浸水区域を除く) คําสั่งให้หลบภัย 0 ครัวเรือน 0 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 18:33 水戸市 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 119,193 ครัวเรือน 270,376 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 11:00 水戸市 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 119,193 ครัวเรือน 270,376 ผู้ประสบภัย

สถานการณ์ของศูนย์อพยพ

ชื่อ ที่อยู่ วันและเวลาที่เปิด วันและเวลาที่ปิด จำนวนคนที่อพยพ สถานะสิ่งอำนวยความสะดวก
水戸市少年自然の家 水戸市全隈町80-1 2019/11/10 16:00 2019/12/02 10:00 0   ผู้ประสบภัย
飯富市民センター 水戸市飯富町4449-8 2019/10/12 09:00 2019/11/09 19:00 0   ผู้ประสบภัย
飯富中学校 水戸市飯富町4479-1 2019/10/12 16:00 2019/11/10 16:00 0   ผู้ประสบภัย
渡里市民センター 水戸市堀町466-7 2019/10/12 09:00 2019/10/24 12:00 0   ผู้ประสบภัย
国田市民センター 水戸市下国井町1212-4 2019/10/14 08:30 2019/10/17 08:30 0   ผู้ประสบภัย
三の丸市民センター 水戸市三の丸1-6-60 2019/10/12 09:00 2019/10/14 09:35 0   ผู้ประสบภัย
飯富小学校 水戸市飯富町4420-1 2019/10/12 16:00 2019/10/14 18:40 0   ผู้ประสบภัย
常澄中学校 水戸市塩崎町1016 2019/10/12 16:00 2019/10/14 16:00 0   ผู้ประสบภัย
浜田小学校 水戸市浜田1-1-1 2019/10/12 16:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
堀原市民センター 水戸市新原1-9-16 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
柳河市民センター 水戸市柳河町673-1 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
吉沢市民センター 水戸市吉沢町243-3 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
第三中学校 水戸市朝日町2882-1 2019/10/12 16:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
第五中学校 水戸市堀町1166-1 2019/10/12 16:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
第一中学校 水戸市東原3-1-1 2019/10/12 16:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
大場小学校 水戸市大場町2489 2019/10/12 16:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
大場市民センター 水戸市大場町2283-1 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
双葉台市民センター 水戸市双葉台2-1-5 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
千波中学校 水戸市元吉田町599-2 2019/10/12 16:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
千波小学校 水戸市千波町1538-1 2019/10/12 16:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
千波市民センター 水戸市千波町1396-4 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
赤塚市民センター 水戸市河和田3-2329-3 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
石川市民センター 水戸市石川2-4243 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
新荘小学校 水戸市新荘2-11-1 2019/10/12 16:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
新荘市民センター 水戸市新荘2-11-2 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
常磐小学校 水戸市西原1-3-12 2019/10/12 16:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
常磐市民センター 水戸市西原1-3-12 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
城東小学校 水戸市城東2-7-62 2019/10/12 16:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
城東市民センター 水戸市城東3-1-47 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
上中妻市民センター 水戸市大塚町1157-1 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
上大野小学校 水戸市東大野106-1 2019/10/12 16:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
上大野市民センター 水戸市吉沼町1768-2 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
寿市民センター 水戸市平須町1636 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
酒門市民センター 水戸市酒門町1374-6 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
山根市民センター 水戸市全隈町78-1 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
三の丸小学校 水戸市三の丸1-6-51 2019/10/12 16:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
桜川市民センター 水戸市河和田町2894-4 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
妻里市民センター 水戸市有賀町2242 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
国田義務教育学校 水戸市下国井町2595-1 2019/10/12 16:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
鯉渕市民センター 水戸市鯉淵町2989-2 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
五軒小学校 水戸市金町3-2-25 2019/10/12 16:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
五軒市民センター 水戸市五軒町1-2-12 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
見和市民センター 水戸市見和2-224-1 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
見川市民センター 水戸市見川2-179-1 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
吉田市民センター 水戸市元吉田町1736-5 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
笠原市民センター 水戸市笠原町358-5 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
下大野小学校 水戸市塩崎町666 2019/10/12 16:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
下大野市民センター 水戸市下大野6094-1 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
稲荷第二小学校 水戸市百合が丘町997-204 2019/10/12 16:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
稲荷第二市民センター 水戸市栗崎町1695-4 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
稲荷第一小学校 水戸市大串町142-1 2019/10/12 16:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
稲荷第一市民センター 水戸市大串町961-1 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
竹隈市民センター 水戸市柳町2-5-8 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
渡里小学校 水戸市堀町468-1 2019/10/12 16:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
内原市民センター 水戸市内原町1395-6 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
第二中学校 水戸市三の丸2-9-22 2019/10/12 16:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
緑岡市民センター 水戸市見川町2563 2019/10/12 09:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
柳河小学校 水戸市柳河町318-1 2019/10/12 16:00 2019/10/14 00:00 0   ผู้ประสบภัย
稲荷第一市民センター 水戸市大串町961-1 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย
石川市民センター 水戸市石川2-4243 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย
赤塚市民センター 水戸市河和田3-2329-3 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย
千波市民センター 水戸市千波町1396-4 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย
上中妻市民センター 水戸市大塚町1157-1 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย
上大野市民センター 水戸市吉沼町1768-2 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย
寿市民センター 水戸市平須町1636 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย
酒門市民センター 水戸市酒門町1374-6 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย
城東市民センター 水戸市城東3-1-47 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย
常磐市民センター 水戸市西原1-3-12 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย
新荘市民センター 水戸市新荘2-11-2 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย
妻里市民センター 水戸市有賀町2242 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย
国田市民センター 水戸市下国井町1212-4 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย
緑岡市民センター 水戸市見川町2563 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย
柳河市民センター 水戸市柳河町673-1 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย
堀原市民センター 水戸市新原1-9-16 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย
飯富市民センター 水戸市飯富町4449-8 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย
内原市民センター 水戸市内原町1395-6 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย
渡里市民センター 水戸市堀町466-7 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย
竹隈市民センター 水戸市柳町2-5-8 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย
大場市民センター 水戸市大場町2283-1 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย
鯉渕市民センター 水戸市鯉淵町2989-2 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย
双葉台市民センター 水戸市双葉台2-1-5 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย
山根市民センター 水戸市全隈町78-1 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย
三の丸市民センター 水戸市三の丸1-6-60 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย
稲荷第二市民センター 水戸市栗崎町1695-4 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย
下大野市民センター 水戸市下大野6094-1 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย
笠原市民センター 水戸市笠原町358-5 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย
吉沢市民センター 水戸市吉沢町243-3 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย
吉田市民センター 水戸市元吉田町1736-5 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย
見川市民センター 水戸市見川2-179-1 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย
見和市民センター 水戸市見和2-224-1 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย
五軒市民センター 水戸市五軒町1-2-12 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย
桜川市民センター 水戸市河和田町2894-4 2019/09/08 15:00 2019/09/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย

ข้อมูลความเสียหาย▶ ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

ไม่มีข้อมูล

กลับไปด้านบน