เมืองชิโรซาโตะ ข้อมูลรายละเอียดของประกาศ

  ข้อมูลพยากรณ์อากาศ (ประกาศแจ้งเตือน・การส่งสัญญาณเตือน) สถานการณ์ประกาศให้มีการอพยพ ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง การเปิดศูนย์อพยพ
ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง
ได้รับความเสียหาย
ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง
(เป้าหมาย/การจำแนกประเภท) มาตรการความปลอ ดภัยในภาวะฉุกเฉิน คําสั่งให้หลบภัย การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ
เมืองชิโรซาโตะ
จำนวนครัวเรือน 0 0 0 0
  • ไม่มีข้อมูล
จำนวนผู้ประสบภัย 0 0 0

ประกาศแจ้งเตือน・การส่งสัญญาณเตือน

การส่งสัญญาณเตือน・ประกาศแจ้งเตือนที่แปลโดยเว็บไซต์แปลภาษา คลิกที่นี่[G]

2022年09月30日 22:18
    水戸地方気象台 発表

南部では、1日朝から高波に注意してください。茨城県では、1日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。

【継続】濃霧注意報


2021年07月12日19:10
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<全警戒解除>
大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。

【解除】土砂災害警戒情報

ข้อมูลการอพยพในขณะที่มีการออกประกาศแจ้งเตือน

ในกรณีที่มีการประกาศให้อพยพในเขตพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่ เพื่อความปลอดภัย กรุณาอ่านข้อมูลด้านล่างนี้

การเตรียมการอพยพ
มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดภัยพิบัติขึ้นในเขตพื้นที่เป้าหมาย (หลังจากนี้อาจมีการประกาศหรือออกคำเตือนให้อพยพ)
เพื่อความปลอดภัยของท่าน กรุณาติดตามข่าวสารและคำแนะนำจากทางราชการหรือข้อมูลอากาศล่าสุดผ่านทางอินเตอร์เน็ต โทรทัศน์หรือวิทยุ
(คู่มือสำหรับการปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยพิบัติ คลิกที่นี่)
หากไม่ทราบว่าศูนย์อพยพอยู่ที่ใด กรุณาติดต่อสอบถามไปยังเขตเทศบาลเมืองที่ท่านอาศัยอยู่ และรีบอพยพโดยเร่งด่วน

คำแนะนำการอพยพ
มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดภัยพิบัติขึ้นในเขตพื้นที่เป้าหมาย
เพื่อความปลอดภัยของท่าน กรุณาอพยพไปยังศูนย์อพยพ

คำสั่งให้อพยพ
ท่านที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เป้าหมาย กรุณาอพยพไปยังศูนย์อพยพโดยเร็วที่สุด

ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลการอพยพที่ถูกยกเลิก

วันและเวลาที่ยกเลิก เขตพื้นที่เป้าหมาย การจำแนกประเภท จำนวนครัวเรือน จำนวนผู้ประสบภัย
2019/10/13 16:50 上阿野沢 คําสั่งให้หลบภัย 114 ครัวเรือน 302 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 16:50 阿波山 คําสั่งให้หลบภัย 395 ครัวเรือน 1,094 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 16:50 คําสั่งให้หลบภัย 172 ครัวเรือน 452 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 16:50 下阿野沢 คําสั่งให้หลบภัย 133 ครัวเรือน 397 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 16:50 下圷 คําสั่งให้หลบภัย 176 ครัวเรือน 494 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 16:50 御前山 คําสั่งให้หลบภัย 163 ครัวเรือน 438 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 16:50 上泉 คําสั่งให้หลบภัย 79 ครัวเรือน 232 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 16:50 上圷 คําสั่งให้หลบภัย 237 ครัวเรือน 657 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 16:50 那珂西 คําสั่งให้หลบภัย 921 ครัวเรือน 2,509 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 16:50 浸水想定区域(那珂西から御前山までの那珂川沿の地域) คำแนะนำการอพยพ 0 ครัวเรือน 0 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 16:50 土砂災害警戒区域 คำแนะนำการอพยพ 2,214 ครัวเรือน 4,428 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 16:50 城里町 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 7,202 ครัวเรือน 18,455 ผู้ประสบภัย

สถานการณ์ของศูนย์อพยพ

ชื่อ ที่อยู่ วันและเวลาที่เปิด วันและเวลาที่ปิด จำนวนคนที่อพยพ สถานะสิ่งอำนวยความสะดวก
常北公民館 城里町下青山1-1 2019/10/12 10:00 2019/10/17 17:30 0   ผู้ประสบภัย
コミュニティセンター城里 城里町石塚1428-1 2019/10/12 10:00 2019/10/14 09:20 0   ผู้ประสบภัย
桂公民館 城里町阿波山167 2019/10/12 10:00 2019/10/13 17:10 0   ผู้ประสบภัย
岩船地区公民館 城里町孫根355-1 2019/10/12 10:00 2019/10/13 15:00 0   ผู้ประสบภัย
常北中学校 城里町下青山10 2019/10/13 05:45 2019/10/13 08:30 0   ผู้ประสบภัย
七会保健福祉センター 城里町小勝1400 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:30 0   ผู้ประสบภัย
桂中学校 城里町阿波山799 2019/10/13 05:47 2019/10/13 08:30 0   ผู้ประสบภัย
七会町民センター 城里町小勝2268-3 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:30 0   ผู้ประสบภัย
コミュニティセンター城里 城里町石塚1428-1 2019/09/08 17:30 2019/09/09 11:30 0   ผู้ประสบภัย
コミュニティセンター城里 城里町石塚1428-1 2018/09/30 17:00 2018/10/01 08:00 0   ผู้ประสบภัย
コミュニティセンター城里 城里町石塚1428-1 2018/08/08 16:00 2018/08/09 15:30 0   ผู้ประสบภัย

ข้อมูลความเสียหาย▶ ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

ไม่มีข้อมูล

กลับไปด้านบน