อำเภอทาคาฮากิ ข้อมูลรายละเอียดของประกาศ

  ข้อมูลพยากรณ์อากาศ (ประกาศแจ้งเตือน・การส่งสัญญาณเตือน) สถานการณ์ประกาศให้มีการอพยพ ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง การเปิดศูนย์อพยพ
ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง
ได้รับความเสียหาย
ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง
(เป้าหมาย/การจำแนกประเภท) มาตรการความปลอ ดภัยในภาวะฉุกเฉิน คําสั่งให้หลบภัย การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ
อำเภอทาคาฮากิ
    ไม่มีข้อมูล
จำนวนครัวเรือน 0 0 0 0
  • มีข้อมูล
จำนวนผู้ประสบภัย 0 0 0

ประกาศแจ้งเตือน・การส่งสัญญาณเตือน

การส่งสัญญาณเตือน・ประกาศแจ้งเตือนที่แปลโดยเว็บไซต์แปลภาษา คลิกที่นี่[G]

2024年05月29日 19:12
    水戸地方気象台 発表

注意報を解除します。

【解除】波浪注意報


2023年09月09日11:40
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<全警戒解除>
大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。

【解除】土砂災害警戒情報

ข้อมูลการอพยพในขณะที่มีการออกประกาศแจ้งเตือน

ในกรณีที่มีการประกาศให้อพยพในเขตพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่ เพื่อความปลอดภัย กรุณาอ่านข้อมูลด้านล่างนี้

การเตรียมการอพยพ
มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดภัยพิบัติขึ้นในเขตพื้นที่เป้าหมาย (หลังจากนี้อาจมีการประกาศหรือออกคำเตือนให้อพยพ)
เพื่อความปลอดภัยของท่าน กรุณาติดตามข่าวสารและคำแนะนำจากทางราชการหรือข้อมูลอากาศล่าสุดผ่านทางอินเตอร์เน็ต โทรทัศน์หรือวิทยุ
(คู่มือสำหรับการปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยพิบัติ คลิกที่นี่)
หากไม่ทราบว่าศูนย์อพยพอยู่ที่ใด กรุณาติดต่อสอบถามไปยังเขตเทศบาลเมืองที่ท่านอาศัยอยู่ และรีบอพยพโดยเร่งด่วน

คำแนะนำการอพยพ
มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดภัยพิบัติขึ้นในเขตพื้นที่เป้าหมาย
เพื่อความปลอดภัยของท่าน กรุณาอพยพไปยังศูนย์อพยพ

คำสั่งให้อพยพ
ท่านที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เป้าหมาย กรุณาอพยพไปยังศูนย์อพยพโดยเร็วที่สุด

ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลการอพยพที่ถูกยกเลิก

วันและเวลาที่ยกเลิก เขตพื้นที่เป้าหมาย การจำแนกประเภท จำนวนครัวเรือน จำนวนผู้ประสบภัย
2023/09/09 15:30 市内全域 คําสั่งให้หลบภัย 0 ครัวเรือน 0 ผู้ประสบภัย
2023/09/08 00:40 高萩市 มาตรการความปลอ ดภัยในภาวะฉุกเฉิน 11,598 ครัวเรือน 27,700 ผู้ประสบภัย
2023/06/02 19:35 上君田 คําสั่งให้หลบภัย 74 ครัวเรือน 143 ผู้ประสบภัย
2023/06/02 19:00 上手綱 คําสั่งให้หลบภัย 1,400 ครัวเรือน 3,821 ผู้ประสบภัย
2023/06/02 19:00 下手綱 คําสั่งให้หลบภัย 1,109 ครัวเรือน 2,876 ผู้ประสบภัย
2023/06/02 19:00 高戸 คําสั่งให้หลบภัย 510 ครัวเรือน 1,137 ผู้ประสบภัย
2019/10/26 00:00 大字下手綱字下河原、館ノ内、根深川、石崎、於小人町、塚の腰、川向、大字高戸字荒崎後、ト々内、樋口、西城、西河原、西城前、北域、北城前、高野前、高野後、川向 คำแนะนำการอพยพ 200 ครัวเรือน 520 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 07:00 下手綱字下河原、館ノ内、根深川、於小人町、塚ノ腰、川向/高戸字荒崎後、ト々内、樋口、西城、西河原、西城前、北域、北城前、高野前、高野後、川向 คำแนะนำการอพยพ 200 ครัวเรือน 520 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 07:00 本町 คำแนะนำการอพยพ 45 ครัวเรือน 132 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 07:00 福平 คำแนะนำการอพยพ 6 ครัวเรือน 16 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 07:00 島名 คำแนะนำการอพยพ 18 ครัวเรือน 46 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 07:00 中戸川 คำแนะนำการอพยพ 8 ครัวเรือน 15 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 07:00 石滝 คำแนะนำการอพยพ 26 ครัวเรือน 62 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 07:00 上手綱 คำแนะนำการอพยพ 28 ครัวเรือน 59 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 07:00 上君田 คำแนะนำการอพยพ 23 ครัวเรือน 53 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 07:00 秋山 คำแนะนำการอพยพ 10 ครัวเรือน 25 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 07:00 若栗 คำแนะนำการอพยพ 10 ครัวเรือน 23 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 07:00 高萩 คำแนะนำการอพยพ 20 ครัวเรือน 60 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 07:00 高戸 คำแนะนำการอพยพ 21 ครัวเรือน 51 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 07:00 下手綱 คำแนะนำการอพยพ 34 ครัวเรือน 84 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 07:00 下君田 คำแนะนำการอพยพ 13 ครัวเรือน 23 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 07:00 横川 คำแนะนำการอพยพ 7 ครัวเรือน 11 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 07:00 安良川 คำแนะนำการอพยพ 19 ครัวเรือน 52 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 10:15 上手綱 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 24 ครัวเรือน 59 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 10:15 石滝 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 26 ครัวเรือน 62 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 10:15 中戸川 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 8 ครัวเรือน 15 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 10:15 本町 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 45 ครัวเรือน 132 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 10:15 島名 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 18 ครัวเรือน 46 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 10:15 福平 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 6 ครัวเรือน 16 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 10:15 安良川 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 19 ครัวเรือน 52 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 10:15 横川 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 7 ครัวเรือน 11 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 10:15 下君田 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 13 ครัวเรือน 23 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 10:15 下手綱 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 33 ครัวเรือน 84 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 10:15 高戸 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 18 ครัวเรือน 51 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 10:15 高萩 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 19 ครัวเรือน 60 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 10:15 若栗 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 10 ครัวเรือน 23 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 10:15 秋山 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 8 ครัวเรือน 25 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 10:15 上君田 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 20 ครัวเรือน 53 ผู้ประสบภัย

สถานการณ์ของศูนย์อพยพ

ชื่อ ที่อยู่ วันและเวลาที่เปิด วันและเวลาที่ปิด จำนวนคนที่อพยพ สถานะสิ่งอำนวยความสะดวก
総合福祉センター 高萩市春日町3丁目10 2023/09/08 14:00 2023/09/11 08:00 0   ผู้ประสบภัย
高萩清松高等学校 高萩市赤浜1864 2023/09/08 14:00 2023/09/09 12:30 0   ผู้ประสบภัย
(旧)君田小・中学校 高萩市下君田682 2023/09/08 14:00 2023/09/09 12:30 0   ผู้ประสบภัย
リーベロたかはぎ 高萩市春日町3-10-16 2023/09/08 14:00 2023/09/09 12:30 0   ผู้ประสบภัย
高萩清松高等学校 高萩市赤浜1864 2023/06/02 19:14 2023/06/03 06:55 0   ผู้ประสบภัย
リーベロたかはぎ 高萩市春日町3-10-16 2023/06/02 19:13 2023/06/03 06:00 0   ผู้ประสบภัย
総合福祉センター 高萩市春日町3丁目10 2023/06/02 19:15 2023/06/03 06:00 0   ผู้ประสบภัย
(旧)君田小・中学校 高萩市下君田682 2023/06/02 19:30 2023/06/03 06:00 0   ผู้ประสบภัย
総合福祉センター 高萩市春日町3丁目10 2019/10/25 18:25 2019/10/26 00:00 0   ผู้ประสบภัย
高萩清松高等学校 高萩市赤浜1864 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:40 0   ผู้ประสบภัย
(旧)君田小・中学校 高萩市下君田682 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:50 0   ผู้ประสบภัย
総合福祉センター 高萩市春日町3丁目10 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:55 0   ผู้ประสบภัย
リーベロたかはぎ 高萩市春日町3-10-16 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:20 0   ผู้ประสบภัย
総合福祉センター 高萩市春日町3丁目10 2019/09/08 15:00 2019/09/09 12:00 0   ผู้ประสบภัย
高萩市総合福祉センター 高萩市春日町3丁目10 2018/09/30 15:00 2018/10/01 07:00 0   ผู้ประสบภัย
高萩市総合福祉センター 高萩市春日町3丁目10 2018/08/08 13:00 2018/08/09 12:50 0   ผู้ประสบภัย
高萩市総合福祉センター 高萩市春日町3丁目10 2017/10/22 14:00 2017/10/23 10:15 28   ผู้ประสบภัย
リーベロたかはぎ 高萩市春日町3丁目10-16 2017/10/22 19:00 2017/10/23 10:15 0   ผู้ประสบภัย

ข้อมูลความเสียหาย▶ ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

(2023/09/30 17:54)
ผู้บาดเจ็บ บ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย (จำนวนครัวเรือน)
ผู้เสียชีวิต สูญหาย ผู้บาดเจ็บสาหัส ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ถล่ม ถูกทำลายบางส่วน
0 ผู้ประสบภัย 0 ผู้ประสบภัย 0 ผู้ประสบภัย 0 ผู้ประสบภัย 0 อาคาร 173 อาคาร
กลับไปด้านบน