อำเภอโฮโคตะ ข้อมูลรายละเอียดของประกาศ

  ข้อมูลพยากรณ์อากาศ (ประกาศแจ้งเตือน・การส่งสัญญาณเตือน) สถานการณ์ประกาศให้มีการอพยพ ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง การเปิดศูนย์อพยพ
ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง
ได้รับความเสียหาย
ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง
(เป้าหมาย/การจำแนกประเภท) มาตรการความปลอ ดภัยในภาวะฉุกเฉิน คําสั่งให้หลบภัย การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ
อำเภอโฮโคตะ
จำนวนครัวเรือน 0 0 0 0
  • มีข้อมูล
จำนวนผู้ประสบภัย 0 0 0

ประกาศแจ้งเตือน・การส่งสัญญาณเตือน

การส่งสัญญาณเตือน・ประกาศแจ้งเตือนที่แปลโดยเว็บไซต์แปลภาษา คลิกที่นี่[G]

2024年06月23日 16:11
    水戸地方気象台 発表

南部では、強風に注意してください。茨城県では、高波に注意してください。

【継続】強風注意報 波浪注意報


2023年09月09日08:00
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。

【解除】土砂災害警戒情報

ข้อมูลการอพยพในขณะที่มีการออกประกาศแจ้งเตือน

ในกรณีที่มีการประกาศให้อพยพในเขตพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่ เพื่อความปลอดภัย กรุณาอ่านข้อมูลด้านล่างนี้

การเตรียมการอพยพ
มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดภัยพิบัติขึ้นในเขตพื้นที่เป้าหมาย (หลังจากนี้อาจมีการประกาศหรือออกคำเตือนให้อพยพ)
เพื่อความปลอดภัยของท่าน กรุณาติดตามข่าวสารและคำแนะนำจากทางราชการหรือข้อมูลอากาศล่าสุดผ่านทางอินเตอร์เน็ต โทรทัศน์หรือวิทยุ
(คู่มือสำหรับการปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยพิบัติ คลิกที่นี่)
หากไม่ทราบว่าศูนย์อพยพอยู่ที่ใด กรุณาติดต่อสอบถามไปยังเขตเทศบาลเมืองที่ท่านอาศัยอยู่ และรีบอพยพโดยเร่งด่วน

คำแนะนำการอพยพ
มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดภัยพิบัติขึ้นในเขตพื้นที่เป้าหมาย
เพื่อความปลอดภัยของท่าน กรุณาอพยพไปยังศูนย์อพยพ

คำสั่งให้อพยพ
ท่านที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เป้าหมาย กรุณาอพยพไปยังศูนย์อพยพโดยเร็วที่สุด

ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลการอพยพที่ถูกยกเลิก

วันและเวลาที่ยกเลิก เขตพื้นที่เป้าหมาย การจำแนกประเภท จำนวนครัวเรือน จำนวนผู้ประสบภัย
2023/09/09 08:50 鉾田市 คําสั่งให้หลบภัย 21,432 ครัวเรือน 46,950 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 15:00 鉾田市 คําสั่งให้หลบภัย 21,394 ครัวเรือน 47,035 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 21:30 土砂災害警戒区域、浸水区域 คำแนะนำการอพยพ 1,952 ครัวเรือน 4,815 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 07:00 土砂災害警戒区域 คำแนะนำการอพยพ 446 ครัวเรือน 1,183 ผู้ประสบภัย
2018/08/09 07:30 土砂災害警戒区域 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 435 ครัวเรือน 1,286 ผู้ประสบภัย

สถานการณ์ของศูนย์อพยพ

ชื่อ ที่อยู่ วันและเวลาที่เปิด วันและเวลาที่ปิด จำนวนคนที่อพยพ สถานะสิ่งอำนวยความสะดวก
鉾田中央公民館 鉾田市鉾田1444-1 2023/09/08 13:10 2023/09/09 19:00 0   ผู้ประสบภัย
旭公民館 鉾田市造谷1141-3 2023/09/08 13:10 2023/09/09 19:00 0   ผู้ประสบภัย
大洋公民館 鉾田市汲上2601 2023/09/08 13:10 2023/09/09 19:00 0   ผู้ประสบภัย
鉾田中央公民館 鉾田市鉾田1444-1 2023/06/02 22:15 2023/06/03 17:00 0   ผู้ประสบภัย
旭公民館 鉾田市造谷1141-3 2023/06/02 22:15 2023/06/03 15:00 0   ผู้ประสบภัย
大洋公民館 鉾田市汲上2601 2023/06/02 22:15 2023/06/03 15:00 0   ผู้ประสบภัย
大洋公民館 鉾田市汲上2601 2021/10/01 09:00 2021/10/02 06:00 0   ผู้ประสบภัย
鉾田中央公民館 鉾田市鉾田1444-1 2021/10/01 09:00 2021/10/01 22:00 0   ผู้ประสบภัย
旭公民館 鉾田市造谷1141-3 2021/10/01 09:00 2021/10/01 22:00 0   ผู้ประสบภัย
大洋公民館 鉾田市汲上2601 2019/10/25 13:00 2019/10/26 08:00 0   ผู้ประสบภัย
旭保健センター 鉾田市造谷605-3 2019/10/25 13:00 2019/10/26 08:00 0   ผู้ประสบภัย
鉾田中央公民館 鉾田市鉾田1444-1 2019/10/25 13:00 2019/10/26 08:00 0   ผู้ประสบภัย
箕輪農村集落センター 鉾田市箕輪2236-2 2019/10/13 16:00 2019/10/13 19:00 0   ผู้ประสบภัย
旭保健センター 鉾田市造谷605-3 2019/10/11 16:00 2019/10/13 16:30 0   ผู้ประสบภัย
大洋公民館 鉾田市汲上2601 2019/10/11 16:00 2019/10/13 16:30 0   ผู้ประสบภัย
鉾田中央公民館 鉾田市鉾田1444-1 2019/10/11 16:00 2019/10/13 16:30 0   ผู้ประสบภัย
鉾田保健センター 鉾田市鉾田1443 2019/10/12 09:00 2019/10/13 16:30 0   ผู้ประสบภัย
旭保健センター 鉾田市造谷605-3 2019/09/09 16:00 2019/09/10 17:00 0   ผู้ประสบภัย
鉾田中央公民館 鉾田市鉾田1444-1 2019/09/09 16:00 2019/09/10 17:00 0   ผู้ประสบภัย
大洋公民館 鉾田市汲上2601 2019/09/09 16:00 2019/09/10 17:00 0   ผู้ประสบภัย
大洋公民館 鉾田市汲上2601 2018/09/30 15:00 2018/10/01 08:30 0   ผู้ประสบภัย
旭保健センター 鉾田市造谷605-3 2018/09/30 15:00 2018/10/01 08:30 0   ผู้ประสบภัย
鉾田中央公民館 鉾田市鉾田1444-1 2018/09/30 15:00 2018/10/01 08:30 0   ผู้ประสบภัย
大洋公民館 鉾田市汲上2601 2018/08/08 13:00 2018/08/09 11:45 0   ผู้ประสบภัย
鉾田中央公民館 鉾田市鉾田1444-1 2018/08/08 13:00 2018/08/09 11:45 0   ผู้ประสบภัย
旭保健センター 鉾田市造谷605-3 2018/08/08 13:00 2018/08/09 11:45 0   ผู้ประสบภัย
鉾田市旭総合支所 鉾田市造谷605-3 2017/10/22 13:00 2017/10/23 10:00 0   ผู้ประสบภัย
鉾田中央公民館 鉾田市鉾田1444-1 2017/10/22 13:00 2017/10/23 08:30 0   ผู้ประสบภัย
鉾田市大洋総合支所 鉾田市汲上2415-5 2017/10/22 13:00 2017/10/23 08:00 0   ผู้ประสบภัย

ข้อมูลความเสียหาย▶ ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

(2023/09/12 08:50)
ผู้บาดเจ็บ บ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย (จำนวนครัวเรือน)
ผู้เสียชีวิต สูญหาย ผู้บาดเจ็บสาหัส ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ถล่ม ถูกทำลายบางส่วน
0 ผู้ประสบภัย 0 ผู้ประสบภัย 0 ผู้ประสบภัย 0 ผู้ประสบภัย 0 อาคาร 0 อาคาร
กลับไปด้านบน