อำเภออินาชิกิ ข้อมูลรายละเอียดของประกาศ

  ข้อมูลพยากรณ์อากาศ (ประกาศแจ้งเตือน・การส่งสัญญาณเตือน) สถานการณ์ประกาศให้มีการอพยพ ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง การเปิดศูนย์อพยพ
ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง
ได้รับความเสียหาย
ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง
(เป้าหมาย/การจำแนกประเภท) มาตรการความปลอ ดภัยในภาวะฉุกเฉิน คําสั่งให้หลบภัย การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ
อำเภออินาชิกิ
จำนวนครัวเรือน 0 0 0 0
  • มีข้อมูล
จำนวนผู้ประสบภัย 0 0 0

ประกาศแจ้งเตือน・การส่งสัญญาณเตือน

การส่งสัญญาณเตือน・ประกาศแจ้งเตือนที่แปลโดยเว็บไซต์แปลภาษา คลิกที่นี่[G]

2023年06月08日 16:20
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、9日未明から9日朝まで低い土地の浸水に、9日明け方から9日夕方まで強風に、9日明け方から高波に、9日未明から9日昼前まで落雷に注意してください。

【発表】雷注意報


2023年06月03日12:30
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<全警戒解除>
大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。

【解除】土砂災害警戒情報

ข้อมูลการอพยพในขณะที่มีการออกประกาศแจ้งเตือน

ในกรณีที่มีการประกาศให้อพยพในเขตพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่ เพื่อความปลอดภัย กรุณาอ่านข้อมูลด้านล่างนี้

การเตรียมการอพยพ
มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดภัยพิบัติขึ้นในเขตพื้นที่เป้าหมาย (หลังจากนี้อาจมีการประกาศหรือออกคำเตือนให้อพยพ)
เพื่อความปลอดภัยของท่าน กรุณาติดตามข่าวสารและคำแนะนำจากทางราชการหรือข้อมูลอากาศล่าสุดผ่านทางอินเตอร์เน็ต โทรทัศน์หรือวิทยุ
(คู่มือสำหรับการปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยพิบัติ คลิกที่นี่)
หากไม่ทราบว่าศูนย์อพยพอยู่ที่ใด กรุณาติดต่อสอบถามไปยังเขตเทศบาลเมืองที่ท่านอาศัยอยู่ และรีบอพยพโดยเร่งด่วน

คำแนะนำการอพยพ
มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดภัยพิบัติขึ้นในเขตพื้นที่เป้าหมาย
เพื่อความปลอดภัยของท่าน กรุณาอพยพไปยังศูนย์อพยพ

คำสั่งให้อพยพ
ท่านที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เป้าหมาย กรุณาอพยพไปยังศูนย์อพยพโดยเร็วที่สุด

ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลการอพยพที่ถูกยกเลิก

วันและเวลาที่ยกเลิก เขตพื้นที่เป้าหมาย การจำแนกประเภท จำนวนครัวเรือน จำนวนผู้ประสบภัย
2019/10/26 06:00 中山 คำแนะนำการอพยพ 432 ครัวเรือน 1,043 ผู้ประสบภัย
2019/10/26 06:00 椎塚 คำแนะนำการอพยพ 310 ครัวเรือน 810 ผู้ประสบภัย
2019/10/26 06:00 信太古渡 คำแนะนำการอพยพ 126 ครัวเรือน 371 ผู้ประสบภัย
2019/10/26 06:00 市崎 คำแนะนำการอพยพ 136 ครัวเรือน 458 ผู้ประสบภัย
2019/10/26 06:00 高田 คำแนะนำการอพยพ 473 ครัวเรือน 1,156 ผู้ประสบภัย
2019/10/26 06:00 幸田 คำแนะนำการอพยพ 258 ครัวเรือน 657 ผู้ประสบภัย
2019/10/26 06:00 江戸崎 คำแนะนำการอพยพ 1,859 ครัวเรือน 4,576 ผู้ประสบภัย
2019/10/26 06:00 駒塚 คำแนะนำการอพยพ 125 ครัวเรือน 378 ผู้ประสบภัย
2019/10/26 06:00 桑山 คำแนะนำการอพยพ 101 ครัวเรือน 298 ผู้ประสบภัย
2019/10/26 06:00 下根本 คำแนะนำการอพยพ 259 ครัวเรือน 708 ผู้ประสบภัย
2019/10/26 06:00 下太田 คำแนะนำการอพยพ 353 ครัวเรือน 1,027 ผู้ประสบภัย
2019/10/26 06:00 角崎 คำแนะนำการอพยพ 230 ครัวเรือน 591 ผู้ประสบภัย
2019/10/26 06:00 蒲ケ山 คำแนะนำการอพยพ 614 ครัวเรือน 1,376 ผู้ประสบภัย
2019/10/26 06:00 堀之内 คำแนะนำการอพยพ 32 ครัวเรือน 94 ผู้ประสบภัย
2019/10/26 06:00 堀川 คำแนะนำการอพยพ 110 ครัวเรือน 338 ผู้ประสบภัย
2019/10/26 06:00 福田 คำแนะนำการอพยพ 121 ครัวเรือน 387 ผู้ประสบภัย
2019/10/26 06:00 浮島 คำแนะนำการอพยพ 557 ครัวเรือน 1,762 ผู้ประสบภัย
2019/10/26 06:00 柏木 คำแนะนำการอพยพ 19 ครัวเรือน 60 ผู้ประสบภัย
2019/10/26 06:00 南ケ丘 คำแนะนำการอพยพ 132 ครัวเรือน 390 ผู้ประสบภัย
2019/10/26 06:00 伊佐津 คำแนะนำการอพยพ 223 ครัวเรือน 625 ผู้ประสบภัย
2019/10/26 06:00 羽賀 คำแนะนำการอพยพ 193 ครัวเรือน 508 ผู้ประสบภัย
2019/10/26 06:00 岡飯出 คำแนะนำการอพยพ 66 ครัวเรือน 220 ผู้ประสบภัย
2019/10/26 06:00 下君山 คำแนะนำการอพยพ 124 ครัวเรือน 368 ผู้ประสบภัย
2019/10/26 06:00 東大沼 คำแนะนำการอพยพ 72 ครัวเรือน 212 ผู้ประสบภัย
2019/10/26 06:00 上根本 คำแนะนำการอพยพ 401 ครัวเรือน 1,099 ผู้ประสบภัย
2019/10/26 06:00 上君山 คำแนะนำการอพยพ 115 ครัวเรือน 317 ผู้ประสบภัย
2019/10/26 06:00 沼田 คำแนะนำการอพยพ 549 ครัวเรือน 1,537 ผู้ประสบภัย
2019/10/26 06:00 松山 คำแนะนำการอพยพ 95 ครัวเรือน 265 ผู้ประสบภัย
2019/10/26 06:00 小羽賀 คำแนะนำการอพยพ 92 ครัวเรือน 228 ผู้ประสบภัย
2019/10/26 06:00 神宮寺 คำแนะนำการอพยพ 236 ครัวเรือน 649 ผู้ประสบภัย
2019/10/26 06:00 清水 คำแนะนำการอพยพ 88 ครัวเรือน 291 ผู้ประสบภัย
2019/10/26 06:00 村田 คำแนะนำการอพยพ 63 ครัวเรือน 166 ผู้ประสบภัย
2019/10/26 06:00 町田 คำแนะนำการอพยพ 111 ครัวเรือน 360 ผู้ประสบภัย
2019/10/26 06:00 稲敷市 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 15,960 ครัวเรือน 44,082 ผู้ประสบภัย
2019/10/14 03:00 堀之内 คำแนะนำการอพยพ 32 ครัวเรือน 94 ผู้ประสบภัย
2019/10/14 03:00 余津谷 คำแนะนำการอพยพ 8 ครัวเรือน 35 ผู้ประสบภัย
2019/10/14 03:00 六角 คำแนะนำการอพยพ 51 ครัวเรือน 185 ผู้ประสบภัย
2019/10/14 03:00 脇川 คำแนะนำการอพยพ 42 ครัวเรือน 158 ผู้ประสบภัย
2019/10/14 03:00 飯出 คำแนะนำการอพยพ 67 ครัวเรือน 221 ผู้ประสบภัย
2019/10/14 03:00 戌渡 คำแนะนำการอพยพ 66 ครัวเรือน 209 ผู้ประสบภัย
2019/10/14 03:00 佐原下手 คำแนะนำการอพยพ 54 ครัวเรือน 148 ผู้ประสบภัย
2019/10/14 03:00 幸田 คำแนะนำการอพยพ 258 ครัวเรือน 657 ผู้ประสบภัย
2019/10/14 03:00 光葉 คำแนะนำการอพยพ 331 ครัวเรือน 712 ผู้ประสบภัย
2019/10/14 03:00 中山 คำแนะนำการอพยพ 432 ครัวเรือน 1,043 ผู้ประสบภัย
2019/10/14 03:00 狸穴 คำแนะนำการอพยพ 21 ครัวเรือน 45 ผู้ประสบภัย
2019/10/14 03:00 古渡 คำแนะนำการอพยพ 222 ครัวเรือน 667 ผู้ประสบภัย
2019/10/14 03:00 結佐 คำแนะนำการอพยพ 316 ครัวเรือน 934 ผู้ประสบภัย
2019/10/14 03:00 桑山 คำแนะนำการอพยพ 101 ครัวเรือน 298 ผู้ประสบภัย
2019/10/14 03:00 曲渕 คำแนะนำการอพยพ 53 ครัวเรือน 180 ผู้ประสบภัย
2019/10/14 03:00 橋向 คำแนะนำการอพยพ 132 ครัวเรือน 329 ผู้ประสบภัย
2019/10/14 03:00 境島 คำแนะนำการอพยพ 66 ครัวเรือน 172 ผู้ประสบภัย
2019/10/14 03:00 甘田 คำแนะนำการอพยพ 99 ครัวเรือน 285 ผู้ประสบภัย
2019/10/14 03:00 釜井 คำแนะนำการอพยพ 101 ครัวเรือน 348 ผู้ประสบภัย
2019/10/14 03:00 角崎 คำแนะนำการอพยพ 230 ครัวเรือน 591 ผู้ประสบภัย
2019/10/14 03:00 下太田 คำแนะนำการอพยพ 353 ครัวเรือน 1,027 ผู้ประสบภัย
2019/10/14 03:00 下須田 คำแนะนำการอพยพ 98 ครัวเรือน 325 ผู้ประสบภัย
2019/10/14 03:00 下根本 คำแนะนำการอพยพ 259 ครัวเรือน 708 ผู้ประสบภัย
2019/10/14 03:00 押砂 คำแนะนำการอพยพ 78 ครัวเรือน 242 ผู้ประสบภัย
2019/10/14 03:00 羽生 คำแนะนำการอพยพ 47 ครัวเรือน 160 ผู้ประสบภัย
2019/10/14 03:00 伊崎 คำแนะนำการอพยพ 38 ครัวเรือน 113 ผู้ประสบภัย
2019/10/14 03:00 伊佐部 คำแนะนำการอพยพ 262 ครัวเรือน 817 ผู้ประสบภัย
2019/10/14 03:00 大島 คำแนะนำการอพยพ 31 ครัวเรือน 69 ผู้ประสบภัย
2019/10/14 03:00 太田 คำแนะนำการอพยพ 44 ครัวเรือน 129 ผู้ประสบภัย
2019/10/14 03:00 阿波崎 คำแนะนำการอพยพ 227 ครัวเรือน 727 ผู้ประสบภัย
2019/10/14 03:00 佐原組新田 คำแนะนำการอพยพ 67 ครัวเรือน 215 ผู้ประสบภัย
2019/10/14 03:00 石納 คำแนะนำการอพยพ 39 ครัวเรือน 130 ผู้ประสบภัย
2019/10/14 03:00 西代 คำแนะนำการอพยพ 248 ครัวเรือน 716 ผู้ประสบภัย
2019/10/14 03:00 西の洲 คำแนะนำการอพยพ 0 ครัวเรือน 0 ผู้ประสบภัย
2019/10/14 03:00 清水 คำแนะนำการอพยพ 88 ครัวเรือน 291 ผู้ประสบภัย
2019/10/14 03:00 清久島 คำแนะนำการอพยพ 47 ครัวเรือน 144 ผู้ประสบภัย
2019/10/14 03:00 須賀津 คำแนะนำการอพยพ 107 ครัวเรือน 321 ผู้ประสบภัย
2019/10/14 03:00 神崎本宿 คำแนะนำการอพยพ 6 ครัวเรือน 18 ผู้ประสบภัย
2019/10/14 03:00 新橋 คำแนะนำการอพยพ 24 ครัวเรือน 78 ผู้ประสบภัย
2019/10/14 03:00 上馬渡 คำแนะนำการอพยพ 60 ครัวเรือน 196 ผู้ประสบภัย
2019/10/14 03:00 上之島 คำแนะนำการอพยพ 99 ครัวเรือน 341 ผู้ประสบภัย
2019/10/14 03:00 上須田 คำแนะนำการอพยพ 180 ครัวเรือน 644 ผู้ประสบภัย
2019/10/14 03:00 上根本 คำแนะนำการอพยพ 401 ครัวเรือน 1,099 ผู้ประสบภัย
2019/10/14 03:00 手賀組新田 คำแนะนำการอพยพ 70 ครัวเรือน 221 ผู้ประสบภัย
2019/10/14 03:00 柴崎 คำแนะนำการอพยพ 760 ครัวเรือน 2,131 ผู้ประสบภัย
2019/10/14 03:00 市崎 คำแนะนำการอพยพ 136 ครัวเรือน 458 ผู้ประสบภัย
2019/10/14 03:00 四ツ谷 คำแนะนำการอพยพ 30 ครัวเรือน 99 ผู้ประสบภัย
2019/10/14 03:00 三島 คำแนะนำการอพยพ 10 ครัวเรือน 18 ผู้ประสบภัย
2019/10/14 03:00 三次 คำแนะนำการอพยพ 88 ครัวเรือน 285 ผู้ประสบภัย
2019/10/14 03:00 八千石 คำแนะนำการอพยพ 0 ครัวเรือน 0 ผู้ประสบภัย
2019/10/14 03:00 八筋川 คำแนะนำการอพยพ 97 ครัวเรือน 293 ผู้ประสบภัย
2019/10/14 03:00 飯島 คำแนะนำการอพยพ 4 ครัวเรือน 15 ผู้ประสบภัย
2019/10/14 03:00 南太田 คำแนะนำการอพยพ 16 ครัวเรือน 53 ผู้ประสบภัย
2019/10/14 03:00 東大沼 คำแนะนำการอพยพ 72 ครัวเรือน 212 ผู้ประสบภัย
2019/10/14 03:00 町田 คำแนะนำการอพยพ 111 ครัวเรือน 360 ผู้ประสบภัย
2019/10/14 03:00 中島 คำแนะนำการอพยพ 21 ครัวเรือน 70 ผู้ประสบภัย
2019/10/14 03:00 浮島 คำแนะนำการอพยพ 557 ครัวเรือน 1,762 ผู้ประสบภัย
2019/10/14 03:00 福田 คำแนะนำการอพยพ 121 ครัวเรือน 387 ผู้ประสบภัย
2019/10/14 03:00 堀川 คำแนะนำการอพยพ 110 ครัวเรือน 338 ผู้ประสบภัย
2019/10/14 03:00 本新 คำแนะนำการอพยพ 212 ครัวเรือน 743 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 09:00 稲敷市 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 15,960 ครัวเรือน 44,082 ผู้ประสบภัย

สถานการณ์ของศูนย์อพยพ

ชื่อ ที่อยู่ วันและเวลาที่เปิด วันและเวลาที่ปิด จำนวนคนที่อพยพ สถานะสิ่งอำนวยความสะดวก
江戸崎公民館 稲敷市江戸崎甲2148-2 2023/06/02 17:00 2023/06/03 16:00 0   ผู้ประสบภัย
あずま北小学校 稲敷市伊佐部1673 2023/06/02 20:00 2023/06/03 08:00 0   ผู้ประสบภัย
新利根地区センター 稲敷市伊佐津3239-1 2023/06/03 08:00 2023/06/03 08:30 0   ผู้ประสบภัย
桜川小学校 稲敷市柏木4-5 2023/06/02 20:00 2023/06/03 08:00 0   ผู้ประสบภัย
桜川地区センター 稲敷市須賀津208 2019/10/25 14:00 2019/10/26 07:00 0   ผู้ประสบภัย
江戸崎公民館 稲敷市江戸崎甲2148-2 2019/10/25 14:00 2019/10/26 07:00 0   ผู้ประสบภัย
あずま生涯学習センター 稲敷市佐原組新田1596 2019/10/25 14:00 2019/10/26 07:00 0   ผู้ประสบภัย
新利根地区センター 稲敷市伊佐津3239-1 2019/10/25 14:00 2019/10/26 07:00 0   ผู้ประสบภัย
阿波小学校 稲敷市阿波1240 2019/10/12 15:00 2019/10/14 07:00 0   ผู้ประสบภัย
あずま北小学校 稲敷市伊佐部1673 2019/10/11 15:00 2019/10/14 07:00 0   ผู้ประสบภัย
新利根地区センター 稲敷市伊佐津3239-1 2019/10/13 20:00 2019/10/14 07:00 0   ผู้ประสบภัย
江戸崎体育館 稲敷市荒沼3-1 2019/10/13 19:30 2019/10/14 07:00 0   ผู้ประสบภัย
桜川中学校 稲敷市下馬渡770 2019/10/11 15:00 2019/10/13 09:00 0   ผู้ประสบภัย
稲敷市保健センター 稲敷市江戸崎甲1990 2019/10/11 15:00 2019/10/13 09:00 0   ผู้ประสบภัย
稲敷市教育センター(旧)鳩崎小学校 稲敷市佐倉1356-1 2019/10/12 15:00 2019/10/13 09:00 0   ผู้ประสบภัย
江戸崎公民館 稲敷市江戸崎甲2148-2 2019/10/11 15:00 2019/10/13 09:00 0   ผู้ประสบภัย
新利根地区センター 稲敷市伊佐津3239-1 2019/09/08 16:30 2019/09/09 11:30 0   ผู้ประสบภัย
あずま生涯学習センター 稲敷市佐原組新田1596 2019/09/08 16:30 2019/09/09 11:30 0   ผู้ประสบภัย
江戸崎公民館 稲敷市江戸崎甲2148-2 2019/09/08 16:30 2019/09/09 11:30 0   ผู้ประสบภัย
桜川地区センター 稲敷市須賀津208 2019/09/08 16:30 2019/09/09 11:30 0   ผู้ประสบภัย
江戸崎公民館 稲敷市江戸崎甲2148-2 2018/09/30 16:00 2018/10/01 07:15 0   ผู้ประสบภัย
桜川地区センター 稲敷市須賀津208 2018/09/30 16:00 2018/10/01 07:15 0   ผู้ประสบภัย
あずま生涯学習センター 稲敷市佐原組新田1596 2018/09/30 16:00 2018/10/01 07:15 0   ผู้ประสบภัย
新利根地区センター 稲敷市伊佐津3239-1 2018/09/30 16:00 2018/10/01 07:15 0   ผู้ประสบภัย
新利根地区センター 稲敷市伊佐津3239-1 2018/08/08 15:00 2018/08/09 10:00 0   ผู้ประสบภัย
桜川地区センター 稲敷市須賀津208 2018/08/08 15:00 2018/08/09 10:00 0   ผู้ประสบภัย
江戸崎公民館 稲敷市江戸崎甲2148-2 2018/08/08 15:00 2018/08/09 10:00 0   ผู้ประสบภัย
あずま生涯学習センター 稲敷市佐原組新田1596 2018/08/08 15:00 2018/08/09 10:00 0   ผู้ประสบภัย
桜川地区センター 稲敷市須賀津208 2017/10/22 17:00 2017/10/23 08:30 0   ผู้ประสบภัย
稲敷市役所東支所 稲敷市結佐1545 2017/10/22 17:00 2017/10/23 08:30 0   ผู้ประสบภัย
江戸崎公民館 稲敷市江戸崎甲2148-2 2017/10/22 15:00 2017/10/23 08:30 0   ผู้ประสบภัย
新利根地区センター 稲敷市伊佐津3239-1 2017/10/22 17:00 2017/10/23 08:30 0   ผู้ประสบภัย

ข้อมูลความเสียหาย▶ ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

(2023/06/02 21:29)
ผู้บาดเจ็บ บ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย (จำนวนครัวเรือน)
ผู้เสียชีวิต สูญหาย ผู้บาดเจ็บสาหัส ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ถล่ม ถูกทำลายบางส่วน
0 ผู้ประสบภัย 0 ผู้ประสบภัย 0 ผู้ประสบภัย 0 ผู้ประสบภัย 0 อาคาร 0 อาคาร
กลับไปด้านบน