อำเภอจิคุเซ ข้อมูลรายละเอียดของประกาศ

  ข้อมูลพยากรณ์อากาศ (ประกาศแจ้งเตือน・การส่งสัญญาณเตือน) สถานการณ์ประกาศให้มีการอพยพ ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง การเปิดศูนย์อพยพ
ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง
ได้รับความเสียหาย
ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง
(เป้าหมาย/การจำแนกประเภท) มาตรการความปลอ ดภัยในภาวะฉุกเฉิน คําสั่งให้หลบภัย การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ
อำเภอจิคุเซ
    ไม่มีข้อมูล
จำนวนครัวเรือน 0 0 0 0
  • ไม่มีข้อมูล
จำนวนผู้ประสบภัย 0 0 0

ประกาศแจ้งเตือน・การส่งสัญญาณเตือน

การส่งสัญญาณเตือน・ประกาศแจ้งเตือนที่แปลโดยเว็บไซต์แปลภาษา คลิกที่นี่[G]

2022年07月06日 16:18
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、強風や高波、濃霧による視程障害に注意してください。

【解除】雷注意報


2019年10月13日04:25
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難勧告などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。
<補足情報>
市町村内で危険度が高まっている区域は、茨城県や気象庁のホームページ等でも確認できます。茨城県「土砂災害警戒情報システム」、気象庁「大雨警報(土砂災害)の危険度分布」

【解除】土砂災害警戒情報

ข้อมูลการอพยพในขณะที่มีการออกประกาศแจ้งเตือน

ในกรณีที่มีการประกาศให้อพยพในเขตพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่ เพื่อความปลอดภัย กรุณาอ่านข้อมูลด้านล่างนี้

การเตรียมการอพยพ
มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดภัยพิบัติขึ้นในเขตพื้นที่เป้าหมาย (หลังจากนี้อาจมีการประกาศหรือออกคำเตือนให้อพยพ)
เพื่อความปลอดภัยของท่าน กรุณาติดตามข่าวสารและคำแนะนำจากทางราชการหรือข้อมูลอากาศล่าสุดผ่านทางอินเตอร์เน็ต โทรทัศน์หรือวิทยุ
(คู่มือสำหรับการปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยพิบัติ คลิกที่นี่)
หากไม่ทราบว่าศูนย์อพยพอยู่ที่ใด กรุณาติดต่อสอบถามไปยังเขตเทศบาลเมืองที่ท่านอาศัยอยู่ และรีบอพยพโดยเร่งด่วน

คำแนะนำการอพยพ
มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดภัยพิบัติขึ้นในเขตพื้นที่เป้าหมาย
เพื่อความปลอดภัยของท่าน กรุณาอพยพไปยังศูนย์อพยพ

คำสั่งให้อพยพ
ท่านที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เป้าหมาย กรุณาอพยพไปยังศูนย์อพยพโดยเร็วที่สุด

ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลการอพยพที่ถูกยกเลิก

วันและเวลาที่ยกเลิก เขตพื้นที่เป้าหมาย การจำแนกประเภท จำนวนครัวเรือน จำนวนผู้ประสบภัย
2019/10/13 16:00 คําสั่งให้หลบภัย 40 ครัวเรือน 146 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 16:00 伊佐山 คําสั่งให้หลบภัย 382 ครัวเรือน 865 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 16:00 伊讃美 คําสั่งให้หลบภัย 381 ครัวเรือน 1,152 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 16:00 下江連 คําสั่งให้หลบภัย 126 ครัวเรือน 373 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 16:00 下川島 คําสั่งให้หลบภัย 644 ครัวเรือน 1,556 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 16:00 下平塚 คําสั่งให้หลบภัย 153 ครัวเรือน 462 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 16:00 関本下 คําสั่งให้หลบภัย 347 ครัวเรือน 1,030 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 16:00 関本上 คําสั่งให้หลบภัย 367 ครัวเรือน 1,163 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 16:00 関本上中 คําสั่งให้หลบภัย 45 ครัวเรือน 110 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 16:00 関本中 คําสั่งให้หลบภัย 480 ครัวเรือน 1,358 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 16:00 関本肥土 คําสั่งให้หลบภัย 63 ครัวเรือน 199 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 16:00 山崎 คําสั่งให้หลบภัย 150 ครัวเรือน 523 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 16:00 女方 คําสั่งให้หลบภัย 842 ครัวเรือน 2,074 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 16:00 小川 คําสั่งให้หลบภัย 1,166 ครัวเรือน 3,238 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 16:00 上平塚 คําสั่งให้หลบภัย 126 ครัวเรือน 500 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 16:00 上野 คําสั่งให้หลบภัย 146 ครัวเรือน 436 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 16:00 西山田 คําสั่งให้หลบภัย 25 ครัวเรือน 67 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 16:00 船玉 คําสั่งให้หลบภัย 220 ครัวเรือน 617 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 16:00 布川 คําสั่งให้หลบภัย 615 ครัวเรือน 1,531 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 16:00 関本分中 คําสั่งให้หลบภัย 84 ครัวเรือน 277 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 16:00 五所宮 คําสั่งให้หลบภัย 188 ครัวเรือน 479 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 16:00 大谷 คําสั่งให้หลบภัย 70 ครัวเรือน 204 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 15:14 筑西市 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 36,402 ครัวเรือน 104,539 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 04:25 คำแนะนำการอพยพ 449 ครัวเรือน 1,232 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 04:25 岡芹 คำแนะนำการอพยพ 729 ครัวเรือน 1,883 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 04:25 井上 คำแนะนำการอพยพ 258 ครัวเรือน 728 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 04:25 口戸 คำแนะนำการอพยพ 26 ครัวเรือน 82 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 04:25 คำแนะนำการอพยพ 830 ครัวเรือน 1,927 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 04:25 高津 คำแนะนำการอพยพ 64 ครัวเรือน 235 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 04:25 樋口 คำแนะนำการอพยพ 592 ครัวเรือน 1,624 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 04:25 คำแนะนำการอพยพ 414 ครัวเรือน 1,018 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 04:25 黒子 คำแนะนำการอพยพ 87 ครัวเรือน 267 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 04:25 梶内 คำแนะนำการอพยพ 50 ครัวเรือน 128 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 04:25 中舘 คำแนะนำการอพยพ 482 ครัวเรือน 1,727 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 04:25 木戸 คำแนะนำการอพยพ 374 ครัวเรือน 1,350 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 04:25 小栗 คำแนะนำการอพยพ 713 ครัวเรือน 2,254 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 04:25 คำแนะนำการอพยพ 1,034 ครัวเรือน 2,472 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 04:25 折本 คำแนะนำการอพยพ 277 ครัวเรือน 791 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 04:25 下野殿 คำแนะนำการอพยพ 177 ครัวเรือน 489 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 03:00 筑西市 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 36,402 ครัวเรือน 104,539 ผู้ประสบภัย

สถานการณ์ของศูนย์อพยพ

ชื่อ ที่อยู่ วันและเวลาที่เปิด วันและเวลาที่ปิด จำนวนคนที่อพยพ สถานะสิ่งอำนวยความสะดวก
筑西市役所本庁舎 筑西市丙360 2019/10/12 10:00 2019/10/13 16:00 0   ผู้ประสบภัย
生涯学習センター(ペアーノ) 筑西市舟生1073-21 2019/10/12 10:00 2019/10/13 08:40 0   ผู้ประสบภัย
明野支所 筑西市海老ヶ島1300 2019/10/12 10:00 2019/10/13 08:40 0   ผู้ประสบภัย
協和公民館 筑西市門井1962-2 2019/10/12 10:00 2019/10/13 08:40 0   ผู้ประสบภัย
下館小学校 筑西市甲(本城町)392 2019/10/12 14:00 2019/10/13 08:40 0   ผู้ประสบภัย
川島小学校 筑西市伊讃美1859 2019/10/12 14:00 2019/10/13 08:40 0   ผู้ประสบภัย
大田小学校 筑西市西方1748-1 2019/10/12 14:00 2019/10/13 08:40 0   ผู้ประสบภัย
明野公民館 筑西市海老ヶ島2120-7 2019/10/12 14:00 2019/10/13 08:40 0   ผู้ประสบภัย
明野老人福祉センター 筑西市新井新田41-2 2019/10/12 14:00 2019/10/13 08:40 0   ผู้ประสบภัย
新治小学校 筑西市門井1890-2 2019/10/12 17:00 2019/10/13 08:40 0   ผู้ประสบภัย
協和ふれあいセンター 筑西市久地楽237-7 2019/10/12 23:14 2019/10/13 08:00 0   ผู้ประสบภัย
中小学校 筑西市中舘1122-1 2019/10/12 23:17 2019/10/13 08:40 0   ผู้ประสบภัย

ข้อมูลความเสียหาย▶ ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

ไม่มีข้อมูล

กลับไปด้านบน