อำเภอโอมิทามะ ข้อมูลรายละเอียดของประกาศ

  ข้อมูลพยากรณ์อากาศ (ประกาศแจ้งเตือน・การส่งสัญญาณเตือน) สถานการณ์ประกาศให้มีการอพยพ ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง การเปิดศูนย์อพยพ
ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง
ได้รับความเสียหาย
ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง
(เป้าหมาย/การจำแนกประเภท) มาตรการความปลอ ดภัยในภาวะฉุกเฉิน คําสั่งให้หลบภัย การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ
อำเภอโอมิทามะ
    ไม่มีข้อมูล
จำนวนครัวเรือน 0 0 0 0
  • มีข้อมูล
จำนวนผู้ประสบภัย 0 0 0

ประกาศแจ้งเตือน・การส่งสัญญาณเตือน

การส่งสัญญาณเตือน・ประกาศแจ้งเตือนที่แปลโดยเว็บไซต์แปลภาษา คลิกที่นี่[G]

2023年10月02日 10:03
    水戸地方気象台 発表

北部では、2日まで高潮に注意してください。

【解除】濃霧注意報


2023年09月09日05:00
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。

【解除】土砂災害警戒情報

ข้อมูลการอพยพในขณะที่มีการออกประกาศแจ้งเตือน

ในกรณีที่มีการประกาศให้อพยพในเขตพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่ เพื่อความปลอดภัย กรุณาอ่านข้อมูลด้านล่างนี้

การเตรียมการอพยพ
มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดภัยพิบัติขึ้นในเขตพื้นที่เป้าหมาย (หลังจากนี้อาจมีการประกาศหรือออกคำเตือนให้อพยพ)
เพื่อความปลอดภัยของท่าน กรุณาติดตามข่าวสารและคำแนะนำจากทางราชการหรือข้อมูลอากาศล่าสุดผ่านทางอินเตอร์เน็ต โทรทัศน์หรือวิทยุ
(คู่มือสำหรับการปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยพิบัติ คลิกที่นี่)
หากไม่ทราบว่าศูนย์อพยพอยู่ที่ใด กรุณาติดต่อสอบถามไปยังเขตเทศบาลเมืองที่ท่านอาศัยอยู่ และรีบอพยพโดยเร่งด่วน

คำแนะนำการอพยพ
มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดภัยพิบัติขึ้นในเขตพื้นที่เป้าหมาย
เพื่อความปลอดภัยของท่าน กรุณาอพยพไปยังศูนย์อพยพ

คำสั่งให้อพยพ
ท่านที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เป้าหมาย กรุณาอพยพไปยังศูนย์อพยพโดยเร็วที่สุด

ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลการอพยพที่ถูกยกเลิก

วันและเวลาที่ยกเลิก เขตพื้นที่เป้าหมาย การจำแนกประเภท จำนวนครัวเรือน จำนวนผู้ประสบภัย
2023/09/08 17:39 中延 คําสั่งให้หลบภัย 581 ครัวเรือน 1,402 ผู้ประสบภัย
2023/09/08 17:39 小川 คําสั่งให้หลบภัย 1,168 ครัวเรือน 2,872 ผู้ประสบภัย
2023/09/08 17:39 高崎 คําสั่งให้หลบภัย 512 ครัวเรือน 1,175 ผู้ประสบภัย
2023/09/08 17:39 下玉里 คําสั่งให้หลบภัย 309 ครัวเรือน 863 ผู้ประสบภัย
2023/09/08 17:39 下馬場 คําสั่งให้หลบภัย 97 ครัวเรือน 219 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:45 田木谷 คำแนะนำการอพยพ 385 ครัวเรือน 1,043 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:45 中延 คำแนะนำการอพยพ 541 ครัวเรือน 1,406 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:45 川中子 คำแนะนำการอพยพ 111 ครัวเรือน 313 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:45 上合 คำแนะนำการอพยพ 179 ครัวเรือน 484 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:45 小塙 คำแนะนำการอพยพ 92 ครัวเรือน 251 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:45 小川 คำแนะนำการอพยพ 1,179 ครัวเรือน 3,099 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:45 小岩戸 คำแนะนำการอพยพ 311 ครัวเรือน 864 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:45 高崎 คำแนะนำการอพยพ 548 ครัวเรือน 1,288 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:45 堅倉 คำแนะนำการอพยพ 860 ครัวเรือน 2,243 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:45 栗又四ケ คำแนะนำการอพยพ 1,077 ครัวเรือน 2,651 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:45 下馬場 คำแนะนำการอพยพ 102 ครัวเรือน 237 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:45 下玉里 คำแนะนำการอพยพ 286 ครัวเรือน 912 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:45 飯前 คำแนะนำการอพยพ 377 ครัวเรือน 1,075 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:45 下吉影 คำแนะนำการอพยพ 480 ครัวเรือน 1,140 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:45 竹原中郷 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 141 ครัวเรือน 412 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:45 竹原下郷 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 147 ครัวเรือน 412 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:45 竹原 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 478 ครัวเรือน 1,287 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:45 大谷 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 210 ครัวเรือน 556 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:45 大笹 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 67 ครัวเรือน 199 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:45 倉数 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 243 ครัวเรือน 710 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:45 川戸 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 493 ครัวเรือน 1,306 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:45 先後 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 182 ครัวเรือน 510 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:45 部室 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 178 ครัวเรือน 516 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:45 百里 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 627 ครัวเรือน 631 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:45 幡谷 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 208 ครัวเรือน 568 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:45 西郷地 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 517 ครัวเรือน 1,342 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:45 納場 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 424 ครัวเรือน 1,051 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:45 世楽 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 212 ครัวเรือน 479 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:45 上馬場 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 58 ครัวเรือน 179 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:45 上玉里 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 784 ครัวเรือน 2,076 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:45 上吉影 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 197 ครัวเรือน 558 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:45 小曽納 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 138 ครัวเรือน 372 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:45 手堤 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 48 ครัวเรือน 134 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:45 柴高 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 230 ครัวเรือน 631 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:45 寺崎 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 76 ครัวเรือน 227 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:45 山野 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 600 ครัวเรือน 1,652 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:45 佐才 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 225 ครัวเรือน 659 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:45 三箇 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 198 ครัวเรือน 510 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:45 高田 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 51 ครัวเรือน 151 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:45 江戸 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 436 ครัวเรือน 1,112 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:45 橋場美 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 167 ครัวเรือน 312 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:45 宮田 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 65 ครัวเรือน 194 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:45 外之内 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 109 ครัวเรือน 319 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:45 東田中 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 5 ครัวเรือน 16 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:45 花野井 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 223 ครัวเรือน 645 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:45 羽鳥 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 3,066 ครัวเรือน 7,881 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:45 鶴田 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 148 ครัวเรือน 433 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:45 羽刈 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 831 ครัวเรือน 2,096 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:45 張星 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 119 ครัวเรือน 362 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:45 中台 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 368 ครัวเรือน 992 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:45 野田 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 976 ครัวเรือน 2,636 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:45 中野谷 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 267 ครัวเรือน 732 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:45 与沢 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 302 ครัวเรือน 826 ผู้ประสบภัย

สถานการณ์ของศูนย์อพยพ

ชื่อ ที่อยู่ วันและเวลาที่เปิด วันและเวลาที่ปิด จำนวนคนที่อพยพ สถานะสิ่งอำนวยความสะดวก
美野里公民館 小美玉市堅倉835 2023/09/08 13:25 2023/09/09 07:00 0   ผู้ประสบภัย
小川文化センター 小美玉市小川225 2023/09/08 13:25 2023/09/09 07:00 0   ผู้ประสบภัย
玉里保健福祉センター 小美玉市上玉里1122 2023/09/08 13:26 2023/09/09 07:02 0   ผู้ประสบภัย
小川文化センター 小美玉市小川225 2023/06/03 07:37 2023/06/03 15:00 0   ผู้ประสบภัย
玉里保健福祉センター 小美玉市上玉里1122 2023/06/03 07:37 2023/06/03 15:00 0   ผู้ประสบภัย
美野里公民館 小美玉市堅倉835 2023/06/03 07:37 2023/06/03 15:00 0   ผู้ประสบภัย
小川文化センター 小美玉市小川225 2019/10/25 16:10 2019/10/26 07:00 0   ผู้ประสบภัย
美野里公民館 小美玉市堅倉835 2019/10/25 16:10 2019/10/26 07:00 0   ผู้ประสบภัย
玉里保健福祉センター 小美玉市上玉里1122 2019/10/25 16:10 2019/10/26 07:00 0   ผู้ประสบภัย
小川文化センター 小美玉市小川225 2019/10/11 15:00 2019/10/13 10:30 0   ผู้ประสบภัย
美野里公民館 小美玉市堅倉835 2019/10/11 15:00 2019/10/13 08:00 0   ผู้ประสบภัย
玉里保健福祉センター 小美玉市上玉里1122 2019/10/11 15:00 2019/10/13 08:00 0   ผู้ประสบภัย
下吉影小学校 小美玉市下吉影1763-4 2019/10/12 09:00 2019/10/13 08:00 0   ผู้ประสบภัย
堅倉小学校 小美玉市堅倉1698-6 2019/10/12 09:00 2019/10/13 08:00 0   ผู้ประสบภัย
玉里中学校 小美玉市上玉里751-1 2019/10/12 09:00 2019/10/13 08:00 0   ผู้ประสบภัย
小川南小学校 小美玉市小川686 2019/10/12 09:00 2019/10/13 08:00 0   ผู้ประสบภัย
羽鳥公民館 小美玉市羽鳥916 2019/10/12 16:30 2019/10/13 08:00 0   ผู้ประสบภัย
小川文化センター 小美玉市小川225 2019/09/08 18:00 2019/09/09 12:00 0   ผู้ประสบภัย
美野里公民館 小美玉市堅倉835 2019/09/08 18:00 2019/09/09 12:00 0   ผู้ประสบภัย
玉里保健福祉センター 小美玉市上玉里1122 2019/09/08 18:00 2019/09/09 12:00 0   ผู้ประสบภัย
小川公民館 小美玉市小川1661-1 2018/09/30 17:00 2018/10/01 08:41 0   ผู้ประสบภัย
美野里公民館 小美玉市堅倉835 2018/09/30 17:00 2018/10/01 08:40 0   ผู้ประสบภัย
玉里保健福祉センター 小美玉市上玉里1122 2018/09/30 17:00 2018/10/01 08:39 0   ผู้ประสบภัย
小川文化センター 小美玉市小川225 2018/08/08 18:00 2018/08/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย
美野里公民館 小美玉市堅倉835 2018/08/08 18:00 2018/08/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย
玉里保健福祉センター 小美玉市上玉里1122 2018/08/08 18:00 2018/08/09 11:00 0   ผู้ประสบภัย
小川文化センター 小美玉市小川225 2017/10/22 18:42 2017/10/23 12:00 4   ผู้ประสบภัย
玉里保健福祉センター 小美玉市上玉里1122 2017/10/22 18:42 2017/10/23 12:00 0   ผู้ประสบภัย
四季の里 小美玉市部室1106 2017/10/22 18:42 2017/10/23 12:00 0   ผู้ประสบภัย

ข้อมูลความเสียหาย▶ ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

(2023/06/03 14:00)
ผู้บาดเจ็บ บ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย (จำนวนครัวเรือน)
ผู้เสียชีวิต สูญหาย ผู้บาดเจ็บสาหัส ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ถล่ม ถูกทำลายบางส่วน
0 ผู้ประสบภัย 0 ผู้ประสบภัย 0 ผู้ประสบภัย 0 ผู้ประสบภัย 0 อาคาร 0 อาคาร
กลับไปด้านบน