หมู่บ้านมิโฮ ข้อมูลรายละเอียดของประกาศ

  ข้อมูลพยากรณ์อากาศ (ประกาศแจ้งเตือน・การส่งสัญญาณเตือน) สถานการณ์ประกาศให้มีการอพยพ ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง การเปิดศูนย์อพยพ
ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง
ได้รับความเสียหาย
ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง
(เป้าหมาย/การจำแนกประเภท) มาตรการความปลอ ดภัยในภาวะฉุกเฉิน คําสั่งให้หลบภัย การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ
หมู่บ้านมิโฮ
    ไม่มีข้อมูล
จำนวนครัวเรือน 0 0 0 0
  • ไม่มีข้อมูล
จำนวนผู้ประสบภัย 0 0 0

ประกาศแจ้งเตือน・การส่งสัญญาณเตือน

การส่งสัญญาณเตือน・ประกาศแจ้งเตือนที่แปลโดยเว็บไซต์แปลภาษา คลิกที่นี่[G]

2024年04月20日 23:11
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、21日明け方まで高波に注意してください。

【解除】乾燥注意報


2023年09月08日23:20
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。

【解除】土砂災害警戒情報

ข้อมูลการอพยพในขณะที่มีการออกประกาศแจ้งเตือน

ในกรณีที่มีการประกาศให้อพยพในเขตพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่ เพื่อความปลอดภัย กรุณาอ่านข้อมูลด้านล่างนี้

การเตรียมการอพยพ
มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดภัยพิบัติขึ้นในเขตพื้นที่เป้าหมาย (หลังจากนี้อาจมีการประกาศหรือออกคำเตือนให้อพยพ)
เพื่อความปลอดภัยของท่าน กรุณาติดตามข่าวสารและคำแนะนำจากทางราชการหรือข้อมูลอากาศล่าสุดผ่านทางอินเตอร์เน็ต โทรทัศน์หรือวิทยุ
(คู่มือสำหรับการปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยพิบัติ คลิกที่นี่)
หากไม่ทราบว่าศูนย์อพยพอยู่ที่ใด กรุณาติดต่อสอบถามไปยังเขตเทศบาลเมืองที่ท่านอาศัยอยู่ และรีบอพยพโดยเร่งด่วน

คำแนะนำการอพยพ
มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดภัยพิบัติขึ้นในเขตพื้นที่เป้าหมาย
เพื่อความปลอดภัยของท่าน กรุณาอพยพไปยังศูนย์อพยพ

คำสั่งให้อพยพ
ท่านที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เป้าหมาย กรุณาอพยพไปยังศูนย์อพยพโดยเร็วที่สุด

ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลการอพยพที่ถูกยกเลิก

วันและเวลาที่ยกเลิก เขตพื้นที่เป้าหมาย การจำแนกประเภท จำนวนครัวเรือน จำนวนผู้ประสบภัย
2023/09/08 17:00 美浦村 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 6,695 ครัวเรือน 15,293 ผู้ประสบภัย
2019/10/26 00:00 受領地区の一部 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 4 ครัวเรือน 15 ผู้ประสบภัย
2019/10/26 00:00 大谷地区の一部 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 43 ครัวเรือน 92 ผู้ประสบภัย
2019/10/26 00:00 大山地区の一部 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 7 ครัวเรือน 23 ผู้ประสบภัย
2019/10/26 00:00 牛込地区の一部 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 1 ครัวเรือน 4 ผู้ประสบภัย
2019/10/26 00:00 馬掛地区の一部 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 10 ครัวเรือน 28 ผู้ประสบภัย
2019/10/26 00:00 土浦地区の一部 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 4 ครัวเรือน 7 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 05:30 大谷地区の一部 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 43 ครัวเรือน 92 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 05:30 馬掛地区の一部 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 10 ครัวเรือน 28 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 05:30 牛込地区の一部 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 1 ครัวเรือน 4 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 05:30 受領地区の一部 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 4 ครัวเรือน 15 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 05:30 大山地区の一部 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 7 ครัวเรือน 23 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 05:30 土浦地区の一部 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 4 ครัวเรือน 7 ผู้ประสบภัย
2019/09/08 21:31 土浦地区の一部 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 114 ครัวเรือน 317 ผู้ประสบภัย
2019/09/08 21:31 大谷地区の一部 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 301 ครัวเรือน 775 ผู้ประสบภัย
2019/09/08 21:31 大山地区の一部 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 210 ครัวเรือน 558 ผู้ประสบภัย
2019/09/08 21:31 受領地区の一部 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 363 ครัวเรือน 767 ผู้ประสบภัย
2019/09/08 21:31 牛込地区の一部 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 27 ครัวเรือน 82 ผู้ประสบภัย
2019/09/08 21:31 馬掛地区の一部 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 46 ครัวเรือน 116 ผู้ประสบภัย
2018/10/01 03:22 受領地区の一部 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 4 ครัวเรือน 15 ผู้ประสบภัย
2018/10/01 03:22 牛込地区の一部 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 1 ครัวเรือน 4 ผู้ประสบภัย
2018/10/01 03:22 土浦地区の一部 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 4 ครัวเรือน 7 ผู้ประสบภัย
2018/10/01 03:22 大谷地区の一部 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 43 ครัวเรือน 92 ผู้ประสบภัย
2018/10/01 03:22 大山地区の一部 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 7 ครัวเรือน 23 ผู้ประสบภัย
2018/10/01 03:22 馬掛地区の一部 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 10 ครัวเรือน 28 ผู้ประสบภัย
2018/08/09 10:33 大山地区の一部 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 7 ครัวเรือน 23 ผู้ประสบภัย
2018/08/09 10:33 受領地区の一部 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 4 ครัวเรือน 15 ผู้ประสบภัย
2018/08/09 10:33 馬掛地区の一部 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 10 ครัวเรือน 28 ผู้ประสบภัย
2018/08/09 10:33 牛込地区の一部 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 1 ครัวเรือน 4 ผู้ประสบภัย
2018/08/09 10:33 土浦地区の一部 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 4 ครัวเรือน 7 ผู้ประสบภัย
2018/08/09 10:33 大谷地区の一部 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 43 ครัวเรือน 92 ผู้ประสบภัย

สถานการณ์ของศูนย์อพยพ

ชื่อ ที่อยู่ วันและเวลาที่เปิด วันและเวลาที่ปิด จำนวนคนที่อพยพ สถานะสิ่งอำนวยความสะดวก
地域交流館みほふれ愛プラザ 美浦村宮地1211-2 2023/09/08 11:25 2023/09/08 20:00 0   ผู้ประสบภัย
地域交流館みほふれ愛プラザ 美浦村宮地1211-2 2023/06/02 22:02 2023/06/03 11:50 0   ผู้ประสบภัย
地域交流館みほふれ愛プラザ 美浦村宮地1211-2 2019/10/25 13:00 2019/10/26 00:00 26   ผู้ประสบภัย
地域交流館みほふれ愛プラザ 美浦村宮地1211-2 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:15 42   ผู้ประสบภัย
美浦村中央公民館 美浦村受領1460-1 2019/10/12 14:30 2019/10/13 04:09 19   ผู้ประสบภัย
地域交流館みほふれ愛プラザ 美浦村宮地1211-2 2019/09/09 18:00 2019/09/09 20:30 0   ผู้ประสบภัย
みほふれ愛プラザ 美浦村宮地1211-2 2018/09/30 14:30 2018/10/01 06:00 1   ผู้ประสบภัย
みほふれ愛プラザ 美浦村宮地1211-2 2018/08/08 13:00 2018/08/09 10:33 0   ผู้ประสบภัย

ข้อมูลความเสียหาย▶ ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

ไม่มีข้อมูล

กลับไปด้านบน