หมู่บ้านโทไค ข้อมูลรายละเอียดของประกาศ

  ข้อมูลพยากรณ์อากาศ (ประกาศแจ้งเตือน・การส่งสัญญาณเตือน) สถานการณ์ประกาศให้มีการอพยพ ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง การเปิดศูนย์อพยพ
ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง
ได้รับความเสียหาย
ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง
(เป้าหมาย/การจำแนกประเภท) มาตรการความปลอ ดภัยในภาวะฉุกเฉิน คําสั่งให้หลบภัย การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ
หมู่บ้านโทไค
จำนวนครัวเรือน 0 0 0 0
  • ไม่มีข้อมูล
จำนวนผู้ประสบภัย 0 0 0

ประกาศแจ้งเตือน・การส่งสัญญาณเตือน

การส่งสัญญาณเตือน・ประกาศแจ้งเตือนที่แปลโดยเว็บไซต์แปลภาษา คลิกที่นี่[G]

2022年08月10日 04:20
    水戸地方気象台 発表

北部では、10日昼過ぎから10日夜遅くまで急な強い雨や落雷に注意してください。

【発表】雷注意報


2016年08月23日23:10
        茨城県 水戸地方気象台 発表
<概況>
降り続く大雨のため、警戒対象地域では土砂災害の危険度が高まっています。
<とるべき措置>
 崖の近くなど土砂災害の発生しやすい地区にお住まいの方は、早めの避難を心がけるとともに、市町村から発表される避難勧告などの情報に注意してください。

【解除】土砂災害警戒情報

ข้อมูลการอพยพในขณะที่มีการออกประกาศแจ้งเตือน

ในกรณีที่มีการประกาศให้อพยพในเขตพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่ เพื่อความปลอดภัย กรุณาอ่านข้อมูลด้านล่างนี้

การเตรียมการอพยพ
มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดภัยพิบัติขึ้นในเขตพื้นที่เป้าหมาย (หลังจากนี้อาจมีการประกาศหรือออกคำเตือนให้อพยพ)
เพื่อความปลอดภัยของท่าน กรุณาติดตามข่าวสารและคำแนะนำจากทางราชการหรือข้อมูลอากาศล่าสุดผ่านทางอินเตอร์เน็ต โทรทัศน์หรือวิทยุ
(คู่มือสำหรับการปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยพิบัติ คลิกที่นี่)
หากไม่ทราบว่าศูนย์อพยพอยู่ที่ใด กรุณาติดต่อสอบถามไปยังเขตเทศบาลเมืองที่ท่านอาศัยอยู่ และรีบอพยพโดยเร่งด่วน

คำแนะนำการอพยพ
มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดภัยพิบัติขึ้นในเขตพื้นที่เป้าหมาย
เพื่อความปลอดภัยของท่าน กรุณาอพยพไปยังศูนย์อพยพ

คำสั่งให้อพยพ
ท่านที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เป้าหมาย กรุณาอพยพไปยังศูนย์อพยพโดยเร็วที่สุด

ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลการอพยพที่ถูกยกเลิก

วันและเวลาที่ยกเลิก เขตพื้นที่เป้าหมาย การจำแนกประเภท จำนวนครัวเรือน จำนวนผู้ประสบภัย
2019/10/13 11:00 竹瓦区 คําสั่งให้หลบภัย 85 ครัวเรือน 200 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 11:00 豊岡区 คําสั่งให้หลบภัย 121 ครัวเรือน 276 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 11:00 亀下区 คําสั่งให้หลบภัย 202 ครัวเรือน 508 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 11:00 外宿二区 คําสั่งให้หลบภัย 191 ครัวเรือน 477 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:00 宿区 คำแนะนำการอพยพ 388 ครัวเรือน 766 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 06:00 川根区 คำแนะนำการอพยพ 173 ครัวเรือน 410 ผู้ประสบภัย

สถานการณ์ของศูนย์อพยพ

ชื่อ ที่อยู่ วันและเวลาที่เปิด วันและเวลาที่ปิด จำนวนคนที่อพยพ สถานะสิ่งอำนวยความสะดวก
東海村立白方小学校 東海村白方2009 2019/10/13 04:46 2019/10/13 11:00 0   ผู้ประสบภัย
白方コミュニティセンター 東海村白方2077 2019/10/12 09:00 2019/10/13 11:00 0   ผู้ประสบภัย
石神コミュニティセンター 東海村石神内宿1609 2019/10/12 09:00 2019/10/13 11:00 0   ผู้ประสบภัย
村松コミュニティセンター 東海村村松3370-4 2019/10/12 09:00 2019/10/13 08:00 0   ผู้ประสบภัย
真崎コミュニティセンター 東海村村松835-1 2019/10/12 09:00 2019/10/13 08:00 0   ผู้ประสบภัย
舟石川コミュニティセンター 東海村舟石川158-1 2019/10/12 09:00 2019/10/13 08:00 0   ผู้ประสบภัย
中丸コミュニティセンター 東海村須和間345-1 2019/10/12 09:00 2019/10/13 08:00 0   ผู้ประสบภัย
石神コミュニティセンター 東海村石神内宿1609 2019/09/08 18:00 2019/09/09 11:37 0   ผู้ประสบภัย
村松コミュニティセンター 東海村村松3370-4 2019/09/08 18:00 2019/09/09 11:37 0   ผู้ประสบภัย
白方コミュニティセンター 那珂郡東海村白方2077 2018/09/30 17:00 2018/10/01 08:25 0   ผู้ประสบภัย
中丸コミュニティセンター 那珂郡東海村須和間345 2018/09/30 17:00 2018/10/01 08:25 0   ผู้ประสบภัย
白方コミュニティセンター 那珂郡東海村白方2077 2018/08/08 15:00 2018/08/09 11:34 0   ผู้ประสบภัย
中丸コミュニティセンター 那珂郡東海村須和間345 2018/08/08 15:00 2018/08/09 11:34 0   ผู้ประสบภัย

ข้อมูลความเสียหาย▶ ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

ไม่มีข้อมูล

กลับไปด้านบน