อำเภออิตาโกะ ข้อมูลรายละเอียดของประกาศ

  ข้อมูลพยากรณ์อากาศ (ประกาศแจ้งเตือน・การส่งสัญญาณเตือน) สถานการณ์ประกาศให้มีการอพยพ ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง การเปิดศูนย์อพยพ
ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง
ได้รับความเสียหาย
ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง
(เป้าหมาย/การจำแนกประเภท) มาตรการความปลอ ดภัยในภาวะฉุกเฉิน คําสั่งให้หลบภัย การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ
อำเภออิตาโกะ
    ไม่มีข้อมูล
จำนวนครัวเรือน 0 0 0 0
  • มีข้อมูล
จำนวนผู้ประสบภัย 0 0 0

ประกาศแจ้งเตือน・การส่งสัญญาณเตือน

การส่งสัญญาณเตือน・ประกาศแจ้งเตือนที่แปลโดยเว็บไซต์แปลภาษา คลิกที่นี่[G]

2024年05月29日 04:08
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、29日夜のはじめ頃まで高波に注意してください。

【解除】雷注意報 強風注意報


2023年09月09日08:00
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。

【解除】土砂災害警戒情報

ข้อมูลการอพยพในขณะที่มีการออกประกาศแจ้งเตือน

ในกรณีที่มีการประกาศให้อพยพในเขตพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่ เพื่อความปลอดภัย กรุณาอ่านข้อมูลด้านล่างนี้

การเตรียมการอพยพ
มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดภัยพิบัติขึ้นในเขตพื้นที่เป้าหมาย (หลังจากนี้อาจมีการประกาศหรือออกคำเตือนให้อพยพ)
เพื่อความปลอดภัยของท่าน กรุณาติดตามข่าวสารและคำแนะนำจากทางราชการหรือข้อมูลอากาศล่าสุดผ่านทางอินเตอร์เน็ต โทรทัศน์หรือวิทยุ
(คู่มือสำหรับการปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยพิบัติ คลิกที่นี่)
หากไม่ทราบว่าศูนย์อพยพอยู่ที่ใด กรุณาติดต่อสอบถามไปยังเขตเทศบาลเมืองที่ท่านอาศัยอยู่ และรีบอพยพโดยเร่งด่วน

คำแนะนำการอพยพ
มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดภัยพิบัติขึ้นในเขตพื้นที่เป้าหมาย
เพื่อความปลอดภัยของท่าน กรุณาอพยพไปยังศูนย์อพยพ

คำสั่งให้อพยพ
ท่านที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เป้าหมาย กรุณาอพยพไปยังศูนย์อพยพโดยเร็วที่สุด

ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลการอพยพที่ถูกยกเลิก

วันและเวลาที่ยกเลิก เขตพื้นที่เป้าหมาย การจำแนกประเภท จำนวนครัวเรือน จำนวนผู้ประสบภัย
2023/09/08 13:21 米島 คําสั่งให้หลบภัย 51 ครัวเรือน 145 ผู้ประสบภัย
2023/09/08 13:21 延方西 คําสั่งให้หลบภัย 205 ครัวเรือน 541 ผู้ประสบภัย
2023/09/08 13:21 延方東 คําสั่งให้หลบภัย 136 ครัวเรือน 338 ผู้ประสบภัย
2023/09/08 13:21 水原 คําสั่งให้หลบภัย 310 ครัวเรือน 821 ผู้ประสบภัย
2023/09/08 13:21 須賀 คําสั่งให้หลบภัย 237 ครัวเรือน 599 ผู้ประสบภัย
2023/09/08 13:21 新宮 คําสั่งให้หลบภัย 255 ครัวเรือน 690 ผู้ประสบภัย
2023/09/08 13:21 上戸 คําสั่งให้หลบภัย 675 ครัวเรือน 1,843 ผู้ประสบภัย
2023/09/08 13:21 小泉 คําสั่งให้หลบภัย 267 ครัวเรือน 733 ผู้ประสบภัย
2023/09/08 13:21 洲崎 คําสั่งให้หลบภัย 280 ครัวเรือน 736 ผู้ประสบภัย
2023/09/08 13:21 古高 คําสั่งให้หลบภัย 130 ครัวเรือน 372 ผู้ประสบภัย
2023/09/08 13:21 曲松 คําสั่งให้หลบภัย 240 ครัวเรือน 590 ผู้ประสบภัย
2023/09/08 13:21 牛堀 คําสั่งให้หลบภัย 286 ครัวเรือน 687 ผู้ประสบภัย
2023/09/08 13:21 釜谷 คําสั่งให้หลบภัย 101 ครัวเรือน 295 ผู้ประสบภัย
2023/09/08 13:21 茂木 คําสั่งให้หลบภัย 81 ครัวเรือน 216 ผู้ประสบภัย
2023/09/08 13:21 堀之内 คําสั่งให้หลบภัย 132 ครัวเรือน 383 ผู้ประสบภัย
2023/09/08 13:21 福島 คําสั่งให้หลบภัย 50 ครัวเรือน 172 ผู้ประสบภัย
2023/09/08 13:21 徳島 คําสั่งให้หลบภัย 151 ครัวเรือน 441 ผู้ประสบภัย
2023/09/08 13:21 島須 คําสั่งให้หลบภัย 219 ครัวเรือน 649 ผู้ประสบภัย
2023/09/08 13:21 คําสั่งให้หลบภัย 871 ครัวเรือน 2,051 ผู้ประสบภัย
2023/09/08 13:21 築地 คําสั่งให้หลบภัย 98 ครัวเรือน 264 ผู้ประสบภัย
2023/09/08 13:21 大塚野 คําสั่งให้หลบภัย 424 ครัวเรือน 1,022 ผู้ประสบภัย
2023/09/08 13:21 大生 คําสั่งให้หลบภัย 168 ครัวเรือน 341 ผู้ประสบภัย
2023/09/08 13:21 大洲 คําสั่งให้หลบภัย 112 ครัวเรือน 326 ผู้ประสบภัย
2023/09/08 13:21 大山 คําสั่งให้หลบภัย 203 ครัวเรือน 439 ผู้ประสบภัย
2023/09/08 13:21 大賀 คําสั่งให้หลบภัย 169 ครัวเรือน 317 ผู้ประสบภัย
2023/09/08 13:21 前川 คําสั่งให้หลบภัย 25 ครัวเรือน 74 ผู้ประสบภัย
2023/09/08 13:21 川尾 คําสั่งให้หลบภัย 465 ครัวเรือน 1,207 ผู้ประสบภัย
2023/09/08 13:21 清水 คําสั่งให้หลบภัย 121 ครัวเรือน 305 ผู้ประสบภัย
2023/09/08 13:21 宮前 คําสั่งให้หลบภัย 230 ครัวเรือน 570 ผู้ประสบภัย
2023/09/08 13:21 下田 คําสั่งให้หลบภัย 47 ครัวเรือน 147 ผู้ประสบภัย
2023/09/08 12:30 永山 คําสั่งให้หลบภัย 300 ครัวเรือน 824 ผู้ประสบภัย
2023/06/04 05:30 前川沿線地区 คําสั่งให้หลบภัย 0 ครัวเรือน 0 ผู้ประสบภัย
2023/06/03 17:30 前川沿線の地区 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 0 ครัวเรือน 0 ผู้ประสบภัย
2019/10/26 07:00 あやめ การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 210 ครัวเรือน 457 ผู้ประสบภัย
2019/10/26 07:00 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 845 ครัวเรือน 2,075 ผู้ประสบภัย
2019/10/26 07:00 潮来 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 1,347 ครัวเรือน 3,550 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 20:35 市内土砂災害警戒地域 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 272 ครัวเรือน 504 ผู้ประสบภัย
2019/10/14 07:45 十四番、永山地区の一部 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 0 ครัวเรือน 0 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 09:00 潮来市 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 0 ครัวเรือน 0 ผู้ประสบภัย

สถานการณ์ของศูนย์อพยพ

ชื่อ ที่อยู่ วันและเวลาที่เปิด วันและเวลาที่ปิด จำนวนคนที่อพยพ สถานะสิ่งอำนวยความสะดวก
潮来保健センター 潮来市辻779 2023/09/08 12:00 2023/09/09 08:15 0   ผู้ประสบภัย
潮来公民館 潮来市潮来456-1 2023/09/08 12:00 2023/09/09 08:15 0   ผู้ประสบภัย
大生原公民館 潮来市大生1027-4 2023/09/08 13:15 2023/09/09 08:15 0   ผู้ประสบภัย
牛堀公民館 潮来市牛堀719 2023/09/08 12:30 2023/09/09 08:15 0   ผู้ประสบภัย
潮来公民館 潮来市潮来456-1 2023/06/02 21:00 2023/06/04 05:30 0   ผู้ประสบภัย
潮来保健センター 潮来市辻779 2023/06/02 21:00 2023/06/04 05:30 0   ผู้ประสบภัย
潮来保健センター 潮来市辻779 2021/10/01 08:00 2021/10/01 22:00 0   ผู้ประสบภัย
牛堀公民館 潮来市牛堀719 2021/10/01 08:00 2021/10/01 20:00 0   ผู้ประสบภัย
延方公民館 潮来市新宮1942-1 2021/08/15 09:00 2021/08/15 16:00 0   ผู้ประสบภัย
牛堀公民館 潮来市牛堀719 2021/08/15 09:00 2021/08/15 16:00 0   ผู้ประสบภัย
潮来公民館 潮来市潮来456-1 2021/08/15 09:00 2021/08/15 16:00 0   ผู้ประสบภัย
潮来保健センター 潮来市辻779 2019/10/25 14:00 2019/10/26 07:00 0   ผู้ประสบภัย
潮来公民館 潮来市潮来456-1 2019/10/25 23:00 2019/10/26 07:00 0   ผู้ประสบภัย
かすみ保健福祉センター 潮来市島須777 2019/10/25 14:00 2019/10/26 07:00 0   ผู้ประสบภัย
潮来公民館 潮来市潮来456-1 2019/10/12 08:00 2019/10/13 09:00 0   ผู้ประสบภัย
大生原公民館 潮来市大生1027-4 2019/10/12 08:00 2019/10/13 09:00 0   ผู้ประสบภัย
延方公民館 潮来市新宮1942-1 2019/10/12 08:00 2019/10/13 09:00 0   ผู้ประสบภัย
かすみ保健福祉センター 潮来市島須777 2019/10/12 08:00 2019/10/13 09:00 0   ผู้ประสบภัย
中央公民館 潮来市日の出3-11 2019/10/12 08:00 2019/10/13 09:00 0   ผู้ประสบภัย
潮来保健センター 潮来市辻779 2019/10/12 08:00 2019/10/13 09:00 0   ผู้ประสบภัย
潮来保健センター 潮来市辻779 2019/09/09 17:00 2019/09/11 16:05 0   ผู้ประสบภัย
かすみ保健福祉センター 潮来市島須777 2019/09/08 17:30 2019/09/09 13:10 0   ผู้ประสบภัย
かすみ保健センター 潮来市島須777 2018/09/30 13:00 2018/10/01 09:00 0   ผู้ประสบภัย
潮来保健センター 潮来市辻779 2018/09/30 13:00 2018/10/01 08:35 0   ผู้ประสบภัย
かすみ保健センター 潮来市島須777 2018/08/08 13:00 2018/08/09 12:00 2   ผู้ประสบภัย
潮来保健センター 潮来市辻779 2018/08/08 13:00 2018/08/09 11:00 5   ผู้ประสบภัย
グループホームこころ 潮来市日の出1丁目21-1 2018/08/08 20:00 2018/08/09 14:00 1   ผู้ประสบภัย
潮来保健センター 潮来市辻779 2017/10/22 16:00 2017/10/23 09:00 0   ผู้ประสบภัย
かすみ保健センター 潮来市島須777 2017/10/22 16:00 2017/10/23 09:00 0   ผู้ประสบภัย

ข้อมูลความเสียหาย▶ ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

(2023/09/09 12:00)
ผู้บาดเจ็บ บ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย (จำนวนครัวเรือน)
ผู้เสียชีวิต สูญหาย ผู้บาดเจ็บสาหัส ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ถล่ม ถูกทำลายบางส่วน
0 ผู้ประสบภัย 0 ผู้ประสบภัย 0 ผู้ประสบภัย 0 ผู้ประสบภัย 0 อาคาร 0 อาคาร
กลับไปด้านบน