อำเภอซากุระกาวะ ข้อมูลรายละเอียดของประกาศ

  ข้อมูลพยากรณ์อากาศ (ประกาศแจ้งเตือน・การส่งสัญญาณเตือน) สถานการณ์ประกาศให้มีการอพยพ ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง การเปิดศูนย์อพยพ
ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง
ได้รับความเสียหาย
ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง
(เป้าหมาย/การจำแนกประเภท) มาตรการความปลอ ดภัยในภาวะฉุกเฉิน คําสั่งให้หลบภัย การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ
อำเภอซากุระกาวะ
    ไม่มีข้อมูล
จำนวนครัวเรือน 0 0 0 0
  • ไม่มีข้อมูล
จำนวนผู้ประสบภัย 0 0 0

ประกาศแจ้งเตือน・การส่งสัญญาณเตือน

การส่งสัญญาณเตือน・ประกาศแจ้งเตือนที่แปลโดยเว็บไซต์แปลภาษา คลิกที่นี่[G]

2022年05月26日 08:02
    水戸地方気象台 発表

注意報を解除します。

【解除】濃霧注意報


2019年10月13日04:25
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難勧告などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。
<補足情報>
市町村内で危険度が高まっている区域は、茨城県や気象庁のホームページ等でも確認できます。茨城県「土砂災害警戒情報システム」、気象庁「大雨警報(土砂災害)の危険度分布」

【解除】土砂災害警戒情報

ข้อมูลการอพยพในขณะที่มีการออกประกาศแจ้งเตือน

ในกรณีที่มีการประกาศให้อพยพในเขตพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่ เพื่อความปลอดภัย กรุณาอ่านข้อมูลด้านล่างนี้

การเตรียมการอพยพ
มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดภัยพิบัติขึ้นในเขตพื้นที่เป้าหมาย (หลังจากนี้อาจมีการประกาศหรือออกคำเตือนให้อพยพ)
เพื่อความปลอดภัยของท่าน กรุณาติดตามข่าวสารและคำแนะนำจากทางราชการหรือข้อมูลอากาศล่าสุดผ่านทางอินเตอร์เน็ต โทรทัศน์หรือวิทยุ
(คู่มือสำหรับการปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยพิบัติ คลิกที่นี่)
หากไม่ทราบว่าศูนย์อพยพอยู่ที่ใด กรุณาติดต่อสอบถามไปยังเขตเทศบาลเมืองที่ท่านอาศัยอยู่ และรีบอพยพโดยเร่งด่วน

คำแนะนำการอพยพ
มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดภัยพิบัติขึ้นในเขตพื้นที่เป้าหมาย
เพื่อความปลอดภัยของท่าน กรุณาอพยพไปยังศูนย์อพยพ

คำสั่งให้อพยพ
ท่านที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เป้าหมาย กรุณาอพยพไปยังศูนย์อพยพโดยเร็วที่สุด

ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลการอพยพที่ถูกยกเลิก

วันและเวลาที่ยกเลิก เขตพื้นที่เป้าหมาย การจำแนกประเภท จำนวนครัวเรือน จำนวนผู้ประสบภัย
2019/10/25 18:30 下小幡の土砂災害警戒区域 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 18 ครัวเรือน 55 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 18:30 本木2の土砂災害警戒区域 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 28 ครัวเรือน 110 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 18:30 本木1の土砂災害警戒区域 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 69 ครัวเรือน 270 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 18:30 東飯田の土砂災害警戒区域 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 13 ครัวเรือน 42 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 18:30 長岡の土砂災害警戒区域 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 71 ครัวเรือน 223 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 18:30 大曽根の土砂災害警戒区域 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 29 ครัวเรือน 93 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 18:30 上小幡の土砂災害警戒区域 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 49 ครัวเรือน 151 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 08:00 池亀の土砂災害警戒区域 คําสั่งให้หลบภัย 40 ครัวเรือน 107 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 08:00 門毛東の土砂災害警戒区域 คําสั่งให้หลบภัย 15 ครัวเรือน 42 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 08:00 門毛西の土砂災害警戒区域 คําสั่งให้หลบภัย 15 ครัวเรือน 41 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 08:00 木植の土砂災害警戒区域 คําสั่งให้หลบภัย 35 ครัวเรือน 132 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 08:00 本木2の土砂災害警戒区域 คําสั่งให้หลบภัย 28 ครัวเรือน 110 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 08:00 本木1の土砂災害警戒区域 คําสั่งให้หลบภัย 69 ครัวเรือน 270 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 08:00 本郷の土砂災害警戒区域 คําสั่งให้หลบภัย 12 ครัวเรือน 41 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 08:00 北椎尾の土砂災害警戒区域 คําสั่งให้หลบภัย 15 ครัวเรือน 51 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 08:00 平沢の土砂災害警戒区域 คําสั่งให้หลบภัย 22 ครัวเรือน 101 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 08:00 飯淵の土砂災害警戒区域 คําสั่งให้หลบภัย 11 ครัวเรือน 45 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 08:00 塙世の土砂災害警戒区域 คําสั่งให้หลบภัย 4 ครัวเรือน 12 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 08:00 白井の土砂災害警戒区域 คําสั่งให้หลบภัย 7 ครัวเรือน 21 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 08:00 入野本田の土砂災害警戒区域 คําสั่งให้หลบภัย 10 ครัวเรือน 33 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 08:00 入野新田の土砂災害警戒区域 คําสั่งให้หลบภัย 10 ครัวเรือน 33 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 08:00 南椎尾の土砂災害警戒区域 คําสั่งให้หลบภัย 16 ครัวเรือน 51 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 08:00 東飯田の土砂災害警戒区域 คําสั่งให้หลบภัย 13 ครัวเรือน 42 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 08:00 田(山口)の土砂災害警戒区域 คําสั่งให้หลบภัย 33 ครัวเรือน 107 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 08:00 田(金井)の土砂災害警戒区域 คําสั่งให้หลบภัย 6 ครัวเรือน 15 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 08:00 堤上の土砂災害警戒区域 คําสั่งให้หลบภัย 13 ครัวเรือน 36 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 08:00 長岡の土砂災害警戒区域 คําสั่งให้หลบภัย 71 ครัวเรือน 223 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 08:00 中里の土砂災害警戒区域 คําสั่งให้หลบภัย 14 ครัวเรือน 73 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 08:00 大曽根の土砂災害警戒区域 คําสั่งให้หลบภัย 29 ครัวเรือน 93 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 08:00 大泉の土砂災害警戒区域 คําสั่งให้หลบภัย 44 ครัวเรือน 147 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 08:00 大月の土砂災害警戒区域 คําสั่งให้หลบภัย 5 ครัวเรือน 31 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 08:00 曽根の土砂災害警戒区域 คําสั่งให้หลบภัย 9 ครัวเรือน 40 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 08:00 青木の土砂災害警戒区域 คําสั่งให้หลบภัย 8 ครัวเรือน 25 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 08:00 西友部の土砂災害区域 คําสั่งให้หลบภัย 3 ครัวเรือน 14 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 08:00 西飯岡の土砂災害警戒区域 คําสั่งให้หลบภัย 3 ครัวเรือน 11 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 08:00 水戸の土砂災害警戒区域 คําสั่งให้หลบภัย 8 ครัวเรือน 24 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 08:00 上城の土砂災害警戒区域 คําสั่งให้หลบภัย 6 ครัวเรือน 16 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 08:00 上小幡の土砂災害警戒区域 คําสั่งให้หลบภัย 49 ครัวเรือน 151 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 08:00 松田の土砂災害警戒区域 คําสั่งให้หลบภัย 1 ครัวเรือน 3 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 08:00 酒寄の土砂災害警戒区域 คําสั่งให้หลบภัย 89 ครัวเรือน 250 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 08:00 山尾の土砂災害警戒区域 คําสั่งให้หลบภัย 36 ครัวเรือน 88 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 08:00 山口の土砂災害警戒区域 คําสั่งให้หลบภัย 23 ครัวเรือน 84 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 08:00 桜井の土砂災害警戒区域 คําสั่งให้หลบภัย 22 ครัวเรือน 62 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 08:00 坂本の土砂詐害警戒区域 คําสั่งให้หลบภัย 4 ครัวเรือน 11 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 08:00 今泉の土砂災害警戒区域 คําสั่งให้หลบภัย 11 ครัวเรือน 43 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 08:00 高幡の土砂災害警戒区域 คําสั่งให้หลบภัย 4 ครัวเรือน 18 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 08:00 加茂部2の土砂災害警戒区域 คําสั่งให้หลบภัย 1 ครัวเรือน 4 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 08:00 下小幡の土砂災害警戒区域 คําสั่งให้หลบภัย 18 ครัวเรือน 55 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 08:00 猿田の土砂災害警戒区域 คําสั่งให้หลบภัย 27 ครัวเรือน 98 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 08:00 羽鳥の土砂災害警戒区域 คําสั่งให้หลบภัย 53 ครัวเรือน 188 ผู้ประสบภัย
2018/08/09 07:00 土砂災害警戒区域 คำแนะนำการอพยพ 984 ครัวเรือน 3,083 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 08:00 土砂災害警戒区域 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 987 ครัวเรือน 3,087 ผู้ประสบภัย

สถานการณ์ของศูนย์อพยพ

ชื่อ ที่อยู่ วันและเวลาที่เปิด วันและเวลาที่ปิด จำนวนคนที่อพยพ สถานะสิ่งอำนวยความสะดวก
茨城県桜川市立坂戸小学校 桜川市西飯岡512番地4 2019/10/12 10:50 2019/10/13 06:30 0   ผู้ประสบภัย
茨城県桜川市立旧真壁小学校 桜川市真壁町田25番地 2019/10/12 10:30 2019/10/13 06:30 0   ผู้ประสบภัย
茨城県桜川市立樺穂小学校 桜川市真壁町長岡437番地 2019/10/12 10:50 2019/10/13 06:30 0   ผู้ประสบภัย
茨城県桜川市立桃山学園 桜川市真壁町伊佐々158番地 2019/10/12 10:50 2019/10/13 06:30 0   ผู้ประสบภัย
茨城県桜川市立桜川中学校 桜川市真壁町亀熊570番地 2019/10/12 10:50 2019/10/13 06:30 0   ผู้ประสบภัย
茨城県桜川市立南飯田小学校 桜川市南飯田1番地1 2019/10/12 11:00 2019/10/13 06:30 0   ผู้ประสบภัย
茨城県桜川市立岩瀬小学校 桜川市鍬田553番地5 2019/10/12 11:00 2019/10/13 06:30 0   ผู้ประสบภัย
茨城県桜川市立猿田小学校 桜川市猿田413番地1 2019/10/12 11:00 2019/10/13 06:30 0   ผู้ประสบภัย
茨城県桜川市立羽黒小学校 桜川市友部201番地 2019/10/12 11:00 2019/10/13 06:30 0   ผู้ประสบภัย
茨城県桜川市立岩瀬西中学校 桜川市富岡535番地 2019/10/12 11:00 2019/10/13 06:30 0   ผู้ประสบภัย
茨城県桜川市立岩瀬東中学校 桜川市磯部466番地 2019/10/12 11:00 2019/10/13 06:30 0   ผู้ประสบภัย
茨城県桜川市立谷貝小学校 桜川市真壁町下谷貝1146番地1 2019/10/12 11:00 2019/10/13 06:30 0   ผู้ประสบภัย
茨城県桜川市立雨引小学校 桜川市本木1591番地 2019/10/12 11:00 2019/10/13 06:30 0   ผู้ประสบภัย
茨城県桜川市立旧紫尾小学校 桜川市真壁町椎尾1687番地 2019/10/12 11:20 2019/10/13 06:30 0   ผู้ประสบภัย
茨城県桜川市立大国小学校 桜川市大国玉597番地 2019/10/12 11:00 2019/10/13 06:30 0   ผู้ประสบภัย
茨城県桜川市立猿田小学校 桜川市猿田413番地1 2018/08/08 18:20 2018/08/09 07:00 0   ผู้ประสบภัย
茨城県桜川市立羽黒小学校 桜川市友部201番地 2018/08/08 18:22 2018/08/09 07:00 0   ผู้ประสบภัย
茨城県桜川市立坂戸小学校 桜川市西飯岡512番地4 2018/08/08 18:30 2018/08/09 07:00 0   ผู้ประสบภัย
茨城県桜川市立岩瀬小学校 桜川市鍬田553番地5 2018/08/08 18:23 2018/08/09 07:00 0   ผู้ประสบภัย
茨城県桜川市立真壁小学校 桜川市真壁町田25番地 2018/08/08 18:30 2018/08/09 07:00 0   ผู้ประสบภัย
茨城県桜川市立岩瀬西中学校 桜川市富岡535番地 2018/08/08 18:30 2018/08/09 07:00 0   ผู้ประสบภัย
茨城県桜川市立桃山中学校 桜川市真壁町伊佐々158番地 2018/08/08 18:30 2018/08/09 07:00 0   ผู้ประสบภัย
茨城県桜川市立雨引小学校 桜川市本木1591番地 2018/08/08 18:30 2018/08/09 07:00 0   ผู้ประสบภัย
茨城県桜川市立紫尾小学校 桜川市真壁町椎尾1687番地 2018/08/08 18:30 2018/08/09 07:00 0   ผู้ประสบภัย
茨城県桜川市立南飯田小学校 桜川市南飯田1番地1 2018/08/08 18:35 2018/08/09 07:00 0   ผู้ประสบภัย
茨城県桜川市立岩瀬東中学校 桜川市磯部466番地 2018/08/08 18:40 2018/08/09 07:00 0   ผู้ประสบภัย
茨城県桜川市立樺穂小学校 桜川市真壁町長岡437番地 2018/08/08 18:45 2018/08/09 07:00 0   ผู้ประสบภัย
茨城県桜川市立坂戸小学校 桜川市西飯岡512番地4 2017/10/22 15:45 2017/10/23 08:00 0   ผู้ประสบภัย
茨城県桜川市立岩瀬西中学校 桜川市富岡535番地 2017/10/22 15:45 2017/10/23 08:00 0   ผู้ประสบภัย
茨城県桜川市立猿田小学校 桜川市猿田413番地1 2017/10/22 15:45 2017/10/23 08:00 0   ผู้ประสบภัย
茨城県桜川市立雨引小学校 桜川市本木1591番地 2017/10/22 16:15 2017/10/23 08:00 0   ผู้ประสบภัย
茨城県桜川市立真壁小学校 桜川市真壁町田25番地 2017/10/22 15:45 2017/10/23 08:00 0   ผู้ประสบภัย
茨城県桜川市立岩瀬東中学校 桜川市磯部466番地 2017/10/22 16:45 2017/10/23 08:00 0   ผู้ประสบภัย
茨城県桜川市立南飯田小学校 桜川市南飯田1番地1 2017/10/22 16:35 2017/10/23 08:00 0   ผู้ประสบภัย
茨城県桜川市立紫尾小学校 桜川市真壁町椎尾1687番地 2017/10/22 16:53 2017/10/23 08:00 0   ผู้ประสบภัย
茨城県桜川市立樺穂小学校 桜川市真壁町長岡437番地 2017/10/22 17:26 2017/10/23 08:00 0   ผู้ประสบภัย
茨城県桜川市立羽黒小学校 桜川市友部201番地 2017/10/22 17:15 2017/10/23 08:00 0   ผู้ประสบภัย
茨城県桜川市立桃山中学校 桜川市真壁町伊佐々158番地 2017/10/22 18:10 2017/10/23 08:00 0   ผู้ประสบภัย

ข้อมูลความเสียหาย▶ ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

ไม่มีข้อมูล

กลับไปด้านบน