เมืองซากาอิ ข้อมูลรายละเอียดของประกาศ

  ข้อมูลพยากรณ์อากาศ (ประกาศแจ้งเตือน・การส่งสัญญาณเตือน) สถานการณ์ประกาศให้มีการอพยพ ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง การเปิดศูนย์อพยพ
ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง
ได้รับความเสียหาย
ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง
(เป้าหมาย/การจำแนกประเภท) มาตรการความปลอ ดภัยในภาวะฉุกเฉิน คําสั่งให้หลบภัย การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ
เมืองซากาอิ
    ไม่มีข้อมูล
จำนวนครัวเรือน 0 0 0 0
  • ไม่มีข้อมูล
จำนวนผู้ประสบภัย 0 0 0

ประกาศแจ้งเตือน・การส่งสัญญาณเตือน

การส่งสัญญาณเตือน・ประกาศแจ้งเตือนที่แปลโดยเว็บไซต์แปลภาษา คลิกที่นี่[G]

2024年05月29日 04:08
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、29日夜のはじめ頃まで高波に注意してください。

【解除】雷注意報 強風注意報

ข้อมูลการอพยพในขณะที่มีการออกประกาศแจ้งเตือน

ในกรณีที่มีการประกาศให้อพยพในเขตพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่ เพื่อความปลอดภัย กรุณาอ่านข้อมูลด้านล่างนี้

การเตรียมการอพยพ
มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดภัยพิบัติขึ้นในเขตพื้นที่เป้าหมาย (หลังจากนี้อาจมีการประกาศหรือออกคำเตือนให้อพยพ)
เพื่อความปลอดภัยของท่าน กรุณาติดตามข่าวสารและคำแนะนำจากทางราชการหรือข้อมูลอากาศล่าสุดผ่านทางอินเตอร์เน็ต โทรทัศน์หรือวิทยุ
(คู่มือสำหรับการปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยพิบัติ คลิกที่นี่)
หากไม่ทราบว่าศูนย์อพยพอยู่ที่ใด กรุณาติดต่อสอบถามไปยังเขตเทศบาลเมืองที่ท่านอาศัยอยู่ และรีบอพยพโดยเร่งด่วน

คำแนะนำการอพยพ
มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดภัยพิบัติขึ้นในเขตพื้นที่เป้าหมาย
เพื่อความปลอดภัยของท่าน กรุณาอพยพไปยังศูนย์อพยพ

คำสั่งให้อพยพ
ท่านที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เป้าหมาย กรุณาอพยพไปยังศูนย์อพยพโดยเร็วที่สุด

ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลการอพยพที่ถูกยกเลิก

วันและเวลาที่ยกเลิก เขตพื้นที่เป้าหมาย การจำแนกประเภท จำนวนครัวเรือน จำนวนผู้ประสบภัย
2019/10/13 11:30 塚崎 คําสั่งให้หลบภัย 632 ครัวเรือน 1,859 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 11:30 旭町 คําสั่งให้หลบภัย 493 ครัวเรือน 1,332 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 11:30 浦向 คําสั่งให้หลบภัย 192 ครัวเรือน 595 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 11:30 下小橋 คําสั่งให้หลบภัย 200 ครัวเรือน 528 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 11:30 下仲町 คําสั่งให้หลบภัย 26 ครัวเรือน 49 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 11:30 宮本町 คําสั่งให้หลบภัย 300 ครัวเรือน 742 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 11:30 桐ケ作 คําสั่งให้หลบภัย 25 ครัวเรือน 90 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 11:30 住吉町 คําสั่งให้หลบภัย 643 ครัวเรือน 1,462 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 11:30 山神町 คําสั่งให้หลบภัย 526 ครัวเรือน 1,315 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 11:30 坂花町 คําสั่งให้หลบภัย 71 ครัวเรือน 165 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 11:30 金岡 คําสั่งให้หลบภัย 66 ครัวเรือน 234 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 11:30 上町 คําสั่งให้หลบภัย 155 ครัวเรือน 382 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 11:30 上仲町 คําสั่งให้หลบภัย 47 ครัวเรือน 110 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 11:30 松岡町 คําสั่งให้หลบภัย 714 ครัวเรือน 1,870 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 11:30 新吉町 คําสั่งให้หลบภัย 121 ครัวเรือน 343 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 11:30 新田戸 คําสั่งให้หลบภัย 24 ครัวเรือน 88 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 11:30 染谷 คําสั่งให้หลบภัย 148 ครัวเรือน 479 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 11:30 百戸 คําสั่งให้หลบภัย 154 ครัวเรือน 567 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 11:30 本船町 คําสั่งให้หลบภัย 49 ครัวเรือน 136 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 11:30 陽光台 คําสั่งให้หลบภัย 267 ครัวเรือน 768 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 11:30 境町 คำแนะนำการอพยพ 0 ครัวเรือน 0 ผู้ประสบภัย

สถานการณ์ของศูนย์อพยพ

ชื่อ ที่อยู่ วันและเวลาที่เปิด วันและเวลาที่ปิด จำนวนคนที่อพยพ สถานะสิ่งอำนวยความสะดวก
長田小学校 境町蛇池409 2019/10/12 17:00 2019/10/13 11:30 602   ผู้ประสบภัย
境町役場 境町旭町391-1地下休憩室 2019/10/12 09:00 2019/10/13 11:30 151   ผู้ประสบภัย
中央公民館 境町395-1 2019/10/12 09:00 2019/10/13 04:26 19   ผู้ประสบภัย

ข้อมูลความเสียหาย▶ ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

ไม่มีข้อมูล

กลับไปด้านบน