ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

เกี่ยวกับการใช้งาน

ข้อกำหนดพื้นฐานของการป้องกันภัยพิบัติ คือ "ป้องกันตัวเองด้วยตัวเอง" ผู้ใช้งานควรระลึกถึงการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับทุกความเสี่ยงด้วยตัวเอง รวมไปถึงปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

ทางจังหวัดอิบารากิไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นในชีวิต ร่างกาย บ้านเรือนและทรัพย์สินอันเกิดจากการปฏิบัติตามข้อมูลที่ได้รับจากอีเมลการเผยแพร่ข้อมูลป้องกันภัยพิบัติจาก "เว็บไซต์เกี่ยวกับการป้องกันภัยพิบัติและการจัดการกับภัยอันตรายของจังหวัดอิบารากิ (หลังจากนี้จะใช้คำว่า การบริการข้อมูล)" ของผู้ใช้งานไม่ว่ากรณีใด จึงแจ้งเพื่อความเข้าใจตรงกัน

เกี่ยวกับการรายงานข้อมูลความเสียหาย การรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลในส่วนของภูมิภาคระดับตำบล อำเภอจะถูกส่งต่อมายังระดับจังหวัด ผู้ใช้งานสามารถหาข้อมูลรายงานด้านความเสียหายที่ได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการได้ที่เว็บไซต์ของจังหวัด

การยุติการบริการข้อมูล

การบริการข้อมูลอาจมีความล่าช้า หรือ หยุดบริการข้อมูลกลางคันด้วยสาเหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ อาทิ อุปกรณ์ในการรับส่งสัญญาณหรือระบบขัดข้อง, อยู่ในช่วงปรับปรุงระบบ และอื่น ๆ ทั้งนี้ หากการล่าช้าหรือการหยุดให้บริการข้อมูลจาก "เว็บไซต์เกี่ยวกับการป้องกันภัยพิบัติและการจัดการกับภัยอันตรายของจังหวัดอิบารากิ" ของภูมิภาคในส่วนท้องถิ่นและภูมิภาคจังหวัดอิบารากิมีส่วนที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้งานหรือบุคคลที่สาม ทางจังหวัดอิบารากิขอแจ้งให้ทราบว่า ทางจังหวัดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับผิดชอบต่อความเสียดายใด ๆ ทั้งสิ้น จึงแจ้งมาเพื่อความเข้าใจตรงกัน

กลับไปด้านบน