อำเภอทสึจิอุระ ข้อมูลรายละเอียดของประกาศ

  ข้อมูลพยากรณ์อากาศ (ประกาศแจ้งเตือน・การส่งสัญญาณเตือน) สถานการณ์ประกาศให้มีการอพยพ ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง การเปิดศูนย์อพยพ
ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง
ได้รับความเสียหาย
ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง
(เป้าหมาย/การจำแนกประเภท) มาตรการความปลอ ดภัยในภาวะฉุกเฉิน คําสั่งให้หลบภัย การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ
อำเภอทสึจิอุระ
    ไม่มีข้อมูล
จำนวนครัวเรือน 0 0 0 0
  • ไม่มีข้อมูล
จำนวนผู้ประสบภัย 0 0 0

ประกาศแจ้งเตือน・การส่งสัญญาณเตือน

การส่งสัญญาณเตือน・ประกาศแจ้งเตือนที่แปลโดยเว็บไซต์แปลภาษา คลิกที่นี่[G]

2024年05月29日 04:08
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、29日夜のはじめ頃まで高波に注意してください。

【解除】大雨注意報 雷注意報 強風注意報


2023年06月03日11:10
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。

【解除】土砂災害警戒情報

ข้อมูลการอพยพในขณะที่มีการออกประกาศแจ้งเตือน

ในกรณีที่มีการประกาศให้อพยพในเขตพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่ เพื่อความปลอดภัย กรุณาอ่านข้อมูลด้านล่างนี้

การเตรียมการอพยพ
มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดภัยพิบัติขึ้นในเขตพื้นที่เป้าหมาย (หลังจากนี้อาจมีการประกาศหรือออกคำเตือนให้อพยพ)
เพื่อความปลอดภัยของท่าน กรุณาติดตามข่าวสารและคำแนะนำจากทางราชการหรือข้อมูลอากาศล่าสุดผ่านทางอินเตอร์เน็ต โทรทัศน์หรือวิทยุ
(คู่มือสำหรับการปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยพิบัติ คลิกที่นี่)
หากไม่ทราบว่าศูนย์อพยพอยู่ที่ใด กรุณาติดต่อสอบถามไปยังเขตเทศบาลเมืองที่ท่านอาศัยอยู่ และรีบอพยพโดยเร่งด่วน

คำแนะนำการอพยพ
มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดภัยพิบัติขึ้นในเขตพื้นที่เป้าหมาย
เพื่อความปลอดภัยของท่าน กรุณาอพยพไปยังศูนย์อพยพ

คำสั่งให้อพยพ
ท่านที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เป้าหมาย กรุณาอพยพไปยังศูนย์อพยพโดยเร็วที่สุด

ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลการอพยพที่ถูกยกเลิก

วันและเวลาที่ยกเลิก เขตพื้นที่เป้าหมาย การจำแนกประเภท จำนวนครัวเรือน จำนวนผู้ประสบภัย
2023/06/03 13:00 土砂災害警戒区域・特別区域(市内全域) คําสั่งให้หลบภัย 771 ครัวเรือน 1,773 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 20:45 永井 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 2 ครัวเรือน 5 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 20:45 木田余東台 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 6 ครัวเรือน 14 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 20:45 木田余 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 82 ครัวเรือน 189 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 20:45 富士崎 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 8 ครัวเรือน 18 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 20:45 田村町 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 4 ครัวเรือน 9 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 20:45 小松ヶ丘町 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 10 ครัวเรือน 23 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 20:45 小松 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 43 ครัวเรือน 12 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 20:45 小岩田東 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 5 ครัวเรือน 12 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 20:45 小岩田西 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 16 ครัวเรือน 37 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 20:45 手野町 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 71 ครัวเรือน 163 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 20:45 東城寺 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 24 ครัวเรือน 62 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 20:45 小野 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 48 ครัวเรือน 110 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 20:45 上高津 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 20 ครัวเรือน 46 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 20:45 上高津新町 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 3 ครัวเรือน 7 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 20:45 上坂田 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 23 ครัวเรือน 53 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 20:45 常名 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 48 ครัวเรือน 110 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 20:45 板谷 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 26 ครัวเรือน 60 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 20:45 国分町 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 33 ครัวเรือน 76 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 20:45 霞ヶ岡町 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 6 ครัวเรือน 14 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 20:45 下坂田 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 43 ครัวเรือน 99 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 20:45 下高津 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 87 ครัวเรือน 200 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 20:45 沖宿町 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 4 ครัวเรือน 9 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 20:45 永国東町 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 1 ครัวเรือน 2 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 20:45 中高津 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 21 ครัวเรือน 48 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 20:45 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 4 ครัวเรือน 9 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 20:45 大岩田 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 40 ครัวเรือน 92 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 20:45 千鳥ヶ丘町 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 7 ครัวเรือน 16 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 20:45 西真鍋町 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 17 ครัวเรือน 39 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 20:45 真鍋 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 8 ครัวเรือน 18 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 20:45 藤沢 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 29 ครัวเรือน 67 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 20:45 右籾 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 4 ครัวเรือน 9 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 20:45 東真鍋町 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 25 ครัวเรือน 58 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 20:45 烏山 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 3 ครัวเรือน 7 ผู้ประสบภัย
2019/10/14 11:00 高岡新田・高岡沖 คําสั่งให้หลบภัย 305 ครัวเรือน 902 ผู้ประสบภัย
2019/10/14 11:00 藤沢新田 คําสั่งให้หลบภัย 31 ครัวเรือน 108 ผู้ประสบภัย
2019/10/14 11:00 田土部 คําสั่งให้หลบภัย 116 ครัวเรือน 345 ผู้ประสบภัย
2019/10/14 11:00 霞ヶ浦・桜川沿岸(浸水想定区域) คำแนะนำการอพยพ 14,800 ครัวเรือน 33,500 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 07:50 木田余 คำแนะนำการอพยพ 82 ครัวเรือน 189 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 07:50 霞ヶ岡町 คำแนะนำการอพยพ 6 ครัวเรือน 14 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 07:50 小松 คำแนะนำการอพยพ 43 ครัวเรือน 12 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 07:50 木田余東台 คำแนะนำการอพยพ 6 ครัวเรือน 14 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 07:50 小松ヶ丘町 คำแนะนำการอพยพ 10 ครัวเรือน 23 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 07:50 小野 คำแนะนำการอพยพ 48 ครัวเรือน 110 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 07:50 上高津 คำแนะนำการอพยพ 20 ครัวเรือน 46 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 07:50 上高津新町 คำแนะนำการอพยพ 3 ครัวเรือน 7 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 07:50 常名 คำแนะนำการอพยพ 48 ครัวเรือน 110 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 07:50 真鍋 คำแนะนำการอพยพ 8 ครัวเรือน 18 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 07:50 西真鍋町 คำแนะนำการอพยพ 17 ครัวเรือน 39 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 07:50 千鳥ヶ丘町 คำแนะนำการอพยพ 7 ครัวเรือน 16 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 07:50 富士崎 คำแนะนำการอพยพ 8 ครัวเรือน 18 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 07:50 大岩田 คำแนะนำการอพยพ 40 ครัวเรือน 92 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 07:50 คำแนะนำการอพยพ 4 ครัวเรือน 9 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 07:50 小岩田東 คำแนะนำการอพยพ 5 ครัวเรือน 12 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 07:50 小岩田西 คำแนะนำการอพยพ 16 ครัวเรือน 37 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 07:50 中高津 คำแนะนำการอพยพ 21 ครัวเรือน 48 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 07:50 田村町 คำแนะนำการอพยพ 4 ครัวเรือน 9 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 07:50 東城寺 คำแนะนำการอพยพ 24 ครัวเรือน 62 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 07:50 東真鍋町 คำแนะนำการอพยพ 25 ครัวเรือน 58 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 07:50 藤沢 คำแนะนำการอพยพ 29 ครัวเรือน 67 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 07:50 板谷 คำแนะนำการอพยพ 26 ครัวเรือน 60 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 07:50 上坂田 คำแนะนำการอพยพ 23 ครัวเรือน 53 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 07:50 下坂田 คำแนะนำการอพยพ 43 ครัวเรือน 99 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 07:50 下高津 คำแนะนำการอพยพ 87 ครัวเรือน 200 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 07:50 沖宿町 คำแนะนำการอพยพ 4 ครัวเรือน 9 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 07:50 永国東町 คำแนะนำการอพยพ 1 ครัวเรือน 2 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 07:50 永井 คำแนะนำการอพยพ 2 ครัวเรือน 5 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 07:50 烏山 คำแนะนำการอพยพ 3 ครัวเรือน 7 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 07:50 右籾 คำแนะนำการอพยพ 4 ครัวเรือน 9 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 07:50 国分町 คำแนะนำการอพยพ 33 ครัวเรือน 76 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 07:50 手野町 คำแนะนำการอพยพ 71 ครัวเรือน 163 ผู้ประสบภัย
2017/10/23 20:00 田土部,高岡,藤沢新田 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 253 ครัวเรือน 748 ผู้ประสบภัย

สถานการณ์ของศูนย์อพยพ

ชื่อ ที่อยู่ วันและเวลาที่เปิด วันและเวลาที่ปิด จำนวนคนที่อพยพ สถานะสิ่งอำนวยความสะดวก
都和南小学校 土浦市常名3090 2023/09/08 15:00 2023/09/08 21:00 0   ผู้ประสบภัย
都和中学校 土浦市中貫1222-2 2023/09/08 15:00 2023/09/08 21:00 0   ผู้ประสบภัย
都和小学校 土浦市並木5-4826-1 2023/09/08 15:00 2023/09/08 21:00 0   ผู้ประสบภัย
大岩田小学校 土浦市大岩田2066-1 2023/09/08 15:00 2023/09/08 21:00 0   ผู้ประสบภัย
真鍋小学校 土浦市真鍋4-3-1 2023/09/08 15:00 2023/09/08 21:00 0   ผู้ประสบภัย
土浦第四中学校 土浦市中高津3-10-4 2023/09/08 15:00 2023/09/08 21:00 0   ผู้ประสบภัย
土浦第二中学校 土浦市東真鍋町21-7 2023/09/08 15:00 2023/09/08 21:00 0   ผู้ประสบภัย
土浦第六中学校 土浦市右籾428 2023/09/08 15:00 2023/09/08 21:00 0   ผู้ประสบภัย
新治学園義務教育学校 土浦市藤沢913 2023/09/08 15:00 2023/09/08 21:00 0   ผู้ประสบภัย
上大津東小学校 土浦市沖宿町2489 2023/09/08 15:00 2023/09/08 21:00 0   ผู้ประสบภัย
上大津西小学校 土浦市手野町3651 2023/09/08 15:00 2023/09/08 21:00 0   ผู้ประสบภัย
土浦第三中学校 土浦市中村南1-25-15 2023/09/08 15:00 2023/09/08 21:00 0   ผู้ประสบภัย
土浦第五中学校 土浦市手野町3218-1 2023/09/08 15:00 2023/09/08 21:00 0   ผู้ประสบภัย
旧藤沢小学校 土浦市藤沢3057 2023/09/08 15:00 2023/09/08 21:00 0   ผู้ประสบภัย
下高津小学校 土浦市下高津4-2-9 2023/09/08 15:00 2023/09/08 21:00 0   ผู้ประสบภัย
土浦第二中学校 土浦市東真鍋町21-7 2023/06/02 22:55 2023/06/03 13:00 0   ผู้ประสบภัย
土浦第四中学校 土浦市中高津3-10-4 2023/06/02 22:55 2023/06/03 13:00 0   ผู้ประสบภัย
土浦第五中学校 土浦市手野町3218-1 2023/06/03 00:48 2023/06/03 13:00 0   ผู้ประสบภัย
下高津小学校 土浦市下高津4-2-9 2023/06/03 00:43 2023/06/03 13:00 0   ผู้ประสบภัย
上大津西小学校 土浦市手野町3651 2023/06/03 00:53 2023/06/03 13:00 0   ผู้ประสบภัย
旧藤沢小学校 土浦市藤沢3057 2023/06/03 00:49 2023/06/03 13:00 0   ผู้ประสบภัย
上大津東小学校 土浦市沖宿町2489 2023/06/03 00:53 2023/06/03 13:00 0   ผู้ประสบภัย
都和小学校 土浦市並木5-4826-1 2023/06/03 00:57 2023/06/03 13:00 0   ผู้ประสบภัย
都和南小学校 土浦市常名3090 2023/06/03 01:02 2023/06/03 13:00 0   ผู้ประสบภัย
新治学園義務教育学校 土浦市藤沢913 2023/06/03 00:55 2023/06/03 13:00 0   ผู้ประสบภัย
大岩田小学校 土浦市大岩田2066-1 2023/06/03 02:00 2023/06/03 13:00 0   ผู้ประสบภัย
真鍋小学校 土浦市真鍋4-3-1 2023/06/03 01:33 2023/06/03 13:00 0   ผู้ประสบภัย
旧宍塚小学校 土浦市宍塚1478 - 2023/06/03 02:34 0   ผู้ประสบภัย
荒川沖小学校 土浦市荒川沖東3-24-3 - 2023/06/03 02:34 0   ผู้ประสบภัย
中村小学校 土浦市中村南5-29-5 - 2023/06/03 02:34 0   ผู้ประสบภัย
土浦第二小学校 土浦市富士崎2-1-41 - 2023/06/03 02:33 0   ผู้ประสบภัย
神立小学校 土浦市中神立町4 - 2023/06/03 02:32 0   ผู้ประสบภัย
右籾小学校 土浦市右籾1728-3 - 2023/06/03 02:32 0   ผู้ประสบภัย
乙戸小学校 土浦市乙戸南2-1-1 - 2023/06/03 02:31 0   ผู้ประสบภัย
菅谷小学校 土浦市菅谷町1464-8 - 2023/06/03 02:30 0   ผู้ประสบภัย
新治地区公民館 土浦市藤沢982 2019/10/25 13:30 2019/10/25 20:45 0   ผู้ประสบภัย
上大津公民館 土浦市手野町3252 2019/10/25 13:30 2019/10/25 20:45 0   ผู้ประสบภัย
四中地区公民館 土浦市国分町11-5 2019/10/25 13:30 2019/10/25 20:45 0   ผู้ประสบภัย
新治地区公民館 土浦市藤沢982 2019/10/12 08:00 2019/10/14 11:00 83   ผู้ประสบภัย
旧藤沢小学校 土浦市藤沢3057 2019/10/12 12:00 2019/10/14 11:00 0   ผู้ประสบภัย
新治学園義務教育学校 土浦市藤沢913 2019/10/12 12:00 2019/10/13 13:30 0   ผู้ประสบภัย
都和公民館 土浦市並木5-4824-1 2019/10/12 08:00 2019/10/13 18:00 72   ผู้ประสบภัย
新治総合福祉センター 土浦市沢辺1423-1 2019/10/13 14:00 2019/10/13 18:00 0   ผู้ประสบภัย
上大津公民館 土浦市手野町3252 2019/10/12 08:00 2019/10/13 13:30 3   ผู้ประสบภัย
四中地区公民館 土浦市国分町11-5 2019/10/12 08:00 2019/10/13 13:30 140   ผู้ประสบภัย
二中地区公民館 土浦市木田余1675 2019/10/12 08:00 2019/10/13 13:30 38   ผู้ประสบภัย
三中地区公民館 土浦市中村南4-8-14 2019/10/12 08:00 2019/10/13 13:30 22   ผู้ประสบภัย
下高津小学校 土浦市下高津4-2-9 2019/10/12 12:00 2019/10/13 13:30 164   ผู้ประสบภัย
六中地区公民館 土浦市烏山2丁目2346-1 2019/10/12 08:00 2019/10/13 13:30 17   ผู้ประสบภัย
真鍋小学校 土浦市真鍋4-3-1 2019/10/12 12:00 2019/10/13 13:30 203   ผู้ประสบภัย
大岩田小学校 土浦市大岩田2066-1 2019/10/12 12:00 2019/10/13 13:30 71   ผู้ประสบภัย
都和小学校 土浦市並木5-4826-1 2019/10/12 12:00 2019/10/13 13:30 22   ผู้ประสบภัย
上大津西小学校 土浦市手野町3651 2019/10/12 12:00 2019/10/13 13:30 35   ผู้ประสบภัย
上大津東小学校 土浦市沖宿町2489 2019/10/12 12:00 2019/10/13 13:30 39   ผู้ประสบภัย
土浦第二中学校 土浦市東真鍋町21-7 2019/10/12 12:00 2019/10/13 13:30 132   ผู้ประสบภัย
都和南小学校 土浦市常名3090 2019/10/12 12:00 2019/10/13 13:30 118   ผู้ประสบภัย
土浦第四中学校 土浦市中高津3-10-4 2019/10/12 12:00 2019/10/13 13:30 166   ผู้ประสบภัย
土浦第五中学校 土浦市手野町3218-1 2019/10/12 12:00 2019/10/13 13:30 35   ผู้ประสบภัย
土浦市保健センター 土浦市下高津2-7-27 2019/10/12 12:00 2019/10/13 13:30 336   ผู้ประสบภัย
右籾小学校 土浦市右籾1728-3 2019/10/12 15:45 2019/10/13 13:30 0   ผู้ประสบภัย
土浦第六中学校 土浦市右籾428 2019/10/12 15:45 2019/10/13 13:30 3   ผู้ประสบภัย
ワークヒル土浦 土浦市木田余東台4-1-1 2019/10/12 15:45 2019/10/13 13:30 3   ผู้ประสบภัย
老人福祉センター湖畔荘 土浦市手野町1892-1 2019/10/12 16:30 2019/10/13 08:00 0   ผู้ประสบภัย
神立小学校 土浦市中神立町4 2019/10/12 22:30 2019/10/13 08:00 0   ผู้ประสบภัย
新治地区公民館 土浦市藤沢982 2019/09/08 18:00 2019/09/09 12:00 0   ผู้ประสบภัย
四中地区公民館 土浦市国分町11-5 2019/09/08 18:00 2019/09/09 12:00 0   ผู้ประสบภัย
新治地区公民館 土浦市藤沢982 2018/09/30 17:30 2018/10/01 07:00 0   ผู้ประสบภัย
上大津公民館 土浦市手野町3532 2018/09/30 17:30 2018/10/01 07:00 0   ผู้ประสบภัย
四中地区公民館 土浦市国分町11-5 2018/09/30 17:30 2018/10/01 07:00 0   ผู้ประสบภัย
四中地区公民館 土浦市国分町11-5 2018/08/08 18:00 2018/08/09 12:00 0   ผู้ประสบภัย
新治地区公民館 土浦市藤沢982 2018/08/08 18:00 2018/08/09 12:00 0   ผู้ประสบภัย
上大津公民館 土浦市手野町3532 2018/08/08 18:00 2018/08/09 12:00 2   ผู้ประสบภัย

ข้อมูลความเสียหาย▶ ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

ไม่มีข้อมูล

กลับไปด้านบน