อำเภอคิตะอิบารากิ ข้อมูลรายละเอียดของประกาศ

  ข้อมูลพยากรณ์อากาศ (ประกาศแจ้งเตือน・การส่งสัญญาณเตือน) สถานการณ์ประกาศให้มีการอพยพ ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง การเปิดศูนย์อพยพ
ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง
ได้รับความเสียหาย
ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง
(เป้าหมาย/การจำแนกประเภท) มาตรการความปลอ ดภัยในภาวะฉุกเฉิน คําสั่งให้หลบภัย การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ
อำเภอคิตะอิบารากิ
จำนวนครัวเรือน 0 0 0 0
  • ไม่มีข้อมูล
จำนวนผู้ประสบภัย 0 0 0

ประกาศแจ้งเตือน・การส่งสัญญาณเตือน

การส่งสัญญาณเตือน・ประกาศแจ้งเตือนที่แปลโดยเว็บไซต์แปลภาษา คลิกที่นี่[G]

2022年07月07日 18:13
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、強風や高波、濃霧による視程障害に注意してください。

【発表】強風注意報【継続】波浪注意報 濃霧注意報


2020年04月18日18:35
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<全警戒解除>
大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。

【解除】土砂災害警戒情報

ข้อมูลการอพยพในขณะที่มีการออกประกาศแจ้งเตือน

ในกรณีที่มีการประกาศให้อพยพในเขตพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่ เพื่อความปลอดภัย กรุณาอ่านข้อมูลด้านล่างนี้

การเตรียมการอพยพ
มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดภัยพิบัติขึ้นในเขตพื้นที่เป้าหมาย (หลังจากนี้อาจมีการประกาศหรือออกคำเตือนให้อพยพ)
เพื่อความปลอดภัยของท่าน กรุณาติดตามข่าวสารและคำแนะนำจากทางราชการหรือข้อมูลอากาศล่าสุดผ่านทางอินเตอร์เน็ต โทรทัศน์หรือวิทยุ
(คู่มือสำหรับการปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยพิบัติ คลิกที่นี่)
หากไม่ทราบว่าศูนย์อพยพอยู่ที่ใด กรุณาติดต่อสอบถามไปยังเขตเทศบาลเมืองที่ท่านอาศัยอยู่ และรีบอพยพโดยเร่งด่วน

คำแนะนำการอพยพ
มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดภัยพิบัติขึ้นในเขตพื้นที่เป้าหมาย
เพื่อความปลอดภัยของท่าน กรุณาอพยพไปยังศูนย์อพยพ

คำสั่งให้อพยพ
ท่านที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เป้าหมาย กรุณาอพยพไปยังศูนย์อพยพโดยเร็วที่สุด

ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลการอพยพที่ถูกยกเลิก

วันและเวลาที่ยกเลิก เขตพื้นที่เป้าหมาย การจำแนกประเภท จำนวนครัวเรือน จำนวนผู้ประสบภัย
2019/10/25 18:27 神岡上 คำแนะนำการอพยพ 511 ครัวเรือน 1,190 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 18:27 五浦 คำแนะนำการอพยพ 188 ครัวเรือน 534 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 18:27 平潟町 คำแนะนำการอพยพ 860 ครัวเรือน 2,009 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 18:27 神岡下 คำแนะนำการอพยพ 265 ครัวเรือน 674 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 18:24 福田 คำแนะนำการอพยพ 261 ครัวเรือน 530 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 18:22 下相田 คำแนะนำการอพยพ 124 ครัวเรือน 330 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 18:21 小野矢指 คำแนะนำการอพยพ 487 ครัวเรือน 1,097 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 18:20 大津町北町 คำแนะนำการอพยพ 1,190 ครัวเรือน 2,799 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 18:20 里根川 คำแนะนำการอพยพ 211 ครัวเรือน 483 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 18:20 木皿 คำแนะนำการอพยพ 612 ครัวเรือน 1,488 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 18:20 豊田 คำแนะนำการอพยพ 780 ครัวเรือน 2,023 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 18:20 中妻 คำแนะนำการอพยพ 468 ครัวเรือน 1,188 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 18:20 大塚 คำแนะนำการอพยพ 743 ครัวเรือน 1,772 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 18:20 大津町 คำแนะนำการอพยพ 809 ครัวเรือน 1,790 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 18:20 石岡 คำแนะนำการอพยพ 743 ครัวเรือน 1,691 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 18:20 仁井田 คำแนะนำการอพยพ 240 ครัวเรือน 567 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 18:20 上桜井 คำแนะนำการอพยพ 1,046 ครัวเรือน 2,649 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 18:20 คำแนะนำการอพยพ 414 ครัวเรือน 979 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 18:20 関本中 คำแนะนำการอพยพ 450 ครัวเรือน 1,127 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 18:20 関本上 คำแนะนำการอพยพ 337 ครัวเรือน 863 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 18:20 関本下 คำแนะนำการอพยพ 138 ครัวเรือน 332 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 18:20 下桜井 คำแนะนำการอพยพ 473 ครัวเรือน 1,077 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 18:20 臼場 คำแนะนำการอพยพ 256 ครัวเรือน 613 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 18:20 磯原町本町 คำแนะนำการอพยพ 175 ครัวเรือน 400 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 18:20 磯原 คำแนะนำการอพยพ 2,019 ครัวเรือน 4,481 ผู้ประสบภัย
2019/10/25 18:20 粟野 คำแนะนำการอพยพ 533 ครัวเรือน 1,385 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 10:02 下相田 คําสั่งให้หลบภัย 124 ครัวเรือน 330 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 10:02 木皿 คําสั่งให้หลบภัย 612 ครัวเรือน 1,488 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 10:02 คําสั่งให้หลบภัย 414 ครัวเรือน 979 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 10:02 粟野 คําสั่งให้หลบภัย 533 ครัวเรือน 1,385 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 10:02 豊田 คําสั่งให้หลบภัย 780 ครัวเรือน 2,023 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 10:02 磯原 คําสั่งให้หลบภัย 2,019 ครัวเรือน 4,481 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 10:02 磯原町本町 คําสั่งให้หลบภัย 175 ครัวเรือน 400 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 10:02 関本上 คําสั่งให้หลบภัย 337 ครัวเรือน 863 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 10:02 関本下 คําสั่งให้หลบภัย 138 ครัวเรือน 332 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 10:02 石岡 คําสั่งให้หลบภัย 743 ครัวเรือน 1,691 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 10:02 大津町 คําสั่งให้หลบภัย 809 ครัวเรือน 1,790 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 10:02 里根川 คําสั่งให้หลบภัย 211 ครัวเรือน 483 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 10:02 大津町北町 คําสั่งให้หลบภัย 1,190 ครัวเรือน 2,799 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 10:02 大塚 คําสั่งให้หลบภัย 743 ครัวเรือน 1,772 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 10:02 中妻 คําสั่งให้หลบภัย 468 ครัวเรือน 1,188 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 10:02 福田 คําสั่งให้หลบภัย 261 ครัวเรือน 530 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 10:02 関本中 คําสั่งให้หลบภัย 450 ครัวเรือน 1,127 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 10:02 仁井田 คําสั่งให้หลบภัย 240 ครัวเรือน 567 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 10:02 上桜井 คําสั่งให้หลบภัย 1,046 ครัวเรือน 2,649 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 10:02 小野矢指 คําสั่งให้หลบภัย 487 ครัวเรือน 1,097 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 10:02 臼場 คําสั่งให้หลบภัย 256 ครัวเรือน 613 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 10:02 平潟町 คำแนะนำการอพยพ 473 ครัวเรือน 1,191 ผู้ประสบภัย
2019/10/13 10:02 花園 คำแนะนำการอพยพ 6 ครัวเรือน 11 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 15:06 磯原町磯原4丁目 คำแนะนำการอพยพ 100 ครัวเรือน 269 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 15:06 磯原町本町2丁目 คำแนะนำการอพยพ 47 ครัวเรือน 101 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 15:06 磯原町本町1丁目 คำแนะนำการอพยพ 64 ครัวเรือน 143 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 15:06 磯原町豊田2丁目 คำแนะนำการอพยพ 76 ครัวเรือน 217 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 15:06 磯原町豊田1丁目 คำแนะนำการอพยพ 129 ครัวเรือน 431 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 15:06 磯原町豊田 คำแนะนำการอพยพ 473 ครัวเรือน 1,264 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 15:06 磯原町磯原5丁目 คำแนะนำการอพยพ 277 ครัวเรือน 594 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 15:06 磯原町本町3丁目 คำแนะนำการอพยพ 47 ครัวเรือน 100 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 15:06 磯原町本町4丁目 คำแนะนำการอพยพ 15 ครัวเรือน 43 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 15:06 中郷町上桜井 คำแนะนำการอพยพ 1,059 ครัวเรือน 2,859 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 15:06 中郷町石岡 คำแนะนำการอพยพ 657 ครัวเรือน 1,609 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 15:06 磯原町磯原3丁目 คำแนะนำการอพยพ 34 ครัวเรือน 80 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 15:06 磯原町磯原2丁目 คำแนะนำการอพยพ 204 ครัวเรือน 519 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 15:06 磯原町磯原1丁目 คำแนะนำการอพยพ 132 ครัวเรือน 301 ผู้ประสบภัย
2019/09/09 12:18 磯原町本町 การหลบภัยขอ งผู้สูงอายุ ฯลฯ 175 ครัวเรือน 400 ผู้ประสบภัย

สถานการณ์ของศูนย์อพยพ

ชื่อ ที่อยู่ วันและเวลาที่เปิด วันและเวลาที่ปิด จำนวนคนที่อพยพ สถานะสิ่งอำนวยความสะดวก
老人福祉センター「ライト」 北茨城市華川町臼場187-27 2019/10/25 18:30 2019/10/26 06:30 0   ผู้ประสบภัย
中郷第一小学校 北茨城市中郷町上桜井53-5 2019/10/25 18:30 2019/10/26 06:30 0   ผู้ประสบภัย
関南町多目的集会所 北茨城市関南町関本下674 2019/10/25 18:30 2019/10/26 06:30 0   ผู้ประสบภัย
市民体育館 北茨城市磯原町磯原1630-9 2019/10/25 18:30 2019/10/26 06:30 0   ผู้ประสบภัย
大津小学校 北茨城市大津町2301-14 2019/10/25 18:30 2019/10/26 06:30 0   ผู้ประสบภัย
平潟小学校 北茨城市平潟町1077 2019/10/25 18:30 2019/10/26 06:30 0   ผู้ประสบภัย
生涯学習センター 北茨城市関本町福田158 2019/10/25 18:30 2019/10/26 06:30 0   ผู้ประสบภัย
中郷ふるさとコミュニティセンター 北茨城市中郷町粟野220-2 2019/10/25 19:30 2019/10/26 06:30 0   ผู้ประสบภัย
老人福祉センター「ライト」 北茨城市華川町臼場187-27 2019/10/12 08:00 2019/10/13 10:02 0   ผู้ประสบภัย
中郷第一小学校 北茨城市中郷町上桜井53-5 2019/10/12 08:00 2019/10/13 10:02 0   ผู้ประสบภัย
市民体育館 北茨城市磯原町磯原1630-9 2019/10/12 08:00 2019/10/13 10:02 0   ผู้ประสบภัย
関南町多目的集会所 北茨城市関南町関本下674 2019/10/12 08:00 2019/10/13 10:02 0   ผู้ประสบภัย
中郷第二小学校 北茨城市中郷町小野矢指720-3 2019/10/12 15:30 2019/10/13 10:02 0   ผู้ประสบภัย
石岡小学校 北茨城市中郷町石岡823 2019/10/12 15:30 2019/10/13 10:02 0   ผู้ประสบภัย
華川町公民館 北茨城市華川町小豆畑912-2 2019/10/12 15:30 2019/10/13 10:02 0   ผู้ประสบภัย
保健センター 北茨城市華川町臼場187-27 2019/10/12 15:30 2019/10/13 10:02 0   ผู้ประสบภัย
明徳小学校 北茨城市磯原町木皿726 2019/10/12 15:30 2019/10/13 10:02 0   ผู้ประสบภัย
生涯学習センター 北茨城市関本町福田158 2019/10/12 15:30 2019/10/13 10:02 0   ผู้ประสบภัย
大津小学校 北茨城市大津町2301-14 2019/10/12 15:30 2019/10/13 10:02 0   ผู้ประสบภัย
花園地域交流センター 北茨城市華川町花園441-3 2019/10/12 16:30 2019/10/13 10:02 0   ผู้ประสบภัย
平潟小学校 北茨城市平潟町1077 2019/10/12 16:30 2019/10/13 10:02 0   ผู้ประสบภัย
中郷中学校 北茨城市中郷町足洗508 2019/10/12 20:30 2019/10/13 10:02 0   ผู้ประสบภัย
華川中学校 北茨城市華川町下相田109 2019/10/12 20:30 2019/10/13 10:02 0   ผู้ประสบภัย
常北中学校 北茨城市大津町2448 2019/10/12 20:30 2019/10/13 10:02 0   ผู้ประสบภัย
精華小学校 北茨城市磯原町磯原4-36 2019/10/12 20:30 2019/10/13 10:02 0   ผู้ประสบภัย
関本多目的研修集会所 北茨城市関本町関本上582-1 2019/10/12 20:30 2019/10/13 10:02 0   ผู้ประสบภัย
北茨城市役所 北茨城市磯原町磯原1630 2019/10/12 20:30 2019/10/13 10:02 0   ผู้ประสบภัย
北茨城市消防本部 北茨城市磯原町磯原2496-1 2019/10/12 20:30 2019/10/13 10:02 0   ผู้ประสบภัย
市民体育館 北茨城市磯原町磯原1630-9 2019/09/08 18:00 2019/09/09 15:06 0   ผู้ประสบภัย
関南町多目的集会所 北茨城市関南町関本下674 2019/09/08 18:00 2019/09/09 15:06 0   ผู้ประสบภัย
石岡小学校 北茨城市中郷町石岡823 2019/09/09 12:18 2019/09/09 15:06 0   ผู้ประสบภัย
保健センター 北茨城市華川町臼場187-27 2019/09/09 12:18 2019/09/09 15:18 0   ผู้ประสบภัย
中郷ふるさとコミュニティセンター 北茨城市中郷町粟野220-2 2019/09/09 12:18 2019/09/09 15:06 0   ผู้ประสบภัย
中郷多目的集会所 北茨城市中郷町上桜井844-1 2019/09/08 18:00 2019/09/09 12:18 0   ผู้ประสบภัย
中郷多目的集会所 北茨城市中郷町上桜井844-1 2018/09/30 18:00 2018/10/01 07:00 0   ผู้ประสบภัย
市民体育館 北茨城市磯原町磯原1630-9 2018/09/30 18:00 2018/10/01 07:00 0   ผู้ประสบภัย
関南町多目的集会所 北茨城市関南町関本下674 2018/09/30 18:00 2018/10/01 07:00 0   ผู้ประสบภัย
中郷多目的集会所 北茨城市中郷町上桜井844-1 2018/08/08 17:00 2018/08/09 13:00 0   ผู้ประสบภัย
市民体育館 北茨城市磯原町磯原1630-9 2018/08/08 17:00 2018/08/09 13:00 0   ผู้ประสบภัย
関南町多目的集会所 北茨城市関南町関本下674 2018/08/08 17:00 2018/08/09 13:00 0   ผู้ประสบภัย
中郷多目的集会所 北茨城市中郷町上桜井844-1 2017/10/22 17:00 2017/10/23 11:30 0   ผู้ประสบภัย
市民体育館 北茨城市磯原町磯原1630-9 2017/10/22 17:00 2017/10/23 11:30 0   ผู้ประสบภัย
関南町多目的集会所 北茨城市関南町関本下674 2017/10/22 17:00 2017/10/23 11:30 0   ผู้ประสบภัย
中郷第二小学校 北茨城市中郷町小野矢指720-3 2016/11/22 06:34 2016/11/22 13:35 0   ผู้ประสบภัย
中郷多目的集会所 北茨城市中郷町上桜井844-1 2016/11/22 06:35 2016/11/22 13:35 0   ผู้ประสบภัย

ข้อมูลความเสียหาย▶ ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

ไม่มีข้อมูล

กลับไปด้านบน