เกี่ยวกับเว็บไซต์

เกี่ยวกับเว็บไซต์

"เว็บไซต์เกี่ยวกับการป้องกันภัยพิบัติและการจัดการกับภัยอันตรายของจังหวัดอิบารากิ" (หลังจากนี้จะใช้คำว่า เว็บไซต์นี้) ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติในจังหวัดอิบารากิในภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน (ตัวย่อ) ภาษาเกาหลี ภาษาโปรตุเกส ภาษาไทย ภาษาสเปน ภาษาเวียดนาม ภาษาอินโดนีเซีย และภาษาตากาล็อก โดยมีบริการตามข้อมูลดังนี้

การลงทะเบียนเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้・อีเมลป้องกันภัยพิบัติไม่เสียค่าใช้จ่าย อย่าลืมลงทะเบียนใช้งานเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติได้ทันท่วงที
※ผู้ลงทะเบียนใช้งานอาจมีความจำเป็นในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการถ่ายโอนและส่งข้อมูลด้วยสัญญาณอินเตอร์เน็ต รวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาณอินเตอร์เน็ต โปรดพิจารณาก่อนใช้งาน

กลับไปด้านบน