Siyudad ng Itako Detalye ukol sa impormasyong laman ng anunsiyo

  Impormasyon ukol sa lagay ng panahon (Babala / Payo sa pag-iingat) Lagay ng anunsiyo ukol sa paglikas  [Tingnan ang mga detalye] Pagtatag sa evacuation center
[Tingnan ang mga detalye]
Pinsala
[Tingnan ang mga detalye]
(Nasasakop / Uri) Emerhensiyang Pagtiyak sa Kaligtasan Utos ng Paglikas Paglikas ng Matatanda, atbp.
Siyudad ng Itako
Bilang ng sambahayan 0 0 0 0
  • Walang impormasyon
Bilang ng tao 0 0 0

Babala / Payo sa pag-iingat

Pakitingnan dito para sa automated translation ng mga babala / payo sa pag-iingat.[G]

2023年03月31日 15:39
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、1日未明から1日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。北部では、1日朝は霜に対する農作物の管理に注意してください。

【発表】濃霧注意報


2019年10月25日20:35
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難勧告などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。
<補足情報>
市町村内で危険度が高まっている区域は、茨城県や気象庁のホームページ等でも確認できます。茨城県「土砂災害警戒情報システム」、気象庁「大雨警報(土砂災害)の危険度分布」

【解除】土砂災害警戒情報

Impormasyon ukol sa paglikas na naka anunsiyo

Sa oras na ipalabas ang impormasyon ukol sa paglikas sa pook na tinitirahan, siguruhin ang sariling kaligtasan sa pamamagitan ng sumusunod.

Maghandang lumisan
May posibilidad na magkaroon ng kalamidad sa nasasakop na mga rehiyon o lugar. (Maaaring magpabalas ng payo o kautusan sa paglikas sa hinaharap.)
Protektahan ang sarili sa pagtanggap ng impormasyon sa pamamagitan ng telebisyon, radyo, Internet, at iba pa at bigyang-pansin ang pinakabagong impormasyon ukol sa lagay ng panahon at mga gabay mula sa munisipalidad.
(Pakitingnan dito ang manual o gabay para sa oras ng kalamidad)
Kung hindi alam ang lokasyon ng evacuation center, pakikumpirma ito sa munisipalidad na kinabibilangan ng tirahan, at isagawa agad ang paglikas.

Payo ng paglikas
Malaki ang posibilidad na magkaroon ng kalamidad sa nasasakop na lugar.
Protektahan ang sarili sa paglikas patungo sa evacuation center.

Utos ng paglikas
Lumikas agad patungo sa evacuation center kung nakatira sa nasasakop na lugar.

Walang impormasyon

Impormasyon ukol sa paglikas na tinanggal

Petsa at oras ng pagtanggal Nasasakop na rehiyon Uri Bilang ng sambahayan Bilang ng tao
2019/10/26 07:00 潮来 Paglikas ng Matatanda, atbp. 1,347 Sambahayan 3,550 Tao
2019/10/26 07:00 Paglikas ng Matatanda, atbp. 845 Sambahayan 2,075 Tao
2019/10/26 07:00 あやめ Paglikas ng Matatanda, atbp. 210 Sambahayan 457 Tao
2019/10/25 20:35 市内土砂災害警戒地域 Paglikas ng Matatanda, atbp. 272 Sambahayan 504 Tao
2019/10/14 07:45 十四番、永山地区の一部 Paglikas ng Matatanda, atbp. 0 Sambahayan 0 Tao
2019/10/13 09:00 潮来市 Paglikas ng Matatanda, atbp. 0 Sambahayan 0 Tao

Lagay sa pagtatag ng evacuation center

Pangalan Address Petsa at oras ng pagtatag Petsa at oras ng pagsara Bilang ng mga lumikas Katayuan sa pasilidad
潮来保健センター 潮来市辻779 2021/10/01 08:00 2021/10/01 22:00 0   Tao
牛堀公民館 潮来市牛堀719 2021/10/01 08:00 2021/10/01 20:00 0   Tao
牛堀公民館 潮来市牛堀719 2021/08/15 09:00 2021/08/15 16:00 0   Tao
延方公民館 潮来市新宮1942-1 2021/08/15 09:00 2021/08/15 16:00 0   Tao
潮来公民館 潮来市潮来456-1 2021/08/15 09:00 2021/08/15 16:00 0   Tao
潮来保健センター 潮来市辻779 2019/10/25 14:00 2019/10/26 07:00 0   Tao
潮来公民館 潮来市潮来456-1 2019/10/25 23:00 2019/10/26 07:00 0   Tao
かすみ保健福祉センター 潮来市島須777 2019/10/25 14:00 2019/10/26 07:00 0   Tao
大生原公民館 潮来市大生1027-4 2019/10/12 08:00 2019/10/13 09:00 0   Tao
潮来公民館 潮来市潮来456-1 2019/10/12 08:00 2019/10/13 09:00 0   Tao
延方公民館 潮来市新宮1942-1 2019/10/12 08:00 2019/10/13 09:00 0   Tao
中央公民館 潮来市日の出3-11 2019/10/12 08:00 2019/10/13 09:00 0   Tao
かすみ保健福祉センター 潮来市島須777 2019/10/12 08:00 2019/10/13 09:00 0   Tao
潮来保健センター 潮来市辻779 2019/10/12 08:00 2019/10/13 09:00 0   Tao
潮来保健センター 潮来市辻779 2019/09/09 17:00 2019/09/11 16:05 0   Tao
かすみ保健福祉センター 潮来市島須777 2019/09/08 17:30 2019/09/09 13:10 0   Tao
かすみ保健センター 潮来市島須777 2018/09/30 13:00 2018/10/01 09:00 0   Tao
潮来保健センター 潮来市辻779 2018/09/30 13:00 2018/10/01 08:35 0   Tao
かすみ保健センター 潮来市島須777 2018/08/08 13:00 2018/08/09 12:00 2   Tao
潮来保健センター 潮来市辻779 2018/08/08 13:00 2018/08/09 11:00 5   Tao
グループホームこころ 潮来市日の出1丁目21-1 2018/08/08 20:00 2018/08/09 14:00 1   Tao
潮来保健センター 潮来市辻779 2017/10/22 16:00 2017/10/23 09:00 0   Tao
かすみ保健センター 潮来市島須777 2017/10/22 16:00 2017/10/23 09:00 0   Tao

Impormasyon ukol sa pinsala▶ Pagkakaila (Disclaimer)

Walang impormasyon

Tuktok ng pahina