Pagkakaila (Disclaimer)

Tungkol sa paggamit:

Ang pangunahing prinsipyo ng disaster prevention ay ang "pagprotekta sa sarili". Kung kaya, kailangang maging handa sa anumang panganib at kumilos para sa sariling kaligtasan.

Pagkakaila (Disclaimer)

Ang lahat ng mga munisipalidad sa prepektura ng Ibaraki ay nakikiisa sa mga gawain base sa impormasyon mula sa portal site at e-mail ng "Ibaraki Prefecture Disaster Prevention and Crisis Management Portal Site" (na tatawaging, "serbisyong ito" mula sa ibaba). Kailangang tandaan na hindi maaaring tanggapin ng serbisyo ang anumang responsibilidad kaugnay sa pagkawala o pinsala sa buhay o mga pag-aari na maaaring matamo sa paggamit nito.

Bagama't isinasagawa ang pagtitipon at paglalarawan sa impormasyong nakulekta sa prepektura kaugnay sa pinsalang natamo sa mga munisipalidad, kailangang kumpirmahin mismo sa website ng prepektura ang opisyal na abiso o anunsiyo ukol sa pinsala.

Pagtigil ng serbisyo

Maaaring maantala nang pansamantala o itigil ang serbisyong ito nang walang paunang abiso sa mga gumagamit sanhi ng pagkakaroon ng problema sa sistema, pasilidad para sa linya ng komunikasyon, pagkakaroon ng maintenance at iba pang dahilang hindi maiwasan. Hindi maaaring managot ang prepektura ng Ibaraki at lahat ng munisipalidad sa loob ng prepektura sa anumang pinsalang maaaring matamo ng mga gumagamit ng serbisyo o iba pang partido sanhi ng pagkaantala o pagtigil ng serbisyo sa "Ibaraki Prefecture Disaster Prevention and Crisis Management Portal Site".

Pahina sa itaas