Thành phố Hokota Thông tin phát lệnh chi tiết

  Thông tin thời tiết (cảnh báo / lưu ý) Tình hình phát lệnh sơ tán [Xem chi tiết] Thiết lập nơi sơ tán
[Xem chi tiết]
Thiệt hại
[Xem chi tiết]
(Đối tượng / Loại) Biện pháp bảo đảm an toàn khẩn cấp Chỉ thị lánh nạn Sơ tán người cao tuổi, v.v...
Thành phố Hokota
Số hộ gia đình 0 0 0 0
  • Có thông tin
Số người 0 0 0

Cảnh bảo / Lưu ý

Xem nội dung các cảnh báo và lưu ý đã được phiên dịch qua máy từ đây.[G]

2024年07月20日 14:20
    水戸地方気象台 発表

北部では、20日夕方まで低い土地の浸水や河川の増水に注意してください。茨城県では、20日夜遅くまで竜巻などの激しい突風や落雷に注意してください。

【継続】雷注意報


2023年09月09日08:00
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。

【解除】土砂災害警戒情報

Thông tin sơ tán đang được phát lệnh

Trường hợp thông tin sơ tán đã được phát ra tại khu vực cư trú hãy tham khảo những điều sau đây để đảm bảo an toàn.

Chuẩn bị lánh nạn
Có nguy cơ phát sinh thảm họa tại khu vực chỉ định. (Có khả năng sắp tới sẽ phát cảnh báo hoặc ra lệnh sơ tán.)
Lưu ý đến các thông tin thời tiết mới nhất và các hướng dẫn của chính quyền địa phương qua vô tuyến, đài phát thanh, internet, vv...để bảo hộ bản thân.
(Xem bản hướng dẫn khi xảy ra thảm họa từ đây)
Nếu không biết nơi sơ tán hãy hỏi địa phương nơi đang lưu trú và sơ tán ngay lập tức.

Khuyến cáo lánh nạn
Có nhiều khả năng sẽ xảy ra thảm họa trong khu vực chỉ định.
Hãy sơ tán đến địa điểm lánh nạn để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Chỉ thị lánh nạn
Những người đang cư trú tại khu vực chỉ định hãy nhanh chóng sơ tán đến địa điểm lánh nạn.

Không có thông tin

Thông tin sơ tán đã được gỡ bỏ

Ngày giờ gỡ bỏ Khu vực chỉ định Loại Số hộ gia đình Số người
2023/09/09 08:50 鉾田市 Chỉ thị lánh nạn 21,432 Hộ gia đình 46,950 Người
2023/06/03 15:00 鉾田市 Chỉ thị lánh nạn 21,394 Hộ gia đình 47,035 Người
2019/10/25 21:30 土砂災害警戒区域、浸水区域 Khuyến cáo sơ tán 1,952 Hộ gia đình 4,815 Người
2019/10/13 07:00 土砂災害警戒区域 Khuyến cáo sơ tán 446 Hộ gia đình 1,183 Người
2018/08/09 07:30 土砂災害警戒区域 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 435 Hộ gia đình 1,286 Người

Tình hình thiết lập nơi sơ tán

Tên Địa chỉ Ngày giờ thiết lập Ngày giờ đóng Số người sơ tán Tình trạng cơ sở
鉾田中央公民館 鉾田市鉾田1444-1 2023/09/08 13:10 2023/09/09 19:00 0   Người
旭公民館 鉾田市造谷1141-3 2023/09/08 13:10 2023/09/09 19:00 0   Người
大洋公民館 鉾田市汲上2601 2023/09/08 13:10 2023/09/09 19:00 0   Người
鉾田中央公民館 鉾田市鉾田1444-1 2023/06/02 22:15 2023/06/03 17:00 0   Người
旭公民館 鉾田市造谷1141-3 2023/06/02 22:15 2023/06/03 15:00 0   Người
大洋公民館 鉾田市汲上2601 2023/06/02 22:15 2023/06/03 15:00 0   Người
大洋公民館 鉾田市汲上2601 2021/10/01 09:00 2021/10/02 06:00 0   Người
鉾田中央公民館 鉾田市鉾田1444-1 2021/10/01 09:00 2021/10/01 22:00 0   Người
旭公民館 鉾田市造谷1141-3 2021/10/01 09:00 2021/10/01 22:00 0   Người
大洋公民館 鉾田市汲上2601 2019/10/25 13:00 2019/10/26 08:00 0   Người
旭保健センター 鉾田市造谷605-3 2019/10/25 13:00 2019/10/26 08:00 0   Người
鉾田中央公民館 鉾田市鉾田1444-1 2019/10/25 13:00 2019/10/26 08:00 0   Người
箕輪農村集落センター 鉾田市箕輪2236-2 2019/10/13 16:00 2019/10/13 19:00 0   Người
旭保健センター 鉾田市造谷605-3 2019/10/11 16:00 2019/10/13 16:30 0   Người
大洋公民館 鉾田市汲上2601 2019/10/11 16:00 2019/10/13 16:30 0   Người
鉾田中央公民館 鉾田市鉾田1444-1 2019/10/11 16:00 2019/10/13 16:30 0   Người
鉾田保健センター 鉾田市鉾田1443 2019/10/12 09:00 2019/10/13 16:30 0   Người
旭保健センター 鉾田市造谷605-3 2019/09/09 16:00 2019/09/10 17:00 0   Người
鉾田中央公民館 鉾田市鉾田1444-1 2019/09/09 16:00 2019/09/10 17:00 0   Người
大洋公民館 鉾田市汲上2601 2019/09/09 16:00 2019/09/10 17:00 0   Người
大洋公民館 鉾田市汲上2601 2018/09/30 15:00 2018/10/01 08:30 0   Người
旭保健センター 鉾田市造谷605-3 2018/09/30 15:00 2018/10/01 08:30 0   Người
鉾田中央公民館 鉾田市鉾田1444-1 2018/09/30 15:00 2018/10/01 08:30 0   Người
大洋公民館 鉾田市汲上2601 2018/08/08 13:00 2018/08/09 11:45 0   Người
鉾田中央公民館 鉾田市鉾田1444-1 2018/08/08 13:00 2018/08/09 11:45 0   Người
旭保健センター 鉾田市造谷605-3 2018/08/08 13:00 2018/08/09 11:45 0   Người
鉾田市旭総合支所 鉾田市造谷605-3 2017/10/22 13:00 2017/10/23 10:00 0   Người
鉾田中央公民館 鉾田市鉾田1444-1 2017/10/22 13:00 2017/10/23 08:30 0   Người
鉾田市大洋総合支所 鉾田市汲上2415-5 2017/10/22 13:00 2017/10/23 08:00 0   Người

Thông tin thiệt hại▶ Hạng mục miễn trách

(2023/09/12 08:50)
Thiệt hại về người (số người) Thiệt hại về nhà ở (số tòa nhà)
Người chết Mất tích Người bị thương nặng Người bị thương nhẹ Phá hủy hoàn toàn Phá hủy một nửa
0 Người 0 Người 0 Người 0 Người 0 Tòa nhà 0 Tòa nhà
Đầu trang