Hạng mục miễn trách

Về sử dụng

Điều cơ bản trong phòng chống thảm họa là "Tự bảo vệ bản thân". Hãy tự chuẩn bị đề phòng và hành động đối với tất cả các rủi ro.

Hạng mục miễn trách

Xin hãy vui lòng hiểu rằng tất cả các địa phương trong tỉnh Ibaraki đều không chịu bất kỳ trách nhiệm gì đối với bất kỳ tổn thất và tổn hại nào về tính mạng, cơ thể, tài sản do các hoạt động tiến hành dựa theo các thông tin được cung cấp từ "Cổng thông tin phòng chống thảm họa và quản lý nguy cơ của tỉnh Ibaraki "(sau đây gọi là "Dịch vụ này ") và thông tin email đã được gửi đi.

Chúng tôi tiến hành thu thập và hiển thị thông tin thiệt hại từ thông tin của các địa phương tập trung về tỉnh nhưng hãy vui lòng xem trang chủ của tỉnh để biết thông tin thiệt hại do tỉnh thông báo chính thức.

Ngừng dịch vụ

Dịch vụ này có thể tạm thời bị trì hoãn hoặc gián đoạn mà không có thông báo trước cho người sử dụng vì các lý do thiết bị đường truyền, lỗi hệ thống, bảo trì hoặc các lý do bất khả kháng khác. Xin hãy vui lòng hiểu rằng tỉnh Ibaraki và tất cả các địa phương trong tỉnh Ibaraki không chịu bất kỳ trách nhiệm gì đối với các tổn hại mà người sử dụng và các bên thứ ba khác phải gánh chịu do việc phát sinh sự chậm trễ hoặc gián đoạn của "Cổng thông tin phòng chống thảm họa và quản lý nguy cơ" của tỉnh Ibaraki.

Đầu trang