Về trang web này

Về trang web này

Cổng thông tin phòng chống thảm họa và quản lý nguy cơ của tỉnh Ibaraki (sau đây gọi tắt là "Trang web này") cung cấp các dịch vụ sau đây về thảm họa trong tỉnh Ibaraki bằng tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung (giản thể), tiếng Hàn, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Thái, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Indonesia và tiếng Tagalog.

Nên sử dụng Trang web này vì việc sử dụng và đăng ký Email phòng chống thảm họa đều miễn phí.
* Xin hãy lưu ý cước phí truyền thông như cước gói truyền thông và phí truyền dữ liệu,v.v... sẽ do người sử dụng chi trả.

Đầu trang