Bayan ng Sakai Detalye ukol sa impormasyong laman ng anunsiyo

  Impormasyon ukol sa lagay ng panahon (Babala / Payo sa pag-iingat) Lagay ng anunsiyo ukol sa paglikas  [Tingnan ang mga detalye] Pagtatag sa evacuation center
[Tingnan ang mga detalye]
Pinsala
[Tingnan ang mga detalye]
(Nasasakop / Uri) Emerhensiyang Pagtiyak sa Kaligtasan Utos ng Paglikas Paglikas ng Matatanda, atbp.
Bayan ng Sakai
    Walang impormasyon
Bilang ng sambahayan 0 0 0 0
  • Walang impormasyon
Bilang ng tao 0 0 0

Babala / Payo sa pag-iingat

Pakitingnan dito para sa automated translation ng mga babala / payo sa pag-iingat.[G]

2024年04月20日 23:11
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、21日明け方まで高波に注意してください。

【解除】乾燥注意報

Impormasyon ukol sa paglikas na naka anunsiyo

Sa oras na ipalabas ang impormasyon ukol sa paglikas sa pook na tinitirahan, siguruhin ang sariling kaligtasan sa pamamagitan ng sumusunod.

Maghandang lumisan
May posibilidad na magkaroon ng kalamidad sa nasasakop na mga rehiyon o lugar. (Maaaring magpabalas ng payo o kautusan sa paglikas sa hinaharap.)
Protektahan ang sarili sa pagtanggap ng impormasyon sa pamamagitan ng telebisyon, radyo, Internet, at iba pa at bigyang-pansin ang pinakabagong impormasyon ukol sa lagay ng panahon at mga gabay mula sa munisipalidad.
(Pakitingnan dito ang manual o gabay para sa oras ng kalamidad)
Kung hindi alam ang lokasyon ng evacuation center, pakikumpirma ito sa munisipalidad na kinabibilangan ng tirahan, at isagawa agad ang paglikas.

Payo ng paglikas
Malaki ang posibilidad na magkaroon ng kalamidad sa nasasakop na lugar.
Protektahan ang sarili sa paglikas patungo sa evacuation center.

Utos ng paglikas
Lumikas agad patungo sa evacuation center kung nakatira sa nasasakop na lugar.

Walang impormasyon

Impormasyon ukol sa paglikas na tinanggal

Petsa at oras ng pagtanggal Nasasakop na rehiyon Uri Bilang ng sambahayan Bilang ng tao
2019/10/13 11:30 塚崎 Utos ng Paglikas 632 Sambahayan 1,859 Tao
2019/10/13 11:30 旭町 Utos ng Paglikas 493 Sambahayan 1,332 Tao
2019/10/13 11:30 浦向 Utos ng Paglikas 192 Sambahayan 595 Tao
2019/10/13 11:30 下小橋 Utos ng Paglikas 200 Sambahayan 528 Tao
2019/10/13 11:30 下仲町 Utos ng Paglikas 26 Sambahayan 49 Tao
2019/10/13 11:30 宮本町 Utos ng Paglikas 300 Sambahayan 742 Tao
2019/10/13 11:30 桐ケ作 Utos ng Paglikas 25 Sambahayan 90 Tao
2019/10/13 11:30 住吉町 Utos ng Paglikas 643 Sambahayan 1,462 Tao
2019/10/13 11:30 山神町 Utos ng Paglikas 526 Sambahayan 1,315 Tao
2019/10/13 11:30 坂花町 Utos ng Paglikas 71 Sambahayan 165 Tao
2019/10/13 11:30 金岡 Utos ng Paglikas 66 Sambahayan 234 Tao
2019/10/13 11:30 上町 Utos ng Paglikas 155 Sambahayan 382 Tao
2019/10/13 11:30 上仲町 Utos ng Paglikas 47 Sambahayan 110 Tao
2019/10/13 11:30 松岡町 Utos ng Paglikas 714 Sambahayan 1,870 Tao
2019/10/13 11:30 新吉町 Utos ng Paglikas 121 Sambahayan 343 Tao
2019/10/13 11:30 新田戸 Utos ng Paglikas 24 Sambahayan 88 Tao
2019/10/13 11:30 染谷 Utos ng Paglikas 148 Sambahayan 479 Tao
2019/10/13 11:30 百戸 Utos ng Paglikas 154 Sambahayan 567 Tao
2019/10/13 11:30 本船町 Utos ng Paglikas 49 Sambahayan 136 Tao
2019/10/13 11:30 陽光台 Utos ng Paglikas 267 Sambahayan 768 Tao
2019/10/13 11:30 境町 Payo sa paglikas 0 Sambahayan 0 Tao

Lagay sa pagtatag ng evacuation center

Pangalan Address Petsa at oras ng pagtatag Petsa at oras ng pagsara Bilang ng mga lumikas Katayuan sa pasilidad
長田小学校 境町蛇池409 2019/10/12 17:00 2019/10/13 11:30 602   Tao
境町役場 境町旭町391-1地下休憩室 2019/10/12 09:00 2019/10/13 11:30 151   Tao
中央公民館 境町395-1 2019/10/12 09:00 2019/10/13 04:26 19   Tao

Impormasyon ukol sa pinsala▶ Pagkakaila (Disclaimer)

Walang impormasyon

Tuktok ng pahina