Huyện Sakai Thông tin phát lệnh chi tiết

  Thông tin thời tiết (cảnh báo / lưu ý) Tình hình phát lệnh sơ tán [Xem chi tiết] Thiết lập nơi sơ tán
[Xem chi tiết]
Thiệt hại
[Xem chi tiết]
(Đối tượng / Loại) Biện pháp bảo đảm an toàn khẩn cấp Chỉ thị lánh nạn Sơ tán người cao tuổi, v.v...
Huyện Sakai
    Không có thông tin
Số hộ gia đình 0 0 0 0
  • Không thông tin
Số người 0 0 0

Cảnh bảo / Lưu ý

Xem nội dung các cảnh báo và lưu ý đã được phiên dịch qua máy từ đây.[G]

2023年10月02日 10:03
    水戸地方気象台 発表

北部では、2日まで高潮に注意してください。

【解除】濃霧注意報

Thông tin sơ tán đang được phát lệnh

Trường hợp thông tin sơ tán đã được phát ra tại khu vực cư trú hãy tham khảo những điều sau đây để đảm bảo an toàn.

Chuẩn bị lánh nạn
Có nguy cơ phát sinh thảm họa tại khu vực chỉ định. (Có khả năng sắp tới sẽ phát cảnh báo hoặc ra lệnh sơ tán.)
Lưu ý đến các thông tin thời tiết mới nhất và các hướng dẫn của chính quyền địa phương qua vô tuyến, đài phát thanh, internet, vv...để bảo hộ bản thân.
(Xem bản hướng dẫn khi xảy ra thảm họa từ đây)
Nếu không biết nơi sơ tán hãy hỏi địa phương nơi đang lưu trú và sơ tán ngay lập tức.

Khuyến cáo lánh nạn
Có nhiều khả năng sẽ xảy ra thảm họa trong khu vực chỉ định.
Hãy sơ tán đến địa điểm lánh nạn để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Chỉ thị lánh nạn
Những người đang cư trú tại khu vực chỉ định hãy nhanh chóng sơ tán đến địa điểm lánh nạn.

Không có thông tin

Thông tin sơ tán đã được gỡ bỏ

Ngày giờ gỡ bỏ Khu vực chỉ định Loại Số hộ gia đình Số người
2019/10/13 11:30 塚崎 Chỉ thị lánh nạn 632 Hộ gia đình 1,859 Người
2019/10/13 11:30 旭町 Chỉ thị lánh nạn 493 Hộ gia đình 1,332 Người
2019/10/13 11:30 浦向 Chỉ thị lánh nạn 192 Hộ gia đình 595 Người
2019/10/13 11:30 下小橋 Chỉ thị lánh nạn 200 Hộ gia đình 528 Người
2019/10/13 11:30 下仲町 Chỉ thị lánh nạn 26 Hộ gia đình 49 Người
2019/10/13 11:30 宮本町 Chỉ thị lánh nạn 300 Hộ gia đình 742 Người
2019/10/13 11:30 桐ケ作 Chỉ thị lánh nạn 25 Hộ gia đình 90 Người
2019/10/13 11:30 住吉町 Chỉ thị lánh nạn 643 Hộ gia đình 1,462 Người
2019/10/13 11:30 山神町 Chỉ thị lánh nạn 526 Hộ gia đình 1,315 Người
2019/10/13 11:30 坂花町 Chỉ thị lánh nạn 71 Hộ gia đình 165 Người
2019/10/13 11:30 金岡 Chỉ thị lánh nạn 66 Hộ gia đình 234 Người
2019/10/13 11:30 上町 Chỉ thị lánh nạn 155 Hộ gia đình 382 Người
2019/10/13 11:30 上仲町 Chỉ thị lánh nạn 47 Hộ gia đình 110 Người
2019/10/13 11:30 松岡町 Chỉ thị lánh nạn 714 Hộ gia đình 1,870 Người
2019/10/13 11:30 新吉町 Chỉ thị lánh nạn 121 Hộ gia đình 343 Người
2019/10/13 11:30 新田戸 Chỉ thị lánh nạn 24 Hộ gia đình 88 Người
2019/10/13 11:30 染谷 Chỉ thị lánh nạn 148 Hộ gia đình 479 Người
2019/10/13 11:30 百戸 Chỉ thị lánh nạn 154 Hộ gia đình 567 Người
2019/10/13 11:30 本船町 Chỉ thị lánh nạn 49 Hộ gia đình 136 Người
2019/10/13 11:30 陽光台 Chỉ thị lánh nạn 267 Hộ gia đình 768 Người
2019/10/13 11:30 境町 Khuyến cáo sơ tán 0 Hộ gia đình 0 Người

Tình hình thiết lập nơi sơ tán

Tên Địa chỉ Ngày giờ thiết lập Ngày giờ đóng Số người sơ tán Tình trạng cơ sở
長田小学校 境町蛇池409 2019/10/12 17:00 2019/10/13 11:30 602   Người
境町役場 境町旭町391-1地下休憩室 2019/10/12 09:00 2019/10/13 11:30 151   Người
中央公民館 境町395-1 2019/10/12 09:00 2019/10/13 04:26 19   Người

Thông tin thiệt hại▶ Hạng mục miễn trách

Không có thông tin

Đầu trang