Nayon ng Miho Detalye ukol sa impormasyong laman ng anunsiyo

  Impormasyon ukol sa lagay ng panahon (Babala / Payo sa pag-iingat) Lagay ng anunsiyo ukol sa paglikas  [Tingnan ang mga detalye] Pagtatag sa evacuation center
[Tingnan ang mga detalye]
Pinsala
[Tingnan ang mga detalye]
(Nasasakop / Uri) Emerhensiyang Pagtiyak sa Kaligtasan Utos ng Paglikas Paglikas ng Matatanda, atbp.
Nayon ng Miho
Bilang ng sambahayan 0 0 0 0
  • Walang impormasyon
Bilang ng tao 0 0 0

Babala / Payo sa pag-iingat

Pakitingnan dito para sa automated translation ng mga babala / payo sa pag-iingat.[G]

2023年06月08日 16:20
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、9日未明から9日朝まで低い土地の浸水に、9日明け方から9日夕方まで強風に、9日明け方から高波に、9日未明から9日昼前まで落雷に注意してください。

【発表】雷注意報


2023年06月03日12:30
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<全警戒解除>
大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。

【解除】土砂災害警戒情報

Impormasyon ukol sa paglikas na naka anunsiyo

Sa oras na ipalabas ang impormasyon ukol sa paglikas sa pook na tinitirahan, siguruhin ang sariling kaligtasan sa pamamagitan ng sumusunod.

Maghandang lumisan
May posibilidad na magkaroon ng kalamidad sa nasasakop na mga rehiyon o lugar. (Maaaring magpabalas ng payo o kautusan sa paglikas sa hinaharap.)
Protektahan ang sarili sa pagtanggap ng impormasyon sa pamamagitan ng telebisyon, radyo, Internet, at iba pa at bigyang-pansin ang pinakabagong impormasyon ukol sa lagay ng panahon at mga gabay mula sa munisipalidad.
(Pakitingnan dito ang manual o gabay para sa oras ng kalamidad)
Kung hindi alam ang lokasyon ng evacuation center, pakikumpirma ito sa munisipalidad na kinabibilangan ng tirahan, at isagawa agad ang paglikas.

Payo ng paglikas
Malaki ang posibilidad na magkaroon ng kalamidad sa nasasakop na lugar.
Protektahan ang sarili sa paglikas patungo sa evacuation center.

Utos ng paglikas
Lumikas agad patungo sa evacuation center kung nakatira sa nasasakop na lugar.

Walang impormasyon

Impormasyon ukol sa paglikas na tinanggal

Petsa at oras ng pagtanggal Nasasakop na rehiyon Uri Bilang ng sambahayan Bilang ng tao
2019/10/26 00:00 大谷地区の一部 Paglikas ng Matatanda, atbp. 43 Sambahayan 92 Tao
2019/10/26 00:00 大山地区の一部 Paglikas ng Matatanda, atbp. 7 Sambahayan 23 Tao
2019/10/26 00:00 受領地区の一部 Paglikas ng Matatanda, atbp. 4 Sambahayan 15 Tao
2019/10/26 00:00 牛込地区の一部 Paglikas ng Matatanda, atbp. 1 Sambahayan 4 Tao
2019/10/26 00:00 馬掛地区の一部 Paglikas ng Matatanda, atbp. 10 Sambahayan 28 Tao
2019/10/26 00:00 土浦地区の一部 Paglikas ng Matatanda, atbp. 4 Sambahayan 7 Tao
2019/10/13 05:30 土浦地区の一部 Paglikas ng Matatanda, atbp. 4 Sambahayan 7 Tao
2019/10/13 05:30 牛込地区の一部 Paglikas ng Matatanda, atbp. 1 Sambahayan 4 Tao
2019/10/13 05:30 受領地区の一部 Paglikas ng Matatanda, atbp. 4 Sambahayan 15 Tao
2019/10/13 05:30 大山地区の一部 Paglikas ng Matatanda, atbp. 7 Sambahayan 23 Tao
2019/10/13 05:30 大谷地区の一部 Paglikas ng Matatanda, atbp. 43 Sambahayan 92 Tao
2019/10/13 05:30 馬掛地区の一部 Paglikas ng Matatanda, atbp. 10 Sambahayan 28 Tao
2019/09/08 21:31 受領地区の一部 Paglikas ng Matatanda, atbp. 363 Sambahayan 767 Tao
2019/09/08 21:31 牛込地区の一部 Paglikas ng Matatanda, atbp. 27 Sambahayan 82 Tao
2019/09/08 21:31 馬掛地区の一部 Paglikas ng Matatanda, atbp. 46 Sambahayan 116 Tao
2019/09/08 21:31 土浦地区の一部 Paglikas ng Matatanda, atbp. 114 Sambahayan 317 Tao
2019/09/08 21:31 大谷地区の一部 Paglikas ng Matatanda, atbp. 301 Sambahayan 775 Tao
2019/09/08 21:31 大山地区の一部 Paglikas ng Matatanda, atbp. 210 Sambahayan 558 Tao
2018/10/01 03:22 土浦地区の一部 Paglikas ng Matatanda, atbp. 4 Sambahayan 7 Tao
2018/10/01 03:22 牛込地区の一部 Paglikas ng Matatanda, atbp. 1 Sambahayan 4 Tao
2018/10/01 03:22 大谷地区の一部 Paglikas ng Matatanda, atbp. 43 Sambahayan 92 Tao
2018/10/01 03:22 大山地区の一部 Paglikas ng Matatanda, atbp. 7 Sambahayan 23 Tao
2018/10/01 03:22 受領地区の一部 Paglikas ng Matatanda, atbp. 4 Sambahayan 15 Tao
2018/10/01 03:22 馬掛地区の一部 Paglikas ng Matatanda, atbp. 10 Sambahayan 28 Tao
2018/08/09 10:33 馬掛地区の一部 Paglikas ng Matatanda, atbp. 10 Sambahayan 28 Tao
2018/08/09 10:33 牛込地区の一部 Paglikas ng Matatanda, atbp. 1 Sambahayan 4 Tao
2018/08/09 10:33 受領地区の一部 Paglikas ng Matatanda, atbp. 4 Sambahayan 15 Tao
2018/08/09 10:33 大山地区の一部 Paglikas ng Matatanda, atbp. 7 Sambahayan 23 Tao
2018/08/09 10:33 大谷地区の一部 Paglikas ng Matatanda, atbp. 43 Sambahayan 92 Tao
2018/08/09 10:33 土浦地区の一部 Paglikas ng Matatanda, atbp. 4 Sambahayan 7 Tao

Lagay sa pagtatag ng evacuation center

Pangalan Address Petsa at oras ng pagtatag Petsa at oras ng pagsara Bilang ng mga lumikas Katayuan sa pasilidad
地域交流館みほふれ愛プラザ 美浦村宮地1211-2 2023/06/02 22:02 2023/06/03 11:50 0   Tao
地域交流館みほふれ愛プラザ 美浦村宮地1211-2 2019/10/25 13:00 2019/10/26 00:00 26   Tao
地域交流館みほふれ愛プラザ 美浦村宮地1211-2 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:15 42   Tao
美浦村中央公民館 美浦村受領1460-1 2019/10/12 14:30 2019/10/13 04:09 19   Tao
地域交流館みほふれ愛プラザ 美浦村宮地1211-2 2019/09/09 18:00 2019/09/09 20:30 0   Tao
みほふれ愛プラザ 美浦村宮地1211-2 2018/09/30 14:30 2018/10/01 06:00 1   Tao
みほふれ愛プラザ 美浦村宮地1211-2 2018/08/08 13:00 2018/08/09 10:33 0   Tao

Impormasyon ukol sa pinsala▶ Pagkakaila (Disclaimer)

Walang impormasyon

Tuktok ng pahina