Thành phố Kamisu Thông tin phát lệnh chi tiết

  Thông tin thời tiết (cảnh báo / lưu ý) Tình hình phát lệnh sơ tán [Xem chi tiết] Thiết lập nơi sơ tán
[Xem chi tiết]
Thiệt hại
[Xem chi tiết]
(Đối tượng / Loại) Biện pháp bảo đảm an toàn khẩn cấp Chỉ thị lánh nạn Sơ tán người cao tuổi, v.v...
Thành phố Kamisu
Số hộ gia đình 0 0 0 0
  • Không thông tin
Số người 0 0 0

Cảnh bảo / Lưu ý

Xem nội dung các cảnh báo và lưu ý đã được phiên dịch qua máy từ đây.[G]

2022年07月07日 18:13
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、強風や高波、濃霧による視程障害に注意してください。

【発表】強風注意報【継続】波浪注意報 濃霧注意報


2021年07月03日10:00
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<全警戒解除>
大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。

【解除】土砂災害警戒情報

Thông tin sơ tán đang được phát lệnh

Trường hợp thông tin sơ tán đã được phát ra tại khu vực cư trú hãy tham khảo những điều sau đây để đảm bảo an toàn.

Chuẩn bị lánh nạn
Có nguy cơ phát sinh thảm họa tại khu vực chỉ định. (Có khả năng sắp tới sẽ phát cảnh báo hoặc ra lệnh sơ tán.)
Lưu ý đến các thông tin thời tiết mới nhất và các hướng dẫn của chính quyền địa phương qua vô tuyến, đài phát thanh, internet, vv...để bảo hộ bản thân.
(Xem bản hướng dẫn khi xảy ra thảm họa từ đây)
Nếu không biết nơi sơ tán hãy hỏi địa phương nơi đang lưu trú và sơ tán ngay lập tức.

Khuyến cáo lánh nạn
Có nhiều khả năng sẽ xảy ra thảm họa trong khu vực chỉ định.
Hãy sơ tán đến địa điểm lánh nạn để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Chỉ thị lánh nạn
Những người đang cư trú tại khu vực chỉ định hãy nhanh chóng sơ tán đến địa điểm lánh nạn.

Không có thông tin

Thông tin sơ tán đã được gỡ bỏ

Ngày giờ gỡ bỏ Khu vực chỉ định Loại Số hộ gia đình Số người
2019/10/25 21:30 平泉 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 1,331 Hộ gia đình 2,997 Người
2019/10/25 17:40 知手中央五丁目 Khuyến cáo sơ tán 3,209 Hộ gia đình 6,757 Người
2019/10/25 13:40 知手中央5丁目 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 814 Hộ gia đình 1,293 Người
2019/10/25 13:21 鰐川 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 127 Hộ gia đình 320 Người
2019/10/25 13:21 下幡木 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 499 Hộ gia đình 1,351 Người
2019/10/25 13:21 堀割 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 659 Hộ gia đình 1,394 Người
2019/10/25 13:21 深芝 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 758 Hộ gia đình 1,924 Người
2019/10/25 13:20 居切 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 36 Hộ gia đình 69 Người
2019/10/14 11:30 太田 Khuyến cáo sơ tán 1,783 Hộ gia đình 4,724 Người
2019/10/14 11:30 波崎 Khuyến cáo sơ tán 4,786 Hộ gia đình 11,932 Người
2019/10/14 11:30 矢田部 Khuyến cáo sơ tán 1,698 Hộ gia đình 4,744 Người
2019/10/12 10:05 神栖市 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 38,440 Hộ gia đình 94,310 Người
2019/09/09 09:20 知手中央5丁目 Khuyến cáo sơ tán 820 Hộ gia đình 1,296 Người

Tình hình thiết lập nơi sơ tán

Tên Địa chỉ Ngày giờ thiết lập Ngày giờ đóng Số người sơ tán Tình trạng cơ sở
大野原コミュニティセンター 神栖市大野原7-5-59 2021/10/01 09:00 2021/10/02 06:00 0   Người
うずもコミュニティセンター 神栖市知手中央7-1-6 2021/10/01 09:00 2021/10/02 06:00 0   Người
平泉コミュニティセンター 神栖市平泉2751-2 2021/10/01 09:00 2021/10/02 06:00 0   Người
波崎総合支所・防災センター 神栖市波崎6530 2021/10/01 09:00 2021/10/02 06:00 0   Người
矢田部公民館 神栖市土合本町3-9809-15 2021/10/01 09:00 2021/10/02 06:00 0   Người
若松公民館 神栖市砂山15 2021/10/01 09:00 2021/10/02 06:00 0   Người
かみす防災アリーナ 神栖市木崎1219-7 2021/10/01 09:00 2021/10/02 06:00 0   Người
平泉コミュニティセンター 神栖市平泉2751-2 2020/09/23 17:00 2020/09/24 16:00 0   Người
うずもコミュニティセンター 神栖市知手中央7-1-6 2020/09/23 17:00 2020/09/24 16:00 0   Người
波崎総合支所・防災センター 神栖市波崎6530 2020/09/23 17:00 2020/09/24 16:00 0   Người
若松公民館 神栖市砂山15 2020/09/23 17:00 2020/09/24 16:00 0   Người
かみす防災アリーナ 神栖市木崎1219-7 2020/09/23 17:00 2020/09/24 16:00 0   Người
矢田部公民館 神栖市土合本町3-9809-15 2020/09/23 17:00 2020/09/23 18:00 0   Người
大野原コミュニティセンター 神栖市大野原7-5-59 2020/09/23 17:00 2020/09/23 18:00 0   Người
平泉コミュニティセンター 神栖市平泉2751-2 2019/10/25 13:30 2019/10/25 21:30 0   Người
深芝小学校 神栖市深芝南3-8 2019/10/25 13:30 2019/10/25 21:30 0   Người
うずもコミュニティセンター 神栖市知手中央7-1-6 2019/10/25 13:40 2019/10/25 21:30 0   Người
波崎総合支所・防災センター 神栖市波崎6530 2019/10/13 13:00 2019/10/16 17:00 0   Người
矢田部公民館 神栖市土合本町3-9809-15 2019/10/13 13:00 2019/10/14 17:00 0   Người
若松公民館 神栖市砂山15 2019/10/13 13:00 2019/10/14 17:00 0   Người
やたべ土合小学校 神栖市土合南3-16-36 2019/10/13 13:00 2019/10/14 11:30 0   Người
波崎西小学校 神栖市波崎5011 2019/10/13 13:00 2019/10/14 11:30 0   Người
波崎小学校 神栖市波崎8759 2019/10/13 13:00 2019/10/14 11:30 0   Người
須田小学校 神栖市須田1177-13 2019/10/13 13:00 2019/10/14 11:30 0   Người
植松小学校 神栖市土合本町4-9809-2 2019/10/13 13:00 2019/10/14 11:30 0   Người
平泉コミュニティセンター 神栖市平泉2751-2 2019/10/11 15:00 2019/10/13 07:00 0   Người
うずもコミュニティセンター 神栖市知手中央7-1-6 2019/10/11 15:00 2019/10/13 07:00 0   Người
大野原コミュニティセンター 神栖市大野原7-5-59 2019/10/11 15:00 2019/10/13 07:00 0   Người
神栖第三中学校 神栖市知手中央7-1-17 2019/10/11 17:40 2019/10/13 07:00 0   Người
神栖市中央公民館及び文化センター 神栖市溝口4991-4 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   Người
息栖小学校 神栖市平泉2780 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   Người
軽野小学校 神栖市知手2-2 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   Người
軽野東小学校 神栖市奥野谷5746-2 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   Người
横瀬小学校 神栖市横瀬1276-15 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   Người
大野原小学校 神栖市大野原中央2-1-8 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   Người
深芝小学校 神栖市深芝南3-8 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   Người
大野原西小学校 神栖市大野原5-1-45 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   Người
波崎第二中学校 神栖市矢田部3120 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   Người
太田小学校 神栖市太田598-2 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   Người
柳川小学校 神栖市柳川中央1-9-10 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   Người
うずもコミュニティセンター 神栖市知手中央7-1-6 2019/09/08 16:00 2019/09/09 20:30 0   Người
大野原コミュニティセンター 神栖市大野原7-5-59 2019/09/08 16:00 2019/09/09 20:30 0   Người
平泉コミュニティセンター 神栖市平泉2751-2 2019/09/08 16:00 2019/09/09 11:00 0   Người
矢田部公民館 神栖市土合本町3-9809-15 2019/09/08 16:00 2019/09/09 09:30 0   Người
波崎総合支所・防災センター 神栖市波崎6530 2019/09/08 16:00 2019/09/09 10:30 0   Người
若松公民館 神栖市砂山15 2019/09/08 16:00 2019/09/09 09:30 0   Người
うずもコミュニティセンター 神栖市知手中央7-1-6 2018/09/30 15:00 2018/10/01 06:42 0   Người
平泉コミュニティセンター 神栖市平泉2751-2 2018/09/30 09:30 2018/10/01 06:24 0   Người
若松公民館 神栖市砂山15 2018/09/30 15:00 2018/10/01 06:10 0   Người
矢田部公民館 神栖市土合本町3-9809-15 2018/09/30 15:00 2018/10/01 06:09 0   Người
波崎総合支所・防災センター 神栖市波崎6530 2018/09/30 08:10 2018/10/01 06:05 0   Người
大野原コミュニティセンター 神栖市大野原7-5-59 2018/09/30 15:00 2018/10/01 06:00 0   Người

Thông tin thiệt hại▶ Hạng mục miễn trách

Không có thông tin

Đầu trang