Bayan ng Goka Detalye ukol sa impormasyong laman ng anunsiyo

  Impormasyon ukol sa lagay ng panahon (Babala / Payo sa pag-iingat) Lagay ng anunsiyo ukol sa paglikas  [Tingnan ang mga detalye] Pagtatag sa evacuation center
[Tingnan ang mga detalye]
Pinsala
[Tingnan ang mga detalye]
(Nasasakop / Uri) Emerhensiyang Pagtiyak sa Kaligtasan Utos ng Paglikas Paglikas ng Matatanda, atbp.
Bayan ng Goka
Bilang ng sambahayan 0 0 0 0
  • Walang impormasyon
Bilang ng tao 0 0 0

Babala / Payo sa pag-iingat

Pakitingnan dito para sa automated translation ng mga babala / payo sa pag-iingat.[G]

2024年07月20日 15:53
    水戸地方気象台 発表

北部では、20日夕方まで低い土地の浸水に注意してください。茨城県では、20日夕方まで河川の増水に、20日夜遅くまで竜巻などの激しい突風や落雷に注意してください。

【継続】雷注意報

Impormasyon ukol sa paglikas na naka anunsiyo

Sa oras na ipalabas ang impormasyon ukol sa paglikas sa pook na tinitirahan, siguruhin ang sariling kaligtasan sa pamamagitan ng sumusunod.

Maghandang lumisan
May posibilidad na magkaroon ng kalamidad sa nasasakop na mga rehiyon o lugar. (Maaaring magpabalas ng payo o kautusan sa paglikas sa hinaharap.)
Protektahan ang sarili sa pagtanggap ng impormasyon sa pamamagitan ng telebisyon, radyo, Internet, at iba pa at bigyang-pansin ang pinakabagong impormasyon ukol sa lagay ng panahon at mga gabay mula sa munisipalidad.
(Pakitingnan dito ang manual o gabay para sa oras ng kalamidad)
Kung hindi alam ang lokasyon ng evacuation center, pakikumpirma ito sa munisipalidad na kinabibilangan ng tirahan, at isagawa agad ang paglikas.

Payo ng paglikas
Malaki ang posibilidad na magkaroon ng kalamidad sa nasasakop na lugar.
Protektahan ang sarili sa paglikas patungo sa evacuation center.

Utos ng paglikas
Lumikas agad patungo sa evacuation center kung nakatira sa nasasakop na lugar.

Walang impormasyon

Impormasyon ukol sa paglikas na tinanggal

Petsa at oras ng pagtanggal Nasasakop na rehiyon Uri Bilang ng sambahayan Bilang ng tao
2019/10/13 11:50 五霞町 Payo sa paglikas 3,213 Sambahayan 9,092 Tao

Lagay sa pagtatag ng evacuation center

Pangalan Address Petsa at oras ng pagtatag Petsa at oras ng pagsara Bilang ng mga lumikas Katayuan sa pasilidad
五霞町中央公民館 五霞町大字小福田148-1 2019/10/11 17:00 2019/10/13 07:40 22   Tao
五霞町保健センター 五霞町大字小福田1231-1 2019/10/13 02:00 2019/10/13 06:45 0   Tao
五霞中学校 五霞町大字元栗橋953 2019/10/13 02:14 2019/10/13 06:35 0   Tao
五霞東小学校 五霞町大字江川200 2019/10/13 02:00 2019/10/13 07:04 0   Tao
五霞町環境浄化センター 五霞町原宿台2-27-4 2019/10/13 02:00 2019/10/13 06:35 0   Tao
五霞町川妻浄水場 五霞町大字川妻953 2019/10/13 02:28 2019/10/13 06:44 0   Tao
五霞西小学校 五霞町大字元栗橋1072 2019/10/13 02:00 2019/10/13 06:41 0   Tao
大王パッケージ株式会社 五霞町大字幸主572 2019/10/13 02:00 2019/10/13 06:35 0   Tao
茨城むつみ農業協同組合五霞支店 五霞町大字新幸谷453 2019/10/13 02:00 2019/10/13 06:06 0   Tao
五霞ふれあいセンター 五霞町大字江川179-1 2019/10/12 13:00 2019/10/13 02:00 1   Tao

Impormasyon ukol sa pinsala▶ Pagkakaila (Disclaimer)

Walang impormasyon

Tuktok ng pahina