Huyện Goka Thông tin phát lệnh chi tiết

  Thông tin thời tiết (cảnh báo / lưu ý) Tình hình phát lệnh sơ tán [Xem chi tiết] Thiết lập nơi sơ tán
[Xem chi tiết]
Thiệt hại
[Xem chi tiết]
(Đối tượng / Loại) Biện pháp bảo đảm an toàn khẩn cấp Chỉ thị lánh nạn Sơ tán người cao tuổi, v.v...
Huyện Goka
    Không có thông tin
Số hộ gia đình 0 0 0 0
  • Không thông tin
Số người 0 0 0

Cảnh bảo / Lưu ý

Xem nội dung các cảnh báo và lưu ý đã được phiên dịch qua máy từ đây.[G]

2024年05月29日 04:08
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、29日夜のはじめ頃まで高波に注意してください。

【解除】雷注意報 強風注意報

Thông tin sơ tán đang được phát lệnh

Trường hợp thông tin sơ tán đã được phát ra tại khu vực cư trú hãy tham khảo những điều sau đây để đảm bảo an toàn.

Chuẩn bị lánh nạn
Có nguy cơ phát sinh thảm họa tại khu vực chỉ định. (Có khả năng sắp tới sẽ phát cảnh báo hoặc ra lệnh sơ tán.)
Lưu ý đến các thông tin thời tiết mới nhất và các hướng dẫn của chính quyền địa phương qua vô tuyến, đài phát thanh, internet, vv...để bảo hộ bản thân.
(Xem bản hướng dẫn khi xảy ra thảm họa từ đây)
Nếu không biết nơi sơ tán hãy hỏi địa phương nơi đang lưu trú và sơ tán ngay lập tức.

Khuyến cáo lánh nạn
Có nhiều khả năng sẽ xảy ra thảm họa trong khu vực chỉ định.
Hãy sơ tán đến địa điểm lánh nạn để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Chỉ thị lánh nạn
Những người đang cư trú tại khu vực chỉ định hãy nhanh chóng sơ tán đến địa điểm lánh nạn.

Không có thông tin

Thông tin sơ tán đã được gỡ bỏ

Ngày giờ gỡ bỏ Khu vực chỉ định Loại Số hộ gia đình Số người
2019/10/13 11:50 五霞町 Khuyến cáo sơ tán 3,213 Hộ gia đình 9,092 Người

Tình hình thiết lập nơi sơ tán

Tên Địa chỉ Ngày giờ thiết lập Ngày giờ đóng Số người sơ tán Tình trạng cơ sở
五霞町中央公民館 五霞町大字小福田148-1 2019/10/11 17:00 2019/10/13 07:40 22   Người
五霞町保健センター 五霞町大字小福田1231-1 2019/10/13 02:00 2019/10/13 06:45 0   Người
五霞中学校 五霞町大字元栗橋953 2019/10/13 02:14 2019/10/13 06:35 0   Người
五霞東小学校 五霞町大字江川200 2019/10/13 02:00 2019/10/13 07:04 0   Người
五霞町環境浄化センター 五霞町原宿台2-27-4 2019/10/13 02:00 2019/10/13 06:35 0   Người
五霞町川妻浄水場 五霞町大字川妻953 2019/10/13 02:28 2019/10/13 06:44 0   Người
五霞西小学校 五霞町大字元栗橋1072 2019/10/13 02:00 2019/10/13 06:41 0   Người
大王パッケージ株式会社 五霞町大字幸主572 2019/10/13 02:00 2019/10/13 06:35 0   Người
茨城むつみ農業協同組合五霞支店 五霞町大字新幸谷453 2019/10/13 02:00 2019/10/13 06:06 0   Người
五霞ふれあいセンター 五霞町大字江川179-1 2019/10/12 13:00 2019/10/13 02:00 1   Người

Thông tin thiệt hại▶ Hạng mục miễn trách

Không có thông tin

Đầu trang