Siyudad ng Omitama Detalye ukol sa impormasyong laman ng anunsiyo

  Impormasyon ukol sa lagay ng panahon (Babala / Payo sa pag-iingat) Lagay ng anunsiyo ukol sa paglikas  [Tingnan ang mga detalye] Pagtatag sa evacuation center
[Tingnan ang mga detalye]
Pinsala
[Tingnan ang mga detalye]
(Nasasakop / Uri) Emerhensiyang Pagtiyak sa Kaligtasan Utos ng Paglikas Paglikas ng Matatanda, atbp.
Siyudad ng Omitama
Bilang ng sambahayan 0 0 0 0
  • Walang impormasyon
Bilang ng tao 0 0 0

Babala / Payo sa pag-iingat

Pakitingnan dito para sa automated translation ng mga babala / payo sa pag-iingat.[G]

2022年07月07日 18:13
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、強風や高波、濃霧による視程障害に注意してください。

【発表】強風注意報


2019年10月25日20:35
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難勧告などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。
<補足情報>
市町村内で危険度が高まっている区域は、茨城県や気象庁のホームページ等でも確認できます。茨城県「土砂災害警戒情報システム」、気象庁「大雨警報(土砂災害)の危険度分布」

【解除】土砂災害警戒情報

Impormasyon ukol sa paglikas na naka anunsiyo

Sa oras na ipalabas ang impormasyon ukol sa paglikas sa pook na tinitirahan, siguruhin ang sariling kaligtasan sa pamamagitan ng sumusunod.

Maghandang lumisan
May posibilidad na magkaroon ng kalamidad sa nasasakop na mga rehiyon o lugar. (Maaaring magpabalas ng payo o kautusan sa paglikas sa hinaharap.)
Protektahan ang sarili sa pagtanggap ng impormasyon sa pamamagitan ng telebisyon, radyo, Internet, at iba pa at bigyang-pansin ang pinakabagong impormasyon ukol sa lagay ng panahon at mga gabay mula sa munisipalidad.
(Pakitingnan dito ang manual o gabay para sa oras ng kalamidad)
Kung hindi alam ang lokasyon ng evacuation center, pakikumpirma ito sa munisipalidad na kinabibilangan ng tirahan, at isagawa agad ang paglikas.

Payo ng paglikas
Malaki ang posibilidad na magkaroon ng kalamidad sa nasasakop na lugar.
Protektahan ang sarili sa paglikas patungo sa evacuation center.

Utos ng paglikas
Lumikas agad patungo sa evacuation center kung nakatira sa nasasakop na lugar.

Walang impormasyon

Impormasyon ukol sa paglikas na tinanggal

Petsa at oras ng pagtanggal Nasasakop na rehiyon Uri Bilang ng sambahayan Bilang ng tao
2019/10/13 06:45 田木谷 Payo sa paglikas 385 Sambahayan 1,043 Tao
2019/10/13 06:45 下吉影 Payo sa paglikas 480 Sambahayan 1,140 Tao
2019/10/13 06:45 下玉里 Payo sa paglikas 286 Sambahayan 912 Tao
2019/10/13 06:45 下馬場 Payo sa paglikas 102 Sambahayan 237 Tao
2019/10/13 06:45 栗又四ケ Payo sa paglikas 1,077 Sambahayan 2,651 Tao
2019/10/13 06:45 堅倉 Payo sa paglikas 860 Sambahayan 2,243 Tao
2019/10/13 06:45 高崎 Payo sa paglikas 548 Sambahayan 1,288 Tao
2019/10/13 06:45 小岩戸 Payo sa paglikas 311 Sambahayan 864 Tao
2019/10/13 06:45 小川 Payo sa paglikas 1,179 Sambahayan 3,099 Tao
2019/10/13 06:45 小塙 Payo sa paglikas 92 Sambahayan 251 Tao
2019/10/13 06:45 上合 Payo sa paglikas 179 Sambahayan 484 Tao
2019/10/13 06:45 川中子 Payo sa paglikas 111 Sambahayan 313 Tao
2019/10/13 06:45 中延 Payo sa paglikas 541 Sambahayan 1,406 Tao
2019/10/13 06:45 飯前 Payo sa paglikas 377 Sambahayan 1,075 Tao
2019/10/13 06:45 与沢 Paglikas ng Matatanda, atbp. 302 Sambahayan 826 Tao
2019/10/13 06:45 羽刈 Paglikas ng Matatanda, atbp. 831 Sambahayan 2,096 Tao
2019/10/13 06:45 羽鳥 Paglikas ng Matatanda, atbp. 3,066 Sambahayan 7,881 Tao
2019/10/13 06:45 花野井 Paglikas ng Matatanda, atbp. 223 Sambahayan 645 Tao
2019/10/13 06:45 外之内 Paglikas ng Matatanda, atbp. 109 Sambahayan 319 Tao
2019/10/13 06:45 宮田 Paglikas ng Matatanda, atbp. 65 Sambahayan 194 Tao
2019/10/13 06:45 橋場美 Paglikas ng Matatanda, atbp. 167 Sambahayan 312 Tao
2019/10/13 06:45 江戸 Paglikas ng Matatanda, atbp. 436 Sambahayan 1,112 Tao
2019/10/13 06:45 高田 Paglikas ng Matatanda, atbp. 51 Sambahayan 151 Tao
2019/10/13 06:45 佐才 Paglikas ng Matatanda, atbp. 225 Sambahayan 659 Tao
2019/10/13 06:45 三箇 Paglikas ng Matatanda, atbp. 198 Sambahayan 510 Tao
2019/10/13 06:45 山野 Paglikas ng Matatanda, atbp. 600 Sambahayan 1,652 Tao
2019/10/13 06:45 寺崎 Paglikas ng Matatanda, atbp. 76 Sambahayan 227 Tao
2019/10/13 06:45 柴高 Paglikas ng Matatanda, atbp. 230 Sambahayan 631 Tao
2019/10/13 06:45 手堤 Paglikas ng Matatanda, atbp. 48 Sambahayan 134 Tao
2019/10/13 06:45 小曽納 Paglikas ng Matatanda, atbp. 138 Sambahayan 372 Tao
2019/10/13 06:45 上吉影 Paglikas ng Matatanda, atbp. 197 Sambahayan 558 Tao
2019/10/13 06:45 上玉里 Paglikas ng Matatanda, atbp. 784 Sambahayan 2,076 Tao
2019/10/13 06:45 上馬場 Paglikas ng Matatanda, atbp. 58 Sambahayan 179 Tao
2019/10/13 06:45 世楽 Paglikas ng Matatanda, atbp. 212 Sambahayan 479 Tao
2019/10/13 06:45 西郷地 Paglikas ng Matatanda, atbp. 517 Sambahayan 1,342 Tao
2019/10/13 06:45 先後 Paglikas ng Matatanda, atbp. 182 Sambahayan 510 Tao
2019/10/13 06:45 川戸 Paglikas ng Matatanda, atbp. 493 Sambahayan 1,306 Tao
2019/10/13 06:45 倉数 Paglikas ng Matatanda, atbp. 243 Sambahayan 710 Tao
2019/10/13 06:45 大笹 Paglikas ng Matatanda, atbp. 67 Sambahayan 199 Tao
2019/10/13 06:45 大谷 Paglikas ng Matatanda, atbp. 210 Sambahayan 556 Tao
2019/10/13 06:45 竹原 Paglikas ng Matatanda, atbp. 478 Sambahayan 1,287 Tao
2019/10/13 06:45 竹原下郷 Paglikas ng Matatanda, atbp. 147 Sambahayan 412 Tao
2019/10/13 06:45 竹原中郷 Paglikas ng Matatanda, atbp. 141 Sambahayan 412 Tao
2019/10/13 06:45 中台 Paglikas ng Matatanda, atbp. 368 Sambahayan 992 Tao
2019/10/13 06:45 中野谷 Paglikas ng Matatanda, atbp. 267 Sambahayan 732 Tao
2019/10/13 06:45 張星 Paglikas ng Matatanda, atbp. 119 Sambahayan 362 Tao
2019/10/13 06:45 鶴田 Paglikas ng Matatanda, atbp. 148 Sambahayan 433 Tao
2019/10/13 06:45 東田中 Paglikas ng Matatanda, atbp. 5 Sambahayan 16 Tao
2019/10/13 06:45 納場 Paglikas ng Matatanda, atbp. 424 Sambahayan 1,051 Tao
2019/10/13 06:45 幡谷 Paglikas ng Matatanda, atbp. 208 Sambahayan 568 Tao
2019/10/13 06:45 百里 Paglikas ng Matatanda, atbp. 627 Sambahayan 631 Tao
2019/10/13 06:45 部室 Paglikas ng Matatanda, atbp. 178 Sambahayan 516 Tao
2019/10/13 06:45 野田 Paglikas ng Matatanda, atbp. 976 Sambahayan 2,636 Tao

Lagay sa pagtatag ng evacuation center

Pangalan Address Petsa at oras ng pagtatag Petsa at oras ng pagsara Bilang ng mga lumikas Katayuan sa pasilidad
小川文化センター 小美玉市小川225 2019/10/25 16:10 2019/10/26 07:00 0   Tao
美野里公民館 小美玉市堅倉835 2019/10/25 16:10 2019/10/26 07:00 0   Tao
玉里保健福祉センター 小美玉市上玉里1122 2019/10/25 16:10 2019/10/26 07:00 0   Tao
小川文化センター 小美玉市小川225 2019/10/11 15:00 2019/10/13 10:30 0   Tao
玉里保健福祉センター 小美玉市上玉里1122 2019/10/11 15:00 2019/10/13 08:00 0   Tao
美野里公民館 小美玉市堅倉835 2019/10/11 15:00 2019/10/13 08:00 0   Tao
下吉影小学校 小美玉市下吉影1763-4 2019/10/12 09:00 2019/10/13 08:00 0   Tao
玉里中学校 小美玉市上玉里751-1 2019/10/12 09:00 2019/10/13 08:00 0   Tao
堅倉小学校 小美玉市堅倉1698-6 2019/10/12 09:00 2019/10/13 08:00 0   Tao
小川南小学校 小美玉市小川686 2019/10/12 09:00 2019/10/13 08:00 0   Tao
羽鳥公民館 小美玉市羽鳥916 2019/10/12 16:30 2019/10/13 08:00 0   Tao
小川文化センター 小美玉市小川225 2019/09/08 18:00 2019/09/09 12:00 0   Tao
美野里公民館 小美玉市堅倉835 2019/09/08 18:00 2019/09/09 12:00 0   Tao
玉里保健福祉センター 小美玉市上玉里1122 2019/09/08 18:00 2019/09/09 12:00 0   Tao
小川公民館 小美玉市小川1661-1 2018/09/30 17:00 2018/10/01 08:41 0   Tao
美野里公民館 小美玉市堅倉835 2018/09/30 17:00 2018/10/01 08:40 0   Tao
玉里保健福祉センター 小美玉市上玉里1122 2018/09/30 17:00 2018/10/01 08:39 0   Tao
美野里公民館 小美玉市堅倉835 2018/08/08 18:00 2018/08/09 11:00 0   Tao
小川文化センター 小美玉市小川225 2018/08/08 18:00 2018/08/09 11:00 0   Tao
玉里保健福祉センター 小美玉市上玉里1122 2018/08/08 18:00 2018/08/09 11:00 0   Tao
小川文化センター 小美玉市小川225 2017/10/22 18:42 2017/10/23 12:00 4   Tao
四季の里 小美玉市部室1106 2017/10/22 18:42 2017/10/23 12:00 0   Tao
玉里保健福祉センター 小美玉市上玉里1122 2017/10/22 18:42 2017/10/23 12:00 0   Tao

Impormasyon ukol sa pinsala▶ Pagkakaila (Disclaimer)

Walang impormasyon

Tuktok ng pahina