Siyudad ng Kasumigaura Detalye ukol sa impormasyong laman ng anunsiyo

  Impormasyon ukol sa lagay ng panahon (Babala / Payo sa pag-iingat) Lagay ng anunsiyo ukol sa paglikas  [Tingnan ang mga detalye] Pagtatag sa evacuation center
[Tingnan ang mga detalye]
Pinsala
[Tingnan ang mga detalye]
(Nasasakop / Uri) Emerhensiyang Pagtiyak sa Kaligtasan Utos ng Paglikas Paglikas ng Matatanda, atbp.
Siyudad ng Kasumigaura
    Walang impormasyon
Bilang ng sambahayan 0 0 0 0
  • Walang impormasyon
Bilang ng tao 0 0 0

Babala / Payo sa pag-iingat

Pakitingnan dito para sa automated translation ng mga babala / payo sa pag-iingat.[G]

2022年07月06日 16:18
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、強風や高波、濃霧による視程障害に注意してください。

【解除】雷注意報


2019年10月25日20:35
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難勧告などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。
<補足情報>
市町村内で危険度が高まっている区域は、茨城県や気象庁のホームページ等でも確認できます。茨城県「土砂災害警戒情報システム」、気象庁「大雨警報(土砂災害)の危険度分布」

【解除】土砂災害警戒情報

Impormasyon ukol sa paglikas na naka anunsiyo

Sa oras na ipalabas ang impormasyon ukol sa paglikas sa pook na tinitirahan, siguruhin ang sariling kaligtasan sa pamamagitan ng sumusunod.

Maghandang lumisan
May posibilidad na magkaroon ng kalamidad sa nasasakop na mga rehiyon o lugar. (Maaaring magpabalas ng payo o kautusan sa paglikas sa hinaharap.)
Protektahan ang sarili sa pagtanggap ng impormasyon sa pamamagitan ng telebisyon, radyo, Internet, at iba pa at bigyang-pansin ang pinakabagong impormasyon ukol sa lagay ng panahon at mga gabay mula sa munisipalidad.
(Pakitingnan dito ang manual o gabay para sa oras ng kalamidad)
Kung hindi alam ang lokasyon ng evacuation center, pakikumpirma ito sa munisipalidad na kinabibilangan ng tirahan, at isagawa agad ang paglikas.

Payo ng paglikas
Malaki ang posibilidad na magkaroon ng kalamidad sa nasasakop na lugar.
Protektahan ang sarili sa paglikas patungo sa evacuation center.

Utos ng paglikas
Lumikas agad patungo sa evacuation center kung nakatira sa nasasakop na lugar.

Walang impormasyon

Impormasyon ukol sa paglikas na tinanggal

Petsa at oras ng pagtanggal Nasasakop na rehiyon Uri Bilang ng sambahayan Bilang ng tao
2019/10/25 21:30 柏崎地区の土砂災害警戒区域居住世帯 Payo sa paglikas 15 Sambahayan 43 Tao
2019/10/25 21:30 市川地区の土砂災害警戒区域居住世帯 Payo sa paglikas 1 Sambahayan 4 Tao
2019/10/25 21:30 雪入地区の土砂災害警戒区域居住世帯 Payo sa paglikas 32 Sambahayan 78 Tao
2019/10/25 21:30 田伏地区の土砂災害警戒区域居住世帯 Payo sa paglikas 20 Sambahayan 50 Tao
2019/10/25 21:30 東野寺地区の土砂災害警戒区域居住世帯 Payo sa paglikas 24 Sambahayan 72 Tao
2019/10/25 21:30 安食地区の土砂災害警戒区域居住世帯 Payo sa paglikas 1 Sambahayan 1 Tao
2019/10/25 21:30 坂地区の土砂災害警戒区域居住世帯 Payo sa paglikas 22 Sambahayan 42 Tao
2019/10/25 21:30 上佐谷地区の土砂災害警戒区域居住世帯 Payo sa paglikas 11 Sambahayan 30 Tao
2019/10/25 21:30 加茂地区の土砂災害警戒区域居住世帯 Payo sa paglikas 32 Sambahayan 87 Tao
2019/10/25 21:30 牛渡地区の土砂災害警戒区域居住世帯 Payo sa paglikas 54 Sambahayan 152 Tao
2019/10/25 21:30 戸崎地区の土砂災害警戒区域居住世帯 Payo sa paglikas 19 Sambahayan 63 Tao
2019/10/13 05:55 雪入地区の土砂災害警戒区域居住世帯 Payo sa paglikas 32 Sambahayan 78 Tao
2019/10/12 22:00 加茂地区の土砂災害警戒区域居住世帯 Payo sa paglikas 32 Sambahayan 87 Tao
2019/10/12 22:00 市川地区の土砂災害警戒区域居住世帯 Payo sa paglikas 1 Sambahayan 4 Tao
2019/10/12 22:00 上佐谷地区の土砂災害警戒区域居住世帯 Payo sa paglikas 11 Sambahayan 30 Tao
2019/10/12 22:00 田伏地区の土砂災害警戒区域居住世帯 Payo sa paglikas 20 Sambahayan 50 Tao
2019/10/12 22:00 東野寺地区の土砂災害警戒区域居住世帯 Payo sa paglikas 24 Sambahayan 72 Tao
2019/10/12 22:00 柏崎地区の土砂災害警戒区域居住世帯 Payo sa paglikas 15 Sambahayan 43 Tao
2019/10/12 22:00 安食地区の土砂災害警戒区域居住世帯 Payo sa paglikas 1 Sambahayan 1 Tao
2019/10/12 22:00 牛渡地区の土砂災害警戒区域居住世帯 Payo sa paglikas 54 Sambahayan 152 Tao
2019/10/12 22:00 戸崎地区の土砂災害警戒区域居住世帯 Payo sa paglikas 19 Sambahayan 63 Tao
2019/10/12 22:00 坂地区の土砂災害警戒区域居住世帯 Payo sa paglikas 22 Sambahayan 42 Tao
2017/10/23 09:25 坂の土砂災害警戒区域 Paglikas ng Matatanda, atbp. 439 Sambahayan 1,187 Tao
2017/10/23 09:25 戸崎の土砂災害警戒区域 Paglikas ng Matatanda, atbp. 213 Sambahayan 638 Tao
2017/10/23 09:25 牛渡の土砂災害警戒区域 Paglikas ng Matatanda, atbp. 827 Sambahayan 2,279 Tao
2017/10/23 09:25 加茂の土砂災害警戒区域 Paglikas ng Matatanda, atbp. 449 Sambahayan 1,301 Tao
2017/10/23 09:25 東野寺の土砂災害警戒区域 Paglikas ng Matatanda, atbp. 138 Sambahayan 398 Tao
2017/10/23 09:25 志戸崎の土砂災害警戒区域 Paglikas ng Matatanda, atbp. 0 Sambahayan 0 Tao
2017/10/23 09:25 上佐谷の土砂災害警戒区域 Paglikas ng Matatanda, atbp. 159 Sambahayan 443 Tao
2017/10/23 09:25 雪入の土砂災害警戒区域 Paglikas ng Matatanda, atbp. 50 Sambahayan 146 Tao
2017/10/23 09:25 田伏の土砂災害警戒区域 Paglikas ng Matatanda, atbp. 398 Sambahayan 1,183 Tao
2017/10/23 09:25 有河の土砂災害警戒区域 Paglikas ng Matatanda, atbp. 19 Sambahayan 63 Tao
2017/10/23 00:30 柏崎の土砂災害警戒区域 Paglikas ng Matatanda, atbp. 176 Sambahayan 480 Tao

Lagay sa pagtatag ng evacuation center

Pangalan Address Petsa at oras ng pagtatag Petsa at oras ng pagsara Bilang ng mga lumikas Katayuan sa pasilidad
千代田公民館 かすみがうら市上佐谷991-5 2019/10/25 14:30 2019/10/25 21:30 0   Tao
農村環境改善センター かすみがうら市坂934-1 2019/10/25 14:30 2019/10/25 21:30 0   Tao
新治小学校 かすみがうら市西野寺736 2019/10/12 10:30 2019/10/13 07:30 0   Tao
霞ヶ浦北小学校 かすみがうら市下軽部1232 2019/10/12 10:30 2019/10/13 07:30 0   Tao
あじさい館 かすみがうら市深谷3719-1 2019/10/12 10:30 2019/10/13 07:30 0   Tao
千代田公民館 かすみがうら市上佐谷991-5 2019/10/11 16:20 2019/10/13 07:30 0   Tao
上佐谷小学校 かすみがうら市上佐谷1837 2019/10/12 10:30 2019/10/13 07:30 0   Tao
農村環境改善センター かすみがうら市坂934-1 2019/10/11 16:20 2019/10/13 07:30 0   Tao
やまゆり館 かすみがうら市下稲吉2423-9 2019/10/12 10:30 2019/10/13 07:30 0   Tao
農村環境改善センター かすみがうら市坂934-1 2019/09/08 15:30 2019/09/09 12:00 0   Tao
千代田公民館 かすみがうら市上佐谷991-5 2019/09/08 15:30 2019/09/09 12:00 0   Tao
農村環境改善センター かすみがうら市坂934-1 2018/08/08 15:00 2018/08/09 10:33 0   Tao
千代田公民館 かすみがうら市上佐谷991-5 2018/08/08 15:00 2018/08/09 10:33 0   Tao
新治小学校 かすみがうら市西野寺736 2017/10/23 01:00 2017/10/23 09:25 0   Tao
上佐谷小学校 かすみがうら市上佐谷1837 2017/10/23 01:00 2017/10/23 09:25 0   Tao
霞ヶ浦南小学校 かすみがうら市深谷3360-1 2017/10/23 01:00 2017/10/23 09:25 0   Tao
霞ヶ浦北小学校 かすみがうら市下軽部1232 2017/10/23 01:00 2017/10/23 09:25 0   Tao

Impormasyon ukol sa pinsala▶ Pagkakaila (Disclaimer)

Walang impormasyon

Tuktok ng pahina