Siyudad ng Inashiki Detalye ukol sa impormasyong laman ng anunsiyo

  Impormasyon ukol sa lagay ng panahon (Babala / Payo sa pag-iingat) Lagay ng anunsiyo ukol sa paglikas  [Tingnan ang mga detalye] Pagtatag sa evacuation center
[Tingnan ang mga detalye]
Pinsala
[Tingnan ang mga detalye]
(Nasasakop / Uri) Emerhensiyang Pagtiyak sa Kaligtasan Utos ng Paglikas Paglikas ng Matatanda, atbp.
Siyudad ng Inashiki
    Walang impormasyon
Bilang ng sambahayan 0 0 0 0
  • Walang impormasyon
Bilang ng tao 0 0 0

Babala / Payo sa pag-iingat

Pakitingnan dito para sa automated translation ng mga babala / payo sa pag-iingat.[G]

2022年07月06日 16:18
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、強風や高波、濃霧による視程障害に注意してください。

【解除】雷注意報


2019年10月25日19:20
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難勧告などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。
<補足情報>
市町村内で危険度が高まっている区域は、茨城県や気象庁のホームページ等でも確認できます。茨城県「土砂災害警戒情報システム」、気象庁「大雨警報(土砂災害)の危険度分布」

【解除】土砂災害警戒情報

Impormasyon ukol sa paglikas na naka anunsiyo

Sa oras na ipalabas ang impormasyon ukol sa paglikas sa pook na tinitirahan, siguruhin ang sariling kaligtasan sa pamamagitan ng sumusunod.

Maghandang lumisan
May posibilidad na magkaroon ng kalamidad sa nasasakop na mga rehiyon o lugar. (Maaaring magpabalas ng payo o kautusan sa paglikas sa hinaharap.)
Protektahan ang sarili sa pagtanggap ng impormasyon sa pamamagitan ng telebisyon, radyo, Internet, at iba pa at bigyang-pansin ang pinakabagong impormasyon ukol sa lagay ng panahon at mga gabay mula sa munisipalidad.
(Pakitingnan dito ang manual o gabay para sa oras ng kalamidad)
Kung hindi alam ang lokasyon ng evacuation center, pakikumpirma ito sa munisipalidad na kinabibilangan ng tirahan, at isagawa agad ang paglikas.

Payo ng paglikas
Malaki ang posibilidad na magkaroon ng kalamidad sa nasasakop na lugar.
Protektahan ang sarili sa paglikas patungo sa evacuation center.

Utos ng paglikas
Lumikas agad patungo sa evacuation center kung nakatira sa nasasakop na lugar.

Walang impormasyon

Impormasyon ukol sa paglikas na tinanggal

Petsa at oras ng pagtanggal Nasasakop na rehiyon Uri Bilang ng sambahayan Bilang ng tao
2019/10/26 06:00 松山 Payo sa paglikas 95 Sambahayan 265 Tao
2019/10/26 06:00 江戸崎 Payo sa paglikas 1,859 Sambahayan 4,576 Tao
2019/10/26 06:00 幸田 Payo sa paglikas 258 Sambahayan 657 Tao
2019/10/26 06:00 桑山 Payo sa paglikas 101 Sambahayan 298 Tao
2019/10/26 06:00 駒塚 Payo sa paglikas 125 Sambahayan 378 Tao
2019/10/26 06:00 蒲ケ山 Payo sa paglikas 614 Sambahayan 1,376 Tao
2019/10/26 06:00 角崎 Payo sa paglikas 230 Sambahayan 591 Tao
2019/10/26 06:00 下太田 Payo sa paglikas 353 Sambahayan 1,027 Tao
2019/10/26 06:00 下根本 Payo sa paglikas 259 Sambahayan 708 Tao
2019/10/26 06:00 下君山 Payo sa paglikas 124 Sambahayan 368 Tao
2019/10/26 06:00 岡飯出 Payo sa paglikas 66 Sambahayan 220 Tao
2019/10/26 06:00 羽賀 Payo sa paglikas 193 Sambahayan 508 Tao
2019/10/26 06:00 中山 Payo sa paglikas 432 Sambahayan 1,043 Tao
2019/10/26 06:00 町田 Payo sa paglikas 111 Sambahayan 360 Tao
2019/10/26 06:00 椎塚 Payo sa paglikas 310 Sambahayan 810 Tao
2019/10/26 06:00 東大沼 Payo sa paglikas 72 Sambahayan 212 Tao
2019/10/26 06:00 南ケ丘 Payo sa paglikas 132 Sambahayan 390 Tao
2019/10/26 06:00 柏木 Payo sa paglikas 19 Sambahayan 60 Tao
2019/10/26 06:00 浮島 Payo sa paglikas 557 Sambahayan 1,762 Tao
2019/10/26 06:00 福田 Payo sa paglikas 121 Sambahayan 387 Tao
2019/10/26 06:00 堀川 Payo sa paglikas 110 Sambahayan 338 Tao
2019/10/26 06:00 堀之内 Payo sa paglikas 32 Sambahayan 94 Tao
2019/10/26 06:00 伊佐津 Payo sa paglikas 223 Sambahayan 625 Tao
2019/10/26 06:00 高田 Payo sa paglikas 473 Sambahayan 1,156 Tao
2019/10/26 06:00 市崎 Payo sa paglikas 136 Sambahayan 458 Tao
2019/10/26 06:00 小羽賀 Payo sa paglikas 92 Sambahayan 228 Tao
2019/10/26 06:00 沼田 Payo sa paglikas 549 Sambahayan 1,537 Tao
2019/10/26 06:00 上君山 Payo sa paglikas 115 Sambahayan 317 Tao
2019/10/26 06:00 上根本 Payo sa paglikas 401 Sambahayan 1,099 Tao
2019/10/26 06:00 信太古渡 Payo sa paglikas 126 Sambahayan 371 Tao
2019/10/26 06:00 神宮寺 Payo sa paglikas 236 Sambahayan 649 Tao
2019/10/26 06:00 清水 Payo sa paglikas 88 Sambahayan 291 Tao
2019/10/26 06:00 村田 Payo sa paglikas 63 Sambahayan 166 Tao
2019/10/26 06:00 稲敷市 Paglikas ng Matatanda, atbp. 15,960 Sambahayan 44,082 Tao
2019/10/14 03:00 上根本 Payo sa paglikas 401 Sambahayan 1,099 Tao
2019/10/14 03:00 伊佐部 Payo sa paglikas 262 Sambahayan 817 Tao
2019/10/14 03:00 伊崎 Payo sa paglikas 38 Sambahayan 113 Tao
2019/10/14 03:00 羽生 Payo sa paglikas 47 Sambahayan 160 Tao
2019/10/14 03:00 押砂 Payo sa paglikas 78 Sambahayan 242 Tao
2019/10/14 03:00 下根本 Payo sa paglikas 259 Sambahayan 708 Tao
2019/10/14 03:00 光葉 Payo sa paglikas 331 Sambahayan 712 Tao
2019/10/14 03:00 幸田 Payo sa paglikas 258 Sambahayan 657 Tao
2019/10/14 03:00 佐原下手 Payo sa paglikas 54 Sambahayan 148 Tao
2019/10/14 03:00 戌渡 Payo sa paglikas 66 Sambahayan 209 Tao
2019/10/14 03:00 脇川 Payo sa paglikas 42 Sambahayan 158 Tao
2019/10/14 03:00 六角 Payo sa paglikas 51 Sambahayan 185 Tao
2019/10/14 03:00 余津谷 Payo sa paglikas 8 Sambahayan 35 Tao
2019/10/14 03:00 本新 Payo sa paglikas 212 Sambahayan 743 Tao
2019/10/14 03:00 堀之内 Payo sa paglikas 32 Sambahayan 94 Tao
2019/10/14 03:00 堀川 Payo sa paglikas 110 Sambahayan 338 Tao
2019/10/14 03:00 福田 Payo sa paglikas 121 Sambahayan 387 Tao
2019/10/14 03:00 浮島 Payo sa paglikas 557 Sambahayan 1,762 Tao
2019/10/14 03:00 飯島 Payo sa paglikas 4 Sambahayan 15 Tao
2019/10/14 03:00 飯出 Payo sa paglikas 67 Sambahayan 221 Tao
2019/10/14 03:00 八千石 Payo sa paglikas 0 Sambahayan 0 Tao
2019/10/14 03:00 八筋川 Payo sa paglikas 97 Sambahayan 293 Tao
2019/10/14 03:00 南太田 Payo sa paglikas 16 Sambahayan 53 Tao
2019/10/14 03:00 東大沼 Payo sa paglikas 72 Sambahayan 212 Tao
2019/10/14 03:00 町田 Payo sa paglikas 111 Sambahayan 360 Tao
2019/10/14 03:00 中島 Payo sa paglikas 21 Sambahayan 70 Tao
2019/10/14 03:00 中山 Payo sa paglikas 432 Sambahayan 1,043 Tao
2019/10/14 03:00 狸穴 Payo sa paglikas 21 Sambahayan 45 Tao
2019/10/14 03:00 大島 Payo sa paglikas 31 Sambahayan 69 Tao
2019/10/14 03:00 太田 Payo sa paglikas 44 Sambahayan 129 Tao
2019/10/14 03:00 佐原組新田 Payo sa paglikas 67 Sambahayan 215 Tao
2019/10/14 03:00 石納 Payo sa paglikas 39 Sambahayan 130 Tao
2019/10/14 03:00 西代 Payo sa paglikas 248 Sambahayan 716 Tao
2019/10/14 03:00 西の洲 Payo sa paglikas 0 Sambahayan 0 Tao
2019/10/14 03:00 清水 Payo sa paglikas 88 Sambahayan 291 Tao
2019/10/14 03:00 清久島 Payo sa paglikas 47 Sambahayan 144 Tao
2019/10/14 03:00 須賀津 Payo sa paglikas 107 Sambahayan 321 Tao
2019/10/14 03:00 神崎本宿 Payo sa paglikas 6 Sambahayan 18 Tao
2019/10/14 03:00 三次 Payo sa paglikas 88 Sambahayan 285 Tao
2019/10/14 03:00 三島 Payo sa paglikas 10 Sambahayan 18 Tao
2019/10/14 03:00 四ツ谷 Payo sa paglikas 30 Sambahayan 99 Tao
2019/10/14 03:00 市崎 Payo sa paglikas 136 Sambahayan 458 Tao
2019/10/14 03:00 柴崎 Payo sa paglikas 760 Sambahayan 2,131 Tao
2019/10/14 03:00 手賀組新田 Payo sa paglikas 70 Sambahayan 221 Tao
2019/10/14 03:00 上須田 Payo sa paglikas 180 Sambahayan 644 Tao
2019/10/14 03:00 上之島 Payo sa paglikas 99 Sambahayan 341 Tao
2019/10/14 03:00 阿波崎 Payo sa paglikas 227 Sambahayan 727 Tao
2019/10/14 03:00 新橋 Payo sa paglikas 24 Sambahayan 78 Tao
2019/10/14 03:00 上馬渡 Payo sa paglikas 60 Sambahayan 196 Tao
2019/10/14 03:00 古渡 Payo sa paglikas 222 Sambahayan 667 Tao
2019/10/14 03:00 結佐 Payo sa paglikas 316 Sambahayan 934 Tao
2019/10/14 03:00 桑山 Payo sa paglikas 101 Sambahayan 298 Tao
2019/10/14 03:00 曲渕 Payo sa paglikas 53 Sambahayan 180 Tao
2019/10/14 03:00 橋向 Payo sa paglikas 132 Sambahayan 329 Tao
2019/10/14 03:00 境島 Payo sa paglikas 66 Sambahayan 172 Tao
2019/10/14 03:00 甘田 Payo sa paglikas 99 Sambahayan 285 Tao
2019/10/14 03:00 釜井 Payo sa paglikas 101 Sambahayan 348 Tao
2019/10/14 03:00 角崎 Payo sa paglikas 230 Sambahayan 591 Tao
2019/10/14 03:00 下太田 Payo sa paglikas 353 Sambahayan 1,027 Tao
2019/10/14 03:00 下須田 Payo sa paglikas 98 Sambahayan 325 Tao
2019/10/13 09:00 稲敷市 Paglikas ng Matatanda, atbp. 15,960 Sambahayan 44,082 Tao

Lagay sa pagtatag ng evacuation center

Pangalan Address Petsa at oras ng pagtatag Petsa at oras ng pagsara Bilang ng mga lumikas Katayuan sa pasilidad
桜川地区センター 稲敷市須賀津208 2019/10/25 14:00 2019/10/26 07:00 0   Tao
江戸崎公民館 稲敷市江戸崎甲2148-2 2019/10/25 14:00 2019/10/26 07:00 0   Tao
あずま生涯学習センター 稲敷市佐原組新田1596 2019/10/25 14:00 2019/10/26 07:00 0   Tao
新利根地区センター 稲敷市伊佐津3239-1 2019/10/25 14:00 2019/10/26 07:00 0   Tao
江戸崎体育館 稲敷市荒沼3-1 2019/10/13 19:30 2019/10/14 07:00 0   Tao
あずま北小学校 稲敷市伊佐部1673 2019/10/11 15:00 2019/10/14 07:00 0   Tao
新利根地区センター 稲敷市伊佐津3239-1 2019/10/13 20:00 2019/10/14 07:00 0   Tao
阿波小学校 稲敷市阿波1240 2019/10/12 15:00 2019/10/14 07:00 0   Tao
桜川中学校 稲敷市下馬渡770 2019/10/11 15:00 2019/10/13 09:00 0   Tao
稲敷市教育センター(旧)鳩崎小学校 稲敷市佐倉1356-1 2019/10/12 15:00 2019/10/13 09:00 0   Tao
稲敷市保健センター 稲敷市江戸崎甲1990 2019/10/11 15:00 2019/10/13 09:00 0   Tao
江戸崎公民館 稲敷市江戸崎甲2148-2 2019/10/11 15:00 2019/10/13 09:00 0   Tao
桜川地区センター 稲敷市須賀津208 2019/09/08 16:30 2019/09/09 11:30 0   Tao
あずま生涯学習センター 稲敷市佐原組新田1596 2019/09/08 16:30 2019/09/09 11:30 0   Tao
江戸崎公民館 稲敷市江戸崎甲2148-2 2019/09/08 16:30 2019/09/09 11:30 0   Tao
新利根地区センター 稲敷市伊佐津3239-1 2019/09/08 16:30 2019/09/09 11:30 0   Tao
桜川地区センター 稲敷市須賀津208 2018/09/30 16:00 2018/10/01 07:15 0   Tao
新利根地区センター 稲敷市伊佐津3239-1 2018/09/30 16:00 2018/10/01 07:15 0   Tao
あずま生涯学習センター 稲敷市佐原組新田1596 2018/09/30 16:00 2018/10/01 07:15 0   Tao
江戸崎公民館 稲敷市江戸崎甲2148-2 2018/09/30 16:00 2018/10/01 07:15 0   Tao
あずま生涯学習センター 稲敷市佐原組新田1596 2018/08/08 15:00 2018/08/09 10:00 0   Tao
江戸崎公民館 稲敷市江戸崎甲2148-2 2018/08/08 15:00 2018/08/09 10:00 0   Tao
桜川地区センター 稲敷市須賀津208 2018/08/08 15:00 2018/08/09 10:00 0   Tao
新利根地区センター 稲敷市伊佐津3239-1 2018/08/08 15:00 2018/08/09 10:00 0   Tao
桜川地区センター 稲敷市須賀津208 2017/10/22 17:00 2017/10/23 08:30 0   Tao
稲敷市役所東支所 稲敷市結佐1545 2017/10/22 17:00 2017/10/23 08:30 0   Tao
江戸崎公民館 稲敷市江戸崎甲2148-2 2017/10/22 15:00 2017/10/23 08:30 0   Tao
新利根地区センター 稲敷市伊佐津3239-1 2017/10/22 17:00 2017/10/23 08:30 0   Tao

Impormasyon ukol sa pinsala▶ Pagkakaila (Disclaimer)

Walang impormasyon

Tuktok ng pahina