Siyudad ng Ryugasaki Detalye ukol sa impormasyong laman ng anunsiyo

  Impormasyon ukol sa lagay ng panahon (Babala / Payo sa pag-iingat) Lagay ng anunsiyo ukol sa paglikas  [Tingnan ang mga detalye] Pagtatag sa evacuation center
[Tingnan ang mga detalye]
Pinsala
[Tingnan ang mga detalye]
(Nasasakop / Uri) Emerhensiyang Pagtiyak sa Kaligtasan Utos ng Paglikas Paglikas ng Matatanda, atbp.
Siyudad ng Ryugasaki
    Walang impormasyon
Bilang ng sambahayan 0 0 0 0
  • Walang impormasyon
Bilang ng tao 0 0 0

Babala / Payo sa pag-iingat

Pakitingnan dito para sa automated translation ng mga babala / payo sa pag-iingat.[G]

2022年05月26日 08:02
    水戸地方気象台 発表

注意報を解除します。

【解除】濃霧注意報


2019年10月25日19:20
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難勧告などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。
<補足情報>
市町村内で危険度が高まっている区域は、茨城県や気象庁のホームページ等でも確認できます。茨城県「土砂災害警戒情報システム」、気象庁「大雨警報(土砂災害)の危険度分布」

【解除】土砂災害警戒情報

Impormasyon ukol sa paglikas na naka anunsiyo

Sa oras na ipalabas ang impormasyon ukol sa paglikas sa pook na tinitirahan, siguruhin ang sariling kaligtasan sa pamamagitan ng sumusunod.

Maghandang lumisan
May posibilidad na magkaroon ng kalamidad sa nasasakop na mga rehiyon o lugar. (Maaaring magpabalas ng payo o kautusan sa paglikas sa hinaharap.)
Protektahan ang sarili sa pagtanggap ng impormasyon sa pamamagitan ng telebisyon, radyo, Internet, at iba pa at bigyang-pansin ang pinakabagong impormasyon ukol sa lagay ng panahon at mga gabay mula sa munisipalidad.
(Pakitingnan dito ang manual o gabay para sa oras ng kalamidad)
Kung hindi alam ang lokasyon ng evacuation center, pakikumpirma ito sa munisipalidad na kinabibilangan ng tirahan, at isagawa agad ang paglikas.

Payo ng paglikas
Malaki ang posibilidad na magkaroon ng kalamidad sa nasasakop na lugar.
Protektahan ang sarili sa paglikas patungo sa evacuation center.

Utos ng paglikas
Lumikas agad patungo sa evacuation center kung nakatira sa nasasakop na lugar.

Walang impormasyon

Impormasyon ukol sa paglikas na tinanggal

Petsa at oras ng pagtanggal Nasasakop na rehiyon Uri Bilang ng sambahayan Bilang ng tao
2019/10/25 19:30 薄倉 Payo sa paglikas 6 Sambahayan 20 Tao
2019/10/25 19:30 塗高 Payo sa paglikas 21 Sambahayan 50 Tao
2019/10/25 19:30 白羽1 Payo sa paglikas 1 Sambahayan 4 Tao
2019/10/25 19:30 白羽2 Payo sa paglikas 9 Sambahayan 30 Tao
2019/10/25 19:30 田町 Payo sa paglikas 12 Sambahayan 32 Tao
2019/10/25 19:30 半田 Payo sa paglikas 51 Sambahayan 157 Tao
2019/10/25 19:30 板橋 Payo sa paglikas 2 Sambahayan 5 Tao
2019/10/25 19:30 富士見1 Payo sa paglikas 0 Sambahayan 0 Tao
2019/10/25 19:30 富士見2 Payo sa paglikas 1 Sambahayan 2 Tao
2019/10/25 19:30 平台1 Payo sa paglikas 17 Sambahayan 44 Tao
2019/10/25 19:30 平台2 Payo sa paglikas 27 Sambahayan 73 Tao
2019/10/25 19:30 稲荷新田 Payo sa paglikas 0 Sambahayan 0 Tao
2019/10/25 19:30 愛戸 Payo sa paglikas 2 Sambahayan 2 Tao
2019/10/25 19:30 羽黒 Payo sa paglikas 2 Sambahayan 6 Tao
2019/10/25 19:30 下羽原 Payo sa paglikas 3 Sambahayan 16 Tao
2019/10/25 19:30 下宿 Payo sa paglikas 6 Sambahayan 16 Tao
2019/10/25 19:30 下塗戸 Payo sa paglikas 15 Sambahayan 40 Tao
2019/10/25 19:30 下八代 Payo sa paglikas 16 Sambahayan 35 Tao
2019/10/25 19:30 根町下 Payo sa paglikas 4 Sambahayan 11 Tao
2019/10/25 19:30 根町北 Payo sa paglikas 7 Sambahayan 16 Tao
2019/10/25 19:30 若柴1 Payo sa paglikas 9 Sambahayan 29 Tao
2019/10/25 19:30 若柴3 Payo sa paglikas 7 Sambahayan 26 Tao
2019/10/25 19:30 上羽原 Payo sa paglikas 0 Sambahayan 0 Tao
2019/10/25 19:30 上八代 Payo sa paglikas 11 Sambahayan 30 Tao
2019/10/25 19:30 城下 Payo sa paglikas 67 Sambahayan 136 Tao
2019/10/25 19:30 水表 Payo sa paglikas 32 Sambahayan 78 Tao
2019/10/25 19:30 中曽根 Payo sa paglikas 14 Sambahayan 33 Tao
2019/10/25 19:30 中八代 Payo sa paglikas 14 Sambahayan 39 Tao
2019/10/25 19:30 長峰 Payo sa paglikas 16 Sambahayan 33 Tao
2019/10/13 20:00 佐沼町 Paglikas ng Matatanda, atbp. 92 Sambahayan 291 Tao
2019/10/13 20:00 大徳町 Paglikas ng Matatanda, atbp. 870 Sambahayan 2,304 Tao
2019/10/13 20:00 宮渕町 Paglikas ng Matatanda, atbp. 155 Sambahayan 449 Tao
2019/10/13 20:00 上大徳新町 Paglikas ng Matatanda, atbp. 140 Sambahayan 374 Tao
2019/10/13 09:00 龍ケ崎市 Paglikas ng Matatanda, atbp. 31,545 Sambahayan 78,730 Tao
2019/09/09 10:00 若柴3 Paglikas ng Matatanda, atbp. 7 Sambahayan 26 Tao
2019/09/09 10:00 若柴1 Paglikas ng Matatanda, atbp. 9 Sambahayan 29 Tao
2019/09/09 10:00 根町北 Paglikas ng Matatanda, atbp. 7 Sambahayan 16 Tao
2019/09/09 10:00 根町下 Paglikas ng Matatanda, atbp. 4 Sambahayan 11 Tao
2019/09/09 10:00 下八代 Paglikas ng Matatanda, atbp. 16 Sambahayan 35 Tao
2019/09/09 10:00 下塗戸 Paglikas ng Matatanda, atbp. 15 Sambahayan 40 Tao
2019/09/09 10:00 白羽2 Paglikas ng Matatanda, atbp. 9 Sambahayan 30 Tao
2019/09/09 10:00 薄倉 Paglikas ng Matatanda, atbp. 6 Sambahayan 20 Tao
2019/09/09 10:00 上八代 Paglikas ng Matatanda, atbp. 11 Sambahayan 30 Tao
2019/09/09 10:00 城下 Paglikas ng Matatanda, atbp. 67 Sambahayan 136 Tao
2019/09/09 10:00 水表 Paglikas ng Matatanda, atbp. 32 Sambahayan 78 Tao
2019/09/09 10:00 下宿 Paglikas ng Matatanda, atbp. 6 Sambahayan 16 Tao
2019/09/09 10:00 中曽根 Paglikas ng Matatanda, atbp. 14 Sambahayan 33 Tao
2019/09/09 10:00 富士見1 Paglikas ng Matatanda, atbp. 0 Sambahayan 0 Tao
2019/09/09 10:00 長峰 Paglikas ng Matatanda, atbp. 16 Sambahayan 33 Tao
2019/09/09 10:00 上羽原 Paglikas ng Matatanda, atbp. 0 Sambahayan 0 Tao
2019/09/09 10:00 平台2 Paglikas ng Matatanda, atbp. 27 Sambahayan 73 Tao
2019/09/09 10:00 田町 Paglikas ng Matatanda, atbp. 12 Sambahayan 32 Tao
2019/09/09 10:00 平台1 Paglikas ng Matatanda, atbp. 17 Sambahayan 44 Tao
2019/09/09 10:00 板橋 Paglikas ng Matatanda, atbp. 2 Sambahayan 5 Tao
2019/09/09 10:00 白羽1 Paglikas ng Matatanda, atbp. 1 Sambahayan 4 Tao
2019/09/09 10:00 塗高 Paglikas ng Matatanda, atbp. 21 Sambahayan 50 Tao
2019/09/09 10:00 下羽原 Paglikas ng Matatanda, atbp. 3 Sambahayan 16 Tao
2019/09/09 10:00 中八代 Paglikas ng Matatanda, atbp. 14 Sambahayan 39 Tao
2019/09/09 10:00 羽黒 Paglikas ng Matatanda, atbp. 2 Sambahayan 6 Tao
2019/09/09 10:00 愛戸 Paglikas ng Matatanda, atbp. 2 Sambahayan 2 Tao
2019/09/09 10:00 稲荷新田 Paglikas ng Matatanda, atbp. 0 Sambahayan 0 Tao
2019/09/09 10:00 富士見2 Paglikas ng Matatanda, atbp. 1 Sambahayan 2 Tao
2019/09/09 10:00 半田 Paglikas ng Matatanda, atbp. 51 Sambahayan 157 Tao
2018/08/09 10:00 愛戸 Payo sa paglikas 2 Sambahayan 2 Tao
2018/08/09 10:00 白羽1 Payo sa paglikas 1 Sambahayan 4 Tao
2018/08/09 10:00 白羽2 Payo sa paglikas 9 Sambahayan 30 Tao
2018/08/09 10:00 薄倉 Payo sa paglikas 6 Sambahayan 20 Tao
2018/08/09 10:00 半田 Payo sa paglikas 51 Sambahayan 157 Tao
2018/08/09 10:00 板橋 Payo sa paglikas 2 Sambahayan 5 Tao
2018/08/09 10:00 富士見1 Payo sa paglikas 0 Sambahayan 0 Tao
2018/08/09 10:00 富士見2 Payo sa paglikas 1 Sambahayan 2 Tao
2018/08/09 10:00 平台1 Payo sa paglikas 17 Sambahayan 44 Tao
2018/08/09 10:00 平台2 Payo sa paglikas 27 Sambahayan 73 Tao
2018/08/09 10:00 長峰 Payo sa paglikas 16 Sambahayan 33 Tao
2018/08/09 10:00 中八代 Payo sa paglikas 14 Sambahayan 39 Tao
2018/08/09 10:00 下八代 Payo sa paglikas 16 Sambahayan 35 Tao
2018/08/09 10:00 上八代 Payo sa paglikas 11 Sambahayan 30 Tao
2018/08/09 10:00 根町北 Payo sa paglikas 7 Sambahayan 16 Tao
2018/08/09 10:00 若柴1 Payo sa paglikas 9 Sambahayan 29 Tao
2018/08/09 10:00 若柴3 Payo sa paglikas 7 Sambahayan 26 Tao
2018/08/09 10:00 上羽原 Payo sa paglikas 0 Sambahayan 0 Tao
2018/08/09 10:00 城下 Payo sa paglikas 67 Sambahayan 136 Tao
2018/08/09 10:00 羽黒 Payo sa paglikas 2 Sambahayan 6 Tao
2018/08/09 10:00 下羽原 Payo sa paglikas 3 Sambahayan 16 Tao
2018/08/09 10:00 水表 Payo sa paglikas 32 Sambahayan 78 Tao
2018/08/09 10:00 中曽根 Payo sa paglikas 14 Sambahayan 33 Tao
2018/08/09 10:00 下宿 Payo sa paglikas 6 Sambahayan 16 Tao
2018/08/09 10:00 下塗戸 Payo sa paglikas 15 Sambahayan 40 Tao
2018/08/09 10:00 根町下 Payo sa paglikas 4 Sambahayan 11 Tao
2018/08/09 10:00 田町 Payo sa paglikas 12 Sambahayan 32 Tao
2018/08/09 10:00 塗高 Payo sa paglikas 21 Sambahayan 50 Tao
2018/08/09 10:00 稲荷新田 Payo sa paglikas 0 Sambahayan 0 Tao
2017/10/23 07:00 愛戸 Payo sa paglikas 2 Sambahayan 2 Tao
2017/10/23 07:00 中曽根 Payo sa paglikas 14 Sambahayan 33 Tao
2017/10/23 07:00 水表 Payo sa paglikas 32 Sambahayan 78 Tao
2017/10/23 07:00 城下 Payo sa paglikas 67 Sambahayan 136 Tao
2017/10/23 07:00 上八代 Payo sa paglikas 11 Sambahayan 30 Tao
2017/10/23 07:00 上羽原 Payo sa paglikas 0 Sambahayan 0 Tao
2017/10/23 07:00 若柴3 Payo sa paglikas 7 Sambahayan 26 Tao
2017/10/23 07:00 若柴1 Payo sa paglikas 9 Sambahayan 29 Tao
2017/10/23 07:00 根町北 Payo sa paglikas 7 Sambahayan 16 Tao
2017/10/23 07:00 根町下 Payo sa paglikas 4 Sambahayan 11 Tao
2017/10/23 07:00 下八代 Payo sa paglikas 16 Sambahayan 35 Tao
2017/10/23 07:00 平台1 Payo sa paglikas 17 Sambahayan 44 Tao
2017/10/23 07:00 中八代 Payo sa paglikas 14 Sambahayan 39 Tao
2017/10/23 07:00 長峰 Payo sa paglikas 16 Sambahayan 33 Tao
2017/10/23 07:00 田町 Payo sa paglikas 12 Sambahayan 32 Tao
2017/10/23 07:00 塗高 Payo sa paglikas 21 Sambahayan 50 Tao
2017/10/23 07:00 白羽1 Payo sa paglikas 1 Sambahayan 4 Tao
2017/10/23 07:00 白羽2 Payo sa paglikas 9 Sambahayan 30 Tao
2017/10/23 07:00 下塗戸 Payo sa paglikas 15 Sambahayan 40 Tao
2017/10/23 07:00 下宿 Payo sa paglikas 6 Sambahayan 16 Tao
2017/10/23 07:00 薄倉 Payo sa paglikas 6 Sambahayan 20 Tao
2017/10/23 07:00 半田 Payo sa paglikas 51 Sambahayan 157 Tao
2017/10/23 07:00 板橋 Payo sa paglikas 2 Sambahayan 5 Tao
2017/10/23 07:00 下羽原 Payo sa paglikas 3 Sambahayan 16 Tao
2017/10/23 07:00 羽黒 Payo sa paglikas 2 Sambahayan 6 Tao
2017/10/23 07:00 稲荷新田 Payo sa paglikas 0 Sambahayan 0 Tao
2017/10/23 07:00 平台2 Payo sa paglikas 27 Sambahayan 73 Tao
2017/10/23 07:00 富士見1 Payo sa paglikas 0 Sambahayan 0 Tao
2017/10/23 07:00 富士見2 Payo sa paglikas 1 Sambahayan 2 Tao

Lagay sa pagtatag ng evacuation center

Pangalan Address Petsa at oras ng pagtatag Petsa at oras ng pagsara Bilang ng mga lumikas Katayuan sa pasilidad
龍ヶ崎市役所 龍ケ崎市3710 2019/10/25 13:00 2019/10/26 19:30 0   Tao
城ノ内コミュニティセンター 龍ケ崎市白羽1丁目5-2 2019/10/25 13:00 2019/10/25 19:15 0   Tao
龍ケ崎市立八原小学校 龍ケ崎市藤ケ丘1丁目22-4 2019/10/13 20:00 2019/10/14 08:00 0   Tao
龍ケ崎市立城ノ内小学校 龍ケ崎市城ノ内5丁目27 2019/10/13 20:00 2019/10/14 08:00 0   Tao
馴柴コミュニティセンター 龍ケ崎市馴柴町21-1 2019/10/12 09:00 2019/10/13 09:00 0   Tao
龍ケ崎コミュニティセンター 龍ケ崎市488 2019/10/12 09:00 2019/10/13 09:00 0   Tao
城ノ内コミュニティセンター 龍ケ崎市白羽1丁目5-2 2019/10/12 09:00 2019/10/13 07:00 0   Tao
龍ヶ崎市役所 龍ケ崎市3710 2019/09/08 16:00 2019/09/09 10:00 0   Tao
馴馬財産区会館 龍ケ崎市馴馬町2260-8 2018/08/08 13:00 2018/08/09 10:00 0   Tao
長戸コミュニティセンター 龍ケ崎市高作町162-9 2018/08/08 13:00 2018/08/09 10:00 0   Tao
城ノ内コミュニティセンター 龍ケ崎市白羽1丁目5-2 2018/08/08 13:00 2018/08/09 10:00 0   Tao
龍ケ崎コミュニティセンター 龍ケ崎市根町488 2018/08/08 13:00 2018/08/09 10:00 0   Tao
城ノ内コミュニティセンター 龍ケ崎市白羽1丁目5-2 2017/10/22 16:00 2017/10/23 07:00 0   Tao

Impormasyon ukol sa pinsala▶ Pagkakaila (Disclaimer)

Walang impormasyon

Tuktok ng pahina