Siyudad ng Chikusei Detalye ukol sa impormasyong laman ng anunsiyo

  Impormasyon ukol sa lagay ng panahon (Babala / Payo sa pag-iingat) Lagay ng anunsiyo ukol sa paglikas  [Tingnan ang mga detalye] Pagtatag sa evacuation center
[Tingnan ang mga detalye]
Pinsala
[Tingnan ang mga detalye]
(Nasasakop / Uri) Emerhensiyang Pagtiyak sa Kaligtasan Utos ng Paglikas Paglikas ng Matatanda, atbp.
Siyudad ng Chikusei
    Walang impormasyon
Bilang ng sambahayan 0 0 0 0
  • Walang impormasyon
Bilang ng tao 0 0 0

Babala / Payo sa pag-iingat

Pakitingnan dito para sa automated translation ng mga babala / payo sa pag-iingat.[G]

2022年07月06日 16:18
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、強風や高波、濃霧による視程障害に注意してください。

【解除】雷注意報


2019年10月13日04:25
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難勧告などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。
<補足情報>
市町村内で危険度が高まっている区域は、茨城県や気象庁のホームページ等でも確認できます。茨城県「土砂災害警戒情報システム」、気象庁「大雨警報(土砂災害)の危険度分布」

【解除】土砂災害警戒情報

Impormasyon ukol sa paglikas na naka anunsiyo

Sa oras na ipalabas ang impormasyon ukol sa paglikas sa pook na tinitirahan, siguruhin ang sariling kaligtasan sa pamamagitan ng sumusunod.

Maghandang lumisan
May posibilidad na magkaroon ng kalamidad sa nasasakop na mga rehiyon o lugar. (Maaaring magpabalas ng payo o kautusan sa paglikas sa hinaharap.)
Protektahan ang sarili sa pagtanggap ng impormasyon sa pamamagitan ng telebisyon, radyo, Internet, at iba pa at bigyang-pansin ang pinakabagong impormasyon ukol sa lagay ng panahon at mga gabay mula sa munisipalidad.
(Pakitingnan dito ang manual o gabay para sa oras ng kalamidad)
Kung hindi alam ang lokasyon ng evacuation center, pakikumpirma ito sa munisipalidad na kinabibilangan ng tirahan, at isagawa agad ang paglikas.

Payo ng paglikas
Malaki ang posibilidad na magkaroon ng kalamidad sa nasasakop na lugar.
Protektahan ang sarili sa paglikas patungo sa evacuation center.

Utos ng paglikas
Lumikas agad patungo sa evacuation center kung nakatira sa nasasakop na lugar.

Walang impormasyon

Impormasyon ukol sa paglikas na tinanggal

Petsa at oras ng pagtanggal Nasasakop na rehiyon Uri Bilang ng sambahayan Bilang ng tao
2019/10/13 16:00 Utos ng Paglikas 40 Sambahayan 146 Tao
2019/10/13 16:00 伊佐山 Utos ng Paglikas 382 Sambahayan 865 Tao
2019/10/13 16:00 伊讃美 Utos ng Paglikas 381 Sambahayan 1,152 Tao
2019/10/13 16:00 下江連 Utos ng Paglikas 126 Sambahayan 373 Tao
2019/10/13 16:00 下川島 Utos ng Paglikas 644 Sambahayan 1,556 Tao
2019/10/13 16:00 下平塚 Utos ng Paglikas 153 Sambahayan 462 Tao
2019/10/13 16:00 関本下 Utos ng Paglikas 347 Sambahayan 1,030 Tao
2019/10/13 16:00 関本上 Utos ng Paglikas 367 Sambahayan 1,163 Tao
2019/10/13 16:00 関本上中 Utos ng Paglikas 45 Sambahayan 110 Tao
2019/10/13 16:00 関本中 Utos ng Paglikas 480 Sambahayan 1,358 Tao
2019/10/13 16:00 関本肥土 Utos ng Paglikas 63 Sambahayan 199 Tao
2019/10/13 16:00 山崎 Utos ng Paglikas 150 Sambahayan 523 Tao
2019/10/13 16:00 女方 Utos ng Paglikas 842 Sambahayan 2,074 Tao
2019/10/13 16:00 小川 Utos ng Paglikas 1,166 Sambahayan 3,238 Tao
2019/10/13 16:00 上平塚 Utos ng Paglikas 126 Sambahayan 500 Tao
2019/10/13 16:00 上野 Utos ng Paglikas 146 Sambahayan 436 Tao
2019/10/13 16:00 西山田 Utos ng Paglikas 25 Sambahayan 67 Tao
2019/10/13 16:00 船玉 Utos ng Paglikas 220 Sambahayan 617 Tao
2019/10/13 16:00 布川 Utos ng Paglikas 615 Sambahayan 1,531 Tao
2019/10/13 16:00 関本分中 Utos ng Paglikas 84 Sambahayan 277 Tao
2019/10/13 16:00 五所宮 Utos ng Paglikas 188 Sambahayan 479 Tao
2019/10/13 16:00 大谷 Utos ng Paglikas 70 Sambahayan 204 Tao
2019/10/13 15:14 筑西市 Paglikas ng Matatanda, atbp. 36,402 Sambahayan 104,539 Tao
2019/10/13 04:25 Payo sa paglikas 449 Sambahayan 1,232 Tao
2019/10/13 04:25 岡芹 Payo sa paglikas 729 Sambahayan 1,883 Tao
2019/10/13 04:25 井上 Payo sa paglikas 258 Sambahayan 728 Tao
2019/10/13 04:25 口戸 Payo sa paglikas 26 Sambahayan 82 Tao
2019/10/13 04:25 Payo sa paglikas 830 Sambahayan 1,927 Tao
2019/10/13 04:25 高津 Payo sa paglikas 64 Sambahayan 235 Tao
2019/10/13 04:25 樋口 Payo sa paglikas 592 Sambahayan 1,624 Tao
2019/10/13 04:25 Payo sa paglikas 414 Sambahayan 1,018 Tao
2019/10/13 04:25 黒子 Payo sa paglikas 87 Sambahayan 267 Tao
2019/10/13 04:25 梶内 Payo sa paglikas 50 Sambahayan 128 Tao
2019/10/13 04:25 中舘 Payo sa paglikas 482 Sambahayan 1,727 Tao
2019/10/13 04:25 木戸 Payo sa paglikas 374 Sambahayan 1,350 Tao
2019/10/13 04:25 小栗 Payo sa paglikas 713 Sambahayan 2,254 Tao
2019/10/13 04:25 Payo sa paglikas 1,034 Sambahayan 2,472 Tao
2019/10/13 04:25 折本 Payo sa paglikas 277 Sambahayan 791 Tao
2019/10/13 04:25 下野殿 Payo sa paglikas 177 Sambahayan 489 Tao
2019/09/09 03:00 筑西市 Paglikas ng Matatanda, atbp. 36,402 Sambahayan 104,539 Tao

Lagay sa pagtatag ng evacuation center

Pangalan Address Petsa at oras ng pagtatag Petsa at oras ng pagsara Bilang ng mga lumikas Katayuan sa pasilidad
筑西市役所本庁舎 筑西市丙360 2019/10/12 10:00 2019/10/13 16:00 0   Tao
生涯学習センター(ペアーノ) 筑西市舟生1073-21 2019/10/12 10:00 2019/10/13 08:40 0   Tao
明野支所 筑西市海老ヶ島1300 2019/10/12 10:00 2019/10/13 08:40 0   Tao
協和公民館 筑西市門井1962-2 2019/10/12 10:00 2019/10/13 08:40 0   Tao
下館小学校 筑西市甲(本城町)392 2019/10/12 14:00 2019/10/13 08:40 0   Tao
川島小学校 筑西市伊讃美1859 2019/10/12 14:00 2019/10/13 08:40 0   Tao
大田小学校 筑西市西方1748-1 2019/10/12 14:00 2019/10/13 08:40 0   Tao
明野公民館 筑西市海老ヶ島2120-7 2019/10/12 14:00 2019/10/13 08:40 0   Tao
明野老人福祉センター 筑西市新井新田41-2 2019/10/12 14:00 2019/10/13 08:40 0   Tao
新治小学校 筑西市門井1890-2 2019/10/12 17:00 2019/10/13 08:40 0   Tao
協和ふれあいセンター 筑西市久地楽237-7 2019/10/12 23:14 2019/10/13 08:00 0   Tao
中小学校 筑西市中舘1122-1 2019/10/12 23:17 2019/10/13 08:40 0   Tao

Impormasyon ukol sa pinsala▶ Pagkakaila (Disclaimer)

Walang impormasyon

Tuktok ng pahina