Thành phố Chikusei Thông tin phát lệnh chi tiết

  Thông tin thời tiết (cảnh báo / lưu ý) Tình hình phát lệnh sơ tán [Xem chi tiết] Thiết lập nơi sơ tán
[Xem chi tiết]
Thiệt hại
[Xem chi tiết]
(Đối tượng / Loại) Biện pháp bảo đảm an toàn khẩn cấp Chỉ thị lánh nạn Sơ tán người cao tuổi, v.v...
Thành phố Chikusei
    Không có thông tin
Số hộ gia đình 0 0 0 0
  • Không thông tin
Số người 0 0 0

Cảnh bảo / Lưu ý

Xem nội dung các cảnh báo và lưu ý đã được phiên dịch qua máy từ đây.[G]

2022年05月26日 08:02
    水戸地方気象台 発表

注意報を解除します。

【解除】濃霧注意報


2019年10月13日04:25
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難勧告などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。
<補足情報>
市町村内で危険度が高まっている区域は、茨城県や気象庁のホームページ等でも確認できます。茨城県「土砂災害警戒情報システム」、気象庁「大雨警報(土砂災害)の危険度分布」

【解除】土砂災害警戒情報

Thông tin sơ tán đang được phát lệnh

Trường hợp thông tin sơ tán đã được phát ra tại khu vực cư trú hãy tham khảo những điều sau đây để đảm bảo an toàn.

Chuẩn bị lánh nạn
Có nguy cơ phát sinh thảm họa tại khu vực chỉ định. (Có khả năng sắp tới sẽ phát cảnh báo hoặc ra lệnh sơ tán.)
Lưu ý đến các thông tin thời tiết mới nhất và các hướng dẫn của chính quyền địa phương qua vô tuyến, đài phát thanh, internet, vv...để bảo hộ bản thân.
(Xem bản hướng dẫn khi xảy ra thảm họa từ đây)
Nếu không biết nơi sơ tán hãy hỏi địa phương nơi đang lưu trú và sơ tán ngay lập tức.

Khuyến cáo lánh nạn
Có nhiều khả năng sẽ xảy ra thảm họa trong khu vực chỉ định.
Hãy sơ tán đến địa điểm lánh nạn để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Chỉ thị lánh nạn
Những người đang cư trú tại khu vực chỉ định hãy nhanh chóng sơ tán đến địa điểm lánh nạn.

Không có thông tin

Thông tin sơ tán đã được gỡ bỏ

Ngày giờ gỡ bỏ Khu vực chỉ định Loại Số hộ gia đình Số người
2019/10/13 16:00 Chỉ thị lánh nạn 40 Hộ gia đình 146 Người
2019/10/13 16:00 伊佐山 Chỉ thị lánh nạn 382 Hộ gia đình 865 Người
2019/10/13 16:00 伊讃美 Chỉ thị lánh nạn 381 Hộ gia đình 1,152 Người
2019/10/13 16:00 下江連 Chỉ thị lánh nạn 126 Hộ gia đình 373 Người
2019/10/13 16:00 下川島 Chỉ thị lánh nạn 644 Hộ gia đình 1,556 Người
2019/10/13 16:00 下平塚 Chỉ thị lánh nạn 153 Hộ gia đình 462 Người
2019/10/13 16:00 関本下 Chỉ thị lánh nạn 347 Hộ gia đình 1,030 Người
2019/10/13 16:00 関本上 Chỉ thị lánh nạn 367 Hộ gia đình 1,163 Người
2019/10/13 16:00 関本上中 Chỉ thị lánh nạn 45 Hộ gia đình 110 Người
2019/10/13 16:00 関本中 Chỉ thị lánh nạn 480 Hộ gia đình 1,358 Người
2019/10/13 16:00 関本肥土 Chỉ thị lánh nạn 63 Hộ gia đình 199 Người
2019/10/13 16:00 山崎 Chỉ thị lánh nạn 150 Hộ gia đình 523 Người
2019/10/13 16:00 女方 Chỉ thị lánh nạn 842 Hộ gia đình 2,074 Người
2019/10/13 16:00 小川 Chỉ thị lánh nạn 1,166 Hộ gia đình 3,238 Người
2019/10/13 16:00 上平塚 Chỉ thị lánh nạn 126 Hộ gia đình 500 Người
2019/10/13 16:00 上野 Chỉ thị lánh nạn 146 Hộ gia đình 436 Người
2019/10/13 16:00 西山田 Chỉ thị lánh nạn 25 Hộ gia đình 67 Người
2019/10/13 16:00 船玉 Chỉ thị lánh nạn 220 Hộ gia đình 617 Người
2019/10/13 16:00 布川 Chỉ thị lánh nạn 615 Hộ gia đình 1,531 Người
2019/10/13 16:00 関本分中 Chỉ thị lánh nạn 84 Hộ gia đình 277 Người
2019/10/13 16:00 五所宮 Chỉ thị lánh nạn 188 Hộ gia đình 479 Người
2019/10/13 16:00 大谷 Chỉ thị lánh nạn 70 Hộ gia đình 204 Người
2019/10/13 15:14 筑西市 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 36,402 Hộ gia đình 104,539 Người
2019/10/13 04:25 Khuyến cáo sơ tán 449 Hộ gia đình 1,232 Người
2019/10/13 04:25 岡芹 Khuyến cáo sơ tán 729 Hộ gia đình 1,883 Người
2019/10/13 04:25 井上 Khuyến cáo sơ tán 258 Hộ gia đình 728 Người
2019/10/13 04:25 口戸 Khuyến cáo sơ tán 26 Hộ gia đình 82 Người
2019/10/13 04:25 Khuyến cáo sơ tán 830 Hộ gia đình 1,927 Người
2019/10/13 04:25 高津 Khuyến cáo sơ tán 64 Hộ gia đình 235 Người
2019/10/13 04:25 樋口 Khuyến cáo sơ tán 592 Hộ gia đình 1,624 Người
2019/10/13 04:25 Khuyến cáo sơ tán 414 Hộ gia đình 1,018 Người
2019/10/13 04:25 黒子 Khuyến cáo sơ tán 87 Hộ gia đình 267 Người
2019/10/13 04:25 梶内 Khuyến cáo sơ tán 50 Hộ gia đình 128 Người
2019/10/13 04:25 中舘 Khuyến cáo sơ tán 482 Hộ gia đình 1,727 Người
2019/10/13 04:25 木戸 Khuyến cáo sơ tán 374 Hộ gia đình 1,350 Người
2019/10/13 04:25 小栗 Khuyến cáo sơ tán 713 Hộ gia đình 2,254 Người
2019/10/13 04:25 Khuyến cáo sơ tán 1,034 Hộ gia đình 2,472 Người
2019/10/13 04:25 折本 Khuyến cáo sơ tán 277 Hộ gia đình 791 Người
2019/10/13 04:25 下野殿 Khuyến cáo sơ tán 177 Hộ gia đình 489 Người
2019/09/09 03:00 筑西市 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 36,402 Hộ gia đình 104,539 Người

Tình hình thiết lập nơi sơ tán

Tên Địa chỉ Ngày giờ thiết lập Ngày giờ đóng Số người sơ tán Tình trạng cơ sở
筑西市役所本庁舎 筑西市丙360 2019/10/12 10:00 2019/10/13 16:00 0   Người
生涯学習センター(ペアーノ) 筑西市舟生1073-21 2019/10/12 10:00 2019/10/13 08:40 0   Người
明野支所 筑西市海老ヶ島1300 2019/10/12 10:00 2019/10/13 08:40 0   Người
協和公民館 筑西市門井1962-2 2019/10/12 10:00 2019/10/13 08:40 0   Người
下館小学校 筑西市甲(本城町)392 2019/10/12 14:00 2019/10/13 08:40 0   Người
川島小学校 筑西市伊讃美1859 2019/10/12 14:00 2019/10/13 08:40 0   Người
大田小学校 筑西市西方1748-1 2019/10/12 14:00 2019/10/13 08:40 0   Người
明野公民館 筑西市海老ヶ島2120-7 2019/10/12 14:00 2019/10/13 08:40 0   Người
明野老人福祉センター 筑西市新井新田41-2 2019/10/12 14:00 2019/10/13 08:40 0   Người
新治小学校 筑西市門井1890-2 2019/10/12 17:00 2019/10/13 08:40 0   Người
協和ふれあいセンター 筑西市久地楽237-7 2019/10/12 23:14 2019/10/13 08:00 0   Người
中小学校 筑西市中舘1122-1 2019/10/12 23:17 2019/10/13 08:40 0   Người

Thông tin thiệt hại▶ Hạng mục miễn trách

Không có thông tin

Đầu trang