Siyudad ng Kitaibaraki Detalye ukol sa impormasyong laman ng anunsiyo

  Impormasyon ukol sa lagay ng panahon (Babala / Payo sa pag-iingat) Lagay ng anunsiyo ukol sa paglikas  [Tingnan ang mga detalye] Pagtatag sa evacuation center
[Tingnan ang mga detalye]
Pinsala
[Tingnan ang mga detalye]
(Nasasakop / Uri) Emerhensiyang Pagtiyak sa Kaligtasan Utos ng Paglikas Paglikas ng Matatanda, atbp.
Siyudad ng Kitaibaraki
    Walang impormasyon
Bilang ng sambahayan 0 0 0 0
  • Walang impormasyon
Bilang ng tao 0 0 0

Babala / Payo sa pag-iingat

Pakitingnan dito para sa automated translation ng mga babala / payo sa pag-iingat.[G]

2022年05月26日 08:02
    水戸地方気象台 発表

注意報を解除します。

【解除】濃霧注意報


2020年04月18日18:35
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<全警戒解除>
大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。

【解除】土砂災害警戒情報

Impormasyon ukol sa paglikas na naka anunsiyo

Sa oras na ipalabas ang impormasyon ukol sa paglikas sa pook na tinitirahan, siguruhin ang sariling kaligtasan sa pamamagitan ng sumusunod.

Maghandang lumisan
May posibilidad na magkaroon ng kalamidad sa nasasakop na mga rehiyon o lugar. (Maaaring magpabalas ng payo o kautusan sa paglikas sa hinaharap.)
Protektahan ang sarili sa pagtanggap ng impormasyon sa pamamagitan ng telebisyon, radyo, Internet, at iba pa at bigyang-pansin ang pinakabagong impormasyon ukol sa lagay ng panahon at mga gabay mula sa munisipalidad.
(Pakitingnan dito ang manual o gabay para sa oras ng kalamidad)
Kung hindi alam ang lokasyon ng evacuation center, pakikumpirma ito sa munisipalidad na kinabibilangan ng tirahan, at isagawa agad ang paglikas.

Payo ng paglikas
Malaki ang posibilidad na magkaroon ng kalamidad sa nasasakop na lugar.
Protektahan ang sarili sa paglikas patungo sa evacuation center.

Utos ng paglikas
Lumikas agad patungo sa evacuation center kung nakatira sa nasasakop na lugar.

Walang impormasyon

Impormasyon ukol sa paglikas na tinanggal

Petsa at oras ng pagtanggal Nasasakop na rehiyon Uri Bilang ng sambahayan Bilang ng tao
2019/10/25 18:27 神岡上 Payo sa paglikas 511 Sambahayan 1,190 Tao
2019/10/25 18:27 五浦 Payo sa paglikas 188 Sambahayan 534 Tao
2019/10/25 18:27 平潟町 Payo sa paglikas 860 Sambahayan 2,009 Tao
2019/10/25 18:27 神岡下 Payo sa paglikas 265 Sambahayan 674 Tao
2019/10/25 18:24 福田 Payo sa paglikas 261 Sambahayan 530 Tao
2019/10/25 18:22 下相田 Payo sa paglikas 124 Sambahayan 330 Tao
2019/10/25 18:21 小野矢指 Payo sa paglikas 487 Sambahayan 1,097 Tao
2019/10/25 18:20 大津町北町 Payo sa paglikas 1,190 Sambahayan 2,799 Tao
2019/10/25 18:20 里根川 Payo sa paglikas 211 Sambahayan 483 Tao
2019/10/25 18:20 木皿 Payo sa paglikas 612 Sambahayan 1,488 Tao
2019/10/25 18:20 豊田 Payo sa paglikas 780 Sambahayan 2,023 Tao
2019/10/25 18:20 中妻 Payo sa paglikas 468 Sambahayan 1,188 Tao
2019/10/25 18:20 大塚 Payo sa paglikas 743 Sambahayan 1,772 Tao
2019/10/25 18:20 大津町 Payo sa paglikas 809 Sambahayan 1,790 Tao
2019/10/25 18:20 石岡 Payo sa paglikas 743 Sambahayan 1,691 Tao
2019/10/25 18:20 仁井田 Payo sa paglikas 240 Sambahayan 567 Tao
2019/10/25 18:20 上桜井 Payo sa paglikas 1,046 Sambahayan 2,649 Tao
2019/10/25 18:20 Payo sa paglikas 414 Sambahayan 979 Tao
2019/10/25 18:20 関本中 Payo sa paglikas 450 Sambahayan 1,127 Tao
2019/10/25 18:20 関本上 Payo sa paglikas 337 Sambahayan 863 Tao
2019/10/25 18:20 関本下 Payo sa paglikas 138 Sambahayan 332 Tao
2019/10/25 18:20 下桜井 Payo sa paglikas 473 Sambahayan 1,077 Tao
2019/10/25 18:20 臼場 Payo sa paglikas 256 Sambahayan 613 Tao
2019/10/25 18:20 磯原町本町 Payo sa paglikas 175 Sambahayan 400 Tao
2019/10/25 18:20 磯原 Payo sa paglikas 2,019 Sambahayan 4,481 Tao
2019/10/25 18:20 粟野 Payo sa paglikas 533 Sambahayan 1,385 Tao
2019/10/13 10:02 下相田 Utos ng Paglikas 124 Sambahayan 330 Tao
2019/10/13 10:02 木皿 Utos ng Paglikas 612 Sambahayan 1,488 Tao
2019/10/13 10:02 Utos ng Paglikas 414 Sambahayan 979 Tao
2019/10/13 10:02 粟野 Utos ng Paglikas 533 Sambahayan 1,385 Tao
2019/10/13 10:02 豊田 Utos ng Paglikas 780 Sambahayan 2,023 Tao
2019/10/13 10:02 磯原 Utos ng Paglikas 2,019 Sambahayan 4,481 Tao
2019/10/13 10:02 磯原町本町 Utos ng Paglikas 175 Sambahayan 400 Tao
2019/10/13 10:02 関本上 Utos ng Paglikas 337 Sambahayan 863 Tao
2019/10/13 10:02 関本下 Utos ng Paglikas 138 Sambahayan 332 Tao
2019/10/13 10:02 石岡 Utos ng Paglikas 743 Sambahayan 1,691 Tao
2019/10/13 10:02 大津町 Utos ng Paglikas 809 Sambahayan 1,790 Tao
2019/10/13 10:02 里根川 Utos ng Paglikas 211 Sambahayan 483 Tao
2019/10/13 10:02 大津町北町 Utos ng Paglikas 1,190 Sambahayan 2,799 Tao
2019/10/13 10:02 大塚 Utos ng Paglikas 743 Sambahayan 1,772 Tao
2019/10/13 10:02 中妻 Utos ng Paglikas 468 Sambahayan 1,188 Tao
2019/10/13 10:02 福田 Utos ng Paglikas 261 Sambahayan 530 Tao
2019/10/13 10:02 関本中 Utos ng Paglikas 450 Sambahayan 1,127 Tao
2019/10/13 10:02 仁井田 Utos ng Paglikas 240 Sambahayan 567 Tao
2019/10/13 10:02 上桜井 Utos ng Paglikas 1,046 Sambahayan 2,649 Tao
2019/10/13 10:02 小野矢指 Utos ng Paglikas 487 Sambahayan 1,097 Tao
2019/10/13 10:02 臼場 Utos ng Paglikas 256 Sambahayan 613 Tao
2019/10/13 10:02 平潟町 Payo sa paglikas 473 Sambahayan 1,191 Tao
2019/10/13 10:02 花園 Payo sa paglikas 6 Sambahayan 11 Tao
2019/09/09 15:06 磯原町磯原4丁目 Payo sa paglikas 100 Sambahayan 269 Tao
2019/09/09 15:06 磯原町本町2丁目 Payo sa paglikas 47 Sambahayan 101 Tao
2019/09/09 15:06 磯原町本町1丁目 Payo sa paglikas 64 Sambahayan 143 Tao
2019/09/09 15:06 磯原町豊田2丁目 Payo sa paglikas 76 Sambahayan 217 Tao
2019/09/09 15:06 磯原町豊田1丁目 Payo sa paglikas 129 Sambahayan 431 Tao
2019/09/09 15:06 磯原町豊田 Payo sa paglikas 473 Sambahayan 1,264 Tao
2019/09/09 15:06 磯原町磯原5丁目 Payo sa paglikas 277 Sambahayan 594 Tao
2019/09/09 15:06 磯原町本町3丁目 Payo sa paglikas 47 Sambahayan 100 Tao
2019/09/09 15:06 磯原町本町4丁目 Payo sa paglikas 15 Sambahayan 43 Tao
2019/09/09 15:06 中郷町上桜井 Payo sa paglikas 1,059 Sambahayan 2,859 Tao
2019/09/09 15:06 中郷町石岡 Payo sa paglikas 657 Sambahayan 1,609 Tao
2019/09/09 15:06 磯原町磯原3丁目 Payo sa paglikas 34 Sambahayan 80 Tao
2019/09/09 15:06 磯原町磯原2丁目 Payo sa paglikas 204 Sambahayan 519 Tao
2019/09/09 15:06 磯原町磯原1丁目 Payo sa paglikas 132 Sambahayan 301 Tao
2019/09/09 12:18 磯原町本町 Paglikas ng Matatanda, atbp. 175 Sambahayan 400 Tao

Lagay sa pagtatag ng evacuation center

Pangalan Address Petsa at oras ng pagtatag Petsa at oras ng pagsara Bilang ng mga lumikas Katayuan sa pasilidad
老人福祉センター「ライト」 北茨城市華川町臼場187-27 2019/10/25 18:30 2019/10/26 06:30 0   Tao
中郷第一小学校 北茨城市中郷町上桜井53-5 2019/10/25 18:30 2019/10/26 06:30 0   Tao
関南町多目的集会所 北茨城市関南町関本下674 2019/10/25 18:30 2019/10/26 06:30 0   Tao
市民体育館 北茨城市磯原町磯原1630-9 2019/10/25 18:30 2019/10/26 06:30 0   Tao
大津小学校 北茨城市大津町2301-14 2019/10/25 18:30 2019/10/26 06:30 0   Tao
平潟小学校 北茨城市平潟町1077 2019/10/25 18:30 2019/10/26 06:30 0   Tao
生涯学習センター 北茨城市関本町福田158 2019/10/25 18:30 2019/10/26 06:30 0   Tao
中郷ふるさとコミュニティセンター 北茨城市中郷町粟野220-2 2019/10/25 19:30 2019/10/26 06:30 0   Tao
老人福祉センター「ライト」 北茨城市華川町臼場187-27 2019/10/12 08:00 2019/10/13 10:02 0   Tao
中郷第一小学校 北茨城市中郷町上桜井53-5 2019/10/12 08:00 2019/10/13 10:02 0   Tao
市民体育館 北茨城市磯原町磯原1630-9 2019/10/12 08:00 2019/10/13 10:02 0   Tao
関南町多目的集会所 北茨城市関南町関本下674 2019/10/12 08:00 2019/10/13 10:02 0   Tao
中郷第二小学校 北茨城市中郷町小野矢指720-3 2019/10/12 15:30 2019/10/13 10:02 0   Tao
石岡小学校 北茨城市中郷町石岡823 2019/10/12 15:30 2019/10/13 10:02 0   Tao
華川町公民館 北茨城市華川町小豆畑912-2 2019/10/12 15:30 2019/10/13 10:02 0   Tao
保健センター 北茨城市華川町臼場187-27 2019/10/12 15:30 2019/10/13 10:02 0   Tao
明徳小学校 北茨城市磯原町木皿726 2019/10/12 15:30 2019/10/13 10:02 0   Tao
生涯学習センター 北茨城市関本町福田158 2019/10/12 15:30 2019/10/13 10:02 0   Tao
大津小学校 北茨城市大津町2301-14 2019/10/12 15:30 2019/10/13 10:02 0   Tao
花園地域交流センター 北茨城市華川町花園441-3 2019/10/12 16:30 2019/10/13 10:02 0   Tao
平潟小学校 北茨城市平潟町1077 2019/10/12 16:30 2019/10/13 10:02 0   Tao
中郷中学校 北茨城市中郷町足洗508 2019/10/12 20:30 2019/10/13 10:02 0   Tao
華川中学校 北茨城市華川町下相田109 2019/10/12 20:30 2019/10/13 10:02 0   Tao
常北中学校 北茨城市大津町2448 2019/10/12 20:30 2019/10/13 10:02 0   Tao
精華小学校 北茨城市磯原町磯原4-36 2019/10/12 20:30 2019/10/13 10:02 0   Tao
関本多目的研修集会所 北茨城市関本町関本上582-1 2019/10/12 20:30 2019/10/13 10:02 0   Tao
北茨城市役所 北茨城市磯原町磯原1630 2019/10/12 20:30 2019/10/13 10:02 0   Tao
北茨城市消防本部 北茨城市磯原町磯原2496-1 2019/10/12 20:30 2019/10/13 10:02 0   Tao
市民体育館 北茨城市磯原町磯原1630-9 2019/09/08 18:00 2019/09/09 15:06 0   Tao
関南町多目的集会所 北茨城市関南町関本下674 2019/09/08 18:00 2019/09/09 15:06 0   Tao
石岡小学校 北茨城市中郷町石岡823 2019/09/09 12:18 2019/09/09 15:06 0   Tao
保健センター 北茨城市華川町臼場187-27 2019/09/09 12:18 2019/09/09 15:18 0   Tao
中郷ふるさとコミュニティセンター 北茨城市中郷町粟野220-2 2019/09/09 12:18 2019/09/09 15:06 0   Tao
中郷多目的集会所 北茨城市中郷町上桜井844-1 2019/09/08 18:00 2019/09/09 12:18 0   Tao
中郷多目的集会所 北茨城市中郷町上桜井844-1 2018/09/30 18:00 2018/10/01 07:00 0   Tao
市民体育館 北茨城市磯原町磯原1630-9 2018/09/30 18:00 2018/10/01 07:00 0   Tao
関南町多目的集会所 北茨城市関南町関本下674 2018/09/30 18:00 2018/10/01 07:00 0   Tao
中郷多目的集会所 北茨城市中郷町上桜井844-1 2018/08/08 17:00 2018/08/09 13:00 0   Tao
市民体育館 北茨城市磯原町磯原1630-9 2018/08/08 17:00 2018/08/09 13:00 0   Tao
関南町多目的集会所 北茨城市関南町関本下674 2018/08/08 17:00 2018/08/09 13:00 0   Tao
中郷多目的集会所 北茨城市中郷町上桜井844-1 2017/10/22 17:00 2017/10/23 11:30 0   Tao
市民体育館 北茨城市磯原町磯原1630-9 2017/10/22 17:00 2017/10/23 11:30 0   Tao
関南町多目的集会所 北茨城市関南町関本下674 2017/10/22 17:00 2017/10/23 11:30 0   Tao
中郷第二小学校 北茨城市中郷町小野矢指720-3 2016/11/22 06:34 2016/11/22 13:35 0   Tao
中郷多目的集会所 北茨城市中郷町上桜井844-1 2016/11/22 06:35 2016/11/22 13:35 0   Tao

Impormasyon ukol sa pinsala▶ Pagkakaila (Disclaimer)

Walang impormasyon

Tuktok ng pahina