Huyện Tone Thông tin phát lệnh chi tiết

  Thông tin thời tiết (cảnh báo / lưu ý) Tình hình phát lệnh sơ tán [Xem chi tiết] Thiết lập nơi sơ tán
[Xem chi tiết]
Thiệt hại
[Xem chi tiết]
(Đối tượng / Loại) Biện pháp bảo đảm an toàn khẩn cấp Chỉ thị lánh nạn Sơ tán người cao tuổi, v.v...
Huyện Tone
    Không có thông tin
Số hộ gia đình 0 0 0 0
  • Không thông tin
Số người 0 0 0

Cảnh bảo / Lưu ý

Xem nội dung các cảnh báo và lưu ý đã được phiên dịch qua máy từ đây.[G]

2023年10月02日 10:03
    水戸地方気象台 発表

北部では、2日まで高潮に注意してください。

【解除】濃霧注意報


2023年09月08日23:20
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。

【解除】土砂災害警戒情報

Thông tin sơ tán đang được phát lệnh

Trường hợp thông tin sơ tán đã được phát ra tại khu vực cư trú hãy tham khảo những điều sau đây để đảm bảo an toàn.

Chuẩn bị lánh nạn
Có nguy cơ phát sinh thảm họa tại khu vực chỉ định. (Có khả năng sắp tới sẽ phát cảnh báo hoặc ra lệnh sơ tán.)
Lưu ý đến các thông tin thời tiết mới nhất và các hướng dẫn của chính quyền địa phương qua vô tuyến, đài phát thanh, internet, vv...để bảo hộ bản thân.
(Xem bản hướng dẫn khi xảy ra thảm họa từ đây)
Nếu không biết nơi sơ tán hãy hỏi địa phương nơi đang lưu trú và sơ tán ngay lập tức.

Khuyến cáo lánh nạn
Có nhiều khả năng sẽ xảy ra thảm họa trong khu vực chỉ định.
Hãy sơ tán đến địa điểm lánh nạn để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Chỉ thị lánh nạn
Những người đang cư trú tại khu vực chỉ định hãy nhanh chóng sơ tán đến địa điểm lánh nạn.

Không có thông tin

Thông tin sơ tán đã được gỡ bỏ

Ngày giờ gỡ bỏ Khu vực chỉ định Loại Số hộ gia đình Số người
2023/09/08 13:15 押戸 Chỉ thị lánh nạn 10 Hộ gia đình 27 Người
2023/09/08 13:15 立木 Chỉ thị lánh nạn 14 Hộ gia đình 50 Người
2023/09/08 13:15 早尾 Chỉ thị lánh nạn 4 Hộ gia đình 8 Người
2023/09/08 13:15 布川 Chỉ thị lánh nạn 54 Hộ gia đình 162 Người
2023/09/08 13:15 羽根野 Chỉ thị lánh nạn 26 Hộ gia đình 70 Người
2023/09/08 13:15 大平 Chỉ thị lánh nạn 4 Hộ gia đình 8 Người
2023/06/03 12:00 早尾 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 4 Hộ gia đình 8 Người
2023/06/03 12:00 布川 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 54 Hộ gia đình 162 Người
2023/06/03 12:00 羽根野 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 26 Hộ gia đình 70 Người
2023/06/03 12:00 押戸 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 10 Hộ gia đình 27 Người
2023/06/03 12:00 立木 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 14 Hộ gia đình 50 Người
2023/06/03 12:00 大平 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 4 Hộ gia đình 8 Người
2019/10/26 09:30 羽根野 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 26 Hộ gia đình 70 Người
2019/10/26 09:30 押戸 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 10 Hộ gia đình 27 Người
2019/10/26 09:30 早尾 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 4 Hộ gia đình 8 Người
2019/10/26 09:30 大平 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 4 Hộ gia đình 8 Người
2019/10/26 09:30 布川 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 54 Hộ gia đình 162 Người
2019/10/26 09:30 立木 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 14 Hộ gia đình 50 Người
2019/10/13 17:30 利根町 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 7,080 Hộ gia đình 16,127 Người
2018/08/09 10:00 立木 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 14 Hộ gia đình 50 Người
2018/08/09 10:00 羽根野 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 26 Hộ gia đình 70 Người
2018/08/09 10:00 押戸 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 10 Hộ gia đình 27 Người
2018/08/09 10:00 早尾 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 4 Hộ gia đình 8 Người
2018/08/09 10:00 大平 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 4 Hộ gia đình 8 Người
2018/08/09 10:00 布川 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 54 Hộ gia đình 162 Người
2017/10/23 11:00 羽根野 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 26 Hộ gia đình 70 Người
2017/10/23 11:00 大平 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 4 Hộ gia đình 8 Người
2017/10/23 11:00 早尾 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 4 Hộ gia đình 8 Người
2017/10/23 11:00 押戸 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 10 Hộ gia đình 27 Người
2017/10/23 11:00 布川 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 54 Hộ gia đình 162 Người
2017/10/23 11:00 立木 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 14 Hộ gia đình 50 Người

Tình hình thiết lập nơi sơ tán

Tên Địa chỉ Ngày giờ thiết lập Ngày giờ đóng Số người sơ tán Tình trạng cơ sở
利根町文化センター 利根町下曽根187 2023/09/07 16:30 2023/09/09 08:30 0   Người
利根町保健福祉センター 利根町下曽根221-1 2023/09/07 16:30 2023/09/09 08:30 0   Người
日本ウェルネススポーツ大学第1キャンパス 利根町布川1377 2023/09/08 13:30 2023/09/09 08:30 0   Người
利根町文化センター 利根町下曽根187 2023/06/02 16:00 2023/06/03 12:00 0   Người
利根町保健福祉センター 利根町下曽根221-1 2023/06/02 16:00 2023/06/03 12:00 0   Người
利根町保健福祉センター 利根町下曽根221-1 2019/10/25 13:30 2019/10/26 09:30 0   Người
利根町公民館 利根町下曽根187 2019/10/25 13:30 2019/10/26 09:30 0   Người
日本ウェルネススポーツ大学第1キャンパス 利根町布川1377 2019/10/13 09:00 2019/10/13 17:30 0   Người
生涯学習センター 利根町中谷967 2019/10/11 14:00 2019/10/13 09:00 0   Người
布川地区コミュニティセンター 利根町布川2958-1 2019/10/11 14:00 2019/10/13 09:00 0   Người
文間地区農村集落センター 利根町大房488-2 2019/10/11 14:00 2019/10/13 09:00 0   Người
利根町公民館 利根町下曽根187 2019/10/11 14:00 2019/10/13 09:00 0   Người
利根町保健福祉センター 利根町下曽根221-1 2019/10/11 14:00 2019/10/13 09:00 0   Người
利根町保健福祉センター 利根町下曽根221-1 2018/09/30 14:00 2018/10/01 10:00 0   Người
文間地区農村集落センター 利根町大房488 2018/08/08 15:30 2018/08/09 10:00 0   Người
利根町保健福祉センター 利根町下曽根221-1 2018/08/08 15:30 2018/08/09 10:00 0   Người
利根町保健福祉センター 利根町下曽根221-1 2017/10/22 14:00 2017/10/23 11:00 0   Người

Thông tin thiệt hại▶ Hạng mục miễn trách

Không có thông tin

Đầu trang