Bayan ng Shirosato Detalye ukol sa impormasyong laman ng anunsiyo

  Impormasyon ukol sa lagay ng panahon (Babala / Payo sa pag-iingat) Lagay ng anunsiyo ukol sa paglikas  [Tingnan ang mga detalye] Pagtatag sa evacuation center
[Tingnan ang mga detalye]
Pinsala
[Tingnan ang mga detalye]
(Nasasakop / Uri) Emerhensiyang Pagtiyak sa Kaligtasan Utos ng Paglikas Paglikas ng Matatanda, atbp.
Bayan ng Shirosato
    Walang impormasyon
Bilang ng sambahayan 0 0 0 0
  • Walang impormasyon
Bilang ng tao 0 0 0

Babala / Payo sa pag-iingat

Pakitingnan dito para sa automated translation ng mga babala / payo sa pag-iingat.[G]

2023年10月02日 10:03
    水戸地方気象台 発表

北部では、2日まで高潮に注意してください。

【解除】濃霧注意報


2023年09月09日05:00
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。

【解除】土砂災害警戒情報

Impormasyon ukol sa paglikas na naka anunsiyo

Sa oras na ipalabas ang impormasyon ukol sa paglikas sa pook na tinitirahan, siguruhin ang sariling kaligtasan sa pamamagitan ng sumusunod.

Maghandang lumisan
May posibilidad na magkaroon ng kalamidad sa nasasakop na mga rehiyon o lugar. (Maaaring magpabalas ng payo o kautusan sa paglikas sa hinaharap.)
Protektahan ang sarili sa pagtanggap ng impormasyon sa pamamagitan ng telebisyon, radyo, Internet, at iba pa at bigyang-pansin ang pinakabagong impormasyon ukol sa lagay ng panahon at mga gabay mula sa munisipalidad.
(Pakitingnan dito ang manual o gabay para sa oras ng kalamidad)
Kung hindi alam ang lokasyon ng evacuation center, pakikumpirma ito sa munisipalidad na kinabibilangan ng tirahan, at isagawa agad ang paglikas.

Payo ng paglikas
Malaki ang posibilidad na magkaroon ng kalamidad sa nasasakop na lugar.
Protektahan ang sarili sa paglikas patungo sa evacuation center.

Utos ng paglikas
Lumikas agad patungo sa evacuation center kung nakatira sa nasasakop na lugar.

Walang impormasyon

Impormasyon ukol sa paglikas na tinanggal

Petsa at oras ng pagtanggal Nasasakop na rehiyon Uri Bilang ng sambahayan Bilang ng tao
2019/10/13 16:50 阿波山 Utos ng Paglikas 395 Sambahayan 1,094 Tao
2019/10/13 16:50 下阿野沢 Utos ng Paglikas 133 Sambahayan 397 Tao
2019/10/13 16:50 下圷 Utos ng Paglikas 176 Sambahayan 494 Tao
2019/10/13 16:50 御前山 Utos ng Paglikas 163 Sambahayan 438 Tao
2019/10/13 16:50 那珂西 Utos ng Paglikas 921 Sambahayan 2,509 Tao
2019/10/13 16:50 Utos ng Paglikas 172 Sambahayan 452 Tao
2019/10/13 16:50 上圷 Utos ng Paglikas 237 Sambahayan 657 Tao
2019/10/13 16:50 上泉 Utos ng Paglikas 79 Sambahayan 232 Tao
2019/10/13 16:50 上阿野沢 Utos ng Paglikas 114 Sambahayan 302 Tao
2019/10/13 16:50 土砂災害警戒区域 Payo sa paglikas 2,214 Sambahayan 4,428 Tao
2019/10/13 16:50 浸水想定区域(那珂西から御前山までの那珂川沿の地域) Payo sa paglikas 0 Sambahayan 0 Tao
2019/10/13 16:50 城里町 Paglikas ng Matatanda, atbp. 7,202 Sambahayan 18,455 Tao

Lagay sa pagtatag ng evacuation center

Pangalan Address Petsa at oras ng pagtatag Petsa at oras ng pagsara Bilang ng mga lumikas Katayuan sa pasilidad
コミュニティセンター城里 城里町石塚1428-1 2023/09/08 13:00 2023/09/09 06:30 0   Tao
常北公民館 城里町下青山1-1 2019/10/12 10:00 2019/10/17 17:30 0   Tao
コミュニティセンター城里 城里町石塚1428-1 2019/10/12 10:00 2019/10/14 09:20 0   Tao
桂公民館 城里町阿波山167 2019/10/12 10:00 2019/10/13 17:10 0   Tao
岩船地区公民館 城里町孫根355-1 2019/10/12 10:00 2019/10/13 15:00 0   Tao
常北中学校 城里町下青山10 2019/10/13 05:45 2019/10/13 08:30 0   Tao
七会保健福祉センター 城里町小勝1400 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:30 0   Tao
桂中学校 城里町阿波山799 2019/10/13 05:47 2019/10/13 08:30 0   Tao
七会町民センター 城里町小勝2268-3 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:30 0   Tao
コミュニティセンター城里 城里町石塚1428-1 2019/09/08 17:30 2019/09/09 11:30 0   Tao
コミュニティセンター城里 城里町石塚1428-1 2018/09/30 17:00 2018/10/01 08:00 0   Tao
コミュニティセンター城里 城里町石塚1428-1 2018/08/08 16:00 2018/08/09 15:30 0   Tao

Impormasyon ukol sa pinsala▶ Pagkakaila (Disclaimer)

Walang impormasyon

Tuktok ng pahina