Siyudad ng Tsukubamirai Detalye ukol sa impormasyong laman ng anunsiyo

  Impormasyon ukol sa lagay ng panahon (Babala / Payo sa pag-iingat) Lagay ng anunsiyo ukol sa paglikas  [Tingnan ang mga detalye] Pagtatag sa evacuation center
[Tingnan ang mga detalye]
Pinsala
[Tingnan ang mga detalye]
(Nasasakop / Uri) Emerhensiyang Pagtiyak sa Kaligtasan Utos ng Paglikas Paglikas ng Matatanda, atbp.
Siyudad ng Tsukubamirai
    Walang impormasyon
Bilang ng sambahayan 0 0 0 0
  • Walang impormasyon
Bilang ng tao 0 0 0

Babala / Payo sa pag-iingat

Pakitingnan dito para sa automated translation ng mga babala / payo sa pag-iingat.[G]

2022年07月06日 16:18
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、強風や高波、濃霧による視程障害に注意してください。

【解除】雷注意報


2019年10月25日19:20
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難勧告などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。
<補足情報>
市町村内で危険度が高まっている区域は、茨城県や気象庁のホームページ等でも確認できます。茨城県「土砂災害警戒情報システム」、気象庁「大雨警報(土砂災害)の危険度分布」

【解除】土砂災害警戒情報

Impormasyon ukol sa paglikas na naka anunsiyo

Sa oras na ipalabas ang impormasyon ukol sa paglikas sa pook na tinitirahan, siguruhin ang sariling kaligtasan sa pamamagitan ng sumusunod.

Maghandang lumisan
May posibilidad na magkaroon ng kalamidad sa nasasakop na mga rehiyon o lugar. (Maaaring magpabalas ng payo o kautusan sa paglikas sa hinaharap.)
Protektahan ang sarili sa pagtanggap ng impormasyon sa pamamagitan ng telebisyon, radyo, Internet, at iba pa at bigyang-pansin ang pinakabagong impormasyon ukol sa lagay ng panahon at mga gabay mula sa munisipalidad.
(Pakitingnan dito ang manual o gabay para sa oras ng kalamidad)
Kung hindi alam ang lokasyon ng evacuation center, pakikumpirma ito sa munisipalidad na kinabibilangan ng tirahan, at isagawa agad ang paglikas.

Payo ng paglikas
Malaki ang posibilidad na magkaroon ng kalamidad sa nasasakop na lugar.
Protektahan ang sarili sa paglikas patungo sa evacuation center.

Utos ng paglikas
Lumikas agad patungo sa evacuation center kung nakatira sa nasasakop na lugar.

Walang impormasyon

Impormasyon ukol sa paglikas na tinanggal

Petsa at oras ng pagtanggal Nasasakop na rehiyon Uri Bilang ng sambahayan Bilang ng tao
2019/10/25 20:30 小張地区、三島地区、東地区、板橋地区、福岡地区の土砂災害警戒区域 Payo sa paglikas 0 Sambahayan 0 Tao
2019/10/13 17:00 杉下 Payo sa paglikas 60 Sambahayan 162 Tao
2019/10/13 17:00 細代 Payo sa paglikas 95 Sambahayan 291 Tao
2019/10/13 17:00 西ノ台の低地部 Payo sa paglikas 343 Sambahayan 837 Tao
2019/10/13 17:00 小絹地区のふれあい道路の西側の地域 Payo sa paglikas 816 Sambahayan 2,140 Tao
2019/10/13 17:00 寺畑 Payo sa paglikas 82 Sambahayan 231 Tao
2019/10/13 16:00 伊丹 Payo sa paglikas 96 Sambahayan 306 Tao
2019/10/13 16:00 戸茂 Payo sa paglikas 39 Sambahayan 112 Tao
2019/10/13 16:00 小張 Payo sa paglikas 680 Sambahayan 1,796 Tao
2019/10/13 16:00 城中 Payo sa paglikas 155 Sambahayan 485 Tao
2019/10/13 16:00 足高 Payo sa paglikas 103 Sambahayan 297 Tao
2019/10/13 16:00 南太田 Payo sa paglikas 219 Sambahayan 631 Tao
2019/10/13 16:00 Payo sa paglikas 93 Sambahayan 357 Tao
2019/10/13 16:00 東楢戸 Payo sa paglikas 69 Sambahayan 245 Tao
2019/10/13 16:00 東栗山 Payo sa paglikas 116 Sambahayan 282 Tao
2019/10/13 16:00 田村 Payo sa paglikas 68 Sambahayan 243 Tao
2019/10/13 16:00 谷口 Payo sa paglikas 25 Sambahayan 80 Tao
2019/10/13 16:00 戸崎 Payo sa paglikas 33 Sambahayan 96 Tao
2019/10/13 16:00 つくばみらい市 Paglikas ng Matatanda, atbp. 18,905 Sambahayan 49,643 Tao
2019/09/09 11:00 三島小学校区(土砂災害警戒区域) Paglikas ng Matatanda, atbp. 38 Sambahayan 114 Tao
2019/09/09 11:00 東小学校区(土砂災害警戒区域) Paglikas ng Matatanda, atbp. 21 Sambahayan 63 Tao

Lagay sa pagtatag ng evacuation center

Pangalan Address Petsa at oras ng pagtatag Petsa at oras ng pagsara Bilang ng mga lumikas Katayuan sa pasilidad
総合福祉施設きらくやまふれあいの丘 つくばみらい市神生530 2019/10/25 12:30 2019/10/26 06:30 0   Tao
福岡小学校 つくばみらい市福岡971 2019/10/25 12:30 2019/10/25 19:30 0   Tao
総合運動公園 つくばみらい市小張1770 2019/10/11 15:00 2019/10/13 17:00 0   Tao
小絹コミュニティセンター つくばみらい市小絹848 2019/10/11 15:00 2019/10/13 17:00 0   Tao
総合福祉施設きらくやまふれあいの丘 つくばみらい市神生530 2019/10/11 15:00 2019/10/13 17:00 0   Tao
板橋コミュニティセンター つくばみらい市板橋2675-1 2019/10/11 15:00 2019/10/13 17:00 0   Tao
みらい平コミュニティセンター つくばみらい市紫峰ヶ丘4-4-1 2019/10/11 15:00 2019/10/13 17:00 0   Tao
伊奈東中学校 つくばみらい市南太田254 2019/10/12 13:15 2019/10/13 17:00 0   Tao
小張小学校 つくばみらい市小張1661 2019/10/12 13:15 2019/10/13 17:00 0   Tao
小絹中学校 つくばみらい市絹の台1-14-2 2019/10/12 13:15 2019/10/13 17:00 0   Tao
東小学校 つくばみらい市足高1313 2019/10/12 13:15 2019/10/13 17:00 0   Tao
板橋小学校 つくばみらい市板橋2379 2019/10/12 13:15 2019/10/13 17:00 0   Tao
小絹小学校 つくばみらい市小絹858 2019/10/12 13:15 2019/10/13 17:00 0   Tao
富士見ヶ丘小学校 つくばみらい市富士見ヶ丘2-18-1 2019/10/12 13:15 2019/10/13 17:00 0   Tao
陽光台小学校 つくばみらい市陽光台3-1 2019/10/12 13:15 2019/10/13 17:00 0   Tao
福岡小学校 つくばみらい市福岡971 2019/10/12 13:15 2019/10/13 17:00 0   Tao
総合福祉施設きらくやまふれあいの丘 つくばみらい市神生530 2019/09/08 18:30 2019/09/09 11:00 0   Tao
小絹コミュニティセンター つくばみらい市小絹848 2019/09/08 18:30 2019/09/09 08:40 0   Tao
板橋コミュニティセンター つくばみらい市板橋2675-1 2019/09/08 18:30 2019/09/09 11:00 0   Tao
みらい平コミュニティセンター つくばみらい市紫峰ヶ丘4-4-1 2019/09/08 18:30 2019/09/09 11:00 0   Tao
谷井田コミュニティセンター つくばみらい市谷井田1960 2018/09/30 14:00 2018/10/01 06:40 0   Tao
小絹コミュニティセンター つくばみらい市小絹848 2018/09/30 14:00 2018/10/01 06:40 0   Tao
板橋コミュニティセンター つくばみらい市板橋2675-1 2018/09/30 14:00 2018/10/01 06:40 0   Tao
みらい平コミュニティセンター つくばみらい市紫峰ヶ丘4-656 2018/09/30 14:00 2018/10/01 06:40 0   Tao

Impormasyon ukol sa pinsala▶ Pagkakaila (Disclaimer)

Walang impormasyon

Tuktok ng pahina