Thành phố Tsukubamirai Thông tin phát lệnh chi tiết

  Thông tin thời tiết (cảnh báo / lưu ý) Tình hình phát lệnh sơ tán [Xem chi tiết] Thiết lập nơi sơ tán
[Xem chi tiết]
Thiệt hại
[Xem chi tiết]
(Đối tượng / Loại) Biện pháp bảo đảm an toàn khẩn cấp Chỉ thị lánh nạn Sơ tán người cao tuổi, v.v...
Thành phố Tsukubamirai
    Không có thông tin
Số hộ gia đình 0 0 0 0
  • Không thông tin
Số người 0 0 0

Cảnh bảo / Lưu ý

Xem nội dung các cảnh báo và lưu ý đã được phiên dịch qua máy từ đây.[G]

2022年07月06日 16:18
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、強風や高波、濃霧による視程障害に注意してください。

【解除】雷注意報


2019年10月25日19:20
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難勧告などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。
<補足情報>
市町村内で危険度が高まっている区域は、茨城県や気象庁のホームページ等でも確認できます。茨城県「土砂災害警戒情報システム」、気象庁「大雨警報(土砂災害)の危険度分布」

【解除】土砂災害警戒情報

Thông tin sơ tán đang được phát lệnh

Trường hợp thông tin sơ tán đã được phát ra tại khu vực cư trú hãy tham khảo những điều sau đây để đảm bảo an toàn.

Chuẩn bị lánh nạn
Có nguy cơ phát sinh thảm họa tại khu vực chỉ định. (Có khả năng sắp tới sẽ phát cảnh báo hoặc ra lệnh sơ tán.)
Lưu ý đến các thông tin thời tiết mới nhất và các hướng dẫn của chính quyền địa phương qua vô tuyến, đài phát thanh, internet, vv...để bảo hộ bản thân.
(Xem bản hướng dẫn khi xảy ra thảm họa từ đây)
Nếu không biết nơi sơ tán hãy hỏi địa phương nơi đang lưu trú và sơ tán ngay lập tức.

Khuyến cáo lánh nạn
Có nhiều khả năng sẽ xảy ra thảm họa trong khu vực chỉ định.
Hãy sơ tán đến địa điểm lánh nạn để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Chỉ thị lánh nạn
Những người đang cư trú tại khu vực chỉ định hãy nhanh chóng sơ tán đến địa điểm lánh nạn.

Không có thông tin

Thông tin sơ tán đã được gỡ bỏ

Ngày giờ gỡ bỏ Khu vực chỉ định Loại Số hộ gia đình Số người
2019/10/25 20:30 小張地区、三島地区、東地区、板橋地区、福岡地区の土砂災害警戒区域 Khuyến cáo sơ tán 0 Hộ gia đình 0 Người
2019/10/13 17:00 杉下 Khuyến cáo sơ tán 60 Hộ gia đình 162 Người
2019/10/13 17:00 細代 Khuyến cáo sơ tán 95 Hộ gia đình 291 Người
2019/10/13 17:00 西ノ台の低地部 Khuyến cáo sơ tán 343 Hộ gia đình 837 Người
2019/10/13 17:00 小絹地区のふれあい道路の西側の地域 Khuyến cáo sơ tán 816 Hộ gia đình 2,140 Người
2019/10/13 17:00 寺畑 Khuyến cáo sơ tán 82 Hộ gia đình 231 Người
2019/10/13 16:00 伊丹 Khuyến cáo sơ tán 96 Hộ gia đình 306 Người
2019/10/13 16:00 戸茂 Khuyến cáo sơ tán 39 Hộ gia đình 112 Người
2019/10/13 16:00 小張 Khuyến cáo sơ tán 680 Hộ gia đình 1,796 Người
2019/10/13 16:00 城中 Khuyến cáo sơ tán 155 Hộ gia đình 485 Người
2019/10/13 16:00 足高 Khuyến cáo sơ tán 103 Hộ gia đình 297 Người
2019/10/13 16:00 南太田 Khuyến cáo sơ tán 219 Hộ gia đình 631 Người
2019/10/13 16:00 Khuyến cáo sơ tán 93 Hộ gia đình 357 Người
2019/10/13 16:00 東楢戸 Khuyến cáo sơ tán 69 Hộ gia đình 245 Người
2019/10/13 16:00 東栗山 Khuyến cáo sơ tán 116 Hộ gia đình 282 Người
2019/10/13 16:00 田村 Khuyến cáo sơ tán 68 Hộ gia đình 243 Người
2019/10/13 16:00 谷口 Khuyến cáo sơ tán 25 Hộ gia đình 80 Người
2019/10/13 16:00 戸崎 Khuyến cáo sơ tán 33 Hộ gia đình 96 Người
2019/10/13 16:00 つくばみらい市 Sơ tán người cao tuổi, v.v... 18,905 Hộ gia đình 49,643 Người
2019/09/09 11:00 三島小学校区(土砂災害警戒区域) Sơ tán người cao tuổi, v.v... 38 Hộ gia đình 114 Người
2019/09/09 11:00 東小学校区(土砂災害警戒区域) Sơ tán người cao tuổi, v.v... 21 Hộ gia đình 63 Người

Tình hình thiết lập nơi sơ tán

Tên Địa chỉ Ngày giờ thiết lập Ngày giờ đóng Số người sơ tán Tình trạng cơ sở
総合福祉施設きらくやまふれあいの丘 つくばみらい市神生530 2019/10/25 12:30 2019/10/26 06:30 0   Người
福岡小学校 つくばみらい市福岡971 2019/10/25 12:30 2019/10/25 19:30 0   Người
総合運動公園 つくばみらい市小張1770 2019/10/11 15:00 2019/10/13 17:00 0   Người
小絹コミュニティセンター つくばみらい市小絹848 2019/10/11 15:00 2019/10/13 17:00 0   Người
総合福祉施設きらくやまふれあいの丘 つくばみらい市神生530 2019/10/11 15:00 2019/10/13 17:00 0   Người
板橋コミュニティセンター つくばみらい市板橋2675-1 2019/10/11 15:00 2019/10/13 17:00 0   Người
みらい平コミュニティセンター つくばみらい市紫峰ヶ丘4-4-1 2019/10/11 15:00 2019/10/13 17:00 0   Người
伊奈東中学校 つくばみらい市南太田254 2019/10/12 13:15 2019/10/13 17:00 0   Người
小張小学校 つくばみらい市小張1661 2019/10/12 13:15 2019/10/13 17:00 0   Người
小絹中学校 つくばみらい市絹の台1-14-2 2019/10/12 13:15 2019/10/13 17:00 0   Người
東小学校 つくばみらい市足高1313 2019/10/12 13:15 2019/10/13 17:00 0   Người
板橋小学校 つくばみらい市板橋2379 2019/10/12 13:15 2019/10/13 17:00 0   Người
小絹小学校 つくばみらい市小絹858 2019/10/12 13:15 2019/10/13 17:00 0   Người
富士見ヶ丘小学校 つくばみらい市富士見ヶ丘2-18-1 2019/10/12 13:15 2019/10/13 17:00 0   Người
陽光台小学校 つくばみらい市陽光台3-1 2019/10/12 13:15 2019/10/13 17:00 0   Người
福岡小学校 つくばみらい市福岡971 2019/10/12 13:15 2019/10/13 17:00 0   Người
総合福祉施設きらくやまふれあいの丘 つくばみらい市神生530 2019/09/08 18:30 2019/09/09 11:00 0   Người
小絹コミュニティセンター つくばみらい市小絹848 2019/09/08 18:30 2019/09/09 08:40 0   Người
板橋コミュニティセンター つくばみらい市板橋2675-1 2019/09/08 18:30 2019/09/09 11:00 0   Người
みらい平コミュニティセンター つくばみらい市紫峰ヶ丘4-4-1 2019/09/08 18:30 2019/09/09 11:00 0   Người
谷井田コミュニティセンター つくばみらい市谷井田1960 2018/09/30 14:00 2018/10/01 06:40 0   Người
小絹コミュニティセンター つくばみらい市小絹848 2018/09/30 14:00 2018/10/01 06:40 0   Người
板橋コミュニティセンター つくばみらい市板橋2675-1 2018/09/30 14:00 2018/10/01 06:40 0   Người
みらい平コミュニティセンター つくばみらい市紫峰ヶ丘4-656 2018/09/30 14:00 2018/10/01 06:40 0   Người

Thông tin thiệt hại▶ Hạng mục miễn trách

Không có thông tin

Đầu trang