Siyudad ng Sakuragawa Detalye ukol sa impormasyong laman ng anunsiyo

  Impormasyon ukol sa lagay ng panahon (Babala / Payo sa pag-iingat) Lagay ng anunsiyo ukol sa paglikas  [Tingnan ang mga detalye] Pagtatag sa evacuation center
[Tingnan ang mga detalye]
Pinsala
[Tingnan ang mga detalye]
(Nasasakop / Uri) Emerhensiyang Pagtiyak sa Kaligtasan Utos ng Paglikas Paglikas ng Matatanda, atbp.
Siyudad ng Sakuragawa
    Walang impormasyon
Bilang ng sambahayan 0 0 0 0
  • Walang impormasyon
Bilang ng tao 0 0 0

Babala / Payo sa pag-iingat

Pakitingnan dito para sa automated translation ng mga babala / payo sa pag-iingat.[G]

2022年07月06日 16:18
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、強風や高波、濃霧による視程障害に注意してください。

【解除】雷注意報


2019年10月13日04:25
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難勧告などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。
<補足情報>
市町村内で危険度が高まっている区域は、茨城県や気象庁のホームページ等でも確認できます。茨城県「土砂災害警戒情報システム」、気象庁「大雨警報(土砂災害)の危険度分布」

【解除】土砂災害警戒情報

Impormasyon ukol sa paglikas na naka anunsiyo

Sa oras na ipalabas ang impormasyon ukol sa paglikas sa pook na tinitirahan, siguruhin ang sariling kaligtasan sa pamamagitan ng sumusunod.

Maghandang lumisan
May posibilidad na magkaroon ng kalamidad sa nasasakop na mga rehiyon o lugar. (Maaaring magpabalas ng payo o kautusan sa paglikas sa hinaharap.)
Protektahan ang sarili sa pagtanggap ng impormasyon sa pamamagitan ng telebisyon, radyo, Internet, at iba pa at bigyang-pansin ang pinakabagong impormasyon ukol sa lagay ng panahon at mga gabay mula sa munisipalidad.
(Pakitingnan dito ang manual o gabay para sa oras ng kalamidad)
Kung hindi alam ang lokasyon ng evacuation center, pakikumpirma ito sa munisipalidad na kinabibilangan ng tirahan, at isagawa agad ang paglikas.

Payo ng paglikas
Malaki ang posibilidad na magkaroon ng kalamidad sa nasasakop na lugar.
Protektahan ang sarili sa paglikas patungo sa evacuation center.

Utos ng paglikas
Lumikas agad patungo sa evacuation center kung nakatira sa nasasakop na lugar.

Walang impormasyon

Impormasyon ukol sa paglikas na tinanggal

Petsa at oras ng pagtanggal Nasasakop na rehiyon Uri Bilang ng sambahayan Bilang ng tao
2019/10/25 18:30 下小幡の土砂災害警戒区域 Paglikas ng Matatanda, atbp. 18 Sambahayan 55 Tao
2019/10/25 18:30 本木2の土砂災害警戒区域 Paglikas ng Matatanda, atbp. 28 Sambahayan 110 Tao
2019/10/25 18:30 本木1の土砂災害警戒区域 Paglikas ng Matatanda, atbp. 69 Sambahayan 270 Tao
2019/10/25 18:30 東飯田の土砂災害警戒区域 Paglikas ng Matatanda, atbp. 13 Sambahayan 42 Tao
2019/10/25 18:30 長岡の土砂災害警戒区域 Paglikas ng Matatanda, atbp. 71 Sambahayan 223 Tao
2019/10/25 18:30 大曽根の土砂災害警戒区域 Paglikas ng Matatanda, atbp. 29 Sambahayan 93 Tao
2019/10/25 18:30 上小幡の土砂災害警戒区域 Paglikas ng Matatanda, atbp. 49 Sambahayan 151 Tao
2019/10/13 08:00 池亀の土砂災害警戒区域 Utos ng Paglikas 40 Sambahayan 107 Tao
2019/10/13 08:00 門毛東の土砂災害警戒区域 Utos ng Paglikas 15 Sambahayan 42 Tao
2019/10/13 08:00 門毛西の土砂災害警戒区域 Utos ng Paglikas 15 Sambahayan 41 Tao
2019/10/13 08:00 木植の土砂災害警戒区域 Utos ng Paglikas 35 Sambahayan 132 Tao
2019/10/13 08:00 本木2の土砂災害警戒区域 Utos ng Paglikas 28 Sambahayan 110 Tao
2019/10/13 08:00 本木1の土砂災害警戒区域 Utos ng Paglikas 69 Sambahayan 270 Tao
2019/10/13 08:00 本郷の土砂災害警戒区域 Utos ng Paglikas 12 Sambahayan 41 Tao
2019/10/13 08:00 北椎尾の土砂災害警戒区域 Utos ng Paglikas 15 Sambahayan 51 Tao
2019/10/13 08:00 平沢の土砂災害警戒区域 Utos ng Paglikas 22 Sambahayan 101 Tao
2019/10/13 08:00 飯淵の土砂災害警戒区域 Utos ng Paglikas 11 Sambahayan 45 Tao
2019/10/13 08:00 塙世の土砂災害警戒区域 Utos ng Paglikas 4 Sambahayan 12 Tao
2019/10/13 08:00 白井の土砂災害警戒区域 Utos ng Paglikas 7 Sambahayan 21 Tao
2019/10/13 08:00 入野本田の土砂災害警戒区域 Utos ng Paglikas 10 Sambahayan 33 Tao
2019/10/13 08:00 入野新田の土砂災害警戒区域 Utos ng Paglikas 10 Sambahayan 33 Tao
2019/10/13 08:00 南椎尾の土砂災害警戒区域 Utos ng Paglikas 16 Sambahayan 51 Tao
2019/10/13 08:00 東飯田の土砂災害警戒区域 Utos ng Paglikas 13 Sambahayan 42 Tao
2019/10/13 08:00 田(山口)の土砂災害警戒区域 Utos ng Paglikas 33 Sambahayan 107 Tao
2019/10/13 08:00 田(金井)の土砂災害警戒区域 Utos ng Paglikas 6 Sambahayan 15 Tao
2019/10/13 08:00 堤上の土砂災害警戒区域 Utos ng Paglikas 13 Sambahayan 36 Tao
2019/10/13 08:00 長岡の土砂災害警戒区域 Utos ng Paglikas 71 Sambahayan 223 Tao
2019/10/13 08:00 中里の土砂災害警戒区域 Utos ng Paglikas 14 Sambahayan 73 Tao
2019/10/13 08:00 大曽根の土砂災害警戒区域 Utos ng Paglikas 29 Sambahayan 93 Tao
2019/10/13 08:00 大泉の土砂災害警戒区域 Utos ng Paglikas 44 Sambahayan 147 Tao
2019/10/13 08:00 大月の土砂災害警戒区域 Utos ng Paglikas 5 Sambahayan 31 Tao
2019/10/13 08:00 曽根の土砂災害警戒区域 Utos ng Paglikas 9 Sambahayan 40 Tao
2019/10/13 08:00 青木の土砂災害警戒区域 Utos ng Paglikas 8 Sambahayan 25 Tao
2019/10/13 08:00 西友部の土砂災害区域 Utos ng Paglikas 3 Sambahayan 14 Tao
2019/10/13 08:00 西飯岡の土砂災害警戒区域 Utos ng Paglikas 3 Sambahayan 11 Tao
2019/10/13 08:00 水戸の土砂災害警戒区域 Utos ng Paglikas 8 Sambahayan 24 Tao
2019/10/13 08:00 上城の土砂災害警戒区域 Utos ng Paglikas 6 Sambahayan 16 Tao
2019/10/13 08:00 上小幡の土砂災害警戒区域 Utos ng Paglikas 49 Sambahayan 151 Tao
2019/10/13 08:00 松田の土砂災害警戒区域 Utos ng Paglikas 1 Sambahayan 3 Tao
2019/10/13 08:00 酒寄の土砂災害警戒区域 Utos ng Paglikas 89 Sambahayan 250 Tao
2019/10/13 08:00 山尾の土砂災害警戒区域 Utos ng Paglikas 36 Sambahayan 88 Tao
2019/10/13 08:00 山口の土砂災害警戒区域 Utos ng Paglikas 23 Sambahayan 84 Tao
2019/10/13 08:00 桜井の土砂災害警戒区域 Utos ng Paglikas 22 Sambahayan 62 Tao
2019/10/13 08:00 坂本の土砂詐害警戒区域 Utos ng Paglikas 4 Sambahayan 11 Tao
2019/10/13 08:00 今泉の土砂災害警戒区域 Utos ng Paglikas 11 Sambahayan 43 Tao
2019/10/13 08:00 高幡の土砂災害警戒区域 Utos ng Paglikas 4 Sambahayan 18 Tao
2019/10/13 08:00 加茂部2の土砂災害警戒区域 Utos ng Paglikas 1 Sambahayan 4 Tao
2019/10/13 08:00 下小幡の土砂災害警戒区域 Utos ng Paglikas 18 Sambahayan 55 Tao
2019/10/13 08:00 猿田の土砂災害警戒区域 Utos ng Paglikas 27 Sambahayan 98 Tao
2019/10/13 08:00 羽鳥の土砂災害警戒区域 Utos ng Paglikas 53 Sambahayan 188 Tao
2018/08/09 07:00 土砂災害警戒区域 Payo sa paglikas 984 Sambahayan 3,083 Tao
2017/10/23 08:00 土砂災害警戒区域 Paglikas ng Matatanda, atbp. 987 Sambahayan 3,087 Tao

Lagay sa pagtatag ng evacuation center

Pangalan Address Petsa at oras ng pagtatag Petsa at oras ng pagsara Bilang ng mga lumikas Katayuan sa pasilidad
茨城県桜川市立坂戸小学校 桜川市西飯岡512番地4 2019/10/12 10:50 2019/10/13 06:30 0   Tao
茨城県桜川市立旧真壁小学校 桜川市真壁町田25番地 2019/10/12 10:30 2019/10/13 06:30 0   Tao
茨城県桜川市立樺穂小学校 桜川市真壁町長岡437番地 2019/10/12 10:50 2019/10/13 06:30 0   Tao
茨城県桜川市立桃山学園 桜川市真壁町伊佐々158番地 2019/10/12 10:50 2019/10/13 06:30 0   Tao
茨城県桜川市立桜川中学校 桜川市真壁町亀熊570番地 2019/10/12 10:50 2019/10/13 06:30 0   Tao
茨城県桜川市立南飯田小学校 桜川市南飯田1番地1 2019/10/12 11:00 2019/10/13 06:30 0   Tao
茨城県桜川市立岩瀬小学校 桜川市鍬田553番地5 2019/10/12 11:00 2019/10/13 06:30 0   Tao
茨城県桜川市立猿田小学校 桜川市猿田413番地1 2019/10/12 11:00 2019/10/13 06:30 0   Tao
茨城県桜川市立羽黒小学校 桜川市友部201番地 2019/10/12 11:00 2019/10/13 06:30 0   Tao
茨城県桜川市立岩瀬西中学校 桜川市富岡535番地 2019/10/12 11:00 2019/10/13 06:30 0   Tao
茨城県桜川市立岩瀬東中学校 桜川市磯部466番地 2019/10/12 11:00 2019/10/13 06:30 0   Tao
茨城県桜川市立谷貝小学校 桜川市真壁町下谷貝1146番地1 2019/10/12 11:00 2019/10/13 06:30 0   Tao
茨城県桜川市立雨引小学校 桜川市本木1591番地 2019/10/12 11:00 2019/10/13 06:30 0   Tao
茨城県桜川市立旧紫尾小学校 桜川市真壁町椎尾1687番地 2019/10/12 11:20 2019/10/13 06:30 0   Tao
茨城県桜川市立大国小学校 桜川市大国玉597番地 2019/10/12 11:00 2019/10/13 06:30 0   Tao
茨城県桜川市立猿田小学校 桜川市猿田413番地1 2018/08/08 18:20 2018/08/09 07:00 0   Tao
茨城県桜川市立羽黒小学校 桜川市友部201番地 2018/08/08 18:22 2018/08/09 07:00 0   Tao
茨城県桜川市立坂戸小学校 桜川市西飯岡512番地4 2018/08/08 18:30 2018/08/09 07:00 0   Tao
茨城県桜川市立岩瀬小学校 桜川市鍬田553番地5 2018/08/08 18:23 2018/08/09 07:00 0   Tao
茨城県桜川市立真壁小学校 桜川市真壁町田25番地 2018/08/08 18:30 2018/08/09 07:00 0   Tao
茨城県桜川市立岩瀬西中学校 桜川市富岡535番地 2018/08/08 18:30 2018/08/09 07:00 0   Tao
茨城県桜川市立桃山中学校 桜川市真壁町伊佐々158番地 2018/08/08 18:30 2018/08/09 07:00 0   Tao
茨城県桜川市立雨引小学校 桜川市本木1591番地 2018/08/08 18:30 2018/08/09 07:00 0   Tao
茨城県桜川市立紫尾小学校 桜川市真壁町椎尾1687番地 2018/08/08 18:30 2018/08/09 07:00 0   Tao
茨城県桜川市立南飯田小学校 桜川市南飯田1番地1 2018/08/08 18:35 2018/08/09 07:00 0   Tao
茨城県桜川市立岩瀬東中学校 桜川市磯部466番地 2018/08/08 18:40 2018/08/09 07:00 0   Tao
茨城県桜川市立樺穂小学校 桜川市真壁町長岡437番地 2018/08/08 18:45 2018/08/09 07:00 0   Tao
茨城県桜川市立坂戸小学校 桜川市西飯岡512番地4 2017/10/22 15:45 2017/10/23 08:00 0   Tao
茨城県桜川市立岩瀬西中学校 桜川市富岡535番地 2017/10/22 15:45 2017/10/23 08:00 0   Tao
茨城県桜川市立猿田小学校 桜川市猿田413番地1 2017/10/22 15:45 2017/10/23 08:00 0   Tao
茨城県桜川市立雨引小学校 桜川市本木1591番地 2017/10/22 16:15 2017/10/23 08:00 0   Tao
茨城県桜川市立真壁小学校 桜川市真壁町田25番地 2017/10/22 15:45 2017/10/23 08:00 0   Tao
茨城県桜川市立岩瀬東中学校 桜川市磯部466番地 2017/10/22 16:45 2017/10/23 08:00 0   Tao
茨城県桜川市立南飯田小学校 桜川市南飯田1番地1 2017/10/22 16:35 2017/10/23 08:00 0   Tao
茨城県桜川市立紫尾小学校 桜川市真壁町椎尾1687番地 2017/10/22 16:53 2017/10/23 08:00 0   Tao
茨城県桜川市立樺穂小学校 桜川市真壁町長岡437番地 2017/10/22 17:26 2017/10/23 08:00 0   Tao
茨城県桜川市立羽黒小学校 桜川市友部201番地 2017/10/22 17:15 2017/10/23 08:00 0   Tao
茨城県桜川市立桃山中学校 桜川市真壁町伊佐々158番地 2017/10/22 18:10 2017/10/23 08:00 0   Tao

Impormasyon ukol sa pinsala▶ Pagkakaila (Disclaimer)

Walang impormasyon

Tuktok ng pahina