Siyudad ng Bando Detalye ukol sa impormasyong laman ng anunsiyo

  Impormasyon ukol sa lagay ng panahon (Babala / Payo sa pag-iingat) Lagay ng anunsiyo ukol sa paglikas  [Tingnan ang mga detalye] Pagtatag sa evacuation center
[Tingnan ang mga detalye]
Pinsala
[Tingnan ang mga detalye]
(Nasasakop / Uri) Emerhensiyang Pagtiyak sa Kaligtasan Utos ng Paglikas Paglikas ng Matatanda, atbp.
Siyudad ng Bando
    Walang impormasyon
Bilang ng sambahayan 0 0 0 0
  • Walang impormasyon
Bilang ng tao 0 0 0

Babala / Payo sa pag-iingat

Pakitingnan dito para sa automated translation ng mga babala / payo sa pag-iingat.[G]

2022年07月06日 16:18
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、強風や高波、濃霧による視程障害に注意してください。

【解除】雷注意報


2019年10月13日04:25
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難勧告などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。
<補足情報>
市町村内で危険度が高まっている区域は、茨城県や気象庁のホームページ等でも確認できます。茨城県「土砂災害警戒情報システム」、気象庁「大雨警報(土砂災害)の危険度分布」

【解除】土砂災害警戒情報

Impormasyon ukol sa paglikas na naka anunsiyo

Sa oras na ipalabas ang impormasyon ukol sa paglikas sa pook na tinitirahan, siguruhin ang sariling kaligtasan sa pamamagitan ng sumusunod.

Maghandang lumisan
May posibilidad na magkaroon ng kalamidad sa nasasakop na mga rehiyon o lugar. (Maaaring magpabalas ng payo o kautusan sa paglikas sa hinaharap.)
Protektahan ang sarili sa pagtanggap ng impormasyon sa pamamagitan ng telebisyon, radyo, Internet, at iba pa at bigyang-pansin ang pinakabagong impormasyon ukol sa lagay ng panahon at mga gabay mula sa munisipalidad.
(Pakitingnan dito ang manual o gabay para sa oras ng kalamidad)
Kung hindi alam ang lokasyon ng evacuation center, pakikumpirma ito sa munisipalidad na kinabibilangan ng tirahan, at isagawa agad ang paglikas.

Payo ng paglikas
Malaki ang posibilidad na magkaroon ng kalamidad sa nasasakop na lugar.
Protektahan ang sarili sa paglikas patungo sa evacuation center.

Utos ng paglikas
Lumikas agad patungo sa evacuation center kung nakatira sa nasasakop na lugar.

Walang impormasyon

Impormasyon ukol sa paglikas na tinanggal

Petsa at oras ng pagtanggal Nasasakop na rehiyon Uri Bilang ng sambahayan Bilang ng tao
2019/10/14 17:00 左平太新田 Paglikas ng Matatanda, atbp. 11 Sambahayan 40 Tao
2019/10/14 17:00 逆井 Paglikas ng Matatanda, atbp. 997 Sambahayan 3,237 Tao
2019/10/14 17:00 内野山 Paglikas ng Matatanda, atbp. 270 Sambahayan 880 Tao
2019/10/14 17:00 沓掛 Paglikas ng Matatanda, atbp. 1,710 Sambahayan 4,894 Tao
2019/10/14 17:00 生子新田 Paglikas ng Matatanda, atbp. 78 Sambahayan 266 Tao
2019/10/14 17:00 栗山新田 Paglikas ng Matatanda, atbp. 0 Sambahayan 0 Tao
2019/10/14 17:00 勘助新田 Paglikas ng Matatanda, atbp. 63 Sambahayan 180 Tao
2019/10/14 17:00 大馬新田 Paglikas ng Matatanda, atbp. 77 Sambahayan 245 Tao
2019/10/14 17:00 平八新田 Paglikas ng Matatanda, atbp. 49 Sambahayan 154 Tao
2019/10/14 17:00 孫兵エ新田 Paglikas ng Matatanda, atbp. 25 Sambahayan 83 Tao
2019/10/14 17:00 幸田新田 Paglikas ng Matatanda, atbp. 85 Sambahayan 259 Tao
2019/10/14 17:00 Paglikas ng Matatanda, atbp. 434 Sambahayan 1,350 Tao
2019/10/14 13:00 坂東市 Payo sa paglikas 19,418 Sambahayan 56,210 Tao
2019/10/13 17:35 小泉 Utos ng Paglikas 208 Sambahayan 641 Tao
2019/10/13 17:35 鵠戸 Utos ng Paglikas 396 Sambahayan 1,190 Tao
2019/10/13 17:35 桐木 Utos ng Paglikas 298 Sambahayan 749 Tao
2019/10/13 17:35 みどり町 Utos ng Paglikas 276 Sambahayan 670 Tao
2019/10/13 17:35 みむら Utos ng Paglikas 177 Sambahayan 528 Tao
2019/10/13 17:35 莚打 Utos ng Paglikas 270 Sambahayan 706 Tao
2019/10/13 17:35 馬立 Utos ng Paglikas 308 Sambahayan 850 Tao
2019/10/13 17:35 猫実新田 Utos ng Paglikas 39 Sambahayan 127 Tao
2019/10/13 17:35 猫実 Utos ng Paglikas 398 Sambahayan 1,232 Tao
2019/10/13 17:35 長谷 Utos ng Paglikas 759 Sambahayan 2,319 Tao
2019/10/13 17:35 長須 Utos ng Paglikas 942 Sambahayan 3,199 Tao
2019/10/13 17:35 中里 Utos ng Paglikas 411 Sambahayan 988 Tao
2019/10/13 17:35 大谷口 Utos ng Paglikas 130 Sambahayan 393 Tao
2019/10/13 17:35 大崎 Utos ng Paglikas 174 Sambahayan 548 Tao
2019/10/13 17:35 大口新田 Utos ng Paglikas 78 Sambahayan 233 Tao
2019/10/13 17:35 下出島 Utos ng Paglikas 76 Sambahayan 236 Tao
2019/10/13 17:35 岩井 Utos ng Paglikas 3,027 Sambahayan 7,817 Tao
2019/10/13 17:35 神田山 Utos ng Paglikas 501 Sambahayan 1,641 Tao
2019/10/13 17:35 上出島 Utos ng Paglikas 396 Sambahayan 1,183 Tao
2019/10/13 17:35 庄右衛門新田 Utos ng Paglikas 58 Sambahayan 184 Tao
2019/10/13 17:35 寺久 Utos ng Paglikas 196 Sambahayan 615 Tao
2019/10/13 17:35 小山 Utos ng Paglikas 450 Sambahayan 1,246 Tao
2019/10/13 17:35 古布内 Utos ng Paglikas 22 Sambahayan 66 Tao
2019/10/13 17:35 駒跿 Utos ng Paglikas 148 Sambahayan 486 Tao
2019/10/13 17:35 借宿 Utos ng Paglikas 162 Sambahayan 504 Tao
2019/10/13 17:35 矢作 Utos ng Paglikas 712 Sambahayan 2,028 Tao
2019/10/13 17:35 木間ケ瀬 Utos ng Paglikas 37 Sambahayan 127 Tao
2019/10/13 17:35 法師戸 Utos ng Paglikas 62 Sambahayan 216 Tao
2019/10/13 17:35 辺田 Utos ng Paglikas 2,321 Sambahayan 5,706 Tao
2019/10/13 17:35 幸田 Utos ng Paglikas 260 Sambahayan 758 Tao
2019/09/09 10:00 法師戸 Paglikas ng Matatanda, atbp. 5 Sambahayan 19 Tao
2019/09/09 10:00 矢作 Paglikas ng Matatanda, atbp. 1 Sambahayan 2 Tao
2019/09/09 10:00 神田山 Paglikas ng Matatanda, atbp. 4 Sambahayan 13 Tao
2019/09/09 10:00 みむら Paglikas ng Matatanda, atbp. 1 Sambahayan 4 Tao

Lagay sa pagtatag ng evacuation center

Pangalan Address Petsa at oras ng pagtatag Petsa at oras ng pagsara Bilang ng mga lumikas Katayuan sa pasilidad
猿島公民館 坂東市山2730 2019/10/12 10:00 2019/10/14 17:00 0   Tao
七郷小学校 坂東市矢作87-1 2019/10/12 19:00 2019/10/13 17:35 0   Tao
飯島小学校 坂東市幸田新田1468-1 2019/10/12 19:00 2019/10/13 17:35 0   Tao
弓馬田小学校 坂東市馬立30-1 2019/10/12 19:00 2019/10/13 17:35 0   Tao
七郷コミュニティセンターみどりのさと 坂東市矢作90-1 2019/10/12 10:00 2019/10/13 17:35 0   Tao
中川小学校 坂東市小山108 2019/10/12 19:00 2019/10/13 17:35 0   Tao
岩井第二小学校 坂東市辺田1172-7 2019/10/12 10:00 2019/10/13 17:35 0   Tao
七重小学校 坂東市借宿683-2 2019/10/12 19:00 2019/10/13 17:35 0   Tao
逆井山小学校 坂東市逆井1825-30 2019/10/12 19:00 2019/10/13 17:35 0   Tao
生子菅小学校 坂東市生子2219 2019/10/12 19:00 2019/10/13 17:35 0   Tao
沓掛小学校 坂東市沓掛3775 2019/10/12 19:00 2019/10/13 17:35 0   Tao
内野山小学校 坂東市内野山849 2019/10/12 19:00 2019/10/13 17:35 0   Tao
県立坂東総合高等学校 坂東市逆井2833-115 2019/10/12 21:00 2019/10/13 17:35 0   Tao
県立岩井高等学校 坂東市岩井4319-1 2019/10/13 03:00 2019/10/13 17:35 0   Tao
南中学校 坂東市矢作326 2019/10/12 23:08 2019/10/13 16:00 0   Tao
神大実小学校 坂東市猫実805 2019/10/12 19:00 2019/10/13 16:00 0   Tao
莚打コミュニティセンター芽吹の郷 坂東市莚打711-1 2019/10/12 11:00 2019/10/13 14:00 0   Tao
岩井第一小学校 坂東市岩井2029-1 2019/10/12 19:00 2019/10/13 02:00 0   Tao
長須小学校 坂東市長須1243 2019/10/12 19:00 2019/10/13 02:00 0   Tao
七郷コミュニティセンターみどりのさと 坂東市矢作90-1 2019/09/08 16:30 2019/09/09 20:45 0   Tao

Impormasyon ukol sa pinsala▶ Pagkakaila (Disclaimer)

Walang impormasyon

Tuktok ng pahina